3. ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา - ปีการศึกษา 2558.docx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียนรายโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2558
2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
3
โรงเรียนจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมด(ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 58)เด็กออกกลางคัน/เด็กแขวนลอยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2558รวมผู้เรียนที่มีผลการประเมินฯในระดับดีขึ้นไป
4
5
ไม่ผ่านผ่านระดับดีระดับดีเยี่ยม
6
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
7
4อนุบาลชุมพลบุรี37000.0025.4100.003594.593594.59
8
5บ้านชุมพลบุรี200.000.000.0020100.000.0020100.00
9
6บ้านโคกสูง1300.0000.0000.00646.15753.8513100.00
10
7บ้านระหาร2200.0000.0000.002090.9129.0922100.00
11
8บ้านแคนดำ900.0000.0000.0000.009100.009100.00
12
9บ้านสวนหม่อน1200.0000.0000.0012100.0000.0012100.00
13
10โพนทองพิทยาคม1400.0000.00214.29321.43964.291285.71
14
11บ้านสำโรง1000.0000.0000.0000.0010100.0010100.00
15
12บ้านเบงท่าลาด2500.0000.0000.0000.0025100.0025100.00
16
2บ้านศรีณรงค์1600.0000.00212.50637.50850.001487.50
17
13สนวนโคกเม็ก800.0000.0000.0000.008100.008100.00
18
3บ้านกระเบื้องใหญ่1100.00----763.64436.3611100.00
19
14บ้านหัวนาคำ1900.0000.0000.0000.0019100.0019100.00
20
1บ้านยางชุม1800.0000.0000.0018100.0000.0018100.00
21
15บ้านหนองพิมาน1100.000.000.000.0011100.0011100.00
22
16บ้านขุนหาญ800.0000.0000.00675.00225.008100.00
23
17บ้านทิพย์เนตร500.000.0000.00480.00120.005100.00
24
18บ้านตึกชุม2700.0000.0000.00311.112488.8927100.00
25
19บ้านยางบ่อภิรมย์2100.0000.0000.0029.521990.4821100.00
26
20บ้านขวาวโค้ง1100.0000.0000.0000.0011100.0011100.00
27
21บ้านตลุงโนนกอก1000.0000.0000.0000.0010100.0010100.00
28
22บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)1600.0000.0016100.0000.0016100.0016100.00
29
23บ้านขามโพนทัน00.0000.0000.0000.0014100.0014100.00
30
24บ้านโพนม่วง2700.0000.0027.41518.522074.072592.59
31
25บ้านโนนตาลหนามแท่ง300.0000.0000.00133.33266.673100.00
32
26บ้านหนองเรือ1700.0000.0015.880.00952.94952.94
33
27บ้านยางขามเฒ่า1000.0000.0000.0010100.0000.0010100.00
34
28บ้านขุนไชยทอง90.00111.110.000.00888.89888.89
35
29บ้านดู่นาหนองไผ่1300.0000.00215.38215.38969.231184.62
36
30บ้านกระสัง1100.0000.0000.00763.64436.3611100.00
37
31บ้านทิพย์นวด170.0000.0000.001164.71635.2917100.00
38
32บ้านกระเบื้อง1500.0000.0000.0000.0015100.0015100.00
39
33บ้านยางบ่ออี1200.0000.0000.00325.00975.0012100.00
40
34บ้านอ้อตลิ่งชัน2100.0000.0000.0000.0021100.0021100.00
41
35ชุมชนบ้านซาด4000.0000.0012.50717.503280.003997.50
42
36สระขุดดงสำราญวิทยา160.000.000.00425.001275.0016100.00
43
37บ้านตั้งใจ90.000.000.00111.00888.899100.00
44
38บ้านสายสนอง500.0000.005100.00360.00240.005100.00
45
39บ้านม่วงน้อย20.000.002100.0000.002100.002100.00
46
40บ้านเมืองไผ่กระท่ม500.000.000.00360.00240.005100.00
47
41บ้านโพธิ์ห้วย160.000.000.000.0016100.0016100.00
48
42บ้านกะทะ1700.0000.0000.0000.0017100.0017100.00
49
43บ้านบุตาโสม400.0000.0000.0000.004100.004100.00
50
44บ้านโนนสัง30.000.000.003100.000.003100.00
51
45บ้านยะวึก (ผจงราษฏร์วิทยาคาร)310.000.000.001961.291238.7131100.00
52
46บ้านขี้เหล็กโนนจาน1400.0000.0000.00428.571071.4314100.00
53
47สามัคคีศึกษา400.0000.0000.00125.00375.004100.00
54
48บ้านงิ้ว300.0000.0000.00266.67133.333100.00
55
49บ้านแสนสุข500.0000.0000.00120.00480.005100.00
56
50ท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)4500.0000.00511.11817.783271.114088.89
57
51บ้านหมากมี่190.000.000.00526.321473.6819100.00
58
52บ้านไกลเสนียด1200.0000.0000.0012100.0012100.0024200.00
59
53บ้านปราสาท130.000.000.000.0013100.0013100.00
60
54บ้านโพนทา300.0000.00133.33266.6700.00266.67
61
55บ้านบัลลังก์พงสวาย800.0000.00112.50787.5000.00787.50
62
56บ้านลุงปุง430.0000.0000.0036.984093.0243100.00
63
57วัดบ้านน้ำคำ (สนง.สลากฯ)280.0013.572796.4313.572692.862796.43
64
58บ้านเอือด100.0000.0000.0000.001100.001100.00
65
59บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 852100.0000.0000.0000.0021100.0021100.00
66
60บ้านโพนงอย300.000.0000.00266.67133.333100.00
67
61บ้านม่วงมูล800.0000.0000.0000.008100.008100.00
68
62บ้านตูม(อนุกูลราษฏร์พัฒนา)1700.0000.00211.7600.001588.241588.24
69
63บ้านยางกระจับ3100.0000.0026.45825.812167.742993.55
70
64บ้านตานบ1100.0000.0000.00763.64436.3611100.00
71
65บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)1500.0000.00320.00213.331066.671280.00
72
66บ้านหัวพี900.0000.0000.0000.009100.009100.00
73
67บ้านเหล่า900.0000.0000.00111.11888.899100.00
74
68บ้านสาโรช1900.00210.5300.0000.001789.471789.47
75
69บ้านชายทุ่ง1400.0000.0000.0000.0014100.0014100.00
76
70บ้านปอหมัน100.000.000.000.0010100.0010100.00
77
71บ้านน้ำอ้อม110.000.000.000.0011100.0011100.00
78
72บ้านตาฮะ150.000.000.0016.671493.3315100.00
79
73บ้านโพนขวาว110.000.000.000.0011100.0011100.00
80
74บ้านโพนครก2300.0000.0000.001043.481356.5223100.00
81
75บ้านสะเอิง2000.0000.0000.00525.001575.0020100.00
82
76บ้านกุดมะโน400.0000.0000.00375.00125.004100.00
83
77บ้านสำโรง1200.0000.0000.00325.00975.0012100.00
84
78บ้านขี้เหล็ก8112.5000.0000.00787.5000.00787.50
85
79บ้านโนนระเวียง100.000.00220.00880.000.00880.00
86
80บ้านธรรมษา13215.3800.0000.0000.001076.921076.92
87
81บ้านท่าศิลา160.000.000.00637.501062.5016100.00
88
82บ้านบัวโคก(บัวโคกราษฎร์วิทยาคม)2600.0000.0000.0000.0026100.0026100.00
89
83บ้านจันทร์งาม300.0000.00133.33133.33133.33266.67
90
84บ้านพิงพวย600.0000.0000.00116.67583.336100.00
91
85บ้านหนองแสง300.0000.0000.0000.003100.003100.00
92
86บ้านโสมน1100.0000.0000.00218.18981.8211100.00
93
87ไตรคามสามัคคี1900.0000.0000.0019100.0000.0019100.00
94
88บ้านหนองคูน้อย600.0000.0000.0000.006100.006100.00
95
89บ้านหนองตาด2114.7614.7600.00838.101257.142095.24
96
90บ้านเมืองแก2700.0000.0027.41414.812177.782592.59
97
91บ้านหนองแวง900.0000.00111.11222.22666.67888.89
98
92บ้านบุผาง900.0000.0000.0000.009100.009100.00
99
93บ้านทุ่งโก90.0000.0000.0000.009100.009100.00
100
94บ้านหนองคูใหญ่1300.0000.0000.00753.85646.1513100.00
Loading...
 
 
 
ชั้น ป.1
ชั้น ป.2
ชั้น ป.3
ชั้น ป.4
ชั้น ป.5
ชั้น ป.6
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3