ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
comment_ID
comment_post_ID
comment_author
comment_author_url
comment_author_email
comment_date
comment_date_gmt
comment_contentcomment_approvedcomment_parentuser_idratingcomment_typeverified
2
51Ngân khánhletoan@gmail.com2019-01-06 08:00:002019-12-06 08:00:00
Mua về test thấy âm thanh ổn, hình ảnh nét, camera quay ngon lành dễ cài
1005review1
3
51Hải Vânletoan@gmail.com2019-01-07 09:22:002019-12-06 08:00:00
Âm thanh to tí nữa thì quá ngon xem trên điện thoại mượt để dùng thêm time nữa rồi đánh giá tiếp
1005review1
4
51Hoàng Longletoan@gmail.com2019-01-09 22:10:002019-12-06 08:00:00
Sản phẩm giống ảnh dễ cài đặt nhân viên tư vấn ok
1005review1
5
51Cẩnletoan@gmail.com2019-01-09 17:08:002019-12-06 08:00:00
Đóng gói sản phẩm OK chuẩn
1004review1
6
51An Mạnhletoan@gmail.com2019-01-06 13:06:002019-12-06 08:00:00
Hài lòng về dịch vụ cty giao hàng nhanh telesales chuyên nghiệp
1005review1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100