ครุภัณฑ์ก่อนประถม ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอรายการประเภท
เกณฑ์ควรมี
มีแล้ว
ขาด
จำนวนที่ขอ
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร(เช่น 099-45419XX)
2
9/10/2017, 20:56:30
260372 บ้านโคกเพชรไสยา สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายสุรชัย บูรณ์เจริญ
939590106
3
10/10/2017, 10:45:34
260161 วัดบ้านปราสาท สูงเนิน กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
3803838
รุ่งราตรี ประพันธ์
086-2457214
4
10/10/2017, 10:50:32260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
24142020
นางสาวพัชรินทร ปุยะติ
821327233
5
10/10/2017, 12:44:36
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
6
11/10/2017, 3:30:00
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
7
11/10/2017, 3:32:04
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
171077
นายพิสณห์ เนตรประโคน
848887857
8
11/10/2017, 8:06:54
260298 ชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1130113113
นายอนุชิต เชาว์มะเริง
933204498
9
11/10/2017, 9:53:09
260691 วัดบ้านแสลงคง โคกขมิ้น พลับพลาชัย
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
8508585
นางกัญวิศร สุขประเสริฐ
930818649
10
11/10/2017, 11:19:04260129 บ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
50 ชุด
20 ชุด
30 ชุด
30 ชุด
นายมานพ ลีประโคน
083-0586057
11
11/10/2017, 12:01:21260129 บ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสัง
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
---
ตามจำนวนงบประมาณ
นายมานพ ลีประโคน
083-0586057
12
11/10/2017, 15:10:36
260701 บ้านปราสาท จันดุม พลับพลาชัย
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1001010
นางเนียรยุพา วันจันทึก
081-7306934
13
12/10/2017, 16:00:06260133 บ้านอโณทัย เมืองไผ่ กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
3003030
นายวัฒนา สราญบุรุษ
087-2494356
14
12/10/2017, 20:31:30
260152 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
3003030
นายประพฤติ เยรัมย์
934180160
15
12/10/2017, 20:32:12
260152 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายประพฤติ เยรัมย์
934180160
16
13/10/2017, 10:32:52
260366 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก ประโคนชัย
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
3003030
นายแสน กังประโคน
089-2837323
17
13/10/2017, 12:20:50
260333 บ้านหนองตะโก เขาคอก ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางวิชชุดา พูนมา
086-0815506
18
13/10/2017, 12:47:03
260271 อนุบาลบ้านกรวด ปราสาท บ้านกรวด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
2280228228
นายสมนึก จันทริมา
856345722
19
13/10/2017, 12:49:01
260271 อนุบาลบ้านกรวด ปราสาท บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายสมนึก จันทริมา
856345722
20
13/10/2017, 15:34:05260135 บ้านลำดวน ลำดวน กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
47182929
นางสาวสมศรี เนาว์ประโคน
956010907
21
13/10/2017, 19:43:59
260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
43-4343
นายคงศักดิ์ เสาวกูล
903751797
22
13/10/2017, 22:15:41260100 บ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
103030
นายสุรัตน์ สุขสำราญ
962589837
23
13/10/2017, 22:18:03260100 บ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสัง
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายสุรัตน์ สุขสำราญ
962589837
24
14/10/2017, 8:48:05
260162 บ้านจะเนียงสามัคคี สูงเนิน กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
27101717
นายจิรวัฒน์ ดีล้อม
801539035
25
14/10/2017, 10:55:29
260700 บ้านโคกชุม จันดุม พลับพลาชัย
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1 ชุดต่อนักเรียน 1 คน
03737
นางเบญจมาศ ตรีสันติกุล
833788372
26
14/10/2017, 15:41:36260133 บ้านอโณทัย เมืองไผ่ กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
3003030
นางสาวจุฑามาศ สวัสดี
621073290
27
15/10/2017, 21:49:16
260352 บ้านเกียรติเจริญ โคกม้า ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายสุรศักดิ์ สหวิริยะสิน
089-9744393
28
16/10/2017, 11:13:48
260368 บ้านหนองร้าน จรเข้มาก ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายจิรพัฒน์ เทียมศักดิ์
817255538
29
16/10/2017, 16:34:30260354 บ้านสังเคิล ไพศาล ประโคนชัย
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
454055
นางสุพัตรา มะลิซ้อน
962656237
30
17/10/2017, 14:56:04
260340 บ้านปราสาทสามัคคี ละเวี้ย ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011นายศรชัย สุทธิ086-2421546
31
18/10/2017, 15:06:09
260115 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สองชั้น กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
2702727
นางมธุรส ไชยสุริยา
942798613
32
19/10/2017, 9:49:50
260702 วัดโคกเจริญ จันดุม พลับพลาชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายทรงพล ศิริรมยานนท์
087-9633245
33
19/10/2017, 13:48:22
260130 บ้านดอนยาว กันทรารมย์ กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
4304320
นางแสงเดือน ม่วงทอง
098-6176476
34
19/10/2017, 13:49:13
260130 บ้านดอนยาว กันทรารมย์ กระสัง
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางแสงเดือน ม่วงทอง
098-6176476
35
19/10/2017, 19:00:52
260341 บ้านหนองนา ละเวี้ย ประโคนชัย
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1701717
นางสาวสุกัญญา สกุลทอง
084-8257101
36
19/10/2017, 19:03:31
260341 บ้านหนองนา ละเวี้ย ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางสาวสุกัญญา สกุลทอง
จคภค/ถึๅจๅ
37
19/10/2017, 19:57:23
260142 บ้านห้วยสำราญ ห้วยสำราญ กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
59-5959
นางธิติยา กลมวงศ์
085-0255602
38
19/10/2017, 19:59:48
260142 บ้านห้วยสำราญ ห้วยสำราญ กระสัง
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1-11
นางธิติยา กลมวงศ์
850255602
39
20/10/2017, 8:54:57
260291 บ้านตัวอย่าง บึงเจริญ บ้านกรวด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
4204242
นายนรินทร์ กะฐินสี
862563160
40
20/10/2017, 9:41:01
260291 บ้านตัวอย่าง บึงเจริญ บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายนรินทร์ กะฐินสี
862563160
41
20/10/2017, 9:42:31
260158 บ้านทุ่งสว่าง สูงเนิน กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
3203232
นายภัคภัทร ดวงประโคน
801518082
42
20/10/2017, 12:21:18
260097 วัดบ้านหนองแขม กระสัง กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
59-5959
นางสาวศจี เปล่งเมือง
851051910
43
20/10/2017, 12:22:41
260097 วัดบ้านหนองแขม กระสัง กระสัง
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางสาวศจี เปล่งเมือง
851051910
44
20/10/2017, 16:23:49
260345 บ้านไพศาลสามัคคี ไพศาล ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางสาวศิริกุล วารสิทธิ์
898215646
45
20/10/2017, 19:27:33
260356 บ้านร่มเย็นวิทยา ไพศาล ประโคนชัย
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
21101111
นายปริญญา มะเรืองศรี
090-2597998
46
20/10/2017, 19:30:01
260356 บ้านร่มเย็นวิทยา ไพศาล ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายปริญญา มะเรืองศรี
090-2597998
47
21/10/2017, 16:13:27
260309 นิคมสร้างตนเอง8 จันทบเพชร บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางพิกุล นันทะศรี
801614674
48
22/10/2017, 8:04:28
260310 บ้านนิคมสายโท8 จันทบเพชร บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1-11
นายทินกร ศูนย์ตรง
089-5846419
49
23/10/2017, 10:44:02260713 พุทธบารมี สำโรง พลับพลาชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางสุพรรณ เพชรเลิศ
095-6039909
50
23/10/2017, 11:22:54260698 บ้านตะแบก จันดุม พลับพลาชัย
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
20101010
นางดรุณี บุตรประโคน
810668104
51
24/10/2017, 13:46:46
260150 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) บ้านปรือ กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
25151010
นางปิยนันท์ หรีกประโคน
898457686
52
24/10/2017, 14:18:19
260313 บ้านนิคมสายโท12 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
2002020
นายวรพจน์ สุรศร
813541532
53
24/10/2017, 14:52:56
260313 บ้านนิคมสายโท12 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายวรพจน์ สุรศร
813541532
54
24/10/2017, 19:20:59
260279 บ้านปราสาททอง ปราสาท บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายอดิศร ศรีชัยชนะ
811842673
55
24/10/2017, 19:57:32260315 เพียงหลวง2 สายตะกู บ้านกรวด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
3303333
นายภิรมย์ แสงพระเวทย์
811204593
56
24/10/2017, 20:00:22260315 เพียงหลวง2 สายตะกู บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายภิรมย์ แสงพระเวทย์
811204593
57
24/10/2017, 21:46:32260383 บ้านโคกรัง โคกตูม ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางสาวนริศรา พุ่มพวง
089-8476542
58
24/10/2017, 21:47:14
260378 บ้านโคกกี่ บ้านไทร ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางสาวนริศรา พุ่มพวง
089-8476542
59
24/10/2017, 22:21:07
260376 วัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางสาวนาฏยา ทัตสอย
095-4153242
60
24/10/2017, 22:26:44
260375 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) บ้านไทร ประโคนชัย
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
69551414
นายประเสริฐ แทนพลกรัง
089-2826414
61
25/10/2017, 10:38:21260284 บ้านสายโท1 ปราสาท บ้านกรวด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
4004040
นายสุขเกษม จันทงาม
098-6149482
62
25/10/2017, 12:29:26
260120 บ้านก้านเหลือง ชุมแสง กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
3503535
นางสาวพนิดา คงสุข
081-2545310
63
25/10/2017, 12:31:08
260120 บ้านก้านเหลือง ชุมแสง กระสัง
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางสาวพนิดา คงสุข
081-2545310
64
25/10/2017, 12:32:05
260301 บ้านเขาดินเหนือ เขาดินเหนือ บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายจำเนียร แก่ประโคน
091-0122210
65
25/10/2017, 13:04:58
260151 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) บ้านปรือ กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
2002020
นายบุญพร้อม อุปแก้ว
093 8741314
66
25/10/2017, 14:13:52
260283 บ้านโคกระเหย ปราสาท บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายอภิชน เสนารัตน์
089-8453990
67
25/10/2017, 14:29:09
260160 บ้านตะครองใต้ สูงเนิน กระสัง
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 1480 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
4083232
นายสมจิต การเพียร
902944879
68
25/10/2017, 15:03:02
260381 บ้านโคกสำโรง บ้านไทร ประโคนชัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นางพิมพ์ณดา หูประโคน
611185793
69
25/10/2017, 20:35:49
260281 นิคมพัฒนาสายตรี2 ปราสาท บ้านกรวด
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ราคาต่อหน่วย 59800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
1011
นายสมควร คลังสูงเนิน
641455328
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1
 
 
Main menu