(การตอบกลับ)ผลการทดสอบ NEW DLTV 9 พ.ค.2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อ-สกุลตำแหน่งโรงเรียนศูนย์เครือข่ายปี พ.ศ.ที่บรรจุผลการทดสอบ
แนบไฟล์สำเนาเกียรติบัตร (เฉพาะกรณีที่ผ่านการทดสอบ)
2
10/5/2018, 15:09:29นางสาวน้ำฝน เบ้าทองครูหนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรือง 12560ไม่ผ่าน
3
10/5/2018, 21:27:00นายสุพัฒน์ จันทบุตรครูโสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสัง 72558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
กรุณารายงานและแนบไฟล์ใหม่
4
11/5/2018, 14:18:31นางวิกานดา ไชยสิงหาครูหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทองศรีบุญเรือง 52558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1R6546UaDsLCgDjJcbA5L_xZEiW2NL5jH
5
11/5/2018, 15:02:56นายวิชาญ หาญเชิงชัยครูบ้านท่าลาดโนนสัง 22558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1g4wdwvBh3ITqc1Pschb5TYY7mWgZd9tX
6
11/5/2018, 15:04:48นายเนติวิศว์ ชารัมย์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านผาสุกศรีบุญเรือง 82559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1RrfL5bau5SvTEhwWjjkPr_OBhVZeBTMR
7
11/5/2018, 15:06:54นางสาวสุธิดา กองเกิดครูหินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรือง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=19CQlsu4QY_qibjhen8wgwJyfuawUP6dK
8
11/5/2018, 15:07:07นางสาวสุธิดา กองเกิดครูหินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรือง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1JyH-1VnhsivlSmTj5pOgAF0hoj_xjDqJ
9
15/5/2018, 5:33:00นางสาววราภรณ์ ศรีเมืองครูโคกม่วงประชาสรรค์โนนสัง32560ไม่ผ่าน
10
15/5/2018, 5:56:08นายบัญชา ไทยมาครูบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรือง 12559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1q4VPBtxblOs4xY7Q4Fh3iHnCKIU35cxB
11
15/5/2018, 7:21:33นายธวัตชัย ปุริโสผู้บริหารสถานศึกษาบ้านโนนสะอาดศรีบุญเรือง 52558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1vilws1GOBG-ak5Y5UgHdfaBZAlozgtVH
12
15/5/2018, 9:14:10นายจักรพงษ์ ทองสว่างครูบ้านดินทรายอ่อนเมือง52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1G1DNowgWwfXy5OB6AsnpmhoG7db4JeDF
13
15/5/2018, 9:27:18นางสาวนฤมล พลชาครูบ้านดินทรายอ่อนเมือง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1U5qHU_SnyURwXlYkXhPCHBzsLfLW-VJV
14
15/5/2018, 9:32:05นางสาววารุณี มาลาครูบ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรือง 22559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1yrXxHkj6yk8YrScu7C2XfWGrpilncuyc
15
15/5/2018, 11:14:55นางสาวบุษดี ไชยวงษ์ครูบ้านถิ่นโนนสัง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1xqEFNw35393U0hpDzOKl8SXo7ND3oXO-
16
15/5/2018, 11:20:36นายสมบัติ เขียวอาสาผู้บริหารสถานศึกษาบ้านโคกสนั่นศรีบุญเรือง 62558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1oHgvMFPA1QVhfxoUgCUkZm3laNIpMljK
17
15/5/2018, 13:08:28นางสาวน้ำฝน เบ้าทองครูหนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรือง 12560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1zCh8cOPKODclnNoqaaUANwDq3MRr-OGJ
18
15/5/2018, 13:42:59นางสาวจินตหรา เสิกกัญญาครูโคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมือง102560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1fp_oHaba5uRqpyLApIxlW7CwsTVS0Bsr
19
15/5/2018, 15:01:03นายวุฒิกร บุตรโพธิ์ศรีครูบ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรือง72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=10OiC3Ejwdsb2V8SyFQx6eQZwl_fdQKEI
20
15/5/2018, 18:29:54นายสุทธิกร กรมทองครูบ้านทรายมูลศรีบุญเรือง ๔2559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1eSW_buWKeDWEuVdfhvisan1t3aT7XMSs
21
15/5/2018, 18:33:22นางภารณี คูณเมืองครูบ้านทรายมูลศรีบุญเรือง ๔2560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1dJTS4-6ppVmTzzU_s7W8Y_r93Mk6y2zu
22
15/5/2018, 18:44:13นายอาทร อุตอามาตย์ครูบ้านหนองแวงโนนสัง 42559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=14PVWC9GJ3bPpmPk3QV__r0feIv6mfki6
23
15/5/2018, 20:57:13นายพีร์เตชิน สินธุวาปีครูบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”ศรีบุญเรือง12560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1F526SC7dut6H2phCMs-HCAodvalbLNHv
24
15/5/2018, 21:00:44นาย
ทนงศักดิ์ สุนทราธรณ์
ครูบ้านดอนยานางเมืองฯ 62559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1W8TQjNfQA0rd6BOXil4pcMkOT9HrAG3j
25
15/5/2018, 21:07:20นางสาวศิริพร เดชะกุลครูบ้านหนองเล้าข้าว โนนสัง 52560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1t97Hbigly151hVy8rXE6QgPPNn6ENja4
26
15/5/2018, 22:24:55นายสมโภชน์ อรศักดิ์ครูโนนสังวิทยาสรรค์โนนสัง 12559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1wmpiQB5WkSjESbjrmO1FoxnAlU23g45x
27
16/5/2018, 6:10:19นาย
เกรียงศักดิ์ พิมพาแสง
ครูโคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรือง 62559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1c1jzaGHZzWDeqSJjiAlXMSBt_Je2DB7l
28
16/5/2018, 10:29:20นายอนุสรณ์ ชัยสงค์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านป่าคาศรีบุญเรือง 32560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1POnLQLp_SXrKD18c40n8tmZMT_Hmq2e3
29
16/5/2018, 12:17:57นางสาวรจนา โหตาชัยครูบ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1JHc4VI1xHXHG5Jr7QRFgYv9OXw5qXkuj
30
16/5/2018, 12:20:14นาย
สุระศิลป์ เกษสวนจิต
ครูบ้านสำราญสุขศรีบุญเรือง2559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1tgA14pZyU-dGPNPhcOg79oLy8zLiFncb
31
16/5/2018, 12:48:23นางสาว
ธัญญาลักษณ์ ดอนโบราณ
ครูบ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรือง 72560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1m7XjuBQUdp1XPLvQYP6TFaEF_B8uq7Cg
32
16/5/2018, 13:10:00นางสาวนันทิยา สาราษฎร์ครูบ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรือง 62559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1yVxJnwQZuTwHfTmukwvufeIZYxL-2dN_
33
16/5/2018, 14:02:26นางสาวรัตติกาล ลำอินครูบ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1nTw6o8JAQvdjRLjc0xmrkydoq31bvbxC
34
16/5/2018, 14:03:47นางสาวสุธีวัลย์ คำสุริย์ครูบ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 7 2560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1QZ2D5TcalGClxpOBojaUHjycqxfewX81
35
16/5/2018, 14:04:42นางสาวเบญนุกานต์ สาริยาครูบ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1TEJceUjlh2X7Dshb-xQrcFKxSiYLcD5s
36
16/5/2018, 14:37:48นายสาคร อาร้อนครูบ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองฯ102559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1CCc41p2Muc1vKydZNg7FtmAtoJrYfhSE
37
16/5/2018, 20:26:05นายณัฐดนัย พะนะสิทธิ์ครูบ้านโคกป่ากุงโนนสัง 22560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1mLQ2Zi6dODDgIi7vJcae0PVRFxtjpK6r
38
17/5/2018, 7:06:41นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลผู้บริหารสถานศึกษาบ้านโคกม่วยเมือง32558ไม่ผ่าน
39
17/5/2018, 8:06:46นางนคร ฉลาดแย้มผู้บริหารสถานศึกษาปรางค์กู่โนนสัง 72558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1mHOxlcjG9cE_2YyxkahZ41-oCjUxtpu6
40
17/5/2018, 8:23:42นายโยธิน ทองทิพย์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรือง 12558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1bn9PWG7L-vXKpRSML6jZX-PgDzgFvR8b
41
17/5/2018, 9:28:05นายณัฐพล. สุสุวรรณผู้บริหารสถานศึกษาบ้านวังโปร่งศรีบุญเรือง 52558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1nG9gfup41CfJqgBNIz5GFb5zrW73LvDh
42
17/5/2018, 9:52:49นายสมคริต เตชะผู้บริหารสถานศึกษาบ้านโนนปอแดงโนนสัง 22558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=18puFGbnP14kfOG-G_ex9JlZ_DN0g6WyB
43
17/5/2018, 10:58:50นางกัลยากร ชนะบุญครูบ้านทรายมูลศรีบุญเรือง 42560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1fD6xPTwHM6kleF3Phji6BCt_mxPYJG7a
44
17/5/2018, 11:02:41นางสาว
พรรณธิดากร เครือทองศรี
ครูบ้านทรายมูลศรีบุญเรือง 42560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1rX8m8wMcDf1uXCaQmIwQWMNMvb1mkU-X
45
17/5/2018, 12:22:47นางสาวศิริพร ศรีมูลเมืองครูบ้านวังมนโนนสัง 32560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=16hdHN8IJ8Hf0jHZU2gKtTXFFGS5QiUYC
46
17/5/2018, 12:34:39นางสาวเจนจิรา คำมูลครูบ้านวังมนโนนสัง 32559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1MUGB9WYAyJbz2huEyYuIlz7mkzgDv-YD
47
17/5/2018, 13:09:24นางสาวชลธิชา ชัยชนะผู้บริหารสถานศึกษาบ้านนาชุมแสง
พัฒนาการศึกษาศรีบุญเรือง 8
2558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1NHner_l3yNLV30yYfkC-7jX8S6g22DUF
48
17/5/2018, 13:32:48นางสาวกฤติยาณี ภูมิวิสัยครูบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรือง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1c5QpR82tRLR_vry5HzWqAR0jSHa4-TQC
49
17/5/2018, 13:37:12นางสาวนัฐกานต์ พิลาทองครูหินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรือง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1fiqk8fPmliOH9jA_7jRqMEvq4k5SYG2U
50
17/5/2018, 13:55:03นางสาววิไลวรรณ บุญดีครูบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรือง 52560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1517wz9kqDkJrBGf8p2oNe3u2uuLSQz_3
51
17/5/2018, 14:54:09นาง
อมรรัตน์ ทิพย์พรมมา
ครูบ้านวังมนโนนสัง 32559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1kB5HIOy4Ni-7uUc6XbRt19wOgQNmgICi
52
17/5/2018, 14:59:06นางสาวราตรี ยางศรีครูบ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรือง 62558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1ZgvfTemrQqDQuwRWTNJd4CwDERxRHsOi
53
17/5/2018, 15:11:36นางสาวอินธิรา ดาวสีครูบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1_L5ClKC0t-8is_biW0W4hrugAKlIET5g
54
17/5/2018, 18:27:43นางสาวพัชรี ปุนนาครูชุมชนนาคำไฮวิทยาเมือง 82560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=19m6iPtkoDNfoaCnVU6P-OZ3ythw2FR-Q
55
17/5/2018, 18:44:28นายนันทวัฒน์ จันทีเทศครูบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรือง 72560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1psxyeLWJlCGBMgTJQ1DLDPjzOzL_dooS
56
17/5/2018, 19:01:22นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรงครูบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรือง72558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1MJFKmeJSc05SUL2ugzs0QFyK4rKIfWGI
57
18/5/2018, 8:30:08นางสาว
อุทุมพร นันทัยทวีกุล
ครูวังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรือง52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1zdQS9NdhVYS0jjS9Ep7IXIUioJ0hIuSN
58
18/5/2018, 10:38:50นางอรอุมา มีเบ้าครูชุมชนนาคำไฮวิทยาเมือง42560ไม่ผ่าน
59
18/5/2018, 10:58:41นายเนติวิศว์ ชารัมย์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านผาสุกศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
60
18/5/2018, 11:49:13นายเนติวิศว์ ชารัมย์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านผาสุกศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1lG3zeoZZR9orxMH9SKNFc_RlIrji0YdK
61
18/5/2018, 12:55:57นาย
ศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์
ครูบ้านโคกกลางโนนงามเมือง 6 2560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1EhnLjzvqsqYPGLWs_EvUFAziRhYg02fh
62
18/5/2018, 13:17:50นายฉลาด นามเคนผู้บริหารสถานศึกษาโนนสมบูรณ์พัฒนาเมือง22558ไม่ผ่าน
63
18/5/2018, 13:23:43นายเสมือน อุดมรักษ์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรือง 32558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1-vbq9Lrp5rPowH7FUKK6KQpIgcuXLIWt
64
18/5/2018, 14:09:11นางสาวภาวนา ขุนจ่าเมืองครูบ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมือง 62560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1MYbhZY-uGR0ULCUXDyyQomMHJIaCg9Zv
65
18/5/2018, 21:46:23นางธนพร โพลังกาครูไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)
พัฒคุณภาพการทางศึกษาเมือง ๖
2558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1Uam6BRT5TW4wOmqLbdX4vojXVhaC5f52
66
23/5/2018, 18:45:15นาย
จีระศักดิ์. สุ่มมาตย์
ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านโนนสว่างศรีบุญเรือง12560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu