ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
comment_IDcomment_post_IDcomment_authorcomment_author_urlcomment_author_emailcomment_datecomment_date_gmtcomment_contentcomment_approvedcomment_parentuser_idratingcomment_typeverifiedimagesquick_tags
2
125Ngân khánhletoan-test@gmail.com2023-01-06 08:00:002023-01-06 08:00:00
Mua về test thấy âm thanh ổn, hình ảnh nét, camera quay ngon lành dễ cài
1005review1
https://levantoan.com/wp-content/uploads/2019/08/66666932_2226054590826532_6083639244264308736_o.jpg, https://levantoan.com/wp-content/uploads/2019/08/screenshot_1628194568.png
Giao hàng nhanh, Thân thiện
3
125Hải Vânletoan-test@gmail.com2023-01-07 08:00:002023-01-07 08:00:00
Âm thanh to tí nữa thì quá ngon xem trên điện thoại mượt để dùng thêm time nữa rồi đánh giá tiếp
1005review1
4
125Hoàng Longletoan-test@gmail.com2023-01-08 08:00:002023-01-08 08:00:00
Sản phẩm giống ảnh dễ cài đặt nhân viên tư vấn ok
1005review1
https://levantoan.com/wp-content/uploads/2019/08/66666932_2226054590826532_6083639244264308736_o.jpg, https://levantoan.com/wp-content/uploads/2019/08/screenshot_1628194568.png
5
125Cẩnletoan-test@gmail.com2023-01-09 08:00:002023-01-09 08:00:00
Đóng gói sản phẩm OK chuẩn
1004review1
6
125An Mạnhletoan-test@gmail.com2023-01-10 08:00:002023-01-10 08:00:00
Hài lòng về dịch vụ cty giao hàng nhanh telesales chuyên nghiệp
1005review1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100