คะแนนพฤติกรรมม.2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
คะแนนพฤติกรรม ม.2
2
คะแนนพฤติกรรม(ถ้าเพิ่มพิมพ์คะแนน ถ้าหักคะแนนพิมพ์ -ตัวอักษรสีแดง)
3
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อนามสกุลชั้น
คะแนนเดิม
มาสาย
หนีเรียน
บุหรี่
แต่งกาย
ทรงผมความดีคงเหลือหมายเหตุ(การเพิ่มคะแนนและหักคะแนน)
4
18439เด็กชายเจษฏาสีฉิมม.2/1100100
เพิ่มคะแนนความดีร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า/วันสถาปณา
5
28440เด็กชายชนินทร์บุญทองม.2/110020120ปั่ั่นเพื่อแม่
6
38441เด็กชายณัฐภูมิจันทร์อินม.2/110020120ปั่นเพื่อแม่
7
48442เด็กชายณัฐวุฒิตางจงราชม.2/1100100
8
58443เด็กชายธาราเทพวงค์หาจักร์ม.2/1100100
9
68444เด็กชายอนุชาชูเมืองม.2/1100100
10
78445เด็กหญิงเต็มสิริแดงชาวนาม.2/1100100
11
88446
เด็กหญิงเสาวลักษณ์
เสือเปรมม.2/1100100
12
98447เด็กหญิงจันทราทับทิมม.2/1100100
13
108448เด็กหญิงชวัลนุชตุ้มสุขม.2/1100100
14
118449เด็กหญิงช่อทิพย์มาสีกุกม.2/1100100
15
128450เด็กหญิงชัญญานุชศรีวิเศษม.2/1100100
16
138451เด็กหญิงญภากรคงเทศม.2/1100100
17
148452เด็กหญิงดุสิตาแสงเดือนม.2/1100100
18
158453เด็กหญิงนภัสกรน่วมด้วงม.2/1100100
19
168454เด็กหญิงนฤมลเลือดสุคันม.2/1100100
20
178455เด็กหญิงนัทสรีแสงหิรัญม.2/1100100
21
188457เด็กหญิงปรมาภรณ์มีเครือรอดม.2/1100100
22
198458
เด็กหญิงพัชราภรณ์
อ่ำเจริญม.2/1100100
23
208459
เด็กหญิงพัทธนันท์
คงเนียมม.2/1100100
24
218460เด็กหญิงพิมพ์ชนกแสงสุวรรณ์ม.2/1100100
25
228461เด็กหญิงภรณ์ลดากล่อมแก้วเจริญม.2/1100100
26
238462
เด็กหญิงภัทราภรณ์
ฉัตรพันธ์ม.2/1100100
27
248464เด็กหญิงวรรณพรหมื่นจรม.2/1100100
28
258465เด็กหญิงวราพรเรืองจุ้ยม.2/1100100
29
268466เด็กหญิงวัณนิสาหมั่นกลางม.2/1100100
30
278467เด็กหญิงศิริวรรณรอดเครือทองม.2/1100100
31
288468เด็กหญิงอภัสราสีวันดีม.2/1100100
32
298836
เด็กหญิงกัญญาวีร์
ลิคูณม.2/1100100
33
18469
เด็กชายเดชนรินทร์
ศรีสอาดม.2/2100100
34
28470เด็กชายไกรวิทย์ไร่วิบูลย์ม.2/2100100
35
38471เด็กชายจิรภัทรแขวกระทุ่มม.2/2100100
36
48472เด็กชายณัฐนันท์เหมือนจิตต์ม.2/2100-4060
37
58473เด็กชายณัฐพงษ์แย้มทัศน์ม.2/2100-595
38
68474เด็กชายณัฐวุฒิศรีสอาดม.2/2100100
39
78475เด็กชายนครินทร์คงนาคาม.2/2100100
40
88476เด็กชายนพเกล้ามากด่านม.2/2100100
41
98477เด็กชายนัยสิทธิ์ทศพงษ์ม.2/2100100
42
108478เด็กชายนาคินทร์ถาวรวงศ์ม.2/2100100
43
118479เด็กชายปิยกุลถนนนอกม.2/2100100
44
128480เด็กชายยศกรคงเนียมม.2/2100100
45
138481เด็กชายวรุณภู่คร้ามม.2/2100100
46
148482เด็กชายอภิสิทธิ์บุดดาเลิศม.2/2100-595
47
158483เด็กหญิงกมลทิพย์สุวรรณเพชรม.2/2100100
48
168484
เด็กหญิงกัญญารัตน์
รุ่งแจ้งม.2/2100100
49
178485เด็กหญิงกัลยกรต๊าวสีม.2/2100100
50
188486
เด็กหญิงกานต์พิชา
จันทโรจน์ม.2/2100100
51
198487เด็กหญิงจารุวรรณดอนจันเยี่ยมม.2/2100100
52
208488เด็กหญิงจุฑามาศเพ็ชรล้อมทองม.2/2100100
53
218489เด็กหญิงชมพูนุทถาวรวงศ์ม.2/2100100
54
228490เด็กหญิงฐนิตดาพรมจันทึกม.2/2100100
55
238491เด็กหญิงณัฏฐณิชาคงคุ้มม.2/2100100
56
248492เด็กหญิงทรรศวรรณพรเลิศม.2/2100100
57
258493
เด็กหญิงธิดารัตน์
รักนาคม.2/2100100
58
268494
เด็กหญิงนันท์ธิญา
ทิพยวรรณม.2/2100100
59
278495เด็กหญิงเบญจวรรณตะวงษ์ม.2/2100100
60
288496
เด็กหญิงประกายดาว
คำคงม.2/2100100
61
298497เด็กหญิงปองปรีดาชัยวงค์ม.2/2100100
62
308498เด็กหญิงเพ็ญรดีลิช้ำม.2/2100100
63
318499เด็กหญิงแพรวาชนะชัยศึกม.2/2100100
64
328500
เด็กหญิงพลอยลัดดา
อินทร์กำแพงม.2/2100100
65
338501เด็กหญิงมนทกานต์อู่ไทยม.2/2100100
66
348502เด็กหญิงวิลัยพรบัววังโปร่งม.2/2100100
67
358503
เด็กหญิงศิริลักษณ์
คำป้อม.2/2100100
68
368504เด็กหญิงสุกานดาแย้มยิ้มม.2/2100100
69
378505เด็กหญิงณัฐนิษชาโต๊ะโตม.2/2100100
70
388506เด็กหญิงอมรรัตน์สุทธิรัตน์ม.2/2100100
71
398816เด็กหญิงเจนจิราภมรพลม.2/2100100
72
18507เด็กชายกฤษณมีดีม.2/3100100
73
28508เด็กชายกฤษณะนาคกำเนิดม.2/3100100
74
38509เด็กชายจักรพรรณ์แดงชาวนาม.2/3100100
75
48510เด็กชายจิรพัฒน์ตรงดีม.2/3100100
76
58511
เด็กชายจุฑาธีรภัทร
พาสีชาม.2/3100100
77
68512เด็กชายชัยรัตน์โห้ลพบุรีม.2/3100100
78
78513เด็กชายดนัยพุ่มพัดม.2/3100100
79
88514เด็กชายทศพรส่ามาม.2/3100100
80
98515เด็กชายธนภัทรอินทนูม.2/3100100
81
108516เด็กชายธวัชชัยกัลเกตุม.2/3100100
82
118517เด็กชายธีธันวาโพธิ์เงินม.2/3100100
83
128518เด็กชายธีรภัทรปู่เกิดม.2/3100100
84
138519เด็กชายพงศธรคงสัมฤทธิ์ม.2/3100100
85
148520
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์
จันดานิลม.2/3100100
86
158521เด็กชายภูวนินทร์ภักดีโตม.2/3100100
87
168522เด็กชายยศกรคงเนียมม.2/3100100
88
178523เด็กชายศุภวิชญ์กติกาม.2/3100100
89
188524เด็กชายอนุสรณ์จันทร์อ่องม.2/3100100
90
198525เด็กชายอรรณพแซ่ลิ้มม.2/3100100
91
208644เด็กชายพุฒิพงศ์ทัศนะม.2/3100100
92
218526
เด็กหญิงกะรัตเพชร
เงินกลั่นม.2/3100100
93
228527เด็กหญิงคนัมพรยอดเพชรม.2/3100100
94
238528เด็กหญิงญานิกาต้นอี๋ม.2/3100100
95
248529
เด็กหญิงธิดารัตน์
ช้างปานม.2/3100100
96
258530เด็กหญิงนภัสวรรณใจดีม.2/3100100
97
268531เด็กหญิงนภาลัยม่วงเพ็ชรม.2/3100100
98
278532เด็กหญิงนวพรรษถนอมจิตรม.2/3100100
99
288533เด็กหญิงพิมพ์พรพงษ์ธารักม.2/3100100
100
298534เด็กหญิงพิมลภัทรอ่อนเอมม.2/3100100
Loading...