(การตอบกลับ)ผลการทดสอบ NEW DLTV 9 พ.ค.2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อ-สกุลตำแหน่งโรงเรียนศูนย์เครือข่ายปี พ.ศ.ที่บรรจุผลการทดสอบ
แนบไฟล์สำเนาเกียรติบัตร (เฉพาะกรณีที่ผ่านการทดสอบ)
2
10/5/2018, 15:09:29นางสาวน้ำฝน เบ้าทองครูหนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรือง 12560ไม่ผ่าน
3
10/5/2018, 21:27:00นายสุพัฒน์ จันทบุตรครูโสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสัง 72558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
กรุณารายงานและแนบไฟล์ใหม่
4
11/5/2018, 14:18:31นางวิกานดา ไชยสิงหาครูหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทองศรีบุญเรือง 52558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1R6546UaDsLCgDjJcbA5L_xZEiW2NL5jH
5
11/5/2018, 15:02:56นายวิชาญ หาญเชิงชัยครูบ้านท่าลาดโนนสัง 22558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1g4wdwvBh3ITqc1Pschb5TYY7mWgZd9tX
6
11/5/2018, 15:04:48นายเนติวิศว์ ชารัมย์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านผาสุกศรีบุญเรือง 82559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1RrfL5bau5SvTEhwWjjkPr_OBhVZeBTMR
7
11/5/2018, 15:06:54นางสาวสุธิดา กองเกิดครูหินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรือง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=19CQlsu4QY_qibjhen8wgwJyfuawUP6dK
8
11/5/2018, 15:07:07นางสาวสุธิดา กองเกิดครูหินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรือง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1JyH-1VnhsivlSmTj5pOgAF0hoj_xjDqJ
9
15/5/2018, 5:33:00นางสาววราภรณ์ ศรีเมืองครูโคกม่วงประชาสรรค์โนนสัง32560ไม่ผ่าน
10
15/5/2018, 5:56:08นายบัญชา ไทยมาครูบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรือง 12559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1q4VPBtxblOs4xY7Q4Fh3iHnCKIU35cxB
11
15/5/2018, 7:21:33นายธวัตชัย ปุริโสผู้บริหารสถานศึกษาบ้านโนนสะอาดศรีบุญเรือง 52558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1vilws1GOBG-ak5Y5UgHdfaBZAlozgtVH
12
15/5/2018, 9:14:10นายจักรพงษ์ ทองสว่างครูบ้านดินทรายอ่อนเมือง52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1G1DNowgWwfXy5OB6AsnpmhoG7db4JeDF
13
15/5/2018, 9:27:18นางสาวนฤมล พลชาครูบ้านดินทรายอ่อนเมือง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1U5qHU_SnyURwXlYkXhPCHBzsLfLW-VJV
14
15/5/2018, 9:32:05นางสาววารุณี มาลาครูบ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรือง 22559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1yrXxHkj6yk8YrScu7C2XfWGrpilncuyc
15
15/5/2018, 11:14:55นางสาวบุษดี ไชยวงษ์ครูบ้านถิ่นโนนสัง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1xqEFNw35393U0hpDzOKl8SXo7ND3oXO-
16
15/5/2018, 11:20:36นายสมบัติ เขียวอาสาผู้บริหารสถานศึกษาบ้านโคกสนั่นศรีบุญเรือง 62558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1oHgvMFPA1QVhfxoUgCUkZm3laNIpMljK
17
15/5/2018, 13:08:28นางสาวน้ำฝน เบ้าทองครูหนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรือง 12560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1zCh8cOPKODclnNoqaaUANwDq3MRr-OGJ
18
15/5/2018, 13:42:59นางสาวจินตหรา เสิกกัญญาครูโคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมือง102560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1fp_oHaba5uRqpyLApIxlW7CwsTVS0Bsr
19
15/5/2018, 15:01:03นายวุฒิกร บุตรโพธิ์ศรีครูบ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรือง72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=10OiC3Ejwdsb2V8SyFQx6eQZwl_fdQKEI
20
15/5/2018, 18:29:54นายสุทธิกร กรมทองครูบ้านทรายมูลศรีบุญเรือง ๔2559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1eSW_buWKeDWEuVdfhvisan1t3aT7XMSs
21
15/5/2018, 18:33:22นางภารณี คูณเมืองครูบ้านทรายมูลศรีบุญเรือง ๔2560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1dJTS4-6ppVmTzzU_s7W8Y_r93Mk6y2zu
22
15/5/2018, 18:44:13นายอาทร อุตอามาตย์ครูบ้านหนองแวงโนนสัง 42559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=14PVWC9GJ3bPpmPk3QV__r0feIv6mfki6
23
15/5/2018, 20:57:13นายพีร์เตชิน สินธุวาปีครูบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”ศรีบุญเรือง12560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1F526SC7dut6H2phCMs-HCAodvalbLNHv
24
15/5/2018, 21:00:44นาย
ทนงศักดิ์ สุนทราธรณ์
ครูบ้านดอนยานางเมืองฯ 62559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1W8TQjNfQA0rd6BOXil4pcMkOT9HrAG3j
25
15/5/2018, 21:07:20นางสาวศิริพร เดชะกุลครูบ้านหนองเล้าข้าว โนนสัง 52560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1t97Hbigly151hVy8rXE6QgPPNn6ENja4
26
15/5/2018, 22:24:55นายสมโภชน์ อรศักดิ์ครูโนนสังวิทยาสรรค์โนนสัง 12559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1wmpiQB5WkSjESbjrmO1FoxnAlU23g45x
27
16/5/2018, 6:10:19นาย
เกรียงศักดิ์ พิมพาแสง
ครูโคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรือง 62559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1c1jzaGHZzWDeqSJjiAlXMSBt_Je2DB7l
28
16/5/2018, 10:29:20นายอนุสรณ์ ชัยสงค์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านป่าคาศรีบุญเรือง 32560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1POnLQLp_SXrKD18c40n8tmZMT_Hmq2e3
29
16/5/2018, 12:17:57นางสาวรจนา โหตาชัยครูบ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1JHc4VI1xHXHG5Jr7QRFgYv9OXw5qXkuj
30
16/5/2018, 12:20:14นาย
สุระศิลป์ เกษสวนจิต
ครูบ้านสำราญสุขศรีบุญเรือง2559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1tgA14pZyU-dGPNPhcOg79oLy8zLiFncb
31
16/5/2018, 12:48:23นางสาว
ธัญญาลักษณ์ ดอนโบราณ
ครูบ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรือง 72560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1m7XjuBQUdp1XPLvQYP6TFaEF_B8uq7Cg
32
16/5/2018, 13:10:00นางสาวนันทิยา สาราษฎร์ครูบ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรือง 62559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1yVxJnwQZuTwHfTmukwvufeIZYxL-2dN_
33
16/5/2018, 14:02:26นางสาวรัตติกาล ลำอินครูบ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1nTw6o8JAQvdjRLjc0xmrkydoq31bvbxC
34
16/5/2018, 14:03:47นางสาวสุธีวัลย์ คำสุริย์ครูบ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 7 2560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1QZ2D5TcalGClxpOBojaUHjycqxfewX81
35
16/5/2018, 14:04:42นางสาวเบญนุกานต์ สาริยาครูบ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1TEJceUjlh2X7Dshb-xQrcFKxSiYLcD5s
36
16/5/2018, 14:37:48นายสาคร อาร้อนครูบ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองฯ102559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1CCc41p2Muc1vKydZNg7FtmAtoJrYfhSE
37
16/5/2018, 20:26:05นายณัฐดนัย พะนะสิทธิ์ครูบ้านโคกป่ากุงโนนสัง 22560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1mLQ2Zi6dODDgIi7vJcae0PVRFxtjpK6r
38
17/5/2018, 7:06:41นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลผู้บริหารสถานศึกษาบ้านโคกม่วยเมือง32558ไม่ผ่าน
39
17/5/2018, 8:06:46นางนคร ฉลาดแย้มผู้บริหารสถานศึกษาปรางค์กู่โนนสัง 72558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1mHOxlcjG9cE_2YyxkahZ41-oCjUxtpu6
40
17/5/2018, 8:23:42นายโยธิน ทองทิพย์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรือง 12558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1bn9PWG7L-vXKpRSML6jZX-PgDzgFvR8b
41
17/5/2018, 9:28:05นายณัฐพล. สุสุวรรณผู้บริหารสถานศึกษาบ้านวังโปร่งศรีบุญเรือง 52558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1nG9gfup41CfJqgBNIz5GFb5zrW73LvDh
42
17/5/2018, 9:52:49นายสมคริต เตชะผู้บริหารสถานศึกษาบ้านโนนปอแดงโนนสัง 22558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=18puFGbnP14kfOG-G_ex9JlZ_DN0g6WyB
43
17/5/2018, 10:58:50นางกัลยากร ชนะบุญครูบ้านทรายมูลศรีบุญเรือง 42560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1fD6xPTwHM6kleF3Phji6BCt_mxPYJG7a
44
17/5/2018, 11:02:41นางสาว
พรรณธิดากร เครือทองศรี
ครูบ้านทรายมูลศรีบุญเรือง 42560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1rX8m8wMcDf1uXCaQmIwQWMNMvb1mkU-X
45
17/5/2018, 12:22:47นางสาวศิริพร ศรีมูลเมืองครูบ้านวังมนโนนสัง 32560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=16hdHN8IJ8Hf0jHZU2gKtTXFFGS5QiUYC
46
17/5/2018, 12:34:39นางสาวเจนจิรา คำมูลครูบ้านวังมนโนนสัง 32559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1MUGB9WYAyJbz2huEyYuIlz7mkzgDv-YD
47
17/5/2018, 13:09:24นางสาวชลธิชา ชัยชนะผู้บริหารสถานศึกษาบ้านนาชุมแสง
พัฒนาการศึกษาศรีบุญเรือง 8
2558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1NHner_l3yNLV30yYfkC-7jX8S6g22DUF
48
17/5/2018, 13:32:48นางสาวกฤติยาณี ภูมิวิสัยครูบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรือง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1c5QpR82tRLR_vry5HzWqAR0jSHa4-TQC
49
17/5/2018, 13:37:12นางสาวนัฐกานต์ พิลาทองครูหินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรือง 52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1fiqk8fPmliOH9jA_7jRqMEvq4k5SYG2U
50
17/5/2018, 13:55:03นางสาววิไลวรรณ บุญดีครูบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรือง 52560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1517wz9kqDkJrBGf8p2oNe3u2uuLSQz_3
51
17/5/2018, 14:54:09นาง
อมรรัตน์ ทิพย์พรมมา
ครูบ้านวังมนโนนสัง 32559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1kB5HIOy4Ni-7uUc6XbRt19wOgQNmgICi
52
17/5/2018, 14:59:06นางสาวราตรี ยางศรีครูบ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรือง 62558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1ZgvfTemrQqDQuwRWTNJd4CwDERxRHsOi
53
17/5/2018, 15:11:36นางสาวอินธิรา ดาวสีครูบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1_L5ClKC0t-8is_biW0W4hrugAKlIET5g
54
17/5/2018, 18:27:43นางสาวพัชรี ปุนนาครูชุมชนนาคำไฮวิทยาเมือง 82560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=19m6iPtkoDNfoaCnVU6P-OZ3ythw2FR-Q
55
17/5/2018, 18:44:28นายนันทวัฒน์ จันทีเทศครูบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรือง 72560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1psxyeLWJlCGBMgTJQ1DLDPjzOzL_dooS
56
17/5/2018, 19:01:22นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรงครูบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรือง72558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1MJFKmeJSc05SUL2ugzs0QFyK4rKIfWGI
57
18/5/2018, 8:30:08นางสาว
อุทุมพร นันทัยทวีกุล
ครูวังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรือง52559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1zdQS9NdhVYS0jjS9Ep7IXIUioJ0hIuSN
58
18/5/2018, 10:38:50นางอรอุมา มีเบ้าครูชุมชนนาคำไฮวิทยาเมือง42560ไม่ผ่าน
59
18/5/2018, 10:58:41นายเนติวิศว์ ชารัมย์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านผาสุกศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
60
18/5/2018, 11:49:13นายเนติวิศว์ ชารัมย์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านผาสุกศรีบุญเรือง 72559
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1lG3zeoZZR9orxMH9SKNFc_RlIrji0YdK
61
18/5/2018, 12:55:57นาย
ศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์
ครูบ้านโคกกลางโนนงามเมือง 6 2560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1EhnLjzvqsqYPGLWs_EvUFAziRhYg02fh
62
18/5/2018, 13:17:50นายฉลาด นามเคนผู้บริหารสถานศึกษาโนนสมบูรณ์พัฒนาเมือง22558ไม่ผ่าน
63
18/5/2018, 13:23:43นายเสมือน อุดมรักษ์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรือง 32558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1-vbq9Lrp5rPowH7FUKK6KQpIgcuXLIWt
64
18/5/2018, 14:09:11นางสาวภาวนา ขุนจ่าเมืองครูบ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมือง 62560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1MYbhZY-uGR0ULCUXDyyQomMHJIaCg9Zv
65
18/5/2018, 21:46:23นางธนพร โพลังกาครูไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)
พัฒคุณภาพการทางศึกษาเมือง ๖
2558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1Uam6BRT5TW4wOmqLbdX4vojXVhaC5f52
66
23/5/2018, 18:45:15นาย
จีระศักดิ์. สุ่มมาตย์
ผู้บริหารสถานศึกษาบ้านโนนสว่างศรีบุญเรือง12560
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
67
25/6/2018, 19:02:05นายนิรภัย-ศรีทะรังผู้บริหารสถานศึกษาบ้านหนองแวงป่งสังโนนสัง72558
ผ่าน (กรณีผ่านการทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรส่งมายัง สพป.นภ 1 ด้วย)
https://drive.google.com/open?id=1H5PGAYAm2UIMx_tlfywbkA4EG_3ODLWr
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu