16-20 D div
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
Report 01/01/2017 to 28/02/2017
B.Tech - 2016-20 - - D
Engineering Mathematics - IIEngineering Mathematics II TutBasic Mechanical EngineeringEnvironmental & Civil EngineeringPhysicsComputer ProgrammingBasic Mechanical Engineering LabEnvironmental & Civil Engineering LabPhysics LabComputer Programming LabWorkshop PracticeApplied BiologyTotal HeldTotal AttendedTotal %age
2
PRNNameHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%ageHeld
Attended
%age
3
16070121007
Amrut Amar Madshettiwar 312167.74161062.5221568.18211885.71261765.38141178.57141071.43141285.71161062.514857.14302066.6720147023816669.75
4
16070121014
DIVYA GARIMA 312167.741600221463.64211571.43261973.0814857.14161275161487.5141071.431044030248020105023615163.98
5
16070121018
GAURAV SINGH 312993.55161275221672.73211885.71261661.54141178.57141285.71141285.71161487.514857.14302686.6720136523818778.57
6
16070121019
GHOSH RINU SUDEEP 312683.87161487.5221881.82211571.43262076.92141071.43141285.71141071.43161487.5141285.71302686.6720157523819280.67
7
16070121020
HANOH THOMAS 312477.42141285.71221986.36211780.95261765.38141071.43141071.43141285.71161487.5161487.5302273.3320178523818878.99
8
16070121034
NIRMESH BHOJANE 311754.8416637.5221254.55211152.38261142.3114214.2914857.14141285.7116127514428.57301033.332052523811046.22
9
16070121035
OGANIA HARESH GHANSHYAM 312270.97161487.5221568.18211676.19262180.77141392.86141071.43141285.71161487.5141071.43302686.6720157523818878.99
10
16070121039
PRACHET CHAUDHARY 312477.42161487.5221568.18211676.19261973.08141285.71141285.71141410016850141071.4330248020147023818276.47
11
16070121049
Sarvesh Kothari 313096.771616100222195.45211885.71262388.46141392.86141410014141001616100141285.71302893.3320178523822293.28
12
16070121057
SONAM DEKI312890.32161487.5222195.45211885.71262284.62141285.711414100141410016161001414100302893.3320189023821992.02
13
16070121063
Vipul Trivedi 31311001616100222090.91212095.24262596.15141392.861616100161487.514141001010100302893.3320178523622494.92
14
16070121064
VIRAJ BABRAS 312787.11414100221986.36212095.24262596.15141285.71141410014141001616100161487.5302893.3320178523822092.44
15
16070121069
Sushil Ramesh Danve 3113.231600220021002627.691400140014214.29160014003000200023852.1
16
16070122006
ARSHAN IRANI 312580.65141285.71221986.36211885.71262388.46141178.57141285.71141285.71161275161487.530248020168023819883.19
17
16070122008
B Shreya Sharma 312993.551414100222195.45211990.48262388.46141392.8614141001414100161487.51616100303010020189023822594.54
18
16070122010
BHUMIKA SAINI 312993.55141285.71222195.45211885.712626100141178.57141285.71141285.7116161001616100302893.3320199523822092.44
19
16070122024
KARAN GAIKWAD 312167.7414642.86221463.64211466.67261973.0814964.2914857.14141071.43161062.5161487.5302066.6720136523815866.39
20
16070122036
MUNJAL SHUBHAM 3131100141410022221002121100262284.62141392.861414100141285.7116161001616100303010020199523823096.64
21
16070122042
P DHANRAJ 312064.521414100221568.18211466.67262388.4614857.141414100141285.71161487.51616100303010020136523819381.09
22
16070122043
POOJAN JAGDISHBHAI PATEL 312374.19141285.71221986.36211571.43262180.77141178.5714428.57141071.431616100161487.5303010020147023818979.41
23
16070122051
RUTVIK SHUKLA312787.1141285.71221463.64211466.67262076.9214964.29141285.71141285.7116161001616100302893.3320147023819481.51
24
16070122065
TIJARE BHUSHAN SHIVSHANKAR 312374.1914857.14221359.09211257.14261246.151475014642.86141071.43161062.5161487.5302893.3320105023815364.29
25
16070122066
VIDHI JAIN 31311001414100222195.45212095.24262388.4614141001414100141410016161001616100303010020199523823297.48
26
16070122071
PROPICE MBA312787.1161487.5221777.27211361.9262284.62141071.431616100161487.5141410010880302273.3320147023619180.93
27
16070123012
AKHIL SUMANTH GUNNAM 312787.1141071.43221986.36211466.67262284.6214857.14141071.43141071.431616100161487.5302893.3320168023819481.51
28
16070123013
AKSHAY BHAGWANI 312890.321414100222195.45211780.952626100141178.571414100141285.7116161001616100303010020199523822494.12
29
16070123027
ASHISH DOGRA 311651.61141071.43221359.09211466.67261661.54141071.4314642.86141071.43161487.516127530248020136523815866.39
30
16070123041
HARSHVARDHAN SINGH CHAUHAN
312787.1141285.71221672.73211780.95262076.92141392.86141071.4314141001616100161487.5302893.3320168023820385.29
31
16070123050
KOMAL MONGA 3131100141410022221002121100262492.3114141001414100141410016161001616100302893.3320199523823397.9
32
16070123051
AVNI AVINASH KONDE 312993.55141285.71221881.82211571.43261869.23141071.43141071.4314141001616100161487.5302686.6720136523819581.93
33
16070123052
KRITI KAWRE 312580.65141285.71221777.27211571.43261869.23141071.43141285.71141285.7116161001616100303010020157523819883.19
34
16070123053
KUVAM VASWANI 31001400220021002613.851400140014214.29160016003000200023831.26
35
16070123062
PANKHURI AGRAWAL 313096.771414100222195.45211990.48262492.3114141001414100141410016161001616100303010020189023823096.64
36
16070123066
RAJAT PATEL 312993.551616100222195.45212095.24262492.31141392.861616100161487.514141001010100303010020189023622595.34
37
16070123076
RAJAT SHARMA 312787.1161275221881.82211361.9262492.3114964.291616100161487.5141285.711010100302893.3320147023619783.47
38
16070123086
SAI ANANYA RAJU 312993.5516161002222100211990.48262388.46141178.5716161001616100141410010880303010020199523622394.49
39
16070123087
SAIF MOHD JAWED 312787.1161487.5221672.73212095.24262284.62141392.86161487.5161275141410010880302686.6720147023620084.75
40
16070123093
SAWANT SHRUTIKA 313096.771414100222195.45211990.48262492.31141285.711414100141410016161001616100303010020199523822996.22
41
16070123100
Siddharth Sethy 312374.19161062.5221568.18211571.43262388.4614535.71161487.51616100141410010880302686.6720126023618176.69
42
16070123102
SOHAM VERMA 311858.0616212.5221045.45211361.9261869.231475014857.1414857.141685014857.14301653.332094523812552.52
43
16070123113
Adit Avinash Vichare 311238.711685022313.6421419.05261453.851417.1416212.5161275141071.43102203026.6720152367130.08
44
16070123120
ATHARVA YADAHALLI 312890.321414100221986.36211885.71262284.62141285.7114141001414100161487.5161487.5302893.3320168023821389.5
45
16070123127
CELESTIN LUGUNDA311032.261642522418.182129.52261142.3114428.5716212.516637.514857.141044030826.67205252366828.81
46
16070124013
ANSHUL SHARMA 312787.1161487.5221881.82211780.95262388.46141178.571616100161487.5141285.711010100302893.3320168023620687.29
47
16070124025
Ameya Ranjit Kshirsagar 3131100161487.5221986.36212095.24262284.62141392.8616161001616100141285.711010100302686.6720168023621591.1
48
16070124029
MALI AKSHADA RAJU 312993.55161487.5222195.45211990.482626100141285.7116161001616100141285.7110880303010020199523622294.07
49
16070124037
PRAVEEN SANTOSH PANDEY 312683.87161275221881.82211571.43262076.92141392.86161487.5161487.514141001010100302893.3320136523619783.47
50
16070124041
PRAKRUTI CHANDAK 312787.11616100222090.91212095.24262180.77141285.711616100161610014141001010100302893.3320178523621791.95
51
16070124045
Rajat Pandey 312787.11414100221777.27211780.95262076.92141285.71141285.7114141001616100161275302893.3320168023820586.13
52
16070124050
HARDIK MANISH SHAH 3131100161487.522221002121100262596.1514141001616100161610014141001010100303010020199523623298.31
53
16070124058
TAPAN BOLIA 3131100161610022221002121100262610014141001616100161610014141001010100303010020199523623599.58
54
16070125011
AMAN YADAV 312890.32161487.5221463.64211466.67262076.92141285.71161487.51616100141410010660303010020136523619582.63
55
16070125013
ANCHURI LOKESH 312993.55161275222090.912121100262492.3114141001616100161487.5141285.7110880303010020189023621892.37
56
16070125031
GAURAV SUBBARAO CHERUKURI 312993.551616100222195.45212095.24262388.46141392.861616100161610014141001010100303010020189023622695.76
57
16070125032
GHODASARA RAJ RITESHBHAI 312787.1161487.5221672.73211257.14261869.2314535.71161062.5161487.5141285.7110880302066.6720168023617272.88
58
16070125033
Gokulakrishnan Moorthy Nadar 312787.1161487.5221881.82211466.67262076.9214964.29141285.711414100161487.5141285.71303010020178523820184.45
59
16070125054
Kuldeep Viral Tolia 312787.1161487.5221672.73211885.71262180.77141071.4314857.14141410016127514857.14302893.3320168023819280.67
60
16070125056
KULKARNI PIYUSH MANOJ 312787.1161487.5222090.91211780.95262076.92141392.861414100141071.43161487.51414100302893.3320168023820786.97
61
16070125072
MUAWIYA KHAN312374.19161275221568.18211571.43262284.62141071.43161487.516127514857.141088030248020126023617574.15
62
16070125074
Neel Vijaybhai Mehta 313096.771616100221777.27212095.24261869.23141392.86141285.71141285.71161487.51414100302893.3320178523821188.66
63
16070125075
NIKHIL SHRIKHANDE 312374.19161275221777.27211466.67261973.081414100141285.7114141001612751414100303010020199523820084.03
64
16070125076
NIYAZ AHMED KAZI 312683.87161062.5221568.18211676.19262076.92141178.57141071.43141071.43161487.5141071.43302893.3320136523818376.89
65
16070125089
RAJAT MITTAL 312787.1161275221672.73211780.95262492.31141178.57141071.431414100161487.5141071.4330248020157523819481.51
66
16070125090
RAJVARDHAN SUHAS KADAM 311238.7116637.522627.27211152.3826830.7714214.2914642.8614857.14161062.514642.86302066.672084023810343.28
67
16070125091
RAJWARDHAN PAWAR 312580.651616100222195.45211676.19262180.77141392.861414100141071.43161487.5141285.71302686.6720189023820686.55
68
16070125107
SHARMA RISHIK DEVENDRAKUMAR
313096.771616100222090.91211990.48262284.62141392.86141285.71141410016161001414100302893.33202010023822494.12
69
16070125108
SHAURYA BAJORIA 312374.19161275221777.27211676.19261869.23141392.86141071.43141285.71161487.5141071.4330248020136523818276.47
70
16070125109
SHISHIR KARANDIKAR 312890.321616100221881.82211990.48262492.31141285.71141285.7114141001616100141285.713030100202010023822192.86
71
16070125116
SUMBUL AHMED 313096.771616100222090.91211885.71262596.15141178.571616100161610014141001010100302893.3320199523622394.49
72
16070125127
VISHNURAJAN S 312477.42161275221045.45211676.19261765.3814964.2914642.86141410016127514857.14302893.3320115523816770.17
73
16070125128
Vrund T Parikh 312993.55161487.5221986.36211990.48262180.77141392.86141285.711414100161487.5141285.71302893.3320168023821188.66
74
16070125133
SHUBHAM RENGE 312477.42161487.5221881.82211466.67261973.08141392.8616161001616100141071.4310880302893.3320157523619582.63
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Consolidated Report