ועדות, מלוים, כתבי מינוי, פרטי קשר, ומקום התכנסות הועדות תשע"ט
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
שם הועדהמורים מלווים תחומי עיסוקכתב מינויכתובת מייל לפנייההיכן נפגשים?
3
ועדת כנסיעל סטרץ+ עמליה(יב')ריכוז בקשות לכנסים מהועדות ומפונים פרטיים; קביעת אג'נדה בית-ספרית בכל עניין וסוגיה, מגבולות הדמוקרטיה ועד תלבושת אחידה.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6tqhtPpEAWAVWxBamRuMTFkR0E?ogsrc=32vaadatkenes@gmail.comחדר יביל 6
4
ועדת תרבותיעל+ טליה (ט')ארגון אירועים בית ספריים -- מסיבת פורים, יום תוצרים ועוד, וכן ייזום ותמיכה באירועים של ועדות אחרות.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6tqhtPpEAWAVWxBamRuMTFkR0E?ogsrc=32yael-b@openschool.org.ilחדר 5
5
ועדת מוריםאיתי+ ציפיקבלה וקליטה של מורים חדשים; מעקב והמלצה במקרה של קושי הנוגע לאחד המורים. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6tqhtPpEAWAVWxBamRuMTFkR0E?ogsrc=32itay-a@openschool.org.ilציפי
6
ועדת ספורטנעםחלוקת מגרשים בין החטיבות; ארגון הפסקות פעילות; ארגון משחקים בין-חטיבתיים ועם גורמים שמחוץ לבית הספר; הזמנת ציוד ספורט. (הועדה פעילה בימי ד הפסקה גדולה)איןnoam-k@openschool.org.il 103
7
ועדת חזות ועיצובאנדריעיצוב בית הספר תוך קידום חשיבה לטווח ארוך וביצוע פרויקטים מיידיים; חלוקת השימוש בין לוחות התצוגה בין החטיבות השונות; הכנת תפאורה לטקסים; החלפת תערוכות בבית הספר.איןandrei-o@openschool.org.il חדר 3
8
ועדת איכות סביבהשמעון בקלצ'וקקידום נושא המחזור וצמצום שימוש בחשמל, מים ונייר; תפעול הקומפוסטר; תפעול מוקד סיוע לחתולי רחוב; טיפוח גינת ירק ; קידום ההסמכה כבית ספר ירוק.איןshimon-b@openschool.org.ilחדר 1
9
ועדת תקציבענת דודניהול תקציב חומרי למידה של בית הספר (להסביר למה הכוונה) וחלוקת העוגה בין החטיבות, השיעורים, הועדות והמרכזים בהתאם לבקשות המתקבלות בתחילת השנה; טיפול בבקשות תקציב חריגות במהלך השנה; פרסום של סך התקציב שנוצל בכל תחום מדי חודש.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6tqhtPpEAWAVWxBamRuMTFkR0E?ogsrc=32anat-d@openschool.org.il 106
10
ועדת משמעתמשה + אור+ אורי ואלה (י')קידום הפחתת האלימות בבית הספר; ריכוז תביעות של תלמידים, מורים והורים וקיום משפטים במתכונת של מבוגר ושני ילדים; דיון על גבולות ואחריות; הכוונת ילדים לגישור המתבצע על ידי היועצת במקרה הצורך.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6tqhtPpEAWAVWxBamRuMTFkR0E?ogsrc=32moshe-s@openschool.org.il חדר 4
11
ועדת מערכתליאורי באום+ אורי אלבאום (יב')בניית המערכת בשיתוף עם היועצת הפדגוגית; העברת סקר בקרב התלמידים במטרה לאסוף נתונים על המערכת ונקודות החולשה שלה.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6tqhtPpEAWAVWxBamRuMTFkR0E?ogsrc=32miri-m@openschool.org.il חדר 11
12
ועדת ספריה אריאלהתפעול הספרייה; טיפול בהחלפת ספרים, סידור ספרים והזמנת ספרים; ארגון אירועים כגון קברט ספרותי בחנוכה ושעת סיפור.איןariela-o@openschool.org.il ספרייה
13
ועדת קליטת משפחותיועצות + אירן (יא'), יובלי (י')קשר עם העירייה; קיום ימים פתוחים, ימי התנסות וימי ראיונות לתלמידים חדשים; טיפול בקליטת תלמידים בודדים במהלך השנה.איןshani-l@openschool.org.il חדר 2
14
ועדת מוסיקהטלמוסיקה לאירועים וטקסים; אחריות על השימוש בחדר המוסיקה, על הציוד בחדר ועל האחראים לחדר.איןtal-k@openschool.org.ilחדר מוסיקה
15
עיתוןגל +יובל קסטל (י')מוציאה עיתון בית ספרי לכלל הקהילה, מודפס עם תכנים המעסיקים את הילדים.לומדת כיצד מפיקים עיתון איןgal-v@openschool.org.il 102
16
תיאום ובקרהענת דוד ותומר לירון (יב) סיוע לוועדות השונות לעמוד ביעדים שהציבו לעצמן, פגישות ייעוץ ויצירת שיתופי פעולה בין הועדות השונות לאורך השנהhttps://drive.google.com/drive/u/0/search?ogsrc=32&q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9D107
17
הסעותעידומטפלת בנושא ההסעות, ייעול , מלווים, תורנות ועודhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6tqhtPpEAWAVWxBamRuMTFkR0E?ogsrc=32ido-s@openschool.org.il (הועדה לא נפגשת בימי שישי, רק בימי שני) 101
18
צוותי הנהגה בחטיבות
19
חט"צעידומלווה וועדות בחט"צ , מתכנן ומוציא לפעול אירועים חטיבתייםido-s@openschool.org.ilמתכנסים בזמני וועדות בבתי החטיבות
20
יסודיאלוןמלווה צוות הנהגת תלמידים מהחטיבה, מתכנן ומיציא לפעול אירועים חטיבתיים
alon-m@openschool.org.il
מתכנסים בזמני וועדות בבתי החטיבות
21
בינייםגלעדמלווה צוות הנהגת תלמידים מהחטיבה, מתכנן ומיציא לפעול אירועים חטיבתיים gilad-f@openschool.org.il
22
תיכוןתומרמלווה צוות הנהגת תלמידים מהחטיבה, מתכנן ומיציא לפעול אירועים חטיבתיים tomer-f@openschool.org.il
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Loading...