ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
ประทับเวลา
ชื่อ นามสกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน
1. ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาด โรงเรียนมีความพร้อม/ไม่พร้อม ในการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563
หากระบุไม่พร้อม ให้ตอบข้อนี้ด้วย
2. ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาด ครูมีความพร้อม/ไม่พร้อม ที่มีความสารถในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
หากระบุไม่พร้อม ให้ตอบข้อนี้ด้วย
จำนวนครัวเรือนมีความพร้อม
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีความพร้อม
สาเหตุที่ไม่พร้อม
จำนวนนักเรียนที่มีความพร้อม
จำนวนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม
สาเหตุที่ไม่พร้อม5. จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่านในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ควรเป็นรูปแบบใดปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ
ด้านความพร้อมของผู้ปกครอง [แถวที่ 1]
ปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ
3. ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาด จำนวนครัวเรือนมีความพร้อม/ไม่พร้อม ที่ร่วมกับโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกล [หฟดหฟ]
2
22/5/2020, 11:57:18
นางสาวธิดารัตน์ สนเปี่ยม
0873158015โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้างพร้อมไม่พร้อมขาดแคลนอุปกรณ์159ยากจน605.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ยากจน
3
22/5/2020, 11:59:06
นางสาวธิดารัตน์ สนเปี่ยม
0873158015
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน
พร้อมไม่พร้อมยากจน06ยากจน65.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)ยากจนยากจน
4
22/5/2020, 12:03:54
นางสาวสุนทรี ประสพสิน
0953147147โรงเรียนวัดหนองปล้องพร้อมพร้อม1084945.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)--------
5
22/5/2020, 12:12:02
นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ
0808416577โรงเรียนวัดยางคอยเกลือพร้อมพร้อม2116
กล่องรุ่นเก่าsd/ผู้ปกครองไม่พร้อม
2116
กล่องรุ่นเก่าsd/ผู้ปกครองไม่พร้อม
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
กล่องรุ่นเก่าsd/ผู้ปกครองไม่พร้อม/อยู่กับตายาย/ผู้ปกครองออกไปทำงาน
-
ครูไม่ค่อยได้เทคโนโลยี/ปรับจูนกล่องไม่เป็น
-
กล่องรุ่นเก่าsd/ผู้ปกครองไม่พร้อม/อยู่กับตายาย/ผู้ปกครองออกไปทำงาน
-
นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.4 ต้องพึ่งผู้ปกครองในการเรียนทางไกลซึ่งผู้ปกครองไม่พร้อม/ความสนใจจดจ่อมีน้อย
-
6
22/5/2020, 12:16:39นางกรวิกา อ้นโต0994219849โรงเรียนวัดคลองโนนพร้อมพร้อม7069
กล่องรับสัญญาณรุ่นเก่า มีปัญหาในการเติมอินเตอเน็ต สัญญาณไม่เสถียร. มือถือเป็นของผู้ปกครองที่ต้องใช้งาน
1390-5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
ผู้ปกครองไม่มีความพร้อมเมื่อนักเรียนเรียนทางไดลอยู่ที่บ้าน ไม่สามารถทำการสอนได้ ผู้ปกครองบางส่วนต้องไปประกอบอาชีพ ไม่มีคนดูแลนักเรียน
นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล บางคนไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงสัญญาณ
7
22/5/2020, 12:28:32
นางสาวปรีดารัตน์ รัตนาคม
0878423428โรงเรียนวัดหนองหลวงพร้อมพร้อม1164
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลและจูนหาช่องสัญญาไม่เจอ
1164
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนจูนหาช่องสัญญาไม่เจอ
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
สัญญาTVไม่พร้อม..สัญญาอิเตอร์เน็ตไม่มี..ผู้ปกครองไม่พร้อม
ไม่มี
ไม่มีเวลาดูแลทำงานนอกบ้าน
ค่าใช้ในการซื้อแพ็คเกจอินเตอร์เพิ่มขึ้น
8
22/5/2020, 12:37:02นายปิยะ ช่วงไกล086-7344245โรงเรียนวัดไผ่รอบพร้อมพร้อม24245.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
ครู 3 คน ออกพื้นที่ รักษาการผอ. คอยอยู่ให้คำปรึกษานร.และผู้ปกครองที่ร.ร. ทุกวัน
ไม่มีเวลาคอยชี้แนะนักเรียน
ไม่เข้าใจบทเรียนกลับไปขอคำปรึกษา/ชี้แนะ รก.ผอ.ที่ร.ร.
ไม่มีปัญหา
9
22/5/2020, 12:44:09
นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล
0885655935โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)พร้อมพร้อม2269
ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีสัญญาณ ผู้ปกครองทำงาน ผู้ปกครองสูงอายุ
125005.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
อุปกรณ์ไม่พร้อม ผู้ปกครองสูงอายุ นักเรียนไม่สนใจ
เรียนปกติไม่มี
ไม่มีคนสอน ผู้ปกครองต้องทำงาน
เรียนที่ โรงเรียน
10
22/5/2020, 12:47:50นางสาคร มหา0992963393โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศพร้อมพร้อม23
คลื่นอินเตอร์เน็ตไม่ดี กับ ไม่มีทีวี
1005.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
นักเรียนปิดโรงเรียนนานต้องทบทวนการเรียนเพิ่มมากขึ้น
ไม่มี
มีประสบการณ์ด้านการสอนทางไกลน้อย
ขาดคนชี้แนะ
11
22/5/2020, 12:53:12อภิญญา อำมะระ0920388975โรงเรียนวัดหนองหลวงพร้อมพร้อม37129
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนจูนหาช่องสัญาณไม่ได้
37129
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนจูนหาช่องสัญาณ
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
สัญาณทีวีไม่พร้อมสัญญาณอิเตอร์เน็ตไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีเวลาดูแลต้องทำงานนอกบ้าน
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็คเกจอิเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
ไม่มี
12
22/5/2020, 12:56:45นายวิเชียร บำรุงมา093 1358828โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์พร้อมพร้อม8580โทรทัศน์รับไม่ได้8580โทรทัศน์รับไม่ได้
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
โทรทัศน์รับไม่ได้
สนับสนุนกล่องรับสัญญาณ
พร้อมไม่มี
มีภาระออกไปประกอบอาชีพ
ให้ความสำคัญกับการเรียนบุตรหลาน
ขาดอุปกรณ้รับสัญญาณ
สนับสนุนกล่องรับสัญญาณ
13
22/5/2020, 12:56:57
นางณิชนันทน์ อาตวงษ์
0980083676โรงเรียนบ้านท่ามะไฟพร้อมพร้อม523
กล่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ตามบ้านนักเรียนเป็นรุ่นเก่าไม่สามารถเปิดเรียนได้
526
กล่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ตามบ้านนักเรียนเป็นรุ่นเก่าไม่สามารถเปิดเรียนได้
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ที่วีรุ่นเก่า ไม่มีกล่องรับสัญญาณ รับได้ ไม่มีอินเตอร์เนตใช้
-
-
ครูเตรียมใบงานและหนังสือเรียนให้เด็กอ่านให้คล่องช่วงสถานการณ์โควิค อ่านคล่องอ่านได้ เรื่องอื่นๆ ก็คงเป็นปัญหาน้อยลง
ผู้ปกครองยากจน และต้องหากินเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่นักเรียน บางครอบครัวไม่สามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับบุตรหลานได้
ไม่มี
1 ก.ค. 2563 ควรเปิดเรียนปกติและสอนตามตารางที่กำหนด ช่วงโควิคไม่ควรเร่งเด็กและผู้ปกครองให้เกิดความเครียด โรงเรียนเปิดก็ต้องเรียนครบตามหลักสูตร
14
22/5/2020, 12:57:40
นางประสานสุข เรือนมูล
081-7272771โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญพร้อมพร้อม2626
ไม่มีโทรทัศน์/ไม่มีกล่องรับสัญญาณ/ประกอบอาชีพนอกบ้าน
510ไม่มี5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)ไม่มีไม่มี
ผู้ปกครองไม่มีความรู้ ไม่สามารถช่วยสอนได้
นักเรียนบางคนเรียนรู้ช้า ต้องมีผู้ดูแลและช่วยสอน
15
22/5/2020, 12:59:08
น.ส.รัชดาภรณ์ นาคสวัสดิ์
0872002525
โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)
พร้อมพร้อม4848
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
นักเรียนบางคนไม่มีเน็ต ไม่มีกล่องรับสัญญาณ บางบ้านก็ไม่มี tv โทรศัพท์มือถือเป็นแบบกด
ไม่มี
ออกไปทำงานนอกบ้านไม่ทีเวลาดูแล
ไม่มี
16
22/5/2020, 13:01:41นายไพโรจน์ อ่อนโยน0878401254โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองพร้อมพร้อม4052อินเตอร์เน็ตไม่มี 92
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
17
22/5/2020, 13:02:46ทิพวรรณ์ จันทรสุกรี0864465310โรงเรียนบึงสีไฟพร้อมไม่พร้อม
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์/ฐานะยากลำบาก
228
ฐานะยากลำบาก/รายได้น้อย/ผู้ปกครองเด็กมีความรู้น้อยและไม่มีเวลาดูแล
534
ไม่มีอุปกรณ์/ยากจน/ผู้ปกครองมีความรู้น้อย
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ผู้ปกครองเด็กมีรายได้น้อย/ความรู้น้อย เป็นผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่
ควรจัดการสอนที่โรงเรียนโดยจัดระบบดูแลคัดกรองนักเรียน/การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมดูแล
ไม่มีไม่มีความยากลำบาก/ยากจน
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
นักเรียนไม่มีอุปกรณ์
เรียนที่โรงเรียน ซึ่งมีสื่อทางไกลและจำนวนนักเรียนมีไม่มากไม่แออัด
18
22/5/2020, 13:04:25นางกรรณิกา คุ้มดี0878448403โรงเรียนวัดเนินพยอมพร้อมไม่พร้อมครูไม่ครบชั้น1024
ไม่ทีเวลาดูแลบุตรหลาน
3405.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ผู้ปกครองไม่พร้อมดูแลกำกับบุตรหลาน
เรียนที่รร.ตามปกติครูไม่ครบชั้น
เรียนที่รร.เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน
ไม่มีเวลากำกับนักเรียน
เรียนที่รร.มีใบงาน
นักเรียนขาดสมาธิและความเข้าใจในบทเรียนหากไม่มีครูอธิบาย
ให้เรียนที่รร.มีครูอธิบายมีใบงาน
19
22/5/2020, 13:08:33นายจเร แต้มครู0910288955โรงเรียนบ้านท่าพิกุลพร้อมพร้อม2468ขาดวัสดุอุปกรณ์845.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
นักเรียนขาดอุปกรณ์ เช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
หาอุปกรณ์ให้
20
22/5/2020, 13:10:12
นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ
0938822941โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองพร้อมพร้อม14020
ไม่มีอุปกรณ์ที่จะรับการเรียนทางไกลได้ทุกช่องทาง ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล
14020
ไม่มีอุปกรณ์การเรียนทางไกลทุกประเภท
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
นักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียนทางไกล
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน หรือไม่สามารถให้คำแนะนำนักเรียนได้
21
22/5/2020, 13:10:41นายโอภาส เชื้อมีแรง845781387โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์พร้อมพร้อม5016
ครอบครัวนักเรียนบางครัวเรือนไมีมีอินเตอร์เน็ตและกล่องรับสัญญาณเป็นรุ่นเก่าจึงไม่สามารถเรียนได้
6605.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
22
22/5/2020, 13:13:03
นายไพโรจน์. ทิพย์กองลาศ
0899571431โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินพร้อมพร้อม190020505.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
สัญญานขาดหายระบบอินเตอร์เน็ตหล่ม
ควรปรับปรุงระบบสัญญาน
เครื่องมืออุปกรณ์ในการเตรียมใบงานมีไม่เพียงพอ
เขตควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ผู้ปกครองความรู้ด้านเทคโนโลยี
ผู้ปกครองสอนนักเรียนไม่ได้
ผู้ปกคองไม่ม่เวลาอยู่กับนักเรียนตลอดเวลา
-
ขาดความรับผิดชอบในการรับชม
ไม่เข้าใจเนื้อหาบางเรื่อง/บางวิชา
ความสนใจในการรับชมไม่ตลอด
ควรให้นัเรียนมาสอบถามนักเรียนในรายการที่ไม่เข้าใจโดยมีครูช่วย
อธิบายให้นักเรียน
23
22/5/2020, 13:14:09เขมภูมิ เอี่ยมอุไร08232116321โรงเรียนวัดโนนสะเดาพร้อมพร้อม8020
ไม่มีทีวีและกล่องรับสัญญาณ
9051
ไม่มัทีวี กล่องรับและอินเตอร์เน็ต
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
ทีวี กล่องรับสัญญาณ และอินเตอร์เน็ต
ควรได้รับสวัสดิการจากรัฐในด้านนี้
สุขภาพ
ไม่มี้วลาดูแลเพียงพอ
ไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม
24
22/5/2020, 13:20:42
นางสาวยุพิน อยู่ศิลป์ชัย
0805046084โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์พร้อมพร้อม4216
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
585.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)--------
25
22/5/2020, 13:23:33นายโตมร บุตรเพ็ง0819539099โรงเรียนบ้านยางสามต้นพร้อมไม่พร้อม
ผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สื่อสาร
5060
อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน
13005.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
อุปกรณ์การสื่อสารไม่ครบ
--_
อุปกรณ์การสื่อสารไม่พร้อมใช้งาน
-ขาดอุปกรณ์สื่อสาร
26
22/5/2020, 13:38:08นายนิรัญ เมืองทอง0896289315โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงพร้อมพร้อม284333ไม่มีบ้าน
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
ผู้ปกครองไม่พร้อมเรื่องเวลา และไม่สามารถกระตุ้นนักเรียนให้จดจ่อต่อการเรียนได้
ครูไปพบนักเรียนที่มีปัญหาบ่อยๆ
ไม่มี
ไม่มีเวลา ขาดความรู้ที่จะให้นักเรียน
ครูควรติดต่อกับผู้ปกครอง บ่อยๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญ ในการศึกษา และประโยชน์ของการเรียนออนไลน์
ไม่มีบ้าน ไม่มีทีวี
มาเรียนที่โรงเรียน
27
22/5/2020, 13:42:36นายอนุชา จันทรมณี0898397546โรงเรียนบ้านมาบมะไฟพร้อมพร้อม4514
ไม่มีทีวี สัญญาณอินเทอร์เน็ต
4514
ไม่มีกล่องที่รับสัญญาณช่องได้
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ผู้ปกครองยากจน ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
___
ผู้ปกครองยากจน ขาดความรู้ความเข้าใจ
_
นักเรียนมีภาระต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน
_
28
22/5/2020, 13:43:09
นางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์
0843828454โรงเรียนบ้านวังทับยาพร้อมพร้อม44445.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
29
22/5/2020, 13:48:01ธวัช เต็งสุวรรณ์0616939289โรงเรียนบ้านสายคำโห้พร้อมพร้อม79795.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
30
22/5/2020, 13:51:45นางมะลิ เครือรัตน์0872009300โรงเรียนวัดบ้านใหม่พร้อมพร้อม2329
ไม่มีกล่องรับสัญญาน จอโทรทัศน์ และโทรศัพท์
5205.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
1.นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ เช่น กล่องรับสัญญาน จอโทรทัศน์ และโทรศัพท์ 2. ไม่มีสัญญาน wifi
ควรจัดหามาให้ครูมีไม่ครบชั้น
ควรจัดสรรครูมาเพิ่มให้
1.ผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพไม่สามารถอยู่ดูบุตรหลานได้ 2.นักเรียนร้อยละ 90 อยู่กับปู่ย่า ตายายซึ่งมีอายุมากแล้ว 3.ผู้ปกครองไม่มีกล่องรับสัญญาน โทรทัศน์ และโทรศัพท์
ทางรัฐควรจัดเตรียมให้
นักเรียนบางคนพ่อแม่มารับไปอยู่ด้วยที่ต่างจังหวัดยังไม่กลับมา
ได้ติดตาม และแจ้งกับผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานกลับ
31
22/5/2020, 13:55:14อำนาจ เพ็งศิริ0898564876
โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
พร้อมพร้อม80200
อุปกรณ์ สัญญานสื่อสารต่างๆ การดูแลของผู้ปกครอง
2800ไม่มี5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
อุปกรณ์ สัญญาณสื่อสาร
รัฐจัดหา
เพิ่มเติมความรู้ ด้านเทคโน
ความรับผิดชอบตนเองขาดงบประมาณ ความรู้
รัฐอุดหนุน ครูให้ความรู้ ตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
ความรับผิดชอบ
สร้างความตระหนัก สร้างแรงเสริม
32
22/5/2020, 13:56:34นายอรรถพงษ์ พลนิกร0891874123โรงเรียนวัดหนองหลุมพร้อมพร้อม596
ไม่มีกล่องรับสัญญาณทางโทรทัศน์และไม่มีอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์
65
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
33
22/5/2020, 14:00:55
นางสาววิลาวัณย์ ประสานจิตร
0895629637โรงเรียนบ้านหนองถ้ำพร้อมพร้อม2328
กล่องจานดาวเทียม เป็นรุ่นเก่า แบบ SD รับชมผ่านทางทีวีไม่ได้
5905.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
กล่องรับสัญญาณที่บ้านนักเรียนเก่าระบบ SD รับสัญญาณไม่ได้
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเนื่องจากออกไปประกอบอาชีพ
34
22/5/2020, 14:02:01นายธีธัช นาระหัด064-0121561โรงเรียนบ้านหนองสะแกพร้อมพร้อม18911
ไม่มีระบบอินเทอเนต/ไม่มีโทรศัพท์
18911
ไม่มีอินเทอเนต/ไม่มีโทรศัพท์
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
ขาดงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมช่วงวิกฤติ
การเดินทางจัดสรรงบค่าน้ำมัน
ยังไม่เข้าใจระบบการเรียน/ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน/ขาดอุปกรณ์สือสาร
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองทั้งหมด
เด็กบ้างคนไม่ค่อยสนใจ
ผู้ปกครองช่วยกำชับดูแล
35
22/5/2020, 14:18:54
นางสาวกัญญาลักษณ์ โตเติมวงศ์
0640865870โรงเรียนวัดโนนป่าแดงพร้อมพร้อม4514
ไม่มีทีวี ไม่มีกล่องรับสัญญาณ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
4514
ไม่มีทีวี ไม่มีกล่องรับสัญญาณ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
1.อุปกรณ์ที่ใช้เรียนไม่พร้อมเช่นไม่มีทีวี ไม่มีกล่องรับสัญญาณ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
2.ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานในขณะเรียน เนื่องจากต้องไปทำงานนอกบ้าน
3. นักเรียนไม่มีวินัยในตนเอง คือนักเรียนไม่มีวินัยในการเรียน เรียนวิชาเดียวออกไปเล่นนอกบ้านแล้ว
ไม่มี
ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานในขณะเรียน เนื่องจากต้องไปทำงานนอกบ้าน
นักเรียนไม่มีวินัยในตนเอง คือนักเรียนไม่มีวินัยในการเรียน เรียนวิชาเดียวออกไปเล่นนอกบ้านแล้ว
36
22/5/2020, 14:22:54นายสัญญา งามอยู่0873181498โรงเรียนบ้านท่าแหพร้อมพร้อม7107105.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ระดับอนุบาล ผู้ปกครองยังต้องมีความอดทน
ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองมากขึ้น
ไม่มี
เริ่มแรกตอนนี้ยังไม่มีปัญหา
นักเรียนยังไม่รับผิดชอบตัวเองเท่าที่ควร
ครูต้องเช็คหรือติดตามอย่างไกล้ชิด
37
22/5/2020, 14:30:54นายเสนาะ ศรีพิเศษ0817860044โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมพร้อมพร้อม10045อุปกรณ์/ระบบ11620การเดินทาง/อุปกรณ์5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)อุปกรณ์/ระบบ
สนับสนุน/ติดตามตรวจสอบ
การติดต่อสื้อสาร
ใช้ระบบดูแลข่วยเหลือนักเรียน
อุปกรณ์/ระบบ/เวลา-
ความสนใจ/อุปกรณ์/ระบบ
ติดตาม/ตรวจสอบ/สื้อสาร
38
22/5/2020, 14:33:50นายบริพัฒน์ หมอกมืด0616856587โรงเรียนวัดศรีศรัทธารามพร้อมพร้อม5311
ไม่มีอุปกรณ์ อุปกรณ์รับสัญญาณไม่ได้ ไม่มีอินเตอร์เน็ต, อยู่กับผู้ปกครองที่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถแนะนำได้
568
ยังไม่ได้เดินทางกลับเข้าสู่เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (อยู่กับญาติหรือผู้ปกครอง นอกเขตจังหวัดพิจิตร)
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
วัสดุ อุปกรณ์ ในการรับสัญญาณ ไม่มี หรือไม่สามารถรับได้
ผู้ปกครองไม่มีเวลา ดูแลนักเรียนได้ เนื่องจากต้องทำงานประจำ/ ผู้ปกครองสูงอายุไม่ถนัดใช้เทคโนโลยี และไม่สามารถสอนหรือแนะนำนักเรียนได้
มีสมาธิในการตั้งใจเรียนในระยะเวลาอันสั้น ถ้าไม่มีผู้ปกครองดูแลก็จะเล่น/เด็กปฐมวัย-ป.2 ผู้ปกครองต้องคอยดูแลควบคุมจึงจะเรียน
39
22/5/2020, 14:35:08
นางศรีไพร ศรีระวัตร
0862028168โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมพร้อมพร้อม9864
ผู้ปกครองไม่มีเวลากำกับ ดูแล อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ไม่มีความรู้ ไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้
1602ไม่มีทีวี5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
บางบ้านยังเป็นทีวี และกล่องรุ่นเก่าทำให้รับสัญญาณDLTV ไม่ได้
---
ผู้ปกครอต้องออกไปทำงาน ไม่มีเวลากำกับช่วยเหลือดูแลการเรียน และ นักเรียนอยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีความรู้ ไม่สามารถบอกหรือสอน ช่วยเหลือนักเรียนได้
-
นักเรียนขาดวินัยในตนเอง สนใจการเรียนในเวลาสั้นๆหากขาดการกำกับดูแลจะไม่เกิดการเรียนรู้ได้เลย
มาเรียนไนโรงเรียน
40
22/5/2020, 14:40:15
นางสาวปราณีต เทียมศร
0875268539โรงเรียนบ้านสุขสำราญพร้อมพร้อม5870
กล่องไม่สามารถรับสัญญาณได้
5870
กล่องรับสัญญาณไม่ได้
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
อุปกรณ์ของนักเรียนไม่พร้อม
จัดศูนย์การเรียนในแต่ละชั้น
้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทำงานรายวันไม่มีเวลาในการควบคุมนนักเรียน
จัดครูดูแลนักเรียนในแต่ละศูนย์การเรียน
--
41
22/5/2020, 14:41:58
นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร
0898606202โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องพร้อมพร้อม5865
ไม่มีกล่องรับสัญญาณในระบบHD ผู้ปกครองมีภาระงานไม่มีเวลาดูแลนักเรียนให้เรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
58985.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
รร.ขาดอุปกรณ์รับสัญญาณระบบDLTV
--
ผู้ปกครองบางคนไม่มีความรู้ความสามารถในการแนะนำบุตรหลานได้
-
42
22/5/2020, 14:45:45
นางสาววรรธนันทน์ ทองมา
0895661119โรงเรียนบ้านไดชุมแสงพร้อม-พร้อม-1320
กล่องรับสัญญาณเป็นกล่องรุ่นเก่า
442ติดตามผู้ปกครอง5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
สัญญาณไม่มี กล่องรับสัญญาณไม่ได้
ดูบ้านเพื่อนที่รับสัญญาณได้
ขาดแคลนครูจัดหาครูเพิ่ม
ผู้ปกครองขาดความรู้และทำงานนอกพื้นที่
-เปิดเรียนตามปกติ
ไม่ตั้งใจเรียนบรรยากาศไม่เหมือนชั้นเรียน
เปิดเรียนตามปกติ
43
22/5/2020, 14:46:01นายสาธิต สัญชัยชาติ0818873911โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์พร้อมพร้อม3510
ไม่มีกล่องรับสัญญาณและทีวี
685.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)อุปกรณ์รับสัญญาณ
44
22/5/2020, 14:50:38นายจักพันธ์ พุฒกาง0833315494โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่พร้อมพร้อม3910
ไม่มีโทรทัศน์/กล่องรับสัญญาณ/และโทรศัพท์
635.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
นักเรียนบางคนไม่มีผู้ปกครองที่สามารถกำกับดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ตลอดช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และบางครอบครัวไม่สามารถการรับชมช่อง DLTV ได้ เนื่องจากขาด TV กล่องรับสัญญาณดาวเทียมและไม่มีSmart Phone
ให้มีการเรียนการสอนในห้องเรียนของโรงเรียนตามปกติ
ผู้ปกครองนักเรียนต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยควบคุมให้ลูกนั่งเรียนผ่านออนไลน์ ทำให้เสียเวลาในการทำงาน หรือประกอบอาชีพในการทำมาหากินของแต่ละวัน
ให้มีการเรียนการสอนในห้องเรียนของโรงเรียนตามปกติ
เด็กนักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียนทางออนไลน์ ไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่สามารถเรียนด้วยตนเองได้ ขาดแรงจูงใจ เพราะไม่มีครูคอยกระตุ้นเตือนเหมือนในห้องเรียน
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของโรงเรียนตามปกติ
45
22/5/2020, 14:55:44อาคม ตาสหรี0819048500โรงเรียนบ้านโนนทองพร้อมพร้อม623ไม่มีทีวี6505.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล ขาดทีวี
46
22/5/2020, 15:08:55นางสาวอรุณี แสงศรี0635312646โรงเรียนวัดบ้านไร่พร้อมพร้อม8214
ขาดแคลนด่านเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
8214
ขาดแคลนด้ายเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
การรับสัญญาณการรับชม
ไม่สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดการสอนได้
47
22/5/2020, 15:14:59
นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ
0816745762โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีพร้อมพร้อม6942
ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ โทรศัพท์ โทรทัศน์ มือถือ จานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณและอินเตอร์เน็ต ไม่มีผู้ปกครองคอยดูแลให้คำแนะนำ นักเรียนอยู่กับ ปู่ย่าตายาย
1125.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ตารางเรียนไม่ตรงในบางวิชา ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการร่วมการจัดการเรียนการสอนทางไกล อุปกรณ์รับสัญญาณเก่า ทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณได้
อุปกรณ์ในการทำแบบฝึกหัด เช่น เครื่องปริ้น มีสีสันไม่สวยงาม ไม่ชัดเจน งบประมาณในการจัดทำเอกสารมาก
ไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ต้องทำงาน ไม่มีความรู้ในการให้คำแนะนำในการทำแบบฝึกหัด อุปกรณ์รับสัญญาณไม่ได้ ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ
นักเรียนไม่เคยเรียนกับการเรียนทางไกล ทำให้ไม่สนใจ และเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว นักเรียนเบื่อ
48
22/5/2020, 15:19:56นายศรราม บุ่งอุบล0906899771โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)พร้อมไม่พร้อม
ไม่พร้อมเนื่องจากบุคคลากรส่วนมากมีอายุมาก ไม่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีบุคคลากรที่พร้อมน้อย
22118
เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถจัดการสอนออนไลน์ได้ เช่น ไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ต ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยกับปู่ย่า ตายาย ซึ่งไม่สามรถใช้งานเทคโนโลยีได้
22118
เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถจัดการสอนออนไลน์ได้ เช่น ไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ต ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยกับปู่ย่า ตายาย ซึ่งไม่สามรถใช้งานเทคโนโลยีได้
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ไม่มีความสามารถในการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ หรือโปรแกรมต่างๆ ในการสอน
ควรจัดอบรมการใช้งานระบบออนไลน์ เพื่อนำมาใช้ในการสอน
บุคลากรของโรงเรียนส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่พร้อมในการใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งมีบุคลากรส่วนน้อยที่พร้อมใช้งานเทคโนโลย
จัดหาบุคลากรที่มีความพร้อมลงมาช่วยในการสอนออนไลน์
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อม เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย มีอายุมาไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้ และมีฐานะยากจนไม่มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับเรียนออนไลน์
ให้เปิดการสอนปกติ และจัดให้มีมาตราการป้องกันในการเรียนในห้อง เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีไม่มากแต่ละห้อง
นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กเล็ก ไม่มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเทคโนโลยี และครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีความพร้อม
ให้เปิดการสอนปกติ และจัดให้มีมาตราการป้องกันในการเรียนในห้อง เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีไม่มากแต่ละห้อง
49
22/5/2020, 15:21:34
นายสุริยา ทองดอนพุ่ม
0983171008โรงเรียนบ้านถ้ำคะนองพร้อมพร้อม426
ไม่สามารถรับชมจากสัญญาณดาวเทียมได้
3405.3 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
วัสดุอุปกรณ์ของผู้ปกครองยังไม่มีความพร้แม
การติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างทันท่วงที
ให้ติดตามด้วยตนเองกรณีที่ำม่สามารถติดต่อเด็กหรือผู้ปกครองได้
โดยส่วนใหญ่ ไม่สามารถรับชมจากการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมได้
ให้รับชมจากโทรศัพท์มือถือ
นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอน
กำชับผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อม และการกระตุ้นผู้เรียน
50
22/5/2020, 15:24:28
นางสาวรุ่งทิพย์ พรรณประดิษฐ์
0902037882โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนพร้อมพร้อม1471475.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
อุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม
51
22/5/2020, 15:35:29
นางสาวพรประภา เขียวเขิน
0877301924โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์พร้อมพร้อม10064
ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีสัณญาณอินเตอร์เน็ต ไม่มีผู้ดูแลระหว่างเรียน
1645.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
อุปกรณ์ไม่มี ไม่มีกล่องรับสัณญาณ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเติมอินเตอร์เน็ต ไม่มีผู้ควบคุมดูแลระหว่างเรียน
การอธิบายเรื่องการเรียนรู้กับผู้ปกครอง ซึ่งในบางคนยังขาดความเข้าใจ และผู้ปกครองเห็นว่าจะเกิดความยุ่งยาก
ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ไม่มีปัจจัยในการเติมสัญณาญอินเตอร์เน็ต ไม่มีเวลาในการควบคุมระหว่างเรียน ไม่มีความเข้าใจ
ครอบครัวไม่มีอุปกรณ์การเรียน ไม่มีปัจจัย ไม่มีผู้ดูแลระหว่างเรียน
52
22/5/2020, 15:49:57
นางสาวรุ่งทิพย์ พรรณประดิษฐ์
0902037882โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนพร้อมพร้อม1471475.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
สัญญาณเน็ตไม่แรง อุปกรณ์สื่อสารไม่พร้อม
ต้องการสัญญาณเน็ตที่แรง ค
ครูพร้อมเสมอ
ผู้ปกครองต้องทำงานหารายได้แต่ละวัน
นักเรียนต้องช่วยงานผู้ปกครองในขณะที่เป็นเวลาเรียน
อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ
53
22/5/2020, 15:50:42
นายพสุธร รัตนวิบูลย์เลิศ
0869376496โรงเรียนบ้านหนองริ้นพร้อมพร้อม730
ไม่มีกล่องรับสัญญาณระบบ HD ในการดูโทรทัศน์ Online และมีสมาร์ทโฟนแต่ไม่มีอินเตอร์เน็ต
3705.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นระบบ SD ซึ่งไม่สามารถรับสัญญาณช่อง DLTV ได้
เรียนผ่านแอปพลิเคชั่น DLTV ในสมาร์ทโฟน หรือดูย้อนหลังในเว็ปไซต์ หากไม่มีสัญญาณดินเตอร์เน็ตให้สอนเท่าที่สอนได้
ภาระงานเยอะมาก เนื่องจากเอกสารที่ต้องทำเตรียมเปิดเทอมและเอกสารใบงานการสอน DLTV ต่อรายวิชามีเยอะ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียน DLTV ช่วงวิกฤติ COVID-19 มีหลากหลายและซับซ้อน
ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน ไม่มีเวลาว่างสอน/ควบคุมเด็ก
ให้เรียนรวมกับเพื่อนและสามารถเรียนซ่อมเสริมในภายหลังเมื่อเปิดเทอม
ขาดความเข้าใจและความสามารถในการทำใบงานต้องมีครูคอยชี้แนะตลอด ใบงาน DLTV เยอะเกินไป ทำเสร็จไม่ทัน
ให้เรียนรวมกับเพื่อนหรือให้รุ่นพี่สอน พยายามทำใบงานเท่าที่ทำได้เนื่องจากสามารถเรียนเสริมในภายหลังได้
54
22/5/2020, 15:51:57
นายสมเกียรติ หมั่นเรียน
0617469201โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้พร้อมพร้อม7737114
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
55
22/5/2020, 16:04:15
นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูร
0818887150โรงเรียนบ้านตลุกหินพร้อมพร้อม4015
ผู้ปกครองขาดความรู้และเวลาในการดูแลบุตรหลาน
55
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
ขาดอุปกรณ์ และ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
การเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเนื่องจากบ้านของนักเรียนอยู่ห่างกัน
ขาดความรู้และเวลาในการดูแลบุตรหลาน
นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ไม่เท่ากันทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันกับระบบทางไกล
56
22/5/2020, 16:16:26นายสุนทร​ อนันชัย089-9531848โรงเรียนวัดบ้านบุ่งพร้อมพร้อม146
เครื่องกล่องรับสัญญาณเก่าเปิดรับไม่ได้​ จานรับสัญญานเสบางบ้าน​ทีวีเสีย
146
กล่องรับสัญญานเก่าเปิดรับไม่ได้​ ทีวีบางบ้านเสียและจานรับสัญญานเสีย
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
เครื่องกล่องรับสัญญานเป็นแบบเก่าเปิดรับไม่ได้
ผู้ปกครองเป็นผู้สูงอายุ​ บิดามารดาต้องไปทำงาน
นักเรียนขาดวินัยไม่รับผิดชอบ
57
22/5/2020, 16:17:45
ว่าที่ร้อยตรีกลการ พานทองรักษ์
0873020437โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกพร้อมพร้อม152ไม่มีกล่องทีวี172ไม่มีกล่องทีวี5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ไม่มีคนคอยดูแลนักเรียน
ให้ผู้ปกครองอยู่ดูแลนักเรียน
เสียค่าใช้จ่ายเยอะ
ให้การสนันสนุนค่าน้ำมัน
ทำงาน ไม่มีเวลาดูแลลูก
ให้หยุดงานมาดูแลลูก
ชอบดูการ์ตูน
ให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียน
58
22/5/2020, 16:28:32นางสารภี รอดมณี0897033935โรงเรียนบ้านทุ่งประพาสพร้อมพร้อม155
ไม่มีกล่องรับสัญญาณ
205
ไม่มีกล่องรับสัญญาณ
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
นักเรียนบางส่วนไม่มีกล่องรับสัญญาณ
59
22/5/2020, 17:02:20นางนิรมล ตั้งปฏิการ0848135527โรงเรียนบ้านน้อยพร้อมพร้อม1944
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวันต้องออกไปทำงานนอกบ้านแต่เช้าทุกวัน
6305.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
บางครัวเรือนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์รับสัญญาณการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
ควรมีงบประมาณสนับสนุนด้านอุปกรณ์
ครูต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการรับส่งงานและผู้ปกครองไม่สะดวกเดินทางมารับส่งงานเนื่องจากประกอบอาชีพ
ให้นักเรียนทำครบก่อนส่งใบงาน
ผู้ปกครองไม่พร้อมที่จะพานักเรียนเดินทางส่งใบงานสัปดาห์ละครั้ง เนื่องจากต้องไปทำงานทุกวัน
ให้ครูรับ ส่ง ตรวจใบงานที่บ้านนักเรียน
นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูต้นทางสอนในบางเนื้อหาที่ยากไม่สามารถปรึกษาสอบถามผู้ที่ให้คำแนะนำได้
ให้นักเรียนดูย้อนหลังอีกครั้ง หรือเว้นไว้ปรึกษาครู ในส่วนที่ไม่เข้าใจ
60
22/5/2020, 17:48:16นายสมร. บุญมา0862052722โรงเรียนบ้านมาบกระเปาพร้อมพร้อม11347
อุปกรณ์รับชมโทรทัศน์. สัญญาณอินเทอร์เน็ต อยู่กับผู้สูงอายุ
11347
อุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
พร้อมไม่มี
อุปกรณ์รับชม. เครื่องมือสื่อสาร สูงอายุสอนการบ้านไม่ได้ ไม่เข้าใจวิชาที่เรียน
นักเรียนชั้นเด็กเล็ก ความรับผิดชอบมีน้อยมาก ต้องได้รับการควบคุมใกล้ชิด
61
22/5/2020, 18:26:22นายภิญโญ. แก้วแดง0832131755โรงเรียนบ้านสวนแตงพร้อมพร้อม37535.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ระบบเครื่องรับโทรทัศน์
62
22/5/2020, 18:28:35นายภิญโ แก้วแดง0832131755โรงเรียนวัดฆะมังพร้อมพร้อม31405.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)เครื่องรับโทรทัศน์
63
22/5/2020, 19:00:04
นางสาวจันทิมา อังเพชร
062-2297995โรงเรียนบ้านยางห้าหลุมพร้อมพร้อม3125
ไม่มีจานดาวเทียม ไม่มีกล่องทีวีดิจิทัล และไม่มีอินเทอร์เน็ต
800
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
----
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน เนื่องจากต้องไปทำงาน บางรายวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองไม่สามารถสอนได้ และบางครอบครัวไม่มีอินเทอร์เน็ต
-
นักเรียนมีสมาธิในการเรียนออนไลน์น้อยมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก อนุบาล ป.1 ป.2
ควรให้นักเรียนต้องการมาเรียนที่โรงเรียกับคุณครู
64
22/5/2020, 19:48:35
นายอารักษ์ โพธิบัติ
0931386138โรงเรียนวัดท่าข่อยพร้อมพร้อม307
ขาดTV ที่รับชม DLTV ขาดโทรศัพท์ ขาดเน็ต
307
ขาดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคโควิด 19
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
ขาด TV เครื่องรับสัญญาณ ขาดโทรศ้พท์ ขาดเน็ด
-การเดินทาง-เงิน-
ความเข้าใจในการเรียนรู้ การทำใบงาน
-
65
22/5/2020, 20:16:55
นางสิริพร ผลประเสริฐ
0815331931โรงเรียนวัดบ้านลำนังพร้อมพร้อม4410
ขาดอุปกรณ์รับสัญญาณ , ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลกำกับนักเรียนได้ตลอดเวลา
540
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
66
22/5/2020, 20:23:51นายสุพงศ์ สืบมี0933065508
โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ
พร้อมพร้อม209
เป็นขาวพม่าและอาสัยในแคมป์ที่พักของนายจ้าง
295.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
อุปกรร์ไม่เพียงพอ และระบบที่ไม่เสถียรมากพอ
ปรับปรุงระบบให้เพียงพอ
--
ผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่มีเวลาเพราะมีภาระหน้าที่ต้องทำ
---
67
22/5/2020, 20:41:39นายประโยชน์ ฟักคง080-1635651โรงเรียนวัดหนองไผ่พร้อมพร้อม3152
กล่องรับสัณญานแบบเก่า
3152
ผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
บางบ้านมีทีวีรุ่นเก่าไม่สามารถรับชมDLTVได้
---
ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพทำมาหากินไม่มีเวลาควบคุมดูแลบุตรหลานได้เต็มที่
-
นักเรียนมีความสนใจเรียนในระยะสั้น. และบางคนห่วงเล่นเกมส์มากกว่าสนใจดก้านการเรียน
-
68
22/5/2020, 21:02:54ภัทรวรรณ ภู่ผะกา0895676883โรงเรียนชุมชนวัดวังจิกพร้อมพร้อม10275
ไม่มีโทรทัศน์รับสัญญาณDLTVได้
17905.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่สามารถอธิบายเนื้อเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้
ให้เปิดเรียนปกติตามความพร้อมของนักเรียนโดยให้โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยที่ดี
ไม่มีอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ให้เปิดเรียนตามปกติ
ไม่สามารถอธิบายเนื้อหาวิชาที่นักเรียนได้เนื่องจากในบางวิชาไม่มีความรู้
ให้เปิดเรียนตามปกติ
ครูที่สอนทางไกลค่อนข้างพูดเร็วไม่เข้าใจเนื้อหาถามใครที่บ้านไม่ได้
ให้เปิดเรียนตามปกติ
69
22/5/2020, 21:13:53นายนพดล เมืองสอง0812803154โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวพร้อมพร้อม66665.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)ไม่มี
70
22/5/2020, 21:22:20นายเสนาะ เจริญภาพ0817271093โรงเรียนบ้านนิคมพร้อมพร้อม2058
ไม่มีความรู้ ไม่มีเวลา กล่องรุ่นเก่ารับสัญญาณไม่ได่ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
27126
ไม่มีคนดูแล กล่องรับสญญาณ Dltv ไม่ได้ ไม่มีสัญาณอินเทอร์เน็ต และอยู่ที่ตัวนักเรียนเอง
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
การเตรียมการสอนของครู
ควรประสานหรือให้สถานบันอุดมศึกษาเข้ามาช่วย
การเดินทางไปพบนักเรียน ขาดงบประมาณในการจัดทำใบงาน ใบความรู้
ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จัดกลุ่มนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียง
ผู้ปกครองไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน ไม่มีความรู้
จัดกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมและใกล้เคียงกันช่วยเหลื่อผู้ที่ไม่พร้อม
ไม่มีสมาธิและความพร้อมในการเรียน เรียนไม่ทัน
ควรเปิดเรียน
71
22/5/2020, 21:24:30ภัทรวรรณ ภู่ผะกา0895676883โรงเรียนชุมชนวัดวังจิกพร้อมพร้อม10277
ไม่มีโทรทัศน์รับสัญญาณDLTVและผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
1763รับจ้าง5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)ไม่มีปัญหาเปิดเรียนตามปกติไม่มีปัญหาเปิดเรียนตามปกติ
ไม่สามารถอธิบายเนื้อหาในวิชาที่นักเรียนเรียนได้
เปิดเรียนตามปกติ
ครูผู้สอนทางไกลพูดเร็วฟังไม่ทัน
เปิดเรียนตามปกติ
72
22/5/2020, 21:30:39นายพรชัย ม่วงแจ่ม0872101042โรงเรียนบ้านห้วยน้อยพร้อมพร้อม1057
ผู้ปกครองต้องประกอยอาชีพไม่มีเวลาดูแลอย่างทั่วถึงและตลอดเวลา บ้านนักเรียนขาดอุปกรณ์เช่นทีวี กล่องรับสัญญาน โทรศัพท์
1057
เด็กเล็กความรับผิดชอบน้อยผู้ปกครองต้องรับจ้างไม่มีเวลาดูแล
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ผู้ปกครองรับชมไม่ได้เนื่องจากกล่องรับสัญญานเป็นรุ่นเก่า
การต้องไปสอนและดูแลนักเรียนรายคนทำให้การสอนจะช้าและประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนลดลง
ไม่มีเวลาต้องทำมาหากินและบางท่านไม่มีทักษะเรื่องการสอนนักเรียน
เด็กเล็กจะขาดความรับผิดชอบถ้าไม่มีคนกำกับดูแลจะไม่สนใจ
73
22/5/2020, 21:34:29
นางนันท์นภัส กลัดแก้ว
0856059339โรงเรียนวัดราชช้างขวัญพร้อมพร้อม2619
ไม่มีอินเทอร์เน็ต ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลต้องออกไปทำงานนอกบ้าน
4505.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
บางครัวเรือนมีทีวี แต่ไม่มีกล่องรับดิจิตอล บางครัวเรือนมีแต่ทีวีแบบเก่า ไม่มีกล่อง มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนให้ยืมใช้กล่องรับสัณญาณ และจอทีวี เพื่อแก้ปัญหาไปก่อน
บางคนไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน บางบ้านอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งไม่สามารถดูแลให้เรียนทางไกลได้
ครูเข้าไปเยี่ยม แนะนำการเรียนบ่อยๆ
นักเรียนบางคนไม่ใส่ใจที่จะเรียน ผู้ปกครองไม่ดูแลก็ไม่เรียน ตื่นสาย
74
22/5/2020, 21:35:46นางสาววนิดา บุญชู0647962115โรงเรียนบ้านใดโพธิ์พร้อมพร้อม332
ไม่มีอุปกรณ์ในการรับชม
405.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
75
22/5/2020, 22:41:36
นางสาวปวีณา โตปรางค์
0998276542โรงเรียนวัดจระเข้ผอมพร้อมพร้อม659
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูเเลนักเรียนเวลาศึกษาบทเรียน เพราะต้องออกไปทำงาน
650
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
ความไม่พร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับหารเรียนการสอนออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต รวมถึงกล่องโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาฯณดาวเทียมได้ ซึ่งไม่ใช่นักเรียนทุกคนจะมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ที่บ้าน
ให้นักเรียนที่ไทม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนก่อนเปิดเทอม โดยครูทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจนักเรียนทุกสัปดาห์
การติดต่อสื่อสารกับนักเรียนอาจไม่สะดวกเพราะนักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์ในการสื่อสาร ครูต้องปรับวิธีการสอนใหม่เพราะการเรียนการสอนไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเหมือนที่เคยทำการสอนมา
ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามปัญหา คอยให้คำปรึกษากับนักเรียนเเละผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง/ม่มีเวลาว่าง ไม่สามารถดูเเละบุตรหลานระหว่างศึกฟษาบทเรียนได้ อาจทำให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพ
ผู้ปกครองอาจจะคอยดูเเลบุตรหลานตอนทำเเบบฝึกหัด/ใบงาน หลังศึกษาบทเรียนตอนเย็น
นักเรียนเองอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเรียนออนไลน์เเละไม่ค่อยเข้ามใจบทเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังต้องการผู้ใหญ่ในการให้คำเเนะนำหรืออ่านโจทย์ให้ฟังขณะเรียนออนไลน์
ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามปัญหา คอยให้คำปรึกษากับนักเรียน สอบถามในบทเรียนที่นักเรียนไม่เข้าใจ
76
23/5/2020, 4:15:43กีรติ จันทรมณี0892710126โรงเรียนวัดหนองหลวงพร้อมพร้อม37129
อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณไม่พร้อม ผู้ปกครองต้องไปทำมาหากิน ผู้ปกครองไม่มีความรู้ในเนื้อหา นักเรียนชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมมากกว่าเรียน
37129
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเนื้อหา นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนเนื่องจากไม่มีครูให้คำแนะนำและยังไม่คุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอนทางไกล นักเรียนเข้าเรียนบ้าง ไม่เรียนบ้าง นักเรียนอยากเรียนที่โรงเรียน นักเรียนทำกิจกรรมเพียง 5-10 นาที แล้วไม่มีสมาธิ ไม่ปฏิบัติกิจกรรมตามครูทางไกล (DLTV) ขาดความสนใจในกิจกรรมต่อไป นักเรียนจึงใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นกับเพื่อนๆ นักเรียนบางคนต้องช่วยผู้ปกครองทำงานในช่วงเวลาเรียนออนไลน์ นักเรียนติดการเล่นเกมและโซเชียล ได้แก่ facebook Youtube Line Tiktok นักเรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถดู (DLTV) สดได้เนื่องจากไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ตและหาช่องทาง TV ไม่ได้ นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตที่ซื้อเป็นแพ็คเกจมีข้อจำกัดชั่วโมงการดูวิดีโอ
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
อุปกรณ์ เครื่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ของโรงเรียนมีเสียเป็นบางเครื่อง ขณะใช้ติดๆ ดับๆ
อยู่ในระหว่างซ่อมแซม และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ส่วนใหญ่ไม่เคยสอนโดยใช้ DLTV
อยู่ในระหว่างทดลองใช้ และศึกษาระบบเพื่อบูรณาการกับการสอนปกติ รูปแบบ ON-SITE
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการเฝ้าดูหรือให้คำแนะนำกับนักเรียน ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV ไม่มีความรู้ในเนื้อหาจึงไม่สามารถสอนหรือแนะนำนักเรียนได้ ไม่มีกล่องรับสัญญาณในการรับชมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) หรือมีกล่องแต่ไม่สามารถรับสัญญาณช่อง DLTV ได้ มีโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้ดู DLTV ไม่ได้ ไม่สามารถบังคับนักเรียนได้ นักเรียนไม่เชื่อฟัง ผู้ปกครองต้องทำงานและผู้ปกครองบางส่วนให้นักเรียนช่วยทำงานหารายได้ในเวลาเรียนออนไลน์ โทรทัศน์ไม่พบสัญญาณช่องเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองไม่มีเงินมากพอที่จะให้นักเรียนนำเงินไปเติมชั่วโมงอินเทอร์เน็ต บ้านมีกล่องโทรทัศน์ 1 เครื่อง ทำให้เด็กต้องสลับเปลี่ยนกันเรียน
แนะนำให้ผู้ปกครองรู้ถึงประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ แนะนำให้จัดหาช่างทัศน์มาช่วยปรับจูนสัญญาณช่อง DLTV ให้ผู้ปกครองให้กำลังใจนักเรียน และตรวจสอบการทำใบกิจกรรมของนักเรียน
ให้ผู้ปกครองบางครอบครัวจะเปิดย้อนหลังให้นักเรียนและจดบันทึกไว้ ขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมความพร้อมรอการเปิดเทอม และศึกษาใบงานใบความรู้ที่ครูนำมามอบให้ ให้ผู้ปกครองนักเรียนส่งคำถามที่ไม่เข้าใจมาทางแชทกลุ่มที่ครูประจำชั้น โดยบอกเนื้อหาที่เรียนไม่เข้าใจ เพื่อให้ครูช่วยชี้แนะคำตอบที่ถูกต้อง
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเนื้อหา นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนเนื่องจากไม่มีครูให้คำแนะนำและยังไม่คุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอนทางไกล นักเรียนเข้าเรียนบ้าง ไม่เรียนบ้าง นักเรียนอยากเรียนที่โรงเรียน นักเรียนทำกิจกรรมเพียง 5-10 นาที แล้วไม่มีสมาธิ ไม่ปฏิบัติกิจกรรมตามครูทางไกล (DLTV) ขาดความสนใจในกิจกรรมต่อไป นักเรียนจึงใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นกับเพื่อนๆ นักเรียนบางคนต้องช่วยผู้ปกครองทำงานในช่วงเวลาเรียนออนไลน์ นักเรียนติดการเล่นเกมและโซเชียล ได้แก่ facebook Youtube Line Tiktok นักเรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถดู (DLTV) สดได้เนื่องจากไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ตและหาช่องทาง TV ไม่ได้ นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตที่ซื้อเป็นแพ็คเกจมีข้อจำกัดชั่วโมงการดูวิดีโอ ในบางวิชาเป็นเนื้อหาใหม่ซึ่งปรับชั้นเรียนขึ้น นักเรียนไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาและผู้ปกครองไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ นักเรียนบางคนต้องช่วยผู้ปกครองทำงานในช่วงเวลาเรียนออนไลน์
แนะนำให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลนักเรียนระหว่างที่ยังไม่มีการเปิดเรียน โดยสามารถโทรสอบถามคุณครูได้ตลอดเวลา เปิดดูการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ย้อนหลัง เมื่อผู้ปกครองพร้อม
ครูแจ้งให้นักเรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยในการเรียนได้โดยการเข้ากลุ่ม Line หรือ กลุ่ม Facebook หากไม่เข้าใจครูจะแจ้งวิธีการทางโทรศัพท์ ครูออกไปหานักเรียนที่บ้านหรือนัดให้นักเรียนมาพบที่โรงเรียน มีการให้คำปรึกษาและให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนหลังจากเรียนในแต่ละวันโดยผ่านเทคโนโลยี โทรศัพท์ หรือ อินเตอร์เน็ต ครูจะคอยเช็คนักเรียนเสมอในแต่ละวัน ว่าเข้าเรียนหรือไม่ ไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหน ครูออกเยี่ยมบ้านพูดคุยกับนักเรียน และถามปัญหาพร้อมแนะนำการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
77
23/5/2020, 8:18:02
นางกัญญารัตน์ กันน้อย
087-463-9963โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือไม่พร้อม
เนื่องจากผู้ปกครองมีอาชีพหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาดูบุตรหลานเรียนได้ตามเวลา บางครอบครัวขาดอุปกรณ์ในการเรียน
พร้อม60100
เด็กประถมต้องอาศัยผู้ปกครองในการนั่งเรียนทางไกลเพื่อคอยติดตามแต่ผู้ปกครองไม่มีเวลามากขนาดนั่น อีกทั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตบางบ้านจำเป็นต้องซื้อเน็ตมือถือเพิ่มเพื่อให้บุตรหลานได้เรียน เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวอีกด้วย
60100
ตามที่กล่าวไปข้างต้น
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ด้านทรัพยากรในการจัดเตรียมเอกสาร
ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ปกครองต้องทำงานไม่มีเวลาดูบุตรหลาน
ควรรอเวลาและกลับมาเรียนห้องเรียนตามเดิม
นักเรียนใช้ข้ออ้างในการเล่มมือถือว่าเรียนออนไลน์แต่แท้จริงคือเล่นเกมส์
78
23/5/2020, 8:46:01
สมศักดิ์ สร้อยสนธิ์
0871944718โรงเรียนวัดหงษ์พร้อมพร้อม403
ไม่มีทีวี/กล่องรับเก่ามาก
403
ไม่มีทีวี ปัญหาที่กล่่องรับเก่าๆ
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ความแตกต่างของอุปกรณ์รับขม
จัดกลุ่มเด็กและบริหารเวลา
ไม่มี
อายุ และเวลาที่ผู้้ปกครองจะอยู่ควบคุมดูแลเด็ก
ให้คำปรึกษาอย่างใหล้ชิด
วุฒิภาวะที่แตกต่าง
ให้คนูไปพูดคุยและครูไม่ต้องคาดหวังผลที่สูงเกินไป
79
23/5/2020, 8:56:37
นายวิเชียร บุญญเขตต์
0657956154โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่พร้อมพร้อม1201245.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
บางครัวเรือนขาดอุปกรณ์
ไม่มี
บางครอบครัวอยู่กับตายาย
บางคนขาดเทคโนโลยี
80
23/5/2020, 9:52:52นาวสาวกฤษณา สุขเลิศ0897046178โรงเรียนบ้านยางตะพายพร้อมพร้อม15100
ขาดอุปกรณ์การสื่อสารในการเรียนทางไกล
11505.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ขาดอุปกรณ์การเรียนทางไกล
สื่อสารกับนักเรียนไม่สะดวก
ผู้ปกครองไม่มีเวลามานั่งดูนักเรียนเรียนทางไกล
นักเรียนขาดอุปกรณ์
81
23/5/2020, 10:06:59
นายสุวิทย์ ภุมรินทร์
0862069444โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงพร้อมพร้อม614
ผู้ปกครองต้องไปทำงานไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน อุปกรณ์รับสัญญาณไม่พร้อม
234
เด็กยังเล็กไม่พร้อมโดยเฉพาะชั้นอนุบาลและป.1
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
อุปกรณ์ในการรับสัญญาณของนักเรียนที่บ้านไม่พร้อม ไม่สามารถรับสัญญาณได้
-
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเนื่องจากต้องไปทำงาน บางบ้านเด็กอยู่กับผู้สูงอายุไม่สามารถดูแลนักเรียนได้
เด็กชั้นอนุบาลและป.1ยังขาดความพร้อมความสนใจในการเรียนการสอนทางไกล
82
23/5/2020, 10:11:09
นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ
0882723768โรงเรียนวัดวังตะขบพร้อมพร้อม5325
ไม่มีอุกปกรณ์ในการรับสัญญาณ
785.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
อุปกรณ์ในการรับสัญญาณไม่มี
ควรมีอุปกรณ์ในการรับสัญญาณให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนโดยเร่งด่วน
--
ผู้ปกครองไม่สามารถอยู่กับนักเรียนขณะเรียนทางไกลได้ตลอดเวลา
1. อุปกรณ์ในการไม่พร้อม
2.เมื่อต้องเรียนที่บ้านผู้ปกครองไม่มีเวลาอยู่ควบคุม นักเรียนอาจจะไม่ได้เรียนรู้เท่าที่ควร
3.เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาและสอบถามผู้ปกครองในขณะที่เรียน ผู้ปดครองอาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหาการเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนอาจจะไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง
83
23/5/2020, 10:22:31วรรณจุรี แถวโพธิ์0817854353โรงเรียนบ้านปากดงพร้อมพร้อม604
ไม่มีทีวี/ระบบinternet
604
ไม่มีทีวี/ระบบinternet
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ไม่มีทีวี/กล่องรับสัญญาน/ไม่มีระบบinternet/อยู่รวมกันหลายคน
-ไม่มี-
ไม่มีความรู้/เวลาในการควบคุมดูแล
-อยู่รวมกันหลายคน-
84
23/5/2020, 10:32:30นางธนี ดวงดอกไม้0617967591โรงเรียนวัดวังแดงพร้อมพร้อม10619
ไม่มีคอมพิเตอร์ ไม่มีทีวี ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ตได้
1250
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
ระบบมีความพร้อม แต่ผู้เรียนไม่มีความพร้อมในหลายๆปัจจัย
ควรจัดการเรียนการสอนปกติ เมื่อเปิดภาคเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้ครูมีภาวะเสื่ยงต่อการติดเชื้อโรค
ควรมีมาตรดูแลช่วยเหลือครู ทางด้าน
1.สนับสนุนอุปกรณ์ในกานป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ face shield
2.สนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะ และงบประมาณด้านสื่อ ใบงานที่เอื้อในการจัดการเรียนการสอน
ผู้ปกครองขาดสื่อและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยในการสื่อสาร
จัดการเรียนการสอนปกติเมื่อเปิดภาคเนียน
1.นักเรียนขาดสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร
3.นักเรียนขาดผู้ปกครองดูแลเมื่อมีปัญหาทางการเรียน
4.นักเรียนขาดความรับผิดชอบ
ควรจัดการเรียนการสอนปกติเมื่อเปิดภาคเรียน
85
23/5/2020, 10:37:02นายดิเรก ทับอินทร์0862020113
โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
พร้อมพร้อม5975
ผู้ปกครองไม่พร้อม ไม่สะดวก / ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต / กล่องที่มีไม่สามารถรับชมได้
5975
ผู้ปกครองไม่พร้อม ไม่สะดวก / ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต / กล่องที่มีไม่สามารถรับชมได้
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
86
23/5/2020, 11:10:10
ว่าที่ ร.ต. ปริญญา เถื่อนชื่น
0869362916โรงเรียนวัดเขารูปช้างพร้อมพร้อม2055
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ และกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
75
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
โรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนทางไกล
สนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนทางไกล
ครูมีปัญหาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
ผู้ปกครองไม่สามารถให้คำแนะนำนักเรียนได้ เนื่องจากต้องทำงานและไม่มีความรู้
นักเรียนสามารถเรียนรู้จากการเรียนทางไกลได้น้อย
87
23/5/2020, 12:14:05นางสาวคนึง ศรชา0810115156
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
พร้อมพร้อม166191
ฐานะยากจน ไม่มีทีวีที่ใช้กับกล่องดิจิทัล ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต
35705.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ไม่มีทีวีครบทุกห้องเรียน
ของบประมาณจัดสรรให้ครบทุกห้องเรียน
ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-
88
23/5/2020, 12:40:00
นายธีรา​สิทธิ์​ วิไล​รุจิ​กรณ์​
0621563936​โรงเรียนบ้านเนินยาวพร้อมพร้อม51515.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
89
23/5/2020, 12:44:01
นางสาวสุนีย์ อินทยุง
0899612114โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศพร้อมพร้อม4010
ไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารเรียนรู้ทางไกล
503
ไปอยู่กับผู้ปกครองที่ไปทำงานนอกพังหวัด
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ขาดอุปกรณ์สื่อสาร ผู้ปกครองต้องงานไม่มีเวลาดูแลให้นักเรียนเรียนรู้ตามตารางออกอากาศ นักเรียนตาผู้ปกครองไปทำงานด้วย
ควรจัดให้มีการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ ลดกิจกรรมอื่นๆที่มีความจำเป็นให้น้อยลง ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตขณะมีโรคระบาดต่างๆ เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมให้โรงเรียนเป็นสังคมจำลองฝึกให้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคและการเห็นแก่ตัว
ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา
ควรจัดหาครูอาสาหรือวิทยากรภายนอกที่มีความชำนาญหรือมีทักษะมาช่วยสอน
ผู้ปกครองฐานะยากจนรายได้น้อยไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์เทโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่มีเวลาดูแลกวดขันทบทวนความรู้ และไม่มีความรู้ความเข้าใจในการให้คำแนะนำนักเรียนในบางวิชา
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองมากขึ้น
นักเรียนไม่ชอบกิจกรรมที่เรียนรู้จากdltv แต่ชอบเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน จากการปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้จริง จากครูหรือวิทยากรในโรงเรียนหรือชุมชนมากกว่า
จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากdltvไปก่อนในชาวงปิดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงแล้วให้ครูทบทวนสอนเสริมให้ความรู้ทันกันและสามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้ต่อไปในช่วงเปิดเรียน
90
23/5/2020, 13:58:55นางนภากร ทิพย์ทำ0895622439โรงเรียนบ้านเนินพยอมพร้อมพร้อม419
ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดกล่องรับสัญญาณทีวี และมีทีวีรุ่นเก่าที่จูนเข้ากันไม่ได้ และผู้ปกครองไม่อยากให้บุตรหลานใช้โทรศัพท์มากนัก อยากให้ดูในทีวีมากกว่าแต่อุปกรณ์ไม่พร้อมบางบ้านขาดกล่อง บางบ้านขาดทั้งกล่อง ทั้งทีวีม่ได้ ร์ทโฟนมีไม่พอกับจำนวนเด็ก
311
เด็กไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด ยังไม่กลับมา
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
ปัญหาคือที่บ้านนักเรียนดูDLTVไม่ได้เพราะกล่องเก่า ใช้ไม่ได้ ทีวีบางบ้านก็รุ่นเก่าเกินไป บางบ้านจานรับสัญญาณก็ไม่มี ก็มาดูจากสมาร์ทโฟน แต่อินเทอร์เน็ตก็ไม่เสถียร ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
เด็กที่อยู่รอบนอก น่าจะต้องเรียนDLTV จากทีวีมากกว่า เพราะผู้ปกครองไม่อยากให้บุตรหลานจ้องมือถือนานเกินไปซึ่งไม่ใช่ว่าดูเรื่องเรียนอย่างเดียว เด็กๆมักจะออกจากรายการไปดูสิ่งอื่นมากกว่า ผู้ปกครองจึงไม่ค่อยวางใจเท่าไรนักหากเด็กๆเรียนในมือถือ แต่ถ้าเรียนโดยดูในทีวีช่อง DLTV ผู้ปกครอง ปู่ย่าตายาย ยังมองเห็นว่าเด็กเรียน ไม่ได้ไปอย่างอื่นเหมือนในมือถือ และทีวีก็จอใหญ่กว่ามือถือ ปัญหาเรื่องสายตาก็ลดระดับลงมาบ้าง จึงควรส่งเสริมให้เด็กๆเรียนผ่าน DLTV ในทีวี จัดหาในสิ่งที่ครอบครัวเด็กไม่มี เช่น กล่องรับสัญญาณ และทีวี เป็นต้น
ปัญหาคือ เด็กอยู่กันคนละบ้านครูจึงต้องลงพื้นที่หลายบ้านตามที่ตนเองรับผิดชอบ ครูต้องเตรียมใบงานและมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากปัญหาของระบบการเรียนทางไกล นั่นคือเด็กขาดอุปกรณ์ในการเรียนรู้ผ่านทางทีวี หรือสมาร์ทโฟน ทำให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง ในหนึ่งวันครูก็ไปได้ไม่ครบอยู่แล้ว ครูจึงต้องไปกันหลายวัน ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ก็ไม่เพียงพอ
ควรมีงบประมาณสนับสนุนครู นอกเหนือจากงบประมาณปกติที่โรงเรียนได้รับ
เด็กส่วนใหญ่อยู่กับปู่ย่าตายาย ซึ่งไม่รู้เรื่องการเรียนการสอนทางไกลอยู่แล้วหรือถ้าอยู่กับพ่อแม่ เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกทั้งวันเพราะต้องทำไร่ทำนา จะกลับมาก็มืดค่ำ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องการเรียนทางไกลอยู่แล้ว ยิ่งเด็กดูในมือถือยิ่งไม่มีความรู้เรื่องนี้ เด็กๆมักจะถือโอกาสนี้อ้างว่าเรียนออนไลน์อยู่ แต่ถ้าเขาเรียนผ่านทีวี อย่างน้อย
ให้เด็กนักเรียน เรียนDLTV ในช่องทางทีวี ดีกว่า ผู้ปกครองก็สบายใจ มองเห็นว่าลูกเรียนอะไร
นักเรียนพร้อมเรียน แต่เครื่องมือสื่อสารการเรียนรู้ไม่ค่อยพร้อม จะพร้อมเป็นบางคน บางครัวเรือนเท่านั้น
91
23/5/2020, 14:56:26นางนันทิดา รอดบัว0872041311โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยาพร้อมพร้อม126012605.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
92
23/5/2020, 16:46:01นางสาววีรยา ทองคลัง0843692633โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนพร้อมไม่พร้อม
โรงเรียนขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยี
6368
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
1315.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ระบบออนไลน์ติดขัดไม่สามารถเข้าดูได้ตามตารางเวลา
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ไม่มีความรู้ด้าน IT ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางการเรียนให้บุตรหลานได้
นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล ระบบการเรียนทางไกลสอนเร็วทำให้นักเรียนไม่สามารถตามบทเรียนได้ทัน
93
23/5/2020, 18:37:51
นายิโนเชาว์ สุขหนุน
0906865270โรงเรียนบ้านหนองคล้าพร้อมพร้อม1823
กล่องรับสัญญาณไม่ได้/ไม่มีอินเทอร์เน็ต/ผู้ปกครองไปทำงาน
1823
ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต/กล่องรับสัญญาณไม่ได้/ไม่มีผู้ปกครองดูแล
5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
กล่องทีวีรับสัญญาณไม่ได้/ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
---ไม่มีเวลาดูแล-ไม่มีผู้ปกครองดูแล-
94
23/5/2020, 18:41:16นางอุมาพร เดชจบ0812815554โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้างพร้อมไม่มีไม่พร้อม
ความปลอดภัยของครูในการเดินทางไปบ้านนักเรียนแต่ละบ้าน
2053
ยากจน ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง
2053ยากจน5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)ไม่มีไม่มี
การเดินทางไปติดต่อนักเรียนกับผู้ปกครอง
เรื่องความปลอดภัย
ยากจนไม่มีความพร้อม
ส่วนใหญ่มีอาชีพไม่มั่นคง เลี้ยงชีพแบบยากลำบาก
นักเรียนยากจนไม่พร้อม
อยู่ท่ามกลางความขาดแคลน
95
23/5/2020, 20:33:45
นายธนพงษ์ ตระการฤทธิ์
0643544010โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมพร้อมพร้อม19235.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
96
24/5/2020, 4:07:40
นายสุขสรร ก๊กพิทักษ์
0819621178โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนพร้อมพร้อม1501501505.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
บางคนมีปัญหาด้านทุนทรัพย์
จัดสรรงบประมาณลงไปให้นร.โดยตรง
ไม่มี
นร. ส่วนใหญ่ ขาดแคลนทุนการเรียน
นร.ส่วนใหญ่ต้องการมาเรียน
จัดระบบการป้องกันให้มาก มีแบบแผน
97
24/5/2020, 7:00:14
นางกัญญา​รัตน์​ กัน​น้อย
0874639963โรงเรียนวัดวังมะเดื่อพร้อมพร้อม1616
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
98
24/5/2020, 7:07:30นางงประไพ อยู่บญ0987461442โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมพร้อมพร้อม2302305.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
99
24/5/2020, 9:03:51
นายสุริยา ทองดอนพุ่ม
0983171008โรงเรียนบ้านถ้ำคะนองพร้อมพร้อม426
ไม่สามารถรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมได้
340
5.2 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (5.1) และร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
ความไม่เข้าใจของผู้ปกครองในบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้กัยนักเรียน
การติดต่อสื่อสารที่สามารถทำได้ทันท่วงที
วัสดุอุปกรณ์และไม่มีความพร้อมด้านเวลา
ไม่สามารถรับชมช่อง DLTV ผ่านสัญญาณดาวเทียมได้ ต้องอาศัยการดูจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีขนาดเล็ก
กสทช.ควรปล่อยให้การถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม ให้สามารถรับชมได้เหมือนช่องอื่น ๆ ทุกเครือข่ายสัญญาณ
100
24/5/2020, 10:00:40นางพรทิพย์ พลสมัคร0862023356โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดพร้อม--พร้อม6158
กล่องรับสัณญาณรุ่นเก่า โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า
1190-5.1 จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)----------
Loading...