Frequently given answers
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Miksi naiset eivät voi tulla kutsutuksi jäseniksi?Miksi vastaus EI KELPAA?
2
Jos kerhoissa olisi naisia, kaikki harrastaisivat seksiä keskenään, mikä pilaisi tunnelman.Maailmassa on paljon instituutioita (esim. ministeriöitä ja yhdistyksiä), joissa toimii sekä miehiä että naisia, ilman seksuaalisen kanssakäymisen aiheuttamaa dystopiaa.
3
Maailmassa on jo tosi paljon kerhoja miehille ja naisille, eikö miehille saa jäädä muutama?Saa toki, jos haluamme tukea sukupuolten välistä segregaatiota ja vahvistaa rakenteita, jotka aiheuttavat sukupuolista syrjintää. Jos kuitenkin kannatamme ihmisten tasa-arvoa sekä opiskelijayhteisössä että työelämässä, emme voi pitää perusteltuna järjestäytynyttä ja teekkarikulttuurissa arvostettua toimintaa, joka johtaa sukupuolien väliseen epätasa-arvoon.
4
Pitäisikö sitten myös mies- ja naiskuoroihin ottaa molempia sukupuolia? Mihin tämä loppuu?Yhdistyksissä kuten kuoroissa sukupuolisegregaatio on perusteltua, sillä sukupuoli vaikuttaa suoraan niiden toiminnan päätarkoitukseen (kuorolaulu: mies- ja naisäänialat). Vappulehtiä toimittavista ja teekkarikulttuuria ylläpitävistä kerhoista ei voi kuitenkaan sanoa samaa.
5
Entä Teekkaritytöt?Teekkarityttöihin voi yhdistyksen sääntöjen mukaan liittyä jäseneksi kuka tahansa AYY:n jäsen maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun.
6
Naisilla on myös omia kerhoja, miksi syrjintä ei ole niiden kohdalla huono juttu?On totta, että tiettävästi on olemassa ainakin yksi vain naisia kutsumenettelyllä valitseva kerho, Suokanat. Kyseinen kerho on kuitenkin huomattavasti toiminnaltaan löyhempi (se ei julkaise lehteä, sen tunnuksia ei mielletä "teekkariuden tunnuksiksi", se ei ylläpidä kerhotilaa). Keskustelu kerhotoiminnan sukupuolisegregaatiosta koskee silti yhtälailla tätä kerhoa.
7
...mutta meillähän on naisia mukana toiminnassa! (toimittajina, puputyttöinä jne.)Se, että naisia ei kutsuta tasavertaisiksi jäseniksi vain alleviivaa ja vahvistaa naisten toissijaisuutta ja toiseutta. Olisiko järkevämpää asettaa kysymys toisin päin: jos naisia joka tapauksessa on aktiivisesti mukana toiminnassa, mikseivät he ole kerhon jäseniä siinä missä "samaa hommaa" hoitavat miehetkin?
8
...mutta eihän meillä lue säännöissä, ettei naisia valita - sopivaa ei vaan vielä ole tullut vastaan.On älyllisesti epärehellistä väittää, että Aalto-yliopistossa tai sen edeltäjässä Teknillisessä korkeakoulussa ei olisi ollut yhtään "sopivaa" naista. Naisia on mukana jatkuvasti enemmän kerhojen toiminnassa, mutta jollain epävirallisella ja toiseutta alleviivaalla nimikkeellä ("toimittaja", "puputyttö"). Sopivia naisia kyllä olisi, jos valintatoimitsijoilla olisi rohkeutta valita heidät.
9
...eihän tällä toiminnalla oikeasti ole mitään merkitystä - ei me täällä mitään työpaikkoja tai luottamustoimia jaetaJokainen Otaniemessä opiskellut ja teekkariyhteisöön kuuluva tietää, että Kerhoilla on valtavasti merkitystä ja kunnioitusta. On totta, että on vaikea osoittaa, miten kerhojen kautta verkostoituminen yksilöä esimerkiksi työelämässä hyödyttää. Siitä huolimatta on valheellista väittää, että kerhoilla ei olisi mitään merkitystä. Lisäksi sillä, että teekkariyhteisön aktiivisimmat miehet oppivat etsimään "uusia kykyjä" vain muista miespuolisista teekkareista vahvistaa käytösmallia, jossa valitaan toisia miehiä. Vaikka toiminta olisikin vailla merkitystä, se vahvistaa käytösmallia, joka on peräisin 1950-luvulta.
10
...tämä on vaan yksi osa teekkarikulttuuria - perustakaa oma lehti!Vaikka kerhot ja niiden toimittamat lehdet ovat vain "yksi osa teekkarikulttuuria", ne ovat arvostettuja ja perinteikkäitä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että näiden instituutioiden arvovaltaa murennetaan ja niiden kanssa kilpaillaan - paljon järkevämpää olisi kutsua kerhojen jäseniksi myös naisia ja lopettaa sukupuolen perusteella tehty järjestelmällinen syrjintä.
11
...ei tässä lehden toimittamisessa mitään kadehdittavaa ole, kovaa hommaa. Sitä varten tämä yhdistys on perustettu.Lehdet ja niiden tekeminen ovat varmasti kovaa ja kunnioitettavaa hommaa, ja niiden tekemiseen osallistuu jo nyt naisia. Mikseivät he voi toimittaa lehtiä tasavertaisina jäseninä?
12
...tää on vaan kateellisten itkemistä. Onhan tuolla valtavasti miehiäkin, joita ei kutsuta jäseniksi!Kutsumenettelyllä jäsenensä valitsevista kerhoista voi olla montaa mieltä ja on totta, että ulkopuolelle jää paljon miehiäkin. Tämä on kuitenkin kokonaan toinen keskustelu. Me haluamme puhua nyt siitä, että kerhojen toiminna ulkopuolelle jätetään järjestelmällisesti kokonainen joukko ihmisiä yksinkertaisesti yhden ominaisuuden vuoksi - he sattuvat olemaan naisia. Tähän ominaisuuteen - sukupuoleensa - kukaan ei voi vaikuttaa, ja sen perusteella kategorisesti ulkopuolelle jättäminen on yksinkertaisesti sukupuoleen perustuvaa järjestelmällistä syrjintää, eikä se siitä muuksi toivomalla muutu.
13
..Mutta me ollaan vaan tämmönen kaveriporukka, viihdytään yhdessä! Mites, pitäiskö pelkät miehistä koostuvat kaveriporukat kieltää?Salaseurojen toiminta on järjestäytynyttä, eikä vain sattumanvaraisen kaveripiirin tapaamisia. Lisäksi toiminta rajautuu yliopistoyhteisöön, ei pelkästään kenenkään henkilökohtaiseen tuttavapiiriin. Akateemisessa ympäristössä tapahtuva järjestäytynyt toiminta ei voi 2010-luvulla olla syrjivää.
14
Mutta jos me halutaan tehdä yhdessä miehiä kiinnostavia juttuja? Onhan Teekkaritytöilläkin omat tapahtumansa ja kiinnostuksenkohteensa.Erilaiset ihmiset ovat kiinnostuneet erilaisista asioista - tuskin mitään on jaettavissa vain naisten ja miesten juttuihin. Jos toimintanne keskiössä todella ovat miehiä stereotyyppisesti kiinnostavat asiat, mikään ei estä teitä perustamasta esimerkiksi metsästämiseen ja moottoriurheiluun keskittyvää yhdistystä, jonne ovat tervetulleita kaikki em. asioista kiinnostuneet. + ks. edellinen vastaus.
15
...me keskustelemme jatkuvasti naisjäsenten ottamisesta. Muutos on tulossa hetkenä minä hyvänsä! Asian kiirehtiminen tai salaseurojen uhkailu ei edistä asiaa. Keskusteluista keskusteleminen ja toistuva manana manana -heittely ei enää auta. Asiasta on keskusteltu ja sitä on harkittu vuosikausia. Edelleen naisten järjestelmällinen syrjintä jatkuu. On aika lopettaa keskustelu ja siirtyä suoraan toimintaan, josta teekkarit ovat ylpeitä ja tunnettuja.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu