ABCDEFGHIJKLMNOP
1
NODARBĪBU SARAKSTS 22.11.21. - 26.11.21.
2
A1B1V2B2V3A3B3V4A4B4SPA1AU1BV2
3
AugkopībaBūvdarbiViesnīcu pak.BūvdarbiViesnīcu pak.AugkopībaBūvdarbiViesnīcu pak.AugkopībaBūvdarbiSkaistumkopšanas p.AugkopībaBūvdarbi
4
5
Pirmdiena22.11.21.1.
Audzināš.V.L.Š.9.k.
Audzināš.V.L.Š.9.k.
Audzināš.I.S.16.k.Audzināš.I.S.16.k.Audzināš.E.K.3.k.Audzināš.V.G.13.k.Audzināš.V.G.13.k.KvalifikācijasKvalifikācijasKvalifikācijasAudzināš.E.K.2.k.Audzināš.I.D.1.k.
Audzināš.M.O.20.k.
6
2.
Sabiedrības un cilvēka
Fizika ISvešvalodaGrīdu
Valodas, kultūras iz.un
SportsSportspraksē līdzpraksē līdzpraksē līdz
Vispārējas ķerm.m.ar
Augu pavairojamais
Apdares darbu
7
3.drošība V.G.13.k.Fizika I A.I.1.k.(B1) M.O.20.k.
ieklāšana R.G.022.k.
iz.(1.,2.l.)V.L.Š.9.k.
SportsSports
01.09.21. - 03.03.22.
01.09.21. - 03.03.22.
01.09.21. - 03.03.22.
kl.m.p.v.T.I.11.k.materiāls A.O.8.k.
izpildes org.A.A.2.k.
8
4.7 st.5 st.5 st.7 st.5 st.Sports I.D. 029.k.Sports I.D. 029.k.8 st.7 st.7 st.
9
5.MatemātikaSausā
10
6.
Matemātika R.P.19.k.
būve
11
7.SvešvalodaLatviešu v. I unSportsMatemātika(prakse)
12
8.(B1) M.O.20.k.Literat. I V.L.Š.9.k.Sports I.D. 029.k.
Matemātika R.P.19.k.
4 st.J.S. 003.K.
13
14
Otrdiena23.11.21.1.Informāc.un kom.SportsMatemātika IGrīdu
Lietišķās sarakstes
BioloģiskāSausā
Vispārējas ķerm.m.ar
Augu pavairojamais
Apdares darbu
15
2.
t.(1.,2. l.)A.A.010.k.
Sports I.D. 029.k.
Matemātika I A.Š.1.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
lauksaim.A.P.017.k.
būvekl.m.p.v.T.I.11.k.materiāls A.O.8.k.
izpildes org.A.A.2.k.
16
3.
Sabiedrības un cilvēka
Informāc.un kom.Matemātika IGrīdu
Lietišķās sarakstes
Bioloģiskā(prakse)8 st.8 st.8 st.
17
4.drošība V.G.13.k.
t.(1.,2. l.)A.A.010.k.
Matemātika I A.Š.1.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
lauksaim.A.P.017.k.
8 st.J.S. 003.K.
18
5.
Sabiedrības un cilvēka
Matemātika ILatviešu v. I unGrīdu
Lietišķās sarakstes
Augu pavairoj.
19
6.drošība V.G.13.k.
Matemātika I A.Š.1.k.
Literat. I V.L.Š.9.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
mat.A.P.017.k.
20
7.
Sabiedrības un cilvēka
Matemātika ILatviešu v. I unGrīdu
Lietišķās sarakstes
Augu pavairoj.
21
8.drošība V.G.13.k.
Matemātika I A.Š.1.k.
Literat. I V.L.Š.9.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
mat.A.P.017.k.
22
23
Trešdiena24.11.21.1.Lauksaimniecības
Tehnisko zīmējumu un
SportsGrīdu
Lietišķās sarakstes
BioloģiskāSausā
Vispārējas ķerm.m.ar
Augu pavairojamais
Apdares darbu
24
2.
pamatpr. J.D. 10.k.
skiču izstr. N.D.002.k.
Sports I.D. 029.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
lauksaim.A.P.017.k.
būvekl.m.p.v.T.I.11.k.materiāls A.O.8.k.
izpildes org.A.A.2.k.
25
3.Lauksaimniecības
Tehnisko zīmējumu un
Valodas, kultūras iz.
Grīdu
Lietišķās sarakstes
Bioloģiskā(prakse)8 st.8 st.8 st.
26
4.
pamatpr. J.D. 10.k.
skiču izstr. N.D.002.k.
un iz.(1.,2.l.)L.K.10.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
lauksaim.A.P.017.k.
8 st.J.S. 003.K.
27
5.LauksaimniecībasLatviešu v. I un
Valodas, kultūras iz.
Grīdu
Lietišķās sarakstes
Augu pavairoj.
28
6.
pamatpr. J.D. 10.k.
Literat. I V.L.Š.9.k.
un iz.(1.,2.l.)L.K.10.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
mat.A.P.017.k.
29
7.SportsLatviešu v. I un
Valodas, kultūras iz.
Grīdu
Lietišķās sarakstes
Augu pavairoj.
30
8.Sports I.D. 029.k.Literat. I V.L.Š.9.k.
un iz.(1.,2.l.)L.K.10.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
mat.A.P.017.k.
31
32
Ceturtdiena25.11.21.1.Matemātika I
Sabiedrības un cilvēka
Latviešu v. I unGrīdu
Lietišķās sarakstes
Traktortehnikas v.SausāAnatomijas unAugkopībasApdares darbu
33
2.
Matemātika I A.Š.1.k.
drošība S.S.35.b.k.
Literat. I V.L.Š.9.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
sagatav.J.D.010.Kbūvefiz.p. A.S. 017.k.
mehanizācija A.Ģ.007.k.
izpildes org.A.A.2.k.
34
3.Matemātika I
Sabiedrības un cilvēka
Latviešu v. I unGrīdu
Lietišķās sarakstes
Traktortehnikas v.(prakse)8 st.8 st.8 st.
35
4.
Matemātika I A.Š.1.k.
drošība S.S.35.b.k.
Literat. I V.L.Š.9.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
sagatav.J.D.010.K8 st.J.S. 003.K.
36
5.Svešvaloda ILatviešu v. I unMatemātika IGrīdu
Lietišķās sarakstes
Traktortehnikas v.
37
6.(B2) L.K.10.k.Literat. I V.L.Š.9.k.
Matemātika I A.Š.1.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
sagatav.J.D.010.K
38
7.Svešvaloda ILatviešu v. I unMatemātika IGrīdu
Lietišķās sarakstes
Traktortehnikas v.
39
8.(B2) L.K.10.k.Literat. I V.L.Š.9.k.
Matemātika I A.Š.1.k.
ieklāšana R.G.022.k.
nodroš.un i.a. L.Z.009.k.
sagatav.J.D.010.K
40
41
Piektdiena26.11.21.1.LauksaimniecībasSportsViesu apkalp.izmit.Svešvaloda I
Valodas, kultūras iz.un
Otrā svešvalodaSausā
Epidemioloģijas un
Augu pavairojamais
Apdares darbu
42
2.
raž.dok. M.Z. 11.k.
Sports I.D. 029.k.un apk.m.L.Z.009.(B2) L.K.10.k.
iz.(1.,2.l.)V.L.Š.9.k.
profesijā M.O.20.k.
būveh.prasību n. I.R.materiāls A.O.8.k.
izpildes org.A.A.2.k.
43
3.LauksaimniecībasFizika IViesu apkalp.izmit.Svešvaloda I
Valodas, kultūras iz.un
Otrā svešvaloda(prakse)8 st.8 st.8 st.
44
4.
raž.dok. M.Z. 11.k.
Fizika I A.I.1.k.un apk.m.L.Z.009.(B2) L.K.10.k.
iz.(1.,2.l.)V.L.Š.9.k.
profesijā M.O.20.k.
6 st.J.S. 003.K.
45
5.LauksaimniecībasFizika IViesu apkalp.izmit.Sports
Valodas, kultūras iz.un
Otrā svešvaloda
46
6.
raž.dok. M.Z. 11.k.
Fizika I A.I.1.k.un apk.m.L.Z.009.Sports I.D. 029.k.
iz.(1.,2.l.)V.L.Š.9.k.
profesijā M.O.20.k.
47
7.
48
8.
49
Sastādīja: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas jomā - R.Sondore
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100