ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
הכנסות
2
סה"כ17904הפרש135.43
3
משכורת בעל800044.68%
4
משכורת אישה960053.62%עלה ב 600 - האישה תעבוד שעות נוספות
5
קצבת ילדים3041.70%
6
7
הוצאותבכמה חודשיםבחודשאיך יתבצע השינוי?
8
17,768.57
9
בית
10
שכ"ד375013,750.0021.10%
11
ארנונה10002500.002.81%
12
חשמל6002300.001.69%
13
מים2002100.000.56%
14
ביטוח150012125.000.70%
15
ועד בית1001100.000.56%
16
עוזרת בית5001500.002.81%ירד 500 - העוזרת תגיע פעמים בחודש ולא כל שבוע
17
תחזוקה150012125.000.70%
18
גז300650.000.28%
19
20
תחבורה
21
דלק6001600.003.38%
22
ביטוח/רישוי250012208.331.17%
23
אחזקה150012125.000.70%
24
תחב"צ + חניה3001300.001.69%
25
26
תקשורת
27
4 קווים סלולרים1501150.000.84%
28
אינטרנט ספק40140.000.23%
29
כבלים1201120.000.68%
30
נטפליקס46.9146.900.26%
31
32
אוכל
33
מזון300013,000.0016.88%ירד 500 - נוריד מהקניה מוצרים שאפשר בלעדיהם
34
קפה - נספרסו10001283.330.47%ירד 500 - נשתה קפה "רגיל"
35
36
ילד 1
37
גן150011,500.008.44%
38
בגדים120012100.000.56%
39
משחקים6001250.000.28%
40
41
ילדה 2
42
בגדים120012100.000.56%
43
משחקים120012100.000.56%
44
חוג מחשבים150012125.000.70%
45
בית ספר2501250.001.41%
46
47
בריאות
48
כללית מושלם3501350.001.97%
49
ביטוח בריאות פרטי4001400.002.25%
50
טיפולי שיניים200012166.670.94%
51
תרופות10001283.330.47%
52
53
בעל
54
בגדים1501150.000.84%
55
ספר70170.000.39%
56
57
אישה
58
בגדים3001300.001.69%
59
קוסמטיקה + ספר2501250.001.41%
60
61
בילויים
62
נופש15000121,250.007.03%ירד 5000 - נצא לנופש זול / קצר יותר
63
מסעדות2001200.001.13%ירד 200 - נאכל במסעדה זולה יותר
64
הצגות/סרטים3001300.001.69%
65
66
שונות
67
מתנות3001300.001.69%
68
ספרים1001100.000.56%
69
הימורים1001100.000.56%
70
הכלב3001300.001.69%
71
בלתי צפוי100011,000.005.63%סעיף מאד חשוב שנשכח בפעם הקודמת
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100