(หลัง) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.3 สายใยแก้วนำแสง(4/6) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
Timestamp
Email Address
Scoreชื่อ-สกุล
2
12/3/2018 19:06:4939845@anc.ac.th12 / 20
ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
3
12/3/2018 20:08:3139820@anc.ac.th20 / 20
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
4
12/3/2018 20:43:4640205@anc.ac.th15 / 20วสุ สุพล
5
12/3/2018 20:50:1839783@anc.ac.th13 / 20น.ส สโรชินี ศรีพลาย
6
12/3/2018 21:02:4442773@anc.ac.th13 / 20รุจิรา สุขสะอาด
7
12/3/2018 21:09:5240158@anc.ac.th9 / 20นัสนันท์ คูณค้ำ
8
12/3/2018 21:14:2539912@anc.ac.th15 / 20
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
9
12/3/2018 21:24:0840253@anc.ac.th20 / 20นายกิตติธัช บังอร
10
12/3/2018 21:30:5439940@anc.ac.th17 / 20นายอภิวัฒน์ ทานุมา
11
12/3/2018 21:42:2639802@ANC.ac.th14 / 20นายณัฐพล นิระพันธ์
12
12/3/2018 21:42:3840207@anc.ac.th16 / 20
นาย ศรัณยภัทร สันตะวงค์
13
12/3/2018 21:43:4440192@anc.ac.th13 / 20ธนาธร​ ทองเสริม
14
12/3/2018 21:55:3240052@anc.ac.th12 / 20
นางสาว ณัชชา พละศูนย์
15
12/3/2018 21:58:0640208@anc.ac.th17 / 20นายศิวกร เห็มสุข
16
12/3/2018 22:12:4539833@anc.ac.th12 / 20
นางสาวสุธิดา สุภักดิ์
17
12/3/2018 22:14:1540186@anc.ac.th11 / 20นายคมกริช บาระมี
18
12/3/2018 22:23:5939718@anc.ac.th13 / 20
นายภัทร์ธรเอก บุญโสม
19
12/3/2018 22:24:2139736@anc.ac.th11 / 20
นายสุเมธ ตังคณิตานนท์
20
12/3/2018 22:45:2939884@anc.ac.th13 / 20
สิทธิศักดิ์ ถูระบุตร
21
12/3/2018 22:46:2040230@anc.ac.th14 / 20ทวีทรัพย์ สาคร
22
12/3/2018 22:49:3840214@anc.ac.th15 / 20อธิบดี หริ่งเจริญ
23
12/3/2018 22:54:4140054@anc.ac.th17 / 20นายณัฐภัทร กัลยากา
24
12/5/2018 9:25:0439876@anc.ac.th16 / 20
นายรัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
25
12/24/2018 9:00:2839981@anc.ac.th13 / 20นาย จีรกิตติ์ สมนึก
26
1/21/2019 19:07:5540291@anc.ac.th16 / 20นายสุธิพงษ์ บรรลุ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...