Kalkulator nadpłaty kredytu frankowego
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEF
1
OGÓLNE PARAMETRY KREDYTU
[kalkulator dla spłaty kredytu w RATACH RÓWNYCH]
2
bank udzielił kredytu na:360miesięcznych rat równych.
3
marża banku dla kredytu pseudoCHF:1,25%
4
szacunkowa różnica między kursem sprzedaży banku a kursem średnim NBP dla wszystkich rat zapłaconych w PLN.0,12 zł
5
UWAGA: Kalkulator zakłada płatność pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej po miesiącu od uruchomienia kredytu.
6
7
2007-07-06
data wypłaty (uruchomienia) kredytu.
8
150 000,00 zł
kwota wypłaconego kredytu.
9
2,2000 zł
kurs kupna waluty obcej z tabeli banku z dnia wypłaty kredytu
2,2753 zł
- kurs średni NBP z dnia wypłaty
10
11
12
117 205,34 złTyle do tej pory wpłacono w ratach spłacając kredyt pseudofrankowy.
13
75 956,9382 złTyle do tej pory należało wpłacić (kredyt PLN + LIBOR)
14
15
41 248,41 zł
Szacunkowa nadpłata, czyli różnica między ratami wpłaconymi kredytu "frankowego" a ratami należnymi kredytu PLN+LIBOR
16
97 251,17 zł
Kapitał pozostały na dziś dla kredytu PLN z LIBORem
17
472,38 złRata na dziś dla kredytu PLN z LIBORem (bez uwzględnienia nadpłaty z komórki A64)
18
19
Założenia symulacji:
20
Kredyt został uruchomiony jednorazowo i do dziś jest spłacany zgodnie z harmonogramem banku.
21
Wszystkie raty płatne w PLN wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku symulowanego jako kurs średni NBP + wartość podana w komórce D4
22
23
Kalkulator jest uzupełnieniem strony internetowej:
24
http://www.odfrankujkredyt.info/?kalkulator-dla-kredytow-indeksowanych
25
Loading...