แบบรายงานHI CI จานลาน 59.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2559
2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานลาน ต.จานลาน อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
8
1จานลาน915048.005036.005036.003026.67180.0012.006.67
9
2โนนหวาง7350918.005024.005024.003026.67180.0015.008.33
10
3สร้อย11250612.005024.005036.003013.33180.0012.006.67
11
4ผึ้ง14450714.0050510.005024.0030516.67180.0019.0010.56
12
9จานลาน1225024.005024.0050612.0030620.00180.0016.008.89
13
10สร้อย1445036.005036.005036.003026.67180.0011.006.11
14
12จานลาน17950510.005012.005012.0030413.33180.0011.006.11
15
14โนนกุง665024.005012.005048.0030413.33180.0011.006.11
16
16
น้อยหม้อทอง
1475012.005048.005048.0030310.00180.0012.006.67
17
17หนองศาลา19550612.0050714.005024.003026.67180.0017.009.44
18
18สร้อย1325024.005024.005024.003013.33180.007.003.89
19
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด1111111111.00
20
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 1061010711.00
21
ร้อยละ54.5454545590.9090909190.9090909163.63636364100
22
23
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
24
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
25
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
26
โรงเรียนบ้านสร้อย1516.6715213.3312325.001218.3354.007.0012.96
27
โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง1317.6914214.2913215.381218.3352.006.0011.54
28
โรงเรียนบ้านผึ้ง1317.691516.671417.141218.3354.004.007.41
29
โรงเรียนบ้านจานลาน1417.141516.671417.141317.6956.004.007.14
30
ศูนย์เด็กเล็กบ้านสร้อย1317.691516.671417.141218.3354.004.007.41
31
ศูนย์เด็กเล็กบ้านจานลาน1100.009111.1111327.271516.6746.005.0010.87
32
วัดสุตตาราม ม.21400.0011218.189111.1111218.1845.005.0011.11
33
วัดป่าจานลาน ม.21417.141400.0013430.7710110.0051.006.0011.76
34
วัดอรัญญไพศาลม.31300.001417.1410110.009333.3346.005.0010.87
35
วัดเกษร ม.419210.531700.001000.009111.1155.003.005.45
36
วัดโพธิ์ศรี ม.91815.561616.251218.3312216.6758.005.008.62
37
วัดทุ่งสว่าง ม.121715.881516.6716212.501218.3360.005.008.33
38
วัดป่าจานลาน ม.12900.0010220.0010110.001317.6942.004.009.52
39
วัดโนนกุง ม.149111.111218.3310220.001317.6944.005.0011.36
40
สำนักสงฆ์วัดป่าจานลาน ม.1614214.291218.3310220.001300.0049.005.0010.20
41
วัดสี่แยกคูณสวรรค์ ม.182129.521715.8811218.189222.2258.007.0012.07
42
รพ.สต.จานลาน1800.001400.001100.001000.0053.000.000.00
43
หน่วยงานอื่น อบต.จานลาน2229.0920210.0016212.501700.0075.006.008.00
44
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
45
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
46
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
47
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
48
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด1818181818.00
49
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 053231.00
50
51
ร้อยละ27.7777777816.6666666711.1111111116.666666675.555555556
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu