паспорт музичні школи.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ № 05 від 02.02.2017 року
4
Відділ культури Пустомитівської РДА
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
наказ
8
Фінансове управління Пустомитівської РДА
9
(найменування місцевого фінансового органу)
10
___від 02.02.2017р_№__1__
11
12
13
ПАСПОРТ
14
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
15
12400000Орган з питань культури і туризму (Управління (головне управління) культури і туризму обласної (Київської, Севастопольської) державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)
16
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
17
2.2410000Орган з питань культури і туризму (Управління (головне управління) культури і туризму обласної (Київської, Севастопольської) державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)
18
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
19
324141000960Школи естетичного виховання дiтей
20
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)
21
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-12437,5тис. гривень,у тому числі загального фонду-11947,5тис.гривень та спеціального фонду-490тис. гривень
22
5. Підстави для виконання бюджетної програми
23
рішення сесії районної ради №201 від 20.12.2016р
24
6. Мета бюджетної програмиДуховне та естетичне виховання дітей та молоді
25
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
26
27
N з/пКПКВККФКВКНазва підпрограми
28
1234
30
31
32
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
33
(тис.грн)
34
35
N з/пКПКВККФКВКПідпрограма / завдання бюджетної програмизагальний фондспеціальний фондразом
36
37
1234567
39
124141009602414100 - Школи естетичного виховання дiтей11947,50490,0012437,50
40
22414100Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу11947,50490,0012437,50
41
ВСЬОГО11947,50490,0012437,50
42
43
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
44
(тис.грн)
45
46
Назва регіональної цільової програми та підпрограмиКПКВКзагальний фондспеціальний фондразом
47
48
12345
50
ВСЬОГО0,00
51
52
53
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
54
55
56
N з/пКПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
57
123456
59
24141002414100 - Школи естетичного виховання дiтей
60
2414100Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
61
2414100Затрат
62
2414100кількість установ - усього у тому числі: музичних шкілод.звіт4,00
63
2414100середнє число окладів (ставок) - усьогоод.звіт177,00
64
2414100середнє число окладів (ставок) керівних працівниківод.звіт7,50
65
2414100середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналуод.звіт146,50
66
2414100середнє число окладів (ставок) спеціалістівод.звіт11,00
67
2414100середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналуод.звіт12,00
68
2414100кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)од.звіт6,00
69
2414100видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всьоготис.грн.звіт11947,50
70
2414100видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фондутис.грн.звіт490,00
71
2414100Продукту
72
2414100середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всьогоосібзвіт1243,00
73
2414100середня кількість учнів, звільнених від плати за навчанняосібзвіт360,00
74
2414100Ефективності
75
2414100кількість учнів на одну педагогічну ставкуосібзвіт9,00
76
2414100витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного вихованнягрн.звіт9610,00
77
2414100у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного вихованнягрн.звіт390,00
78
2414100Якості
79
2414100відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школахвідс.звіт4,10
80
81
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
82
(тис.грн)
83
84
КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансування
85
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
86
12345678910111213
88
ВСЬОГО0,000,000,00
89
90
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
91
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
92
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
93
94
Начальник відділу культу ри Пустомитівської РДАБерезова Ю.Я
95
(підпис)(ініціали і прізвище)
96
ПОГОДЖЕНО:
97
98
Начальник фінансового управління Максим Л.Я
99
(підпис)(ініціали і прізвище)
100
101
102
103
104
105
Loading...
Main menu