Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS struktūrvienības - STUNDU SARAKSTS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
STUNDU SARAKSTS 12.11.18. - 16.11.18.
2
V1AB1B2V2BL3V3VL4LA2aEV2
3
Viesnīcu pak.AugkopībaBūvdarbiBūvdarbiViesnīcu pak.Būvdarbi
Lauksaimniecība
Viesnīcu pak.Viesnīcu pak.
Lauksaimniecība
Lauksaimniecība
ESF Ēdināš.p.
4
1.gr./2.gr.1.gr./2.gr.1.gr./2.gr.1.gr./2.gr.
5
Pirmdiena
12.11.18.
Matemātika
Augsnes īpaš.
Flīzēšana unEkonomika
Ēdināšanas d.
LiteratūraLiteratūraLietišķāKvalifikācijasKvalifikācijasAtslēdzniekuKvalifikācijas
6
Matemātika 1.
un ielab.13.grīdu iekl.2.Ekon.016.k.darbībaLiteratūra 9.Literatūra 9.
komunikācija 3.
praksēpraksēdarbipraksē
7
Sports
Augsnes īpaš.
BūvdarbuMatemātika(prakse)
Sausās būves
Likumdošanas
Lietišķā03.09.18.-03.09.18.-(prakse)22.10.18.-
8
Sports 029.k.un ielab.13.tehnoloģija 2.
Matemātika 1.
8 st.tehnoloģija 2.
pamati 016.k.
komunikācija 3.
05.03.19.05.03.19.8 st.14.12.18.
9
LatviešuBioloģijaFizika
Pirmā svešval.
15./16.Būvmaš.ap.Uzņēm.d.org.
Telpas vides un
007.k.
10
valoda 9.
Bioloģija 017.k.
Fizika 1.Angļu val.10.un instr.2
un raž.e.016.k.
ainavu d.3.
11
Saimnieciskā d.
MatemātikaMatemātikaLatviešuBūvmaš.ap.EkonomikasMatemātika
12
darba org.3.
Matemātika 1.
Matemātika 1.
valoda 9.un instr.2pam.i.f.016.k.
Matemātika 8.
13
14
Otrdiena
13.11.18.
Pirmā svešval.
BioloģijaKrāsošana unSports
Ēdināšanas d.
SausāAugkopībaLatviešu
Lauksaimniecības
15
Angļu val.10.
Bioloģija 017.k.
tapešu l.t.2.Sports 029.k.darbībabūve(prakse)valoda 9.mehanizācija
16
ĶīmijaLatviešuLatviešuFlīzēšana un(prakse)(prakse)8 st. 13.
Telpas vides un
(prakse)
17
Ķīmija 017.k.valoda 9.valoda 9.grīdu iekl.2.8 st.8 st.ainavu d.3.8 st.
18
Latvijas tūr.SportsSportsĶīmija15./16.003.k.Lietišķā007.k.
19
res.un p.016.k.
Sports 029.k.Sports 029.k.Ķīmija 017.k.
komunikācija 3.
20
Viesmīlības
Pirmā svešval.
Pirmā svešval.
RasēšanaMatemātika
21
noz.pam.3.Angļu val.10.Angļu val.10.
Rasēšana 002.k.
Matemātika 8.
22
23
Trešdiena
14.11.18.
MatemātikaInformātikaInformātika
Sabiedrības un
ViesuSausāAugkopībaSports
Lauksaimniecības
24
Matemātika 1.
Informātika 010.k.
Informātika 010.k.
cilv.d.8.apkalpošanabūve(prakse)Sports 029.k.mehanizācija
25
InformātikaFizika
Materiālmācība
Ekonomika(prakse)(prakse)8 st. 13.Uzskaite un(prakse)
26
Informātika 010.k.
Fizika 1.Materiālm.2.Ekon.016.k.8 st.8 st.atskaite 16.8 st.
27
Sabiedrības un
LatviešuLatviešuMatemātika3./009.k.003.k.Matemātika007.k.
28
cilv.d.8.valoda 9.valoda 9.
Matemātika 1.
Matemātika 8.
29
Sports
Sabiedrības un
Apmešanas
Pirmā svešval.
Ēdināšanas d.
30
Sports 029.k.cilv.d.8.tehnoloģija 2.Angļu val.10.
darba org. 16.
31
32
Ceturtdiena
15.11.18.
Ēdināšanas d.
AudzināšanaAudzināšana
Pirmā svešval.
ViesuSausāAugkopībaLiteratūraLopkopība
33
darba org. 16.
Audzināš.2.Audzināš.2.Angļu val.10.apkalpošanabūve(prakse)Literatūra 9.(prakse)
34
MatemātikaLiteratūraLiteratūraKrāsošana un(prakse)(prakse)6 st. 13.Uzskaite un8 st. 13.
35
Matemātika 1.
Literatūra 9.Literatūra 9.tapešu l.t.2.6 st.6 st.atskaite 16.007.k.
36
Pirmā svešval.
MatemātikaMatemātikaLiteratūra3./009.k.003.k.
Ēdināšanas d.
37
Angļu val.10.
Matemātika 1.
Matemātika 1.
Literatūra 9.
darba org. 16.
38
AudzināšanaĶīmijaĶīmijaMatemātikaAudzināšanaAudzināšanaAudzināšanaAudzināšana
39
Audzināš.16.Ķīmija 017.k.Ķīmija 017.k.
Matemātika 1.
Audzināš.9.Audzināš.20.Audzināš.20.Audzināš.3.
40
41
Piektdiena
16.11.18.
FizikaAugkopība
Materiālmācība
Audzināšana
Ēdināšanas d.
Sausā
Mežsaimniecība
Lietišķā
Lauksaimniecības
42
Fizika 1.(prakse)Materiālm.2.Audzināš.1.darbībabūve(prakse)
komunikācija 3.
mehanizācija
43
Pirmā svešval.
6 st. 13.ApmešanasMatemātika(prakse)(prakse)6 st. 8.
Telpas vides un
(prakse)
44
Angļu val.10.tehnoloģija 2.
Matemātika 1.
6 st.6 st.ainavu d.3.6 st.
45
MatemātikaBūvdarbuEkonomika15./16.003.k.Literatūra007.k.
46
Matemātika 1.
tehnoloģija 2.Ekon.016.k.Literatūra 9.
47
Audzināšana
48
Audzināš.1.
49
Sastādīja: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas jomā - R.Sondore
50
51
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001 un 8.4.1. specifiska atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu