Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS struktūrvienības - STUNDU SARAKSTS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
STUNDU SARAKSTS 21.05.18. - 25.05.18.
2
V1B1V2BL2VL3AK3V4B4L4BV1SPA1LA1LA1aEV1
3
Viesnīcu pak.BūvdarbiViesnīcu pak.BūvdarbiLauku īpaš.a.Viesnīcu pak.Lauku īpaš.a.ApmetējiViesnīcu pak.BūvdarbiLauku īpaš.a.ESF BūvdarbiESF Skaist.p.s.Lauku īp.a.Lauku īp.a.ESF Pavārs
4
1.gr./2.gr.1.gr./2.gr.
5
Pirmdiena
21.05.18.
Otrā svešval.Materiālmāc.Ēdināš./Ēdināš.EkonomikaEkonomikaKonsultācijaKonsultācijaAudzināšanaBūvmaš.ap.GrāmatvedībaKrāsošana unMasāžasLopkopībaTehnikas m.unTehnoloģiskā
6
Krievu.v.20.Materi.010.k.d.d./d.d.Ekon.016.k.Ekon.016.k.LatviešuLatviešuAudzināš.10.un instr.2(prakse)tapešu l.t.pamati(prakse)l.p.r.m.008.k.proc.dok.3.
7
ViesmīlībasOtrā svešval.(prakse)Pirmā svešval.Pirmā svešval.valoda 9.valoda 9.Materiālmāc.Tūrisma prod.Sausās būves4 st.19.(prakse)(prakse)8 st 13.Traktori unTehnoloģiskā
8
nozares p.3.Krievu.v.20.8 st.Angļu val.10.Angļu val.10.Materi.010.k.pied. 016.k.tehnoloģ.2.8 st.8 st.101.l.teh.u.008.k.proc.dok.9.
9
ĶīmijaSports15./009.k.Latvijas unLatvijas unMateriālmāc.Tūrisma prod.Būvvēsture022.k.Otrā prof.s.Tehnoloģiskā
10
Ķīmija 017.k.Sports 029.k.pas.vēsture11.pas.vēsture11.Materi.010.k.pied. 016.k.Būvvēsture 2.Krievu v.20.proc.dok.3.
11
SportsAudzināšanaAudzināšanaAudzināšanaDarba norm.Tūrisma prod.Materiālmāc.Satiksmes n.Tehnoloģiskā
12
Sports 029.k.Audzināš.9.Audzināš.20.Audzināš.20.tāmēšanas p.2.pied. 016.k.Materi.010.k.un k.d.008.k.proc.dok.3.
13
14
Otrdiena
22.05.18.
InformātikaRasēšanaĒdināš./Ēdināš.EkonomikaEkonomikaEksāmensEksāmensDarba norm.Materiālmāc.GrāmatvedībaKrāsošana unMasāžasAugkopībaLauksaimniec.Pirmā svešval.p
15
Informātika 010.k.
Rasēš.002.k.d.d./d.d.Ekon.016.k.Ekon.016.k.LatviešuLatviešutāmēšanas p.2.Materi.008.k.(prakse)tapešu l.t.pamati(prakse)mehanizācijaAngļu v.10.
16
Pirmā svešval.Informātika(prakse)EkonomikaEkonomikavalodavalodaMateriālmāc.Būvmaš.ap.4 st.19.(prakse)(prakse)8 st 13.(prakse)Saskarsmes
17
Angļu val.10.
Informātika 010.k.
8 st.Ekon.016.k.Ekon.016.k.ZālēZālēMateri.008.k.un instr.28 st.8 st.101.8 st.psiholoģija36.b.
18
ViesmīlībasInformātika15./009.k.Pirmā svešval.Pirmā svešval.Materiālmāc.Tūrisma prod.Sausās būvesAudzināšana022.k.007.k.Saskarsmes
19
nozares p.3.
Informātika 010.k.
Angļu val.10.Angļu val.10.Materi.008.k.pied. 016.k.tehnoloģ.2.Audzināš.19.psiholoģija36.b.
20
InformātikaMateriālmāc.MatemātikaMatemātikaSaskarsmeTūrisma prod.BūvvēstureSportsPirmā svešval.p
21
Informātika 010.k.
Materi.008.k.Matemātika 1.Matemātika 1.
Saskarsme 36.b.
pied. 016.k.Būvvēsture 2.Sports 029.k.Angļu v.10.
22
23
Trešdiena
23.05.18.
Otrā svešval.FizikaKonsultācijaKonsultācijaKonsultācijaUzskaites unMežsaimniecībaApdares d.m.Viesu uzņemš.AudzināšanaGrāmatvedībaKrāsošana unMasāžasLauksaimniec.Traktori unTehnoloģiskā
24
Krievu.v.20.Fizika 1.Latvijas unLatvijas unLatvijas unatsk.org.16.(prakse)un instr.2un apkalp.009.k.Audzināš.3.Grāmatv.19.tapešu l.t.pamatimehanizācijal.teh.u.008.k.proc.dok.3.
25
Otrā svešval.Pirmā svešval.pas.vēsture11.pas.vēsture11.pas.vēsture11.Uzskaites un6 st 13.Darba norm.Viesu uzņemš.Būvmaš.ap.Grāmatvedība(prakse)(prakse)(prakse)Tehnikas m.unTehnoloģiskā
26
Krievu.v.20.Angļu val.10.atsk.org.16.tāmēšanas p.2.un apkalp.009.k.un instr.2(prakse)8 st.8 st.101.8 st.l.p.r.m.008.k.proc.dok.3.
27
ĶīmijaPirmā svešval.Ēdināš.uzņēm.Apmešanas d.Viesu uzņemš.Sausās būves6 st.19.022.k.007.k.Otrā prof.s.Tehnoloģiskā
28
Ķīmija 017.k.Angļu val.10.iek.un i.16.tehnoloģ.2.dien.d.org.009.k.tehnoloģ.2.Krievu v.20.proc.dok.3.
29
AudzināšanaOtrā svešval.AudzināšanaĒdināš.uzņēm.Otrā svešval.Viesu uzņemš.BūvvēstureCeltniecībasTehnoloģiskā
30
Audzināš.9.Krievu.v.20.Audzināš.3.iek.un i.16.Krievu.v.20.dien.d.org.009.k.Būvvēsture 2.pamati 2.proc.dok.1.
31
32
Ceturtdiena
24.05.18.
SportsInformātikaĒdināš./Ēdināš.MatemātikaMatemātikaKonsultācijaKonsultācijaApdares d.m.Tūrisma prod.Krāsošana unMasāžasAugkopībaLauksaimniec.Sanitārija un
33
Sports 029.k.
Informātika 010.k.
d.d./d.d.Matemātika 1.Matemātika 1.Matemātika 1.Matemātika 1.un instr.2pied. 016.k.tapešu l.t.pamati(prakse)mehanizācijahig. 017.k.
34
InformātikaSports(prakse)Pirmā svešval.Pirmā svešval.Darba norm.Tūrisma prod.(prakse)(prakse)8 st 13.(prakse)Sanitārija un
35
Informātika 010.k.
Sports 029.k.8 st.Angļu val.10.Angļu val.10.tāmēšanas p.2.pied. 016.k.8 st.8 st.101.8 st.hig. 017.k.
36
InformātikaLatvijas un15./009.k.EkonomikaEkonomikaApmešanas d.022.k.007.k.Pirmā svešval.p
37
Informātika 010.k.
pas.vēsture11.Ekon.016.k.Ekon.016.k.tehnoloģ.2.Angļu v.10.
38
LiteratūraInformātikaEkonomikaEkonomikaAudzināšanaAudzināšanaApmešanas d.Saskarsmes
39
Literatūra 9.
Informātika 010.k.
Ekon.016.k.Ekon.016.k.Audzināš.10.Audzināš.10.tehnoloģ.2.psiholoģija36.b.
40
41
Piektdiena
25.05.18.
ĶīmijaSportsEkonomikaRasēšanaLauksaimniec.EksāmensEksāmensDarba norm.Viesu uzņemš.Krāsošana unMasāžasAugkopībaTehnikas m.un
Ēdienu gatavoš.
42
Ķīmija 017.k.Sports 029.k.Ekon.016.k.Rasēš.002.k.mehanizācijaMatemātikaMatemātikatāmēšanas p.2.un apkalp.009.k.tapešu l.t.pamati(prakse)l.p.r.m.008.k.tehnoloģija
43
SportsApmešanasEkonomikaRasēšana(prakse)ZālēZālēKrāsu unViesu uzņemš.(prakse)(prakse)6 st 13.Traktori un(prakse)
44
Sports 029.k.tehnoloģ.2.Ekon.016.k.Rasēš.002.k.6 st.stilu māc.8.un apkalp.009.k.6 st.6 st.101.l.teh.u.008.k.6 st.15.
45
LiteratūraPirmā svešval.EkonomikaRasēšana007.k.Krāsu unViesu uzņemš.022.k.Celtniecības
46
Literatūra 9.Angļu val.10.Ekon.016.k.Rasēš.002.k.stilu māc.8.dien.d.org.009.k.pamati 2.
47
AudzināšanaAudzināšanaAudzināšanaAudzināšanaAudzināšana
48
Audzināš.16.Audz.016.k.Audzināš.101.Audzināš.029.Audzināš.029.
49
Sastādīja: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas jomā - R.Sondore
50
51
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001 un 8.4.1. specifiska atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
stundu saraksts
Lapa5
 
 
Main menu