แผนดำเนินงานสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ ปี 2559-60 (1).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนดำเนินงาน สิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
(จากข้อเสนอแนะ การประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 )
3
ลำดับ
รายการ
ห้อง/รายวิชา/ผู้สอน
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
เอกสารแนบ
4
ภาคเรียนที่ 1-2559
5
1ห้องเรียน
6
. 1.1 เครื่องปรับอากาศ
7
เครื่องปรับอากาศหนาว / แม่บ้านไม่มาเปิดเครื่องปรับอากาศให้ก่อน38-1201 /pG341_B01 ฮ.วิธัญญา 263 / PG221_B01 อ.ชัญญา 38-1201 / PG332_B01 อ.ฉัฐวีณ์ 265/1 / EN341_B05 อ.อรรถสิทธิ์ 258 / FR211_B01 อ.สรรพร 263/1 CHN343_B01 อ.สยุมพร 264 / KHM251_B01 อ.วนารัตน์1 คณะฯ มีนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งห้องเรียนอาคารใหม่ไม่มีรีโหมดเครื่องปรับอากาศติดไว้ประจำห้อง และมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำชั้น เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเรียน 15 นาที และปรับอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศา และปรับตามสภาพอากาศของแต่ละวัน 2 ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำชั้นปฏิบัติงานดูแล เปิด-ปิด ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยู่โดยมีนายขุนแผน เดินตรวจ 3 จ้างช่างมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายใน 2 วันภาคเรียนที่ 2/25591 คณะฯ กำชับเจ้าหน้าที่ประจำชั้นให้คอยดูแลทำความสะอาด 2 นายขุนแผนประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเตรียมเสื้อหนาว/ผ้าคลุมไหล่ป้องกันกรณ๊เครื่องปรับอากาศหนาว
8
ลำดับ
รายการ
ห้อง/รายวิชา/ผู้สอน
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
เอกสารแนบ
9
2ความสะอาด
10
. 2.1 ห้องน้ำ
11
ห้องน้ำไม่สะอาด253 / KHM251_B01 อ.วนารัตน์ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำมีสภาพเก่า ชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานมิ.ย.-601 คณะฯ กำชับเจ้าหน้าที่ประจำชั้นให้คอยดูแลทำความสะอาดทุกชั่วโมงและมอบเจ้าหน้าที่เดินตรวจ 2 ซ่อมแซมห้องน้ำ
12
แผนดำเนินงาน สุนทรียภาพทางวัฒนธรมและสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13
(จากข้อเสนอแนะ การประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2-2559 และ แบบสำรวจและความรับผิดชอบต่อสังคม สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมคณะฯ)
14
ลำดับ
รายการ
ห้อง/รายวิชา/ผู้สอน
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
เอกสารแนบ
15
ภาคเรียนที่ 2-2559
16
1ห้องเรียน
17
. 1.1 เครื่องปรับอากาศ
18
เครื่องปรับอากาศเสียบ่อย /ปรับแล้วไม่เย็น / แม่บ้านไม่มาเปิดเครื่องปรับอากาศให้ก่อน247 /EAP203_B01 อ.สิรวิชญ์ 261 /pG103_B01 อ.ฉัฐวีณ์ 267 /PG343_B01 อ.วิธัญญา 267 /PG485_B01 อ.สุพัทธ 38-1203 / EN311_B04 อ.JACK CHAN 263/1 /EN341_B03 อ.ติยนุช 1 คณะฯ มีนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งห้องเรียนอาคารใหม่ไม่มีรีโหมดเครื่องปรับอากาศติดไว้ประจำห้อง และมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำชั้น เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเรียน 15 นาที และปรับอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศา และปรับตามสภาพอากาศของแต่ละวัน 2 ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำชั้นปฏิบัติงานดูแล เปิด-ปิด ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยู่โดยมีนายขุนแผน เดินตรวจ 3 จ้างช่างมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายใน 2 วันตลอดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม เมื่อเปิดภาคเรียนนายขุนแผนจะเดินตรวจห้องทุกห้องตามรายการปัญหาที่เกิดขึ้น
19
ลำดับ
รายการ
ห้อง/รายวิชา/ผู้สอน
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
เอกสารแนบ
20
2ห้องเรียน
21
. 2.1 เก้าอี้นั่งเรียน
22
เก้าอี้น้อยเกินไป / เก้าอี้แย่มากนั่งแล้วเจ็บก้นเพราะนวมที่เก้าอี้มันแฟบเหลือแต่แกนเหล็ก บางวันนั่งทั้งวันเพราะมีเรียนตลอดวัน253 / PG336_B01 อ.สุพัทธ 242 / GM212_B01 อ.สุพัชชา636 / IS313_B01 อ.โชติมา 230/1 LI441_M01 อ.MEAGANเดินตรวจตามห้องพบว่าเก้าอี้มีสภาพการใช้งานมานาน และจัดหาเก้าอี้มาเปลี่ยนเก้าอี้ที่ชำรุด19 - 20 มิถุนายน 2560อยู่ระหว่างการนำเก้าอี้สภาพดีมาทดแทนของเดิมที่ชำรุดโดยเร็ว
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu