ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Taotlemise aasta
Meetme kood
ViitenumberProjekti üldnimetus_Taotleja
Abikõlblik maksumus
Määratud summa
Makstud summa
Projekti valdkond
Projekti tulemus (mis projekti elluviimisega saavutati)
Mida projekti ellu viies õppisid? Mida teeksid täna teisiti?
Lisainfo projekti kohta
Toetuse saaja kontaktid
TelefonE-post
2
2009123410009740017
Olemasoleva tootmishoone rekonstrueerimine (mahus, mis ei nõua ehitusluba) õunte säilitamise laoks ja õunamahlatööstuseks
OSAÜHING KADASTIKU ÕUNAAED409 548200 000194 945Ettevõtlus, kohalik toit, Ühistegevus/koostöö
Valmis õunamahla tootmisruum ja õunte säilitamisruum. Lahenes kitsaskoht Saaremaa õunamahlatootmises
3
2009123410009740024Saaremaa meepakenduskeskuse rajamine.HANY OÜ172 83983 87282 353Ettevõtlus, kohalik toit, Ühistegevus/koostöö
Valmis meepakendamiskeskus.
4
2009124410009740015Maheteravilja tootearendus48 33543 31341 824Ettevõtlus, kohalik toit, Ühistegevus/koostöö
5
2009313430009740741Saaremaa Bränd
MITTETULUNDUSÜHING SAARTE TURISMIARENDUSKESKUS
28 50525 48225 468Ettevõtlus, Koolitused/kohalik toit, Kultuuripärand, Ühistegevus/koostöö
Brändistrateegia ja sellel tugineva brändimanuaali eesmärk oli fokuseerida ja ühtlustada Saare maakonna turundussõnumit ning koondada maakonna piiratud ressursid valdkondadele, mis omavad maakonna arengu seisukohast enim perspektiivi. Loodud Saaremaa bränd põhineb kolmel sambal, mis võtavad kokku maakonnale omased ja erilised tunnused läbi kolme põhiteema – saarelisus ja merelisus, pärand ja kultuur ning saarlased ja keskkond. Läbivaks tunnuslauseks sai sel brändil meretarkus, mis omakorda võtab kokku 8000 aastat pärandit ja leidlikkust.
Soodsaima hinnapakkumise teinud ettevõte ei ole alati parim ja kvaliteetseim valik. Brändistrateegia üheks edu kriteeriumiks on selle omaksvõtt Saare maakonna ettevõtlussektori ja laiema üldsuse poolt.
Saaremaa brändi info on leitav Saare maakonna ametlikul turismiveebil, Saarte Turismiarenduskeskus MTÜ kodulehel, www.visitsaaremaa.ee
* Saare maakonna märgi kasutusjuhend
* Kuidas ja kus märki rakendada
Saarte Hääl, 04.09.2009 "Saaremaa kaubamärgi loomiseks tehakse jõulisi samme"/ URL http://www.saartehaal.ee/2009/09/04/saaremaa-kaubamargi-loomiseks-tehakse-joulisi-samme/
Saarte Hääl, 20.01.2010 "Saaremaa uus bränd avalikustatakse veebruaris"/ URL http://www.saartehaal.ee/2010/01/20/saaremaa-uus-brand-avalikustatakse-veebruaris/
Saaret Hääl, 12.03.2013 "Saaremaa brändi visuaalsele lahendusele tõmmati pidurit"/ URL http://www.saartehaal.ee/2010/03/12/saaremaa-brandi-visuaalsele-lahendusele-tommati-pidurit/
Saarte Hääl 12.05.2010 "Brändi loomine liigub lõpusirgel"/ URL http://www.saartehaal.ee/2010/05/12/brandi-loomine-liigub-lopusirgel/
Saarte Hääl, 24.5.2010 "Ö" -kas võimalik Saaremaa bränd? / URLhttp://www.saartehaal.ee/2010/05/24/o-kas-voimalik-saaremaa-brand-taiendatud/
Saarte Hääl, 25.05.2010 "Brändi osas enam valikuid ei ole" / URL http://www.saartehaal.ee/2010/05/25/brandi-osas-enam-valikuid-ei-ole/
Saarte Hääl, 10.06.2010 "Saaremaa brändilt kadusid vikerkaarevärvid"/ URL http://www.saartehaal.ee/2010/06/10/saaremaa-brandilt-kadusid-vikerkaarevarvid/
Saarte Hääl 25.09.2010 "Aurigas räägiti euro tulekust ja Saaremaa brändist"/ URL http://www.saartehaal.ee/2010/09/25/aurigas-raagiti-euro-tulekust-ja-saaremaa-brandist/
Saarte Hääl, 12.05.2011 "Saaremaa bränd pole õiget hoogu veel sisse saanud"/ URL http://www.saartehaal.ee/2011/05/12/saaremaa-brand-pole-oiget-hoogu-veel-sisse-saanud/
Saarte Hääl, 02.08.2011 "Saaremaa bränd"/ URL http://www.saartehaal.ee/2011/08/02/juhtkiri-saaremaa-brand/
Meie Maa, 18.04.2011 "SOL viib Saaremaa brändi Brüsselisse/ URL https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=42014&term=Saaremaa%20br%C3%A4nd
Meie Maa, 15.03.2010 "Saaremaa logo on liialt keeruline", URL https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=35067&selyear=2014&selmonth=1
Meie Maa, 16.06.2010 "Märk, mis paneb mõtlema", URL https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=2&artid=36873&selyear=2015&selmonth=11
Meie Maa 02.07.2010 "Muhulased ei soovi Saaremaa brändi turustamist rahastada"/ URL https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=37110&term=Saaremaa%20Br%C3%A4nd

Kaira Kivi5236376
info@visitsaaremaa.ee
Karmen Paju
Projekti edasiarendamise tulemusena kasutavad täna ühtset märki "tehtud Saaremaal" kümned Saaremaa ettevõtted, kelle toodang moodustab 90% Saaremaa toiduainetööstuse valikust. Oluline on, et tarbija tunneks ära ehtsa ja kvaliteetse Saaremaal toodetud kauba. Ühtse Saaremaise toote märgi kasutamist reguleerib Saarte Koostöökogu.
6
2009313430009740768
Saaremaa Turundusühingu osavõtt Mardilaadast Helsingis
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA TURUNDUSÜHING
10 3039 2738 539
7
2009313430009740804
Saaremaa Turundusühingu osavõtt Rahvusvahelistest Hansapäevadest
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA TURUNDUSÜHING
9 7908 8115 837
8
2009313430009741047
Saaremaa Turundusühingu osavõtt üritusest "Eesti tuleb külla"
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA TURUNDUSÜHING
10 1449 1294 551
9
2009321430009740734
Kartuli kasvatamiseks vajalike põllumajandusmasinate ja halumasina ostmine.
MTÜ SAAREKÜLADE SELTS16 94215 24514 826Küla areng, Põllumajandus, Ühistegevus/koostöö
Kõik projektis algselt planeeritud tegevused on käivitunud. Kartulipõllu ettevalmistamine, - panek, vaheltharimine ja kartulivõtmine soovijatele on toiminud. Puudelõhkumist kasutatakse ka päris aktiivselt, igal kevadel saab ikka külale ringi peale puudelõhkujaga.
Kokkuvõtteks võib öelda, et projekt on läinud "asjaette".
Üldiselt sujus kõik päris ootuspäraselt. Tänase seisuga ei taha midagi muuta, teenus toimib, inimesed on rahul, ehk jaksame nii ka jätkata.
Ei oska öelda. Mingil ajal aegade alguses oli sellest juttu külalehes vt http://kuutoukajad.blogspot.com/
Kartulipanemisest on pilt ka Saarekülade kokkutuleku jaoks trükitud kalendris aastaks 2015.
Pilte on ilmselt ka külavanem Ehal. Telefon 53 42 6912, koplike@hot.ee
Info ja pidid olid mingi aeg ülal ka internetis, aga seda võeti avaliku teenuse reklaamina ja eemaldasime selle.
Linki ei leia, mingi aeg käis Irina Mägi pildistamas ajalehele, ilmus mingi nupp puudelõhkuja pildiga, aga millal täpsemalt, ei mäleta.
Raivo Reinart5235743
raivo@oris.edu.ee
Raivo ReinartEi ole
10
2009321430009740831
Heinatehnika soetamine kogukonnateenuse osutamiseks
MITTETULUNDUSÜHING LAIMJALA ARENGUSELTS
11 6887 0137 013Ettevõtlus, Küla areng, Põllumajandus
Soetasime niiduki ja vaaluti-kaaruti. Mingil määral aitas kitsaskohta lahendada.Samas aeg on oma töö teinud väiketootjaid on jäänud vähemaks.
Parem vorm sellise tegevuse jaoks peaks olema tulundusühistu, kus kõik osapooled vastutavad ka rahaliselt. MTÜ jätab liiga lahtised otsad osalejatele.
Seadmed vajavad tihti jooksvat remonti, kuna sai ostetud odavad seadmed, see omakorda vajab rahalist lisapanustamist, kõik selleks valmis ei ole.
Samas piirkond võiks suurem olla, siis oleks sarnaste huvidega inimesi rohkem.
MTÜ liikmete käest.
Sellist materjali ei ole, suunatud väiketootjatele, kes siis infot saavad.
Kristo Kiiker5296586
kristo.kiiker@gmail.com
Kristo Kiiker
Saab laenutada tööriistu mõõduka kasutustasu eest. Laenutajal peab olema endal sobiv traktor ja isik peab olema vastutusvõimeline.
11
2009321430009741074
Kingli kuivati rekonstrueerimine kogukonnateenuse osutamiseks
MITTETULUNDUSÜHING LAIMJALA ARENGUSELTS
6 9666 1356 135
12
2009322430009740732
U-raamiga täishaakes hüdraulilise dokitransporteri soetamine
ALUNAUT OÜ23 93514 36114 361Ettevõtlus, Küla areng
Projekt lahendas soovitud kitsaskoha. Antud juhul oli dokitransporteriga võimalik viia purjekas sadamasse ja vette lasta. Samuti on võimaldanud dokitransporter võimaldanud tegeleda ka suuremate ja raskemate projektidega peale purjekat.
Projekti kirjutamisel saime hea kogemuse LEADER projektide kirjutamisel. Projekt oli optimaalse maksumusega. Kallima seadmega oleks paatide transportimine lihtsam, kuid kuna tal ei ole nii tihedat kasutust, siis on odavama hinna nimel, mõningased ebamugavused õigustatud. Seega antud situatsioonis ei teeks täna midagi teisiti.
Infot saab Eesti Väikelaevaehitajate Liidu kaudu. Liidu liikmeskond on antud seadme olamsolust teadlik.
www. smallcraft.ee

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=35574
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=37722&term=merep%25C3%25A4evad
http://www.saartehaal.ee/2010/08/06/alumiiniumist-seiklusjaht-joudis-kuivastus-vette-galerii/
http://www.saartehaal.ee/2013/07/23/muhu-uisu-vettelaskmine-kujunes-suursundmuseks-fotod/
http://www.postimees.ee/1306396/galerii-ja-videod-vainamere-uisu-moonland-vettelaskmine-muhumaal
Mark Muru56264630
alunaut@alunaut.ee
Merle Muru
13
2009322430009740752
Eesti Väikelaevaehituse Liidu Amsterdami METS messile
EESTI VÄIKELAEVAEHITUSE LIIT4 9284 4354 302
14
2009322430009740753
Eesti Väikelaevaehituse Liidu osalemine Helsingi väikelaevamessil Vene 10
EESTI VÄIKELAEVAEHITUSE LIIT12 6559 4919 491
15
2009322430009740754
Eesti Väikelaevaehituse Liidu osalemine Soomes Turu Boat Show-l
EESTI VÄIKELAEVAEHITUSE LIIT4 4744 0263 782
16
2009322430009740755
Eesti Väikelaevaehituse Liidu veebilehekülje loomine
EESTI VÄIKELAEVAEHITUSE LIIT4 2183 1643 162
17
2009322430009740756
Eesti Väikelaevaehituse Liidu osalemine Amsterdami Hiswa Rai väikelaevamessil
EESTI VÄIKELAEVAEHITUSE LIIT10 5459 4919 491
18
2009322430009740757
Eesti Väikelaevaehitajate Liidu messiturunduse kontseptsiooni väljatöötamine ja messide esitlusvahendite hankimine
EESTI VÄIKELAEVAEHITUSE LIIT10 7768 8018 801
19
2009322430009740761
Saikla veski projekteerimine avalikuks kasutamiseks mõeldud muuseum/õppitoaks
OSAÜHING SAIKLA VESKI9 4595 6755 675
20
2009322430009740763
Laimjala rannapiirkonna arengukava koostamine
MITTETULUNDUSÜHING LAIMJALA ARENGUSELTS
3 0292 7102 710Küla areng
Valmis Laimjala rannikupiirkonna arengukava. Arengukavaga fikseeriti oluliseimad arengueeldusi tagavad aspektid, koostati tegevuskava. Arengukava on olnud aluseks piirkonnast rahastamise taotluste koostamisel.
Kavandasime arengukava koostamist sügis-talvisele perioodile, kui inimestel on rohkem aega osaleda. Samas, sel perioodil on suvesaarlasi vähem kohal, kes ka tahaksid võibolla osaleda. Samuti teeksime praegu arengukava koostamise protsessi käigus piirkonna sisese ekskursiooni kõigile huvilistele (soovitav soojemal aastaajal). Paljude objektide osas on inimestel ettekujutused/mälestused varasemast ajast, mis ei ühti tänase reaalse olukorraga. Koos oleks kohapeal saanud teemasid puudutada.
Arengukava saadeti laiali protsessis osalenutele ja seotud organisatsioonidele. Mingi perioodi pärast on kavandatud projekti uuendamine.
Ilmus artikkel Laimjala vallalehes "Vallaelu", teated Laimjala valla kodulehel. Digitaalseid koopiaid meil ei ole.
Kristo Kiiker5296586
kristo.kiiker@gmail.com
Kristo Kiiker
Ei tekkinud avalikku teenust, seda ei olnud projektitaotlusega ka kavandatud.
21
2009322430009740765
Koolitusreis Saaremaa talupidajatele/toidutöötlejatele väiketöötlus ja kohaturunduse võimalustest ja nende rakendamisest
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA TURUNDUSÜHING
9 5878 6288 628Ettevõtlus, Koolitused/kohalik toit, Väiketöötlemine, Ühistegevus/koostöö
Väike toidu töötlemine praktiliselt puudus Saaremaal aastal 2009, siis kui kirjutasime projekti. Oli vaja minna vaatama kuidas see toimub mujal riikides. Valisime Inglismaa, sest seal on taluturud olnud populaarsed mitukümmend aastat. Reis oli innustav.See oli tõuge neile, kes alles mõtlesid alustada oma ettevõtlusega.
Ma ei teeks midagi teisiti. Programm Inglismaal oli eriti hästi kokku pandud, tihe ja kasulik. Programi pani kokku Leader grupp Inglismaal keda me külastasime. Organiseerimine läks sujuvalt. Probleemiks oli vaid see, et tuli kõik raha välja käia reisi kulusid katta, omast taskust, ja raha kokku saamisega oli vaeva.
Õppereisust said ettevõtjad tõuge alustada. Tulemus on näha. Samad isikud kes käisid reisil tegutsevad täna. Nad on arenenud oma ettevõtlust.
Lisainfo kusagil ajalehes olemas, aga mul pole aega üles otsida.
MTÜ Saaremaa Turundusühing
57852911
Karen Allas, karenallas253@hotmail.com
Karen Allas
Õppereisu tulemuseks on see, et kõikidel ettevõtjatel kes käisid reisul on ise oma teenuseid ja tooteid arendanud kasutades ideid ja innustust mida õppereisul kogesid.
22
2009322430009740766Saareküla õppe-matkaradaMTÜ SAARTE TERVISERAJAD9 7158 7448 744Kultuuripärand, Küla areng, Looduskeskkond
Loodud õppe-matkarada leiab laialdast kasutust oma küla ja naaberkülade inimeste seas. Nagu mõte oli, et rada on külastatav igal aastaajal, nii on ka seda kasutatud. Väga suurt headmeelt valmistas raja valmimine naaberkülas olevas turismitalus, kes saatsid rajale oma külastajaid, kuna õppe-matkarada on praktiliselt ainus aktiivse puhkuse veetmise võimalus lähipiirkonnas. Talu omanikud on aidanud täiendavalt märgistada rada, et kõik oleks lihtsalt arusaadav ja rada 100% omal käel läbitav. Teeme ära projekti raames on puhastatud rada okstest-võsast ja kasutatud seadmetena projketi raames ostetud vahendeid.
Õpperada aitas kaasa Audla-Tornimäe maantee tolmukindla katte alla panemisele. Nüüd kohtab selle maanteel ka oluliselt rohkem jalgrattaturiste.
Esimeseks projektiks oli see hea saavutus. Teisiti ei teeks midagi. Kui Eestis ringi käies külastada teisi õppe-matkaradu, siis ainuke probleem on järelhooldus. Enamasti kasvavad rajad kinni, ise olen püüdnud igal aastal oksi lõigata raja äärest ja 2-3 korda rada niita, et oleks mugavalt läbitav, ka näiteks noortele emadel väikelaste kärudega. Hooldusrahad on aga kõik omafinantseeringuga.
Olemas on oma domeen ja str.ee koduleht.Jagatud on infoteatmikke turismi ifopunktides.
Näiteks:
http://www.puhkaeestis.ee/et/saarte-terviserajad-saarekula-loodusrada

http://www.saartehaal.ee/2012/08/08/saarekula-loodusrada-avas-ligi-100-inimest/
Ada Traumann+372 5126591ada@str.eeAda Traumann
Olen kaks korda pakkunud õppe-matkaraja 3 tunnist puhkusepaketti välja kruiisilaeva reisijatele läbi Mere reisibüroo ja Saaremaa Turismi infokanali, kes väisavad Saaremaa sadamat. Kahjuks ei ole tellimust tehtud.
23
2009322430009740769
Kaugtöövõimaluste arendamine Turja, Kungla ja Siiksaare külade piirkonnas
LÕUNA-SAAREMAA KÜLADE SELTS8 0704 8424 294
24
2009322430009740770Ruhnu ühisköögi inventaari soetamine
MITTETULUNDUSÜHING RUHNU KULTUURIELU
2 2672 0112 011
25
2009322430009740771Vanamõisa külaplats ja ja mänguväljakud
EESTI EVANGEELIUMI KRISTLASTE JA BAPTISTIDE KOGUDUSTE LIIDU KURESSAARE SIIONI KOGUDUS
55 88746 25446 254Kultuuripärand, Küla areng, Looduskeskkond, Noored, Ühistegevus/koostöö
Üks „võssauppunud“ maatükk sai korda.
Rajatud on palliväljakud, külakiik, lõkkease, lipumast, vabaõhulava, kuivkäimlad, laste ronimisatraktsioonid, telkimisplats, grillmaja.
Paljude sealviibinud inimeste arvates on tegu väga õnnestunud projektiga.
Kõige rohkem kasutavad seda platsi noored ja lapsed, aga võimalus oma vaba aega veeta on kõigil vanusegruppidel.
Kogemus on pigem positiivne. Koostöö ehitajaga sujus hästi.
Projekti lõppedes selgus, et territooriumi on vaja edaspidi pidevalt hooldada (koristada, niita, vajadusel atraktsioone remontida) ja selleks tuleb leida juurde lisavahendeid ning vabatahtlikke. Mõnda aega see nii ka toimis, aga viimase paari aasta jooksul oleme jõudnud järeldusele, et muretum on kevadest sügiseni palgata osalise ajaga töötaja ja üks kohalik pere saab selle kaudu väikese lisasissetuleku ning hoiab paigal silma peal.

Veel on olnud jutuks, et rahvale traditsiooniliselt omane külakiik vajab pidevat järelvalvet nii tehnilises mõttes kui kiikujatele sõnade pealelugemise mõttes. Oleme seda paar korda tugevdanud ja vahel eriti laste ohutust silmas pidades isegi ajutiselt lukustanud.
Kohapeal on infotahvel, kus on kirjas platsi kasutamise eeskirjad ning vajalikud telefoninumbrid, kui soovitakse mingi seltskonnaga suuremat üritust korraldada.
Kogudus on välja ehitanud samas kõrval asuva laagrikeskuse, mis funktsioneerib hästi ja leiab aktiivset kasutamist just tänu rajatud platsile ja mänguväljakutele. Infot leiab kodulehelt:
www.pahklimae.blogspot.com

Enne platsi avamist ilmus kohaliku valla lehes artikkel pealkirjaga: Vanamõisa küla Pähklimäe kiigeplatsi avamine.
http://www.pihtlavv.ee/html/dokumendid/kraater_91.pdf

Üks üsna ilmekas noortelaagri kokkuvõtlik video:
https://www.youtube.com/watch?v=-fycqs4SJ3E

Lisan ka mõned pildid eraldi failina.

Margus Mäemets
5232286 (ajutiselt välismaal)
margus.maemets@gmail.com
Margus Mäemets
Avalik teenus on täitsa olemas Pähklimäe Laagrikeskuse kaudu. Lingid eespool.
Kontaktisikuid on kaks. Lisaks kokkuvõtte täitjale ka Vanamõisa küla elanik taluperenaine Anne Metsamaa, kes koordineerib tegevust kohapeal. tel 53661292.
26
2009322430009740772Randvere keskuse taaselustamine
MITTETULUNDUSÜHING RANDVERE TÖÖÕPPEKESKUS
4 2823 8532 958
27
2009322430009740773
Ühisköögi ehitamine ja sisustamine kogukonnateenuste osutamiseks
LAIMJALA JAHISELTS36 35732 72132 721
28
2009322430009740791Kogukonna köök Hellamaa külakeskusesMUHU VALLAVALITSUS23 57521 21721 217Küla areng
Projekti lõpptulemuseks valmis VTA nõuetele vastav köögi ja laoruum, mis on sisustatud väga hea tehnikaga ning inventariga.
Uus köök on suurendanud külakeskuse funktsionaalsust. Edendanud tervislikku, keskkonnasõbralikku ja traditsioonilist toidukultuuri läbi vastavate koolituste, õpitubade ja kursuste käivitamise.
Loonud piirkonna elanikele võimaluse köögi rendiks enda ürituste tarbeks ning erinevate ürituste korraldamiseks, mis mõeldud kogukonna liikmetele.
Suurendanud piirkonna elanikes ühist kogukonnatunnet.
Soodustanud kohaliku ressursi - aiasaaduste kasutamist- väärindamist.
Kohalikud inimesed kasutavad kööki mooside ja mahlade valmistamiseks.
Projekti elluviies jääb alati aega napiks. Ei oleks pidanud nii palju mõtlema VTA nõuetele. Oleks pidanud leidma võimaluse tavalise puupliidi säilitamisele.
Meie tegevused on jooksvalt välja reklaamitud ajalehes Muhulane ja Muhu valla kodulehel.
http://www.saartehaal.ee/2012/10/16/kaks-paevavaimse-parandi-jalgedes/
Tiina Jõgi5163773
hellamaakylakeskus@hot.ee
Tiina Jõgi
Köögi rentimise võimalus
29
2009322430009740794
Tagamõisa piirkonna külade arengukava koostamine
MITTETULUNDUSÜHING TAGAMÕISA3 0292 7102 710
30
2009322430009740822Eesti Hobune rakendisEESTI HOBUSE KAITSE ÜHING32 43429 19027 514
31
2009322430009740827Kogukonna köök
MITTETULUNDUSÜHING TAGAVERE OPTIMISTID
29 65826 69226 692
32
2009322430009740829
Koolitusreis Saaremaa lambapidajatele/villatöötlejatele töötluse ja kohaturunduse võimalustega tutvumiseks
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA VILL
9 5878 6288 628
33
2009322430009740830Kuressaare Turupäevade korraldamine
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA TURUNDUSÜHING
9 9708 9738 973
34
2009322430009740835Lümanda kogukonna köökMITTETULUNDUSÜHING MEREMAA33 45230 10730 098Küla areng, Väiketöötlemine, Ühistegevus/koostöö
Kasutult seisvad ja räämas ruumid võeti kogukonna kooskäimiskohana aktiivselt kasutusele, sellega täitis projekt oma põhieesmärgi aidata kaasa elukvaliteedi ja sotsiaalse aktiivsuse tõusule. Lisaks sai korda köök ja tänaseks on olemas esimene ettevõtja, kes selles köögis oma toodangut valmistama hakkab. Seega oleme ettevõtluse arendamiseks vajalike tingimuste loomisega aidanud kaasa ettevõtlusaktiivsusele. Igal juhul aitas projekt kindlasti kaasa soovitud kitsaskoha lahendamisele ja kõik kasutajad on olnud rahul.
Projekti eelarve koostamisel ei viiks enam kõiki kulutusi miinimumtasemeni, sest elluviimisperiood on tavaliselt palju hilisem taotlemisajast ja meie majanduskeskkonnas ehitushinnad väga kõikuvad. Väga raske oli saada soovitud tulemust miinimumeelarve juures. Õppisin, et projekteerija kaasamine projekti elluviimisesse aitab tagada soovitud tulemuse saavutamise ja teeb projektijuhtimise mitte ainult lihtsamaks, vaid ka tõhusamaks.
Organisatsioonil oma kodulehte ei ole. Infot leiab ainult nii palju, kui seda on SKK kodulehele alammenüüs Kogukonnaköögid.
http://www.saartehaal.ee/2010/08/21/lubja-baari-uuestisund-vabaajakeskusena/
Katrin Trumann53476336
katrin.trumann@gmail.com
Katrin Trumann
Ruumi ja seadmete rent, info Katrin Trumann
35
2009322430009740836Jööri küla piirkonna KÖÖKJÖÖRI KÜLA SELTS26 11123 49423 494
36
2009322430009740837Tootearendus kohalikule toidule
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA TURUNDUSÜHING
14 45013 00511 107Ettevõtlus, Koolitused/kohalik toit, Väiketöötlemine, Ühistegevus/koostöö
Siis kui projekti kirjutasime, väike töötlemine praktilist puudus Saaremaal. Kõik olid väga innustatud taluturgudest ja huvitavatest toidu toodetest mida välismaal olid näha, aga Saaremaal puudusid. Tuli praktiliselt nullist alustada. Taluturgu ei saanud teha, nagu välismaal, sest tooteid polnud. Lõpp tulemuseks on tooted ja grupp töötlejaid kes on koostöös, jagavad infot omavahel ja koopereeruvad turustamisega.
Õppisin et toote arendus on pika ajaline protsess. Lootsin et kiiresti tekivad tooted ja taluturud ja riiulid kauplustes kus on kohaliku väike tootjad kaubad reas. Aga paljud on pika mõtlemisega. Idee peab idanema koguni mitu aastat. Ja iga üks kes alustab ei suuda tootmisega ellu jääda, ei tule omadega välja ja lähevad teist teed edasi. Teisiti ei teeks midagi. Tuleb olla kannatlik, sest kõik toimub aga aeglaselt.
Organisatsiooni kohta leiad infot www.saaremaaturundus.ee
Inimesed kes osalesid projektis jätkuvalt tegutsevad, tooted on müügil mida arendati projekti käigus
Tootjatest, kes osalesid projektis, on eraldi üle aastate olnud kohalikus ajakirjanudses oma uute toodetega. Ma ei ole artikleid kogunud.
MTÜ Saaremaa Turunudusühing
57852811
Karen Allas, karenallas253@hotmail.com
Karen Allas
Ettevõtjad on oma tooteid arendanud ja need on müügil poodides.
37
2009322430009740839
Kiratsi külaväljaku heakorratööd ja tantsulava ehitamine
MITTETULUNDUSÜHING KODUKANT KIRATSI
1 8821 6941 662
38
2009322430009740840UUSTALU JUUSTUKODAMITTETULUNDUSÜHING UUSTLU VÄRK!1 9171 7261 726
39
2009322430009740841
KAVANDI KANDI MAASI PIIRKONNA SAVITÖÖKODA
MITTETULUNDUSÜHING KAVANDI KANDI SELTS
7 6116 8495 990Küla areng
Peojekti peamine ülessanne oli külaelu arendada ja seda see ka tegi . Savikoda on jõudsasti Risto Ränga juhendamisel kasutanud külaelanikud ja inimesed kaugemalt . Läbi projekti omandasid kohalikud inimesed uusi teadmisi ja oskusi savi töö kohta . Projekt andik Kavandi ja Maasi inimestele kindlust ja indu, et ka väikeses külas on võimalik tegutseda ja küla arendada . Savikoda on külade vahele toonud uusi inimesi ja elu edasi viinud.
Õppisime , et maakohas on võimalik hakkama saada . Projekti esitamise kohapealt saime palju targemaks ja oskaksime praeguse seisuga palju paremini ja efektiivsemalt teha . Üldplaanis ei sooviks migagi muuta kuna projekt läks tööse ja tõi küladele palju kasu.
Savikoja juhendaja toote arendus tänu Maasi savikojale . https://www.facebook.com/RistoRankKeraamika?fref=ts
Maasi savikoda osales Orissaare käsitöö päeval - http://www.saartehaal.ee/2014/03/19/maakonna-kasitoolised-saavad-kokku-orissaare-pritsukas/

Savikoja juhendajast ilmus artikel juba projekti alguses - http://www.saartehaal.ee/2011/01/21/maekula-tonu-talu-risto-rassib-mitmel-rindel/
Risto Ränk53475832
rank.risto@gmail.com
Risto Ränk
Savikoda pakub võimalust tutvuda keraamika valmistamisega ja osta ka keraamilisi tooteid . Savikoda viib läbi kursusi ja juhendab ametikooli praktikante. https://www.facebook.com/RistoRankKeraamika?fref=ts
40
2009322430009740844Valjala maalinna loodusradaVALJALA VALLAVALITSUS17 17715 45915 459
41
2009322430009741034VANAMÕISA KÜLAMAJA ÜHISKÖÖK
EESTI EVANGEELIUMI KRISTLASTE JA BAPTISTIDE KOGUDUSTE LIIDU KURESSAARE SIIONI KOGUDUS
10 9449 8509 850Koolitused/kohalik toit, Küla areng, Noored, Väiketöötlemine, Ühistegevus/koostöö
Ilma kaasaegse ja nõuetekohase köögi sisustuse olemasoluta ei oleks mõeldav rajatud vabaajakompleksi Pähklimäe Laagrikeskuse toimimine. Hoone ise on renoveeritud/ehitatud muude fondide abiga ja koos piduliku söögisaaliga valminud lõplikult alles 2014. aastal. Leaderi abiga sai ostetud köögiseadmed ja tarvikud.
Vastavad isikud, kes kööki on kasutanud, on olnud sealsete töötingimustega küll väga rahul.
Projekt sai ellu viidud mõnevõrra kiirustades, aga kuna tegu on MTÜ-ga, kus praktiliselt kõik selle idee elluviijad on vabatahtlikud entusiastid oma muude tegemiste kõrvalt, siis võtab iga asi aega ja sinna pole ka midagi parata. Nii on päris korraliku lõpptulemuseni jõutud alles kuue aastaga.
Teisititegemise kohta on keeruline öelda. Aja jooksul algsed ideed niikuinii mõnevõrra teisenevad. Selle projekti puhul on väikeettevõtluse idee olnud seni tagasihoidlik, aga selle potensiaal endiselt olemas. Hoogsalt kasutatakse kööki aga igasugu sündmuste heaks.
Kui lisaks inventari soetamise investeeringutele oleks olemas ka teatud palgafond, saaks kiiremini edasi liikuda.
Nimetatud köögi teenuseid on tänaseks juba saanud kasutada kümned noorte- ja lastelaagrid, peetud on koolitusi ja kokkutulekuid, juubeleid ja pulmi rääkimata jaanituledest jm. Kahel korral on seal oma kogunemise korraldanud näiteks puuetega lastega pered, kuna Vanamõisas elab puuetega lapsi (üks koolilõpetamine ja üks kurttummade laste laager).
Köök asub Pähklimäe laagrikeskuse ruumides.
Link: www.pahklimae.wordpress.com
Lisan mõned fotod eraldi failidena, kuigi köögirahvas ei taha kunagi, et neid pildistatakse.
Margus Mäemets
5232286 (ajutiselt välismaal)
margus.maemets@gmail.com
Margus Mäemets
Avalik teenus on: Pähklimäe Laagrikeskus, peosaal koos köögi kasutamisega. Vt link eespool.
Kontaktisikuks käesoleva kokkuvõte täitja (ajutiselt välismaal) ja kohapeal maja vastutav perenaine Anne Metsamaa tel 53661292.
42
2009322430009741051
Ühisturustuspunkti tasuvusuuring ja soodsaima ehitusmaksumuse analüüs
MITTETULUNDUSÜHING MUHU MÕTE2 8152 5332 445Küla areng, Väiketöötlemine
Antud projekti raames valmis ühisturustuspunkti tasuvusuuring ja soodsaima ehitusmaksumuse analüüs. Mitte küll antud projekti tulemusena, aga täna on Muhu saarel kerkinud nn turustuspunkt, Liiva külas vanas meierei hoones. Seal tegutseb tänaseks Muhu leiva tootja ja ka kohalik kalapood. Üheks tõukesk ja ajendiks oli ka Muhu Mõte poolt ellu viidud projekti.
Väga palju teisiti ei teeks midagi. See oli edukas projekt, mis oli tõukeks arengutele, mis on kasulikud nii kogukonnale kui ka kohalikule ettevõtlusele
Hetkel MTÜ Muhu mõte oma kodulehte ei ole. Projekti tulemused olid mõnda aega Muhu valla kodulehel, hetkel ei ole Muhu Mõte MTÜ-l ühtegi aktiivset projekti ja seega pole täna meil ka aktiivset kodulehte.
ei oleTriin Vokk5280387
triin.vokk@gmail.com
Triin Vokk
ei tekkinud toodet ega teenust, mida pakutakse avalikult. see ei olenud ka antud projekti eesmärgiks. Tegemist oli uurimusliku ja analüüsiva sisuga projektiga
43
2009323430009740778Ruhnu rahvakultuuri säilitamine
MITTETULUNDUSÜHING RUHNU KULTUURIELU
3 7293 3563 020Kultuuripärand
Loodud ainus kultuuripärandiline andmebaas Ruhnu ajaloo kohta, digitaalsel säilitusseadmele salvestatud märkimisväärsel hulgal ajaloolisi fotomaterjale. Salvestis nähtav: http://kultuurielu.ruhnu.ee/galerii/main.php
Veebifotsid on vaatatud kokku (erinevad aastajärgud) 10 598 korral.
Tänapäeval lisaks uue projekti elluviimisel sisse ajaloomaterjalide taastamise läbi fotokorrektsiooni (digitaalne restauratsioon).
http://kultuurielu.ruhnu.ee/galerii/main.php

Projekti algusel rahastamisel kajastati infot ka Saaremaa kohalikus ajalehes, MTÜ Ruhnu Kultuurielu ja Ruhnu valla veebilehel.
Kodulehti uuendatakse ja seega ei saa salvestada linke 5 aasta tagustest infokildudest.
Siiri Paulus-Jõe55603424laetit@hot.eeSiiri Paulus-Jõeei ole
44
2009323430009740843
Saaremaa traditsioonilisest lubjapõletamisest filmi tegemine
MITTETULUNDUSÜHING LÜMANDA MUUSEUM
11 67610 50810 508
45
2010121410010740035Rullsilo tootmine ühistöönaMIHKEL KÄÄRID21 50610 75310 696Põllumajandus, Ühistegevus/koostöö
Projekti realiseerumine võimaldas selle piirkonna väiketootjatel ühise tegutsemise kaudu oma tegevusi edasi arendada, võimaldades varuda enda loomadele sööta ilmastikutingimustest vähem mõjutatuna (kuiva heina varumine on probleemne sõltudes ilmastikust), mis on söödavarumisel oluline kitsaskoht.
Lõpptulemusena projektis osalenud väiketootjatel on õnnestunud paremini viljeleda neile sobivat elulaadi ja seeläbi parandanud endi majanduslikku toime tulekut ja loonud piirkonnas esteetilise maastikupildi.
Projekti elluviimisel õppisin omategevusi mõtestatult sõnastama ja õppisin ka seda, et asju ühiselt tehes on võimalik mõndagi teha lihtsamalt.
Ühistöö nõuab ka ühist pühendumist asjale ja tegevuste koordineerimist.
Projekt õnnestus ja seepärast täna tagasi vaadates ei oskaks eriti midagi teisiti teha, kuigi jah valitud masinad oleks võinud olla loomulikult täiuslikumad ja kvaliteetsemad. See oleks aga nõudnud taas suuremat rahastust.
Selle kohta avalikku infot hetkel ei ole, siinse kandi külamehed ei oma organiseeritult kodulehte ega Fasebook kontot.
Selle tegevusega meil siin külamehed tegutsevad omaette ja avalikku enesereklaami kindlasti ei taha.
Projekti teostumisel algul kohalikus lehes selle kohane artikkel tõesti ilmus, aega ei mäleta ja ei mäleta ka seda kummas maakonnalehes see põllumajandusteemal tehtud kirjatükk ilmus.
Muud lisainfot EI OLE.
Mihkel Käärid5289796
mihkelkaarid@gmail.com
Mihkel KääridEI OLE
46
2010123410010740053Käsitöönduslik mahevõiOSAÜHING UUSTLA ÕKOTALU5 0672 6691 541
47
2010123410010740054Mahe- ja kohalikust toorainest jäätisOSAÜHING A.T.T. SAKSA14 5317 3853 746
48
2010123410010740064Universaalne suitsuahiMITTETULUNDUSÜHING SAARE MAHE2 7081 3541 354
49
2010312430010741347
Kalamüügi turunduse infrastruktuuri väljatöötamine
ÖSEL KAUBANDUS OÜ27 34116 40516 404Ühistegevus/koostöö
Projekti tulemuseks on toimiv logidtiline koostõöö
Koostöös on võimalik asju lahendada säästlikumalt
Tegeleme otseturundusega,

OÜ Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus
Tel: +372 5353 1114
info@pahkla.ee
www.pahkla.ee
ei oleRaul Schiff56216234
info@arowana.ee
Raul Dhiff


50
2010312430010741349
Kalamüügi sisustuse ja mootorsõiduki soetamine
ÖSEL KAUBANDUS OÜ33 86913 92012 803
51
2010312430010741369Koerad lambanahasOSAÜHING RATSUKIEVARI11 0576 6341 363
52
2010312430010741667Lümanda tõrvamajaOSAÜHING SAARE TÕRV95 67657 40657 406
53
2010312430010741903Saaremaa vill lõngaks-villavabriku seadmedOSAÜHING SAARE RÄTSEP191 051114 631114 631
54
2010313430010741380
SAARE MAAKONNA OSALEMINE HELSINGI MESSIL
SIHTASUTUS SAAREMAA TURISM10 8719 7849 784
55
2010313430010741387Lääne -Saaremaa ühisveebi arendusLOONA MTÜ7 6696 6445 752Kultuuripärand, Küla areng, Looduskeskkond, Ühistegevus/koostöö
Loodi kolm uut kodulehte: Kihelkonna ja Lümanda valdadele ning Saaremaa loodusturismile. Koondasime ühele aadressile Vilsandi Rahvuspargi piirkonna loodus- ja kultuuriväärtused ning majutus- ja toitlustuskohad. Info tõlgiti ka inglise ja vene keelde.
Valla lehtede saavad ka kogukonnad oma infot lisada.
Saaremaanaturetoursim.eu leht on lingitud visitsaaremaa.ee lehele.
See oli esimene koostööprojekt, kus MTÜ Loona osales.
Projekt valmis Lümanda valla algatusel ja eestvõttel ning kaasates Kihelkonna valda ning MTÜ Loonat. Partnerite huvide fookus on projekti kestel muutunud ja see on teinud projekti haldamise keeruliseks.
Täna pööraksin suuremat tähelepanu partnerite valikule ja fikseeriksin eellepingutes osapoolte vastutuse piirid.
Saaremaanaturetourism.eu
Lymanda.ee
Kihelkonna.ee
ei ole.Maarika Toomel5269974
maarika.toomel@gmail.com
maarika toomel
jah, kõik lehed on avalikkusele kätte saadavad.
saaremaanaturetourism.eu on tõlgitud ka vene ja inglise keelde.
Projektijuht on Jaanika Tiitson, temalt saab ka infot.
56
2010313430010741588Ida-Saaremaa käsitöökeskuse ehitamineOSAÜHING ILLIKU136 13681 56480 098Ettevõtlus, Koolitused/kohalik toit, Ühistegevus/koostöö
Loodi töökoht, ümbruskonna käsitöölistel avanes võimalus müüa oma tooteid .
Põhjalikum analüüs ümbruskonnas vajaminevatest teenustest.
Pritsukas - FB-s

Koduleht Pritsukas.ee valmimisel
Artiklid käsitööpäevast Saarte Hääles, Meie Maas
Sulev Salla5052907rengo@hot.eeSulev Salla
Käsitöökaupade müük, käsitööringid.

Sulev Salla 5052907
57
2010313430010741593Sise-ja välisturistid Saare maakonnas
MITTETULUNDUSÜHING SAARTE TURISMIARENDUSKESKUS
8 4367 5937 593
58
2010321430010741603Ohaka pumbamaja veetöötlusseadmedAIANDUSÜHISTU OHAKAS SAAREMAA8 5915 1555 155
59
2010322430010012041Leisi terviseraja rajamineLEISI VALLAVALITSUS9 5778 6198 619Küla areng
Projekti tulemuseks oli Leisi alevikku 1,4 km terviseraja rajamine. Olemasolev rada oli ebatasane ja sportimiseks ohtlik. Raja servad puhastati võsast, kännud freesiti ja rada kaeti 900 meetri ulatuses hakkepuiduga. Olemasolev kitsaskoht leidis lahenduse.
Rada rajati eramaadel. Projekti käigus oli vajalik suhelda omanikega ja selgitada, miks peab rada just seal kulgema. Nende suurim hirm oli prügireostus ja kas ma saan ikka metsast puid välja viia. Omanike suhtumine oli positiivne ja jõudsime pooli rahuldava kokkuleppeni. Täna teisiti midagi ei teeks.
Infot raja kohta on infotahvlil ja seda on kajastatud maakonnalehtedes, Leisi valla ajalehes.
http://www.saartehaal.ee/2011/10/05/leisi-terviserada-sai-pingid-ja-jounurga/Andres Jalakas5107253
arendus@leisivald.ee
Andres Jalakasei
60
2010322430010012429
Ühisturustuspunkti soodsaima ehitusmaksumuse analüüs
MITTETULUNDUSÜHING MUHU MÕTE3 4213 0793 079
61
2010322430010741371Kogukonna köögi rajamineMITTETULUNDUSÜHING ÕIENE20 87112 52212 495Ettevõtlus, Koolitused/kohalik toit, Kultuuripärand, Küla areng, Looduskeskkond, Noored, Põllumajandus, Väiketöötlemine, Ühistegevus/koostöö
See projekt on andnud palju juurde kohalikule kogukonnale.
Teeme koolitusi . Kus huvi on olnud suur . Kööki saab rentida toitude valmistamiseks, kohalikust toorainest valmistatakse erinevaid hoidiseid.meil on veel peosaal kus peetakse erinevaid üritusi .
Pidevalt arendame uusi tooteid .
Õppisin väga palju ,teeksin kõik nii nagu olen teinud.
Saarte koostöökogust
On olnud koolitusi kus ajakirjanik käis kohal ja pilt oli Meie Maas
Urve Lillimägi51-85 953
urveraaret@gmail .com
Urve LillimägiTekkis toode .
62
2010322430010741390
KOGUKONNATEENUSTE MITMEKESISTAMINE(NIIDUKI SOETAMINE
ANSEKÜLA PÕLLUMEESTE SELTS1 278767.00767.00Ühistegevus/koostöö
Projekti elluviimise tulemusena hangiti niiduk, mille abil jätkati piirkonnas põllumajandusmaade heas korras hoidmist. Valdav osa piirkonnas paiknevatest rohumaadest on niidetud, mistõttu on maastiku atraktiivsus mõnevõrra paranenud.
Sain teadmisi projekti ellu viimisest,aruandlusest ja raamatupidamise nõuetest.
Infot leiab facbookis Elve Lepiku kontolt
Ei oleElve Lepik5054318
elve.lepik@gmail.com
Elve Lepik
Projekti tulemusena on piirkonnas võimalus tellida rohumaade niitmise teenust Anseküla põllumeeste Seltsilt traktoreid ja põllutöömasinaid rentivalt seltsi liikmelt Rein Seemalt.
63
2010322430010741391
Anseküla seltsimaja rekonstrueerimise projekteerimistööd
ANSEKÜLA PÕLLUMEESTE SELTS6 5195 8675 867Küla areng
Projekti lõpptulemus oli Anseküla seltsimaja rekostrueerimise ehitusprojekjekt. Ehitusprojekti olemasolu andis võimaluse alustada seltsimaja rekonstrueerimist ja selleks PRIA meetmetest 3.2 ja LEADER meetmest 3 selleks toetust taotleda.
Seltsimaja rekonstrueerimise projekt on koostatud kohalikest oludest lähtuvalt, hoone on sobiva suurusega ja selle ülalpidamiskulud ei ole liiga suured. Seltsimaja , mille kasutus oli varem selle väiksuse, kütte ja veevärgi puudumise tõttu vähene on juba kaks aastat aktiivses kasutuses.Kogukonna sisene suhtlus on väga olulisel määral tihenenud , on toimunud suur arenguhüpe elukvaliteedis. Anseküla Seltsimaja on leidnud kindla koha nii Salme valla kui ka Saare maakonna kultuurikaardil.
Projekti ellu viimisel on väga oluline leida usaldusväärne ja kvalifitseeritud partner. Projekti ellu viimiseks tuleb planeerida rohkem aega, et ära hoida liigset kiirustamist, mis võimaldaks projekti sisu hoolikamalt läbi kaaluda ja parim lahendus leida.
Anseküla seltsimaja projekteerimistööd on realiseerunud seltsimaja ümber ehitamisena. Anseküla seltsimaja ehitust ja praegust tegevust seltsimajas on mitmeid kordi kajastanud ajalehed "Meie Maa" ja "Saarte Hääl". Facebook-is võib infot seltsimaja ehitusest leida Elve Lepiku kontolt ja grupist Anseküla Seltsimaja.
http://www.saartehaal.ee/2012/10/09/ansekula-seltsimaja-avas-ligi-sada-inimest/
http://www.salmevald.ee/upload/20141120093445.pdf

jne
Elve Lepik5054318
elve.lepik@gmail.com
Elve Lepik
Ehitada avalikus kasutuses olev hoone
64
2010322430010741396
Saaremaa Mahetalude ühisturustamine - voldik
MITTETULUNDUSÜHING SAARE MAHE6 4245 7815 495Koolitused/kohalik toit, Põllumajandus, Ühistegevus/koostöö
Meie soovisime teatada inimestele kus nad saavad endale otse mahe talust mahe toitu osta. See ei olnud enne tarbijatele teada. Kuigi inimene kes otsib mahe toitu oleks saanud suure vaevaga kõik ise üles otsida, sest talupidajad on kõik registreeritud PRIA registris, aga enamus mahe talusid Saaremaal ei müü toitu otse tarbijale, vaid tal on rohumaa, või heinamaa, või piimakari ja piim läheb otse kombinaati, või nad ei soovi inimestega otse turundada. Siis tuli lihtsamaks teha, et klient, k.a. turist, teab kellele saab helistada, kust saab osta. Avatud Mahe Talude voldik on selle kitsaskoha lahendanud. Peale selle, voldik on ühistegevuse edendaja, sest mahe talupidajad ise näevad kes on nende ringkonnas, samade eesmärkidega.
Ma olen rahul tulemustega. Teeksin samuti uuesti.Õppisin, et tuleb kanatlik olla kui koostad sellist kaarti, sest paljud ei vaata oma emaile ega vasta emailidele aegsasti, Siis tuleb läbi helistada. Ja see on aega nõudev,
Kaart on trükitud ja laialt levitatud. Igas talus on kaart olemas, turismi info punkitides, Saaremaa Turunudsühing info stendidel. Kaart on üleval Saare Mahe kodulehel.
Ajakirjanikud on meilt uurinud, siis kui tahavad maa elust artiklit kirjutada, kellele tuleks helista, kellest peaks jutu tegema? Mina ikka suunan neid Avatud Mahe kaardile, Nad on korduvalt sealt valinudtalupidaja, kellega nad on ise ühendust võtnud is artikli teinud. Ma ei ole neid artikleid kogunud. Neid on palju olnud üle aastate, ja ajakirjanik on viidud talupidajaga kokku läbi mahe kaardi.
Saare Mahe MTÜ, kontakt Karen Allas
57852811
Karen Allas, karenallas253@hotmail.com
Karen Allas
Avatud Mahe Talude kaart on meie toode.
65
2010322430010741397
Meedla mõisahoone keldri ja pargi parendusprojektid
MITTETULUNDUSÜHING MEDEL2 7272 4552 455
66
2010322430010741404Bussiootepaviljoni ehitamine Turja küllaLÕUNA-SAAREMAA KÜLADE SELTS2 3052 0752 069
67
2010322430010741411
Õppereis Saaremaa toidutöötlejatele kohaturunduse võimalustest ja nende rakendamisest oma tegevuse konkurentsivõime tõstmisel ja piirkonna arendamisel
MITTETULUNDUSÜHING SAARTE KOOSTÖÖKOGU
11 38310 2449 968
68
2010322430010741414
Muratsi sadama geoteetilise alusplaani ja detailplaneeringu koostamine
MURATSI SADAMA SELTS2 1471 9331 933
69
2010322430010741416Hoidised- võimalus maapiirkonna arenguks
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA KODUKANT
9 8238 8418 317Koolitused/kohalik toit, Küla areng, Väiketöötlemine
Avardusid alternatiivste tegevuste võimalused maapiirkonnas- väiketöötlemine ja seeläbi täiendavate rahaliste sissetulekute võimalus maapiirkonnas. Läbi hoidiste konkursside said hoidiste tegijad omavahel suhelda. Toimusid vastavad koolitused, kus tutvustati hoidiste tegemise kogemusi ja VTA rääkis nõudmistest hoidiste turustamisel. Hoidiste valmistajad said tuge teadmste ja kogemuste näol hoidiste turustamiseks. Tänu Saaremaa Turundusühingu olemasolule ja kogukonnaköökide järk-järgulisele tunnustamisele avardusid ka turustamisvõimalused. Tekkis pinnas kohaliku toidu eeliskasutamiseks koolides, lasteaedades ning kohaliku tarbija seas. Projektiga samaaegselt alustas tegevust Ökosahver, mis andis väljundi käsitööndusliku toidu turustamise võimaluste suurendamiseks. Projekti käigus loodi läbi konkursside pinnas ühe osa, hoidised, kohaliku toidu väärtustamiseks.
Turustamist soodustas auhinnalistele kohtadele tulnud hoidiste märgistamine vastavate tunnustuskleebistega.
Kohalikke tegijaid ja nende retsepte tutvustas projekti käigus koos Meie Maaga välja antud raamat "Meie memme sahvririiul". Raamat oli väga populaarne ja tutvustas Saaremaa hoidistetegijaid ja nende, põhiliselt kohalikust toorainest, tehtud hoidiste retepte üle vabariigi.Tänaseks on raamatud omanikud leidnud.
Koos Jõululaadaga korraldatud hoidistefestival täitis oma eesmärgi.Laadalised said maitsta kohalikke hoidiseid ning välja valida nn. Rahvamoosi. Kuna kultuurikeskuses toimunud Jõululaata külastati aktiivselt, siis teadmine kohalikest hoidistest sai veel suuremat kõlapinda. Suurepärane on see, et Meie Maa jätkab hoidiste konkurssidega ning hoidiste realiseerimiseks on olemas väljundid läbi Saaremaa Turundusühingu, Ökosahvri ja Saaremaa kaupluste. Kogukonnaköökides on olnud võimalused tururstusnõuetele vastavaid hoidiseid valmistada. Selle kõrval on üles näidatud ka eneseinitsiatiivi, et
avardada turustamissobilike hoidiste valmistamise ja müügi võimalusi. Ka seadusandlus on muutunud soodsamaks nõudmiste osas.
Inimestel oli huvi ennast tutvustada, saada hinnangut tehtule läbi konkursside.
On ju põnev ennast teistega võrrelda.
Samas saadi kogemusi vahetada, teiste hoidiseid maitsta ning võrrelda enda
arvamist žürii seisukohtadega.Väga oluline oli konkursssiga samaaegselt korradada ka koolitusi. Saadi uusi teadmisi ja mõnes mõttes vähenes hirm VTA ees.
Kõige suurem kogemus oli see, et pead pidevalt kontrollima, kas Sinust on aru saadud ning kas esialgsed kokkulepped toimivad.. Väga oluline on see, et kõik
kokkulepped oleksid fikseeritud kirjalikult ja allkirjastatud, kus on kajastatud kõigi osapoolte vastutus ja kohustused.
Projekti toimmise ajal ei olnud Saaremaa Kodukandil ei kodulehte ega FB, siis
piirdus projekti kohta info ajalehega "Meie Maa".
Tänaseks on meil Koduleht ja FB olemas. Nende külastatavus on väga suur.
Ei ole. Kuid Meie Maa arhiivis on piisavalt infot alemas
Elvi Viira5041095
saaremaa@kodukant.ee
Elvi Viira
Avalikku teenust ei pakuta. Projekti eesmärk oligi luua tahet ja saada oskusi, kogemusi maapiirkonnas ettevõtluse arendamiseks
70
2010322430010741419Jaagurahu puhkeala detailplaneeringKIHELKONNA VALLAVALITSUS1 7901 6111 611
71
2010322430010741421
Saaremaa külad aktiivseks läbi kodaniku algatuse
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA KODUKANT
8 2617 4357 435Küla areng
"Vedurorganisatsioonid” said uusi teadmisi- oskusi mõjutamaks oma piirkonnas külade aktiviseerumist
Nn.„uinunud külad” aktiviseerusid, nende teadmised-oskused suurenesid,
Külad muutusid tegusamaks. Koos- ja ühistöö edenes paremini külaseltside vahel. Saaremaa Kodukandi liiimesorganisatsioonide arv on tõusnud kahekümnekaheksalt kolmekümneviiele. Projekti tulemusel moodustusid uued seltsid : Pidula Selts, Sandla Külade Selts, Muhu-Hellamaa Maanaiste Selts, Vedurorganisatsioonide mõjul aktiviseerus Kalli Külade Seltsi, Mõisaküla Seltsi, Kaarmise Külaseltsi tegevus. Randvere Taluselts "Kadakane" sai uut indu koostööks MTÜ Randvere Tööõppekeskusega...
Moderaator Merle Adams kohtus11 piirkonna seltside ja seltsingutega. Kõikidele tehti konkreetsd ettepanekud oma tegevuse arendamiseks, mida on ka osaliselt järgitud Peamiseks takistuseks on olnud rahaliste vahendite nappus.
Õppeekskursioon, Rohelise Jõemaa Koostöökogu etevalmistamisel, oli suunatud väikeettevõtlusele külas ja andis osavõtjatele palju uusi teadmisi ja inspireeris saadud kogemusi oma piirkonnas kasutama. Eesti Külaliikumise Kodukand koolituskeskuse koolitusprogramm oli hästi läbimõeldud ja andis teadmisi nii suhtlemiseks (Külli Vollmer), külaelu aktiviseerimiseks koos vastava kaardi koostamisega (Ivi Proos), kogukonnaprojektide planeerimiseks (Haimar Sokk) kui ka avalikuks esinemiseks (videotreening, Külli Vollmer). Projektist aktiivselt osavõtjad said koolituskeskuse tunnistuse.
Projekti elluviimise kõige suurem kogemus oli see, et osavõtjad peavad olema motiveeritud uute teadmiste saamiseks, mis meil ka oli nii. Väga oluline on, et projektiga liituvad need inimesed, kes mõistavad projekti eesmärke. Meie puhul tunnevad külaelu, tahavad seda arendada ning kelle isiklikud huvid on tagaplaanil.
Valmisolu kogukonna heaks töötamiseks on kõige olulisem.
Teeksin rohkem eeltööd ja oleksin nõudlikum. Rohkem püüaksin lähendada tegevuste läbiviijaid ja osavõtjaid. Osavõtjate suhtumine kodutöödesse oleks pidanud olema tõsisem.
Saaremaa Kodukandil ei olnud projekti toimumise ajal kodulehte ja FB.
Põhiline info on kohalikes ajalehtedes "Meie Maa " ja "Saarte Hääl"
Lehed kajastasid projekti väga hästi (eriti "Meie Maa")
Info saab hästi kätte nende lehtede arhiivist.
Et tagantjärgi infot korralikult kodulehele välja panna, selleks puuduvad meil vahendid, sest vabatathtliku tööna oleks seda liiga palju teha, kuna uusi asju tuleb liiga palju peale. Nüüd ON olemas koduleht ja fb väljund.
ei oleElvi Viira50410955041095Elvi Viira
Avalikke teenuseid pakutakse projektis osalenud külaseltside poolt oma ruumide tasuta kasutamise võimaldamisega. Külapäevade, küla ühisürituste korraldamine külaväljakutel, näitused, koolitused, ühisüritused, töötoad külamajades.
72
2010322430010741433Käsitöökambri/õpitoa ruumide parendamineMITTETULUNDUSÜHING LÕNGAELLA9 3698 4108 410Koolitused/kohalik toit, Kultuuripärand, Noored, Ühistegevus/koostöö
Renoveeritud ruumides on läb iviidud viltimistööde alal koolitusi 38 inimesele, s.h ka noortele. Korraldatud on käsitööalaseid õpitubasid. On valmistatud mütse, susse, toolikatteid, jne., korraldatud näituseid, koosviibimisi ja kõike muud ilusat. On õpitud uusi töövõtteid kudumise ja heegeldamise alal. Tulevikus on plaanis ruume veel soojustada, et oleks kooskäimiseks pikem ajavahemik, et saaks ka talvel tegeleda kokandusega, materjali värvimisega.
Õppisin kogukonna inimesi tundma, kuidas ühele või teisele paremini läheneda. korraga võiks koos olla kuni 8 inimest, Kuna ruum on väikene. siis jõuab igaühega inidividuaalselt tegeleda, Ka eeltöö materjalid, töövõtted peavad olema enne kursuse algust paigas.
Ruumide kasutamine on kogukonna poolt leidnud heakskiitu.
ei oleHelgi Laanpere55643204leidavali@hot.eeHelgi Laanpereei ole
73
2010322430010741443Sõrve külade keskuse ehitamineMITTETULUNDUSÜHING REINULDI78 36670 53070 530Küla areng, Ühistegevus/koostöö
Löpptulemusena ehitati välja seltsimaja ruumid. Kitsaskohaks võis lugeda just selliste ruumide puudus. Tänase seisuga on ruumidel üsna aktiivne kasutus. Igakuised mälumängud, tähtpäevade tähistamine, lastele mõeldud üritused, õpitoad, ning muud koos viibimised. Lisaks on juurde soetatud ka erinevat tehnikat mis on jällegi elukvaliteeti kui sellist parandanud. Lühidalt on andis seltsimaja ruumide väljaehitamine võimaluse inimesi kokku tuua, nimelt on ju nüüd selleks koht. Ise näeme seda kui alles algust. Tahaks ju panustada ning jõuda selleni, et meie pisikesele kogukonnale oleks järelkasvu ja uusi elanikke , et ka kaugemas tulevikus oleks kellegil neid ruume võimalik kasutada.
Justkui ei olekski siia lahtrisse midagi kirjutada. Võibolla siis seda, et koostööparteritega tihedam koostöö.
Tegevuste kohta on info meil kohapeal.
http://web.zone.ee/mtureinuldi/ - uus koduleht on arutamisel ning varsti tulemas.
http://www.saartehaal.ee/2013/09/25/laadla-seltsimajas-peeti-torgu-kuningriigi-paeva/
http://www.saartehaal.ee/2012/08/10/uleskutse-tulge-laadla-leivapaevale/
http://torgu.forumotion.com/t191-laadla-seltsimaja-2013-a-suuremate-sundmuste-kalender

Siin on ainult paar näidet.
kristjan koppel56502603
kristjankoppel@email.ee
kristjan koppelEi ole
74
2010322430010741461Uisu pärandi taaselustamine
MITTETULUNDUSÜHING VÄINAMERE UISK
56 59650 93750 715
75
2010322430010741474
Saarte Jahimeeste XXI kokkutulekul seminari läbiviimine
SAARTE JAHIMEESTE SELTS3 3232 9912 991
76
2010322430010741483
Rookatusemeistrite ühise turundusplaani elluviimine
MITTETULUNDUSÜHING EESTI ROOKATUSEMEISTRITE JA ROOVARUJATE LIIT
10 3469 3117 413
77
2010322430010741565Meretee matkaradaMTÜ SAARTE TERVISERAJAD5 9364 9624 961Küla areng, Looduskeskkond
Antud projektiga täiendati õppe-matkaraja " sisustust": rada viidastati, pandi pingid ja prügikastid raja äärde, suur infotahvel, rajati küla algusesse parkla, rajati lõkkeplats raja äärde metsa. Parklat pean kõige olulisemaks, sest muidu ei ole autoturistidel kuhugi autot jätta raja külastamiseks. Lisaks on võimalus ekskursiooni bussidel parkida turvaliselt.
Parkla pinnasekate oleks pidanud olema hoodusvaba, näiteks asfalt.
str.ee
infovoldikud turismiinfo punktides
http://www.puhkaeestis.ee/et/saarte-terviserajad-saarekula-loodusrada
Saaremaa Turism SA kaudu
Ada Traumann+372 5126591ada@str.eeAda Traumann
3-tunnise puhkusepaketi pakkumine turismigruppidele, mis sisaldab giiditeenust rajal ja kohaliku toidumenüüga pikniku pidamist värskes õhus lõkkeplatsil.
78
2010322430010741690
Sauvere küla varustamine infotahvlite ja infomaterjalidega
SAUVERE ARENDUSSELTS869.00782.00782.00
79
2010322430010741692
Sauvere küla ja lähiala arengukava koostamine
SAUVERE ARENDUSSELTS3 1962 8762 876Küla areng
Projekti tulemusena sai kaardistatud erinevad kitsaskohad ja eesmärgid ning lõpptulemusena need ka arengukavasse sisse viidud.
Paljud eesmärgid on veel tulevikus vaja täita, kuid ettevõtluse poole pealt on arenguid näha juba praegu. Samuti on küladesse noori ja teotahtelisi inimesi elama tulnud, mis on maapiirkonnas esmatähtis.
Õppida on alati, antud projekti puhul vast kõige rohkem seda, et oleks pidanud veel rohkem ärgitama inimesi kaasa mõtlema ning tulevikuvisiooni avaldama, missugusena nemad oma kodukanti 5-10 aasta pärast näeks.
Olgugi, et lähtusime Kärla valla arengukavast, püüaks tänases olukorras ka valda ja vallajuhte rohkem kaasata.
Kahjuks meie MTÜ-l oma kodulehekülge ei ole, küll aga facebooki konto, nimega MTÜ Sauvere Arendusselts.
Enamus suhtlusest külainimestega käib siiski näost näkku ja meili teel.
kahjuks ei oleUrmo Talistu5039536
urmotalistu@gmail.com
Urmo Talistuei ole
80
2010322430010741719Oma valla pood ja õpitubaPIHTLA VALLAVALITSUS7 2216 4996 014
81
2010322430010741822Metsküla külaplatsi välisrajatisedMETSKÜLA KÜLA SELTS12 42910 43910 439Küla areng, Noored, Ühistegevus/koostöö
Projekti tulemusena loodud külaplats sai vajaliku valgustuse. Kõlakoda sai tänu elektriühendusele ja tantsuplatsile kasutatavaks. Tänu piirdeaiale on külaplats konkreetsete piiridega ja nägus.
Ehitajalt küsiksin pikemat garantiid.
www.leisi.ee/metskyla ja facebookis Metsküla Küla Selts
http://www.kylauudis.ee/2011/12/19/kuressaares-jagati-saare-kaunimatele-kodudele-tunnustust/
Arli Toompuu56577421
arlitoompuu@gmail.com
Arli Toompuuei ole
82
2010322430010741830
Orissaare spordihoonele lisandväärtuse loomine
SIHTASUTUS ORISSAARE SPORDIHOONE
20 39318 35318 353
83
2010322430010741835Laululava iidsesse Kingli mõisaparkiKINGLI KÜLASELTS5 3344 8014 801
84
2010322430010741872Saarte ettevõtluspäevad
SIHTASUTUS SAAREMAA ARENDUSKESKUS
9 7188 7468 697
85
2010322430010741907
Saaremaa Turundusühingu veebikeskkonna loomine koos interaktiivse kaardiga
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA TURUNDUSÜHING
6 5375 8835 618Ettevõtlus, Koolitused/kohalik toit, Väiketöötlemine, Ühistegevus/koostöö
Projekti eesmärk oli luua MTÜ Saaremaa Turundusühingu veebileht. See tehti ära. Veebikeskonnast on näha mida toidutöötlejatel ja talupidajatel on pakkuda, nende kontakt andmed.
Teisiti ei teeks midagi. Õppisin, et kõik info kogumine on aega nõudev ja tuleb olla kannatlik. Koduleht on olemas, ja peab olema, sest see on tänapäeval tähtis info kanal ja ilma selleta nagu polegi olemas. Aga samas, ta võib olla lihtne, sest infot on üleüldse kohutavakt palju ja inimesed ei suuda kõiki seda lugeda ja seedida. Info peabki olema lühike, otsekohane. Probleem veebilehtedega on see, et neid peaks pidevalt uuendama kui oled sellised nupub pannud, nagu UUDISED, aga pidev info uuendamine, lisamine on kellegi aeg ja töö, ja vabatahtlikult seda ei tee keegi. Nii et peab sellega leppima, et info kodulehel peaks olema selline mis ei vajagi järjepidavalt muutmist, kui pole eelarvet et inimest pidevalt selle jaoks palgata.
Koduleht on olemas ja toimib. www.saaremaaturundus.ee
Palun vaata minu vastuseid eelmiste projektide kohta, mida just saatsin.
MTÜ Saaremaa Turundusühing
57852811
Karen Allas, karenallas253@hotmail.com
Karen Allas
Toode, teenus on MTÜ kodulehekülg, kus on näha tootjate kontakt andmed ja tooted mida nad pakuvad.
86
2010322430010741910
Saaremaa väiketootjate ja töötlejate ühisturundus
MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA TURUNDUSÜHING
9 9708 9735 927Ettevõtlus, Koolitused/kohalik toit, Väiketöötlemine, Ühistegevus/koostöö
Enne projekti algust puudusid väike töötlejad ja pole siis vajagi õelda, kui nad üleüldse puudusid siis ei toimunud ka koostöö. Lõpp tulemus on see, et tänase seisuga on umbes 20 väike töötlejat Saaremaal ja suur enamus neist on koostöös. Nad suhtlevad üksteisega, käivad laatadel koos, jagavad infot omavahel, kuuluvad MTÜ Saaremaa Turundusühingusse, kus toimuvad koosolekud, arutelu, ürituste planeerimine.
Tulemus on saavutatud. Teeksin samuti teist korda. Õppisin et kõik ühisturunduse organiseerimine, laatade, Turupäevade ja muu ürituste organiseerimine, võtab umbes kaks korda rohkem aega kui planeeritud, sest alati tulevad asjad ette, keegi ütleb ära, jääb haigeks, ei tee mida lubatud õigeks ajaks jne. Projekti koordinaator teeb lõpuks tasuta tööd et projekti tegevused läbi viia ja dokumendid vormistada, järelpärimustele vastata ja muu sellist.
Kõige tähtsam tulemus on see, et toidu töötlejad on ise omavahel koostöös. MTÜ mida neid ühendab on www.saaremaaturundus.ee
www.saareott.ee
Artikleid on palju olnud, kuid ma ei ole neid kogunud. Kui neid oleks PRIA jaoks vaja, siis otsiksin nad kõik üles. Sirviksin läbi Meie Maa ja Saarte Hääle viimased 5 aastat, aga kui see ei ole ametlikult vaja, siis ma ei haka seda tegema, sest ma ei saa selle eest palka ja ei näe põjust miks peaksin neid kõiki koguma.
MTÜ Saaremaa Turundusühing
57852811
Karen Allas, karenallas253@hotmail.com
Karen Allas
Jätkuvalt toimub väike töötlejate ühisturundus. Vaadake OTT kodulehte www.saareott.ee
87
2010322430010741972
Saaremaa laste spordi- ja kultuurireis B 7 raames Rügeni saarele Saksamaal
SAAREMAA VALDADE SPORDILIIT4 2213 1983 198
88
2010322430010741976Loodusmaja rajamineMETSA JOHANI TALU4 6022 7612 761Ettevõtlus, Looduskeskkond
Projekti taotluse eesmärgiks oli Loodusmaja ehitusprojekti valmimine, mis realiseerus saja protsendiliselt.
Kinnistus teadmine, et ühe suure eesmärgi saavutamiseks tuleb läbida mitu etappi, mis nõuab püsivust ja sihikindlust.
Info on saadaval Metsa Johani talus
Ei oleAndrus Sepp5136956
metsajohani@gmail.com
Andrus SeppEi ole
89
2010322430010741983Traditsioonilise oskusteabe toomine külla
MITTETULUNDUSÜHING KODUKANT KIRATSI
4 0073 6073 444
90
2010322430010742024
Pammana poolsaare külade arengu ja Soela sadama rekonstrueerimise planeerimine
MTÜ SOELA SADAMA SELTS5 4074 8664 866Küla areng
Projekti tulemusena koostati Pammana poolsaare külade ja Soela sadama arengukava, lisaks Soela sadama rekonstrueerimise keskkonnamõjude eksperthinnang. Projekt aitas koondada kohalikku kogukonda ühise eesmärgi nimel tegutsema, ning TTÜ Meresüsteemide Instituudi koostatud keskonnamõjude hinnang oli aluseks Soela sadama rekonstrueerimisprojekti elluviimisel.
Projekti elluviimine aitas olulisel määral kaasa tänaseks päevaks rekonstrueeritud mitmeotstarbelise Soela väikesadama mitmeetapilise planeerimis- ja ehitustöö teostamisele. Soela sadamast on saanud ka Pammana poolsaare külakeskus, kus toimuvad kogukonnaüritused.
Kasutasime teostatud tegevuste elluviimisel oma ala spetsialistide kogemusi, ja oleme tulemusega rahul.
Leiame, et valisime õige tee ja teisiti midagi ei planeeriks.
Peamiseks infoallikaks avalikkusele on Soela sadama Interneti-koduleht www.soelasadam.ee, mida täiendame uudistega värsketest arengutest sadamas, aga samuti MTÜ Soela Sadama Selts tegevuste kohta.
Saaremaa kohalikes ajalehtedes "Meie Maa" (https://www.meiemaa.ee/index.php?content=otsing) ja "Saarte Hääl" (http://www.saartehaal.ee/?s=Soela+sadam) on avaldatud kümneid artikleid Soela sadama rekontrueerimise käigust, näiteks käesoleva projekti kohta: https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=36791&term=Soela%20sadam ,
samuti on tutvustatud sadama tegevusi Kuku Raadio "Meretunnis" ning ajakirjas "Paat" (Talv 2013) (https://dl.dropboxusercontent.com/u/8488462/Paat_talv_32_sisu%20Soela%20sadam%2059-61lk.pdf)
Viimaste aastate tegevuste kohta saab ülevaate seltsi uue kodulehe blogi-sektsiooni arhiivist http://www.soelasadam.ee/ee/blogi
Margus Pajuste5031581
info@soelasadam.ee
Margus Pajuste
Antud projekt oli esimene etapp ja vajalik eeltöö tänaseks päevaks väljaarendatud avalike teenuste loomisel:
Külakeskuse teenused - Soela, Pammana ja Murika külavanem Urmas Metsamaa (53887707, urmas.bio@gmail.com),
rannakalurite sadamakasutus - sadamakapten Aksel Auga (53454800),
turismiteenused - Margus Pajuste (5031581, margus@soelasadam.ee).
91
2010322430010742029
Kunsti-ja huviharidusele Ida-Saaremaal oma maja: keraamikatöökoda
MITTETULUNDUSÜHING MUHU INSEA37 34833 61033 610Koolitused/kohalik toit, Kultuuripärand, Küla areng, Looduskeskkond, Noored
MUHU InSEA MTÜ-l avanesid kohe uued võimalused osaleda ja tõestada ennast: juba 2011.a. osalesime NORDPLUS 2-aastases projektis "Belongingness" ja s.t. et esimest korda saime kirjutada kõik oma oskused ja teadmised plaanidesse ning vastavalt kavadele saime rahastatud. Läbi selle 3 Põhjamaade projekti, saime haarata tegevustesse nii Eesti kui Muhu täiskasvanud. Võitsime ka üle-eestilisel Õpiringi konkursil ja saime taastatud oma rakupõletuse ahju.
Meilt on teenust tellinud Kuressaare Ametikool, Töötukassa ja turismifirmad, üksikisikud - tänu sellele, et töötame aastaringselt. Juba aastaid ei mahu tegevusaruanne A4-le ära. Oleme muutnud ka põhikirja, et keskkonnaharidust anda.
Olin rahul, et esimene taotlus läbi ei läinud, sest kõik ehituse kulud said peensusteni üle vaadatud ja miiniumini kärbitud. Ikkagi oli raske omaosalust tasuda. Olen uhke, et 2 nädalase töö järel suutsin tõestada, et võtame keskmise hinnapakkuja firma. Sellele kogemusele sain kinnitust ka mujalt Eestist ja toonitan, et endale peab kõik selge olema algusest lõpuni. Olen rahul, et vald meid ei toetanud, sest see annab nüüd meile täieliku vabaduse ise otsustada ja planeerida omi tegevusi globaalsemalt. Samuti olin käinud kõikidel koolitustel (Olustveres, Saaremaal jpt.) ja töögruppides palju juurde õppinud.
Meie ühingu uus maja kannab nime Loovuspesa/Creativity Hub ja on selle nime all Facebookis. Veel http://muhuinsea.blogspot.com .
Õpiringi projektist http://opiring.edicypages.com , maakonna ajalehtedes ja Muhulases kajastame kõiki tegevusi; plakatid, fotod ja videod on saadaval iga päev Loovuspesa uues majas.
Igal aastal maksame reklaami eest Leviringi ingliskeelsetel kaartidel.
Areneme igal aastal: 2014 saime vee Loovuspesa majja sisse, avasime Galerii tühjaks jäänud endises töökojas. 1.näitus oli "80 tassi", mis tõi väga palju huvilisi näitusele, vt. Aed ja Kodu juuli/august 2014.
Info levib Eesti Keraamikute Liidu, Eesti Kunstnike Liidu, Vabaharidusliidu, ESTSEA ja Kodukant Saaremaa kaudu. Olen kõikide nende liitude liige.
Meie kursustel osalejad saavad alati Õpingutunnistuse. Täiendame end ise koolitustel, täiendame pidevalt oma raamatukogu ja keraamika ajaloo riiulit. Meid leiad Leviringi kaardilt "Eesti saared" - ikka Loovuspesa alt.
Marget Tafel+372 5102183
margetta@gmail.com
Marget Tafel
1.keraamikas koolitusi kutsestandardite alusel
2.disaini, biodisaini õpetus
3. maastikuarhitektuuri alased nõustamised
4.giiditeenus
5.keelekümblus käelise tegevuse kaudu
Kõik teenused AASTARINGSELT ja soojas hoones, kus on ekraan, raamatukogu, keraamika ajalugu alates 60.-datest .
Inga Paaskivi, Katrin Vaher, Marget Tafel - juhatus, Sulev Vahtra - lihtliige
teeme ja räägime vettpidavaid asju! +372 5102183 ja +372 5073417
92
2010322430010742271
Võhma külamaja (endine koolimaja) vee- ja kanalisatsioonisüsteemi uuendamine ning ühisköögi rajamine
VÕHMA KULTUURI- JA SPORDISELTS42 48832 69032 690
93
2010322430010742426
Saare Taluelu ja Hobuste Taastus-ja Õppekeskus
MITTETULUNDUSÜHING SAARE TALUELU
55 77250 19550 195Ettevõtlus, Koolitused/kohalik toit, Kultuuripärand, Küla areng, Looduskeskkond, Noored, Põllumajandus, Ühistegevus/koostöö
Vt projekti, kõik on nii, nagu seal kirjas
Üritaksin leida rahapaja projekti rahastamiseks LEADER-i puudujäävale summale
Asume end reklaamima siis, kui kõik on lõpuni viimistletud
ei ole, tule küllaAivar Kallas56490503
aivar.kallas@gmail. com
Aivar
viimistleme ja siis pakume
94
2010322430010742622
Hoone renoveerimine nahastamise ja ulukite töötlemise ruumiks
MITTETULUNDUSÜHING JAHIMAJA SARV JA SÕRG
41 11237 00137 001Küla areng
Rajati jahimaja ühise tegevuse ruumideks kus käivad koos kuni 46 meest ja on väga rahul saadud tulemusega. Remonditud ruumid on aidanud mehi veel paremini siduda. Tagatud on ulukiliha väristamisel elementaarsed hügieeninõuded.
Teisiti ei teeks ilmselt suurt midagi. Pigem saime sellest indu ja oleme arutanud omavahel, mida saaks veel ära teha ja kuidas paremini.
Meil ei ole kodulehte. Info on väljas maja seinal, mis asub Kihelkonna alevikus.
ei ole
MTÜ Jahimaja Sarv ja Sõrg
5038355aivar@img.eeAivar Jõgi
Usun, et meestel on rohkem tegevust. Koht kus saab kokku. Koht kus on alati midagi nokitseda jne. Selgelt tarvitatakse halkoholi vähem. Meiega liituda soovijaid on lisandunud.
95
2010322430010742654Kogukonnaköögid käima
MITTETULUNDUSÜHING TAGAVERE OPTIMISTID
9 0058 1047 557Koolitused/kohalik toit, Küla areng, Väiketöötlemine, Ühistegevus/koostöö
Projekti peamiseks eesmärgiks oli piirkonna elanike teavitamine kogukonnaköökide olemasolust ja kasutamisvõimalustest.
Projektis osalenute teadmised toidu tootmisest, köögihügieenist ja tervislikust toitumisest paranesid oluliselt.
Projektipõhiselt on kogukonnaköökidel kaks peamist eesmärki:
Esiteks: Kohalike ühisürituste läbiviimiseks kaasaegsete võimaluste loomine, mis tagaks seltsitegevusliku aktiivsuse püsimise (ringid, infopäevad jpm) ning piirkonna vajaduste rahuldamise ruumide näol, mis võimaldaks kodukohas korraldada pulmi, sünnipäevi ja matuseid.
Teiseks: Kohalikul toorainel põhinev toidu tootmine.

Läbi viidud projekt täitis teavitamise eesmärgi täielikult. Kogukonnaköögid on tänasel päeval kõik vajadusepõhises kasutuses. Tänu kogukonnaköökidele on läbi viidud palju õppe- ja infopäevi, korraldatud kokkamisõhtuid ja ühisüritusi, mis ilma kogukonnaköökideta ei oleks olnud võimalikud.
Küll aga ei ole tänasel päeval suudetud üheskis kogukonnaköögis järjepidevat "kasumlikku" toidutootmist käima lükata. Probleemid tulenevad osaliselt seadusandlusest (ranged nõuded ja olematud riigipoolsed soodustused väiketootjatele) ning teiselt poolt ruumide kitsikusest. Olemasolevatesse ruumidesse välja ehitatud kogukonnaköögid ei taga tegelikult tootmisvajadusi selliselt, et kohalik ettevõtja suudaks oma tegevusega perele sissetuleku garanteerida.

Seega arvan, et kogukonnaköögid on ennast igati õigustanud, mitte küll ettevõtluskeskkonnana vaid kohaliku elu toetava lisandväärtusena.
Projekti käigus õppisin seda, et võrgustiku loomine ja võrgustikus osalemine ei ole tegelikult raske, kui grupp suudetakse kokku panna sarnaste huvidega inimestest. Õppisin ka seda, et inimesi, kellel ei ole ettevõtlikkust neid ei ole võimalik isegi mitte pikaajaliste koolituste abil ettevõtjateks õpetada.

Kui tänasel päeval peaksin sarnase projekti läbi viima siis läheneksin teemale veidi teise nurga alt. Projekti põhiülesanne - piirkonna elanike teavitamine - jääks paika aga toidutootmist ja ettevõtlust puudutava osa suunaksin täielikult projektis osalenud külaseltside liikmetele. Eesmärgiga saada võimalikult suur nn.oskajate ja teadjate ring kelle vahel oleks hilisemalt võimalik tugiisikuid, potentsiaalsetele tootjatele, appi valida. Ühe-kahe inimese tasuta tööd igavesti välja pakkuda ei saa...
Kahjuks puudub meie seltsil juba pikemat aega inimene kes IT arendusega tegeleks. Seetõttu ei ole meie kodulehe info ajakohane. Facebooki konto on noorte käsutuses ja sinna sisestatakse valikulist infot, peamiselt reklaami eesmärgil.
Seltsis tegevuste registrit ei peeta. Üritusi korraldatakse vajaduste põhiselt.
Teiste seltside, kes projektis osalesid, tegevuste kohta puudub info, kuna projekti tingimustes nimetatud seirekohustust ära märgitud ei olnud.
"Ei ole"
MTÜ Tagavere Optimistid
56494060astrid38@hot.eeAstrid Vaba
Avaliku teenusena pakume kohalikele inimestele ettevõtluskonsultatsiooni k.a. kogukonnaköögiga seotud informatsiooni.

Seltsimaja ruume renditakse välja järgmistel tingimustel:

- Ringid, trennid, koolitused, koos köögi kasutamise võimalusega kõigile piirkonna elanikele ja -koolitajatele tasuta (vajadusel kulumaterjalide põhine arveldamine - kohvi, suhkur, printimine jm).

- Ruumide rent ürituste korraldamiseks (pulmad, matused, sünnipäevad) kulupõhise hinnaga (elekter, puhastusvahendid, koristus).

- Ruumide rent ettevõtluseesmärgil, lepingu alusel juhatuse poolt kokku lepitud hinna ja tingimustega.
96
2010322430010742729
Tipud kokku! kohtumine Lümandas 2011. aastal
LÜMANDA VALLAVALITSUS5 3644 8284 827
97
2010322430010742760Leisi terviseradaLEISI VALLAVALITSUS13 06611 75911 496
98
2010322430010742763
Tagamõisa seltsimaja ehitustehniline ülevaatus ja projekteerimine
MITTETULUNDUSÜHING TAGAMÕISA2 7612 4852 485Küla areng
2005.aastal seltsile seltsimajaks ostetud endine kauplusehoone on aegade jooksul mitmeid kordi remonditud ja ruumilahendusi muudetud. Samas oli paljudele oluline, et hoone välisvaade jääks võimalikult sarnaseks praegusega.Seetõttu vajasime enne ehitusprojekti koostamist ehitustehnilist ülevaadet maja olukorrast.
Töö teostajaks oli OÜ Trevorin. Meie koostöö oli algusest lõpuni väga tihe ja asjalik. Töö erinevates eteppides saime ülevaate hetkeolukorrast. Saime piisavalt teha omapoolseid ettepanekuid ja parandusi.
Oleme lõpplahendusega rahul.
Oleme rahul koostööga ja leiame, et kõige olulisem on tihe omavaheline suhtlemine. Mida rohkem on kaasamõtlejaid ja mida enam mõtteid seda parem on lõpptulemus.
Kodulehte veel ei ole.
Ei oleTiina Ojala+37256663667
tiinaojala@hot.ee
Tiina Ojala
Uut teenust ei tekkinud. Oleme teinud väiksemaid remonttöid. Suur töö seisab alles ees. Hea, et on olemas koht kus saavad käia koos Tagamõisa poolsaare 17 külaga seotud inimesed.
99
2010322430010742764Külakodade ehitamineMITTETULUNDUSÜHING TAGAMÕISA29 12626 18726 187Ettevõtlus, Küla areng, Ühistegevus/koostöö
Projekti tulemusena valmis 9 külakoda. Valla erinevates piirkondades paranes teabe kättesaadavus. Paranenud on kauplusauto, liini- ja tellitud transpordi ootamise tingimused, jne.
Algselt kavandasime külakojad paigaldada vaid Tagamõisa piirkonda. Rääkides oma plaanidest vallas, sai sellest ülevallaline projekt. Oma headest plaanidest tuleb rääkida laiemalt, saavad ka teised kasu.

Täna muudaksime ehituslikku lahendust, et oleks vähem tõmbetuult (väiksemate kodade puhul).
Organisatsioonil ei ole kodulehte.
Ei oleTiina Ojala+37256663667
tiinaojala@hot.ee
Tiina Ojala
See pole küll päris toode, aga tihti näeme kodades jalgupuhkavaid või vihmavarjus olevaid matkajaid. Seega saavad ka meid külastavad inimesed projektist kasu.
100
2010322430010742768Kogukonnaruumi sisustus
MITTETULUNDUSÜHING KODUKANT KIRATSI
3 3663 0292 605