รายชื่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio)
3
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
4
5
รายชื่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (เรียงลำดับตามชื่อโรงเรียน)
6
7
ลำดับชื่อโรงเรียนภาค
8
1กรรณสูตศึกษาลัยภาคกลาง
9
2กันทรลักษ์วิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10
3กัลยาณวัตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11
4กัลยาณีศรีธรรมราชภาคใต้
12
5กาญจนานุเคราะห์ภาคกลาง
13
6กาวิละวิทยาลัยภาคเหนือ
14
7กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15
8กำแพงเพชรพิทยาคมภาคเหนือ
16
9แก่นนครวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17
10ขอนแก่นวิทยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18
11ขุขันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19
12คณะราษฎร์บำรุงภาคกลาง
20
13คณะราษฎรบำรุงภาคใต้
21
14โคกกะเทียมวิทยาลัยภาคกลาง
22
15จอมสุรางค์อุปถัมภ์ภาคกลาง
23
16จักรคำคณาทรภาคเหนือ
24
17จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีภาคตะวันออก
25
18จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายภาคเหนือ
26
19จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังภาคใต้
27
20จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชภาคใต้
28
21จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29
22จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีภาคกลาง
30
23จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกภาคเหนือ
31
24จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีภาคกลาง
32
25จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33
26จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีภาคกลาง
34
27จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35
28จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลภาคใต้
36
29แจ้ห่มวิทยาภาคเหนือ
37
30เฉลิมขวัญสตรีภาคเหนือ
38
31ชลกันยานุกูลภาคตะวันออก
39
32ชลราษฎรอำรุงภาคตะวันออก
40
33ชัยนาทพิทยาคมภาคกลาง
41
34ชัยภูมิภักดีชุมพลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42
35ชุมพลโพนพิสัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
43
36ชุมแพศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44
37เชียงคำวิทยาคมภาคเหนือ
45
38ดรุณสิกขาลัยวมว
46
39ดัดดรุณีภาคตะวันออก
47
40ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ภาคเหนือ
48
41ดีบุกพังงาวิทยายนภาคใต้
49
42เดชอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
50
43เดชะปัตตนยานุกูลภาคใต้
51
44ตราษตระการคุณภาคตะวันออก
52
45ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”ภาคใต้
53
46ตะพานหินภาคเหนือ
54
47ตันหยงมัสภาคใต้
55
48ตากพิทยาคมภาคเหนือ
56
49เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57
50ถาวรานุกูลภาคกลาง
58
51ทวีธาภิเศกภาคกลาง
59
52ท่ามะกาวิทยาคมภาคกลาง
60
53เทพศิรินทร์ภาคกลาง
61
54ธาตุนารายณ์วิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62
55นครขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63
56นครนายกวิทยาคมภาคตะวันออก
64
57นครพนมวิทยาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
65
58นครสวรรค์ภาคเหนือ
66
59นราธิวาสภาคใต้
67
60นราสิกขาลัยภาคใต้
68
61นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาภาคกลาง
69
62นารีนุกูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70
63นารีรัตน์ภาคเหนือ
71
64บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ภาคกลาง
72
65บรบือวิทยาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
73
66บุญวัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
74
67บุญวาทย์วิทยาลัยภาคเหนือ
75
68บุรีรัมย์พิทยาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
76
69เบญจมเทพอุทิศภาคกลาง
77
70เบญจมราชรังสฤษฎิ์ภาคตะวันออก
78
71เบญจมราชาลัยภาคกลาง
79
72เบญจมราชูทิศภาคใต้
80
73เบญจมราชูทิศ จันทบุรีภาคตะวันออก
81
74เบญจมราชูทิศ ปัตตานีภาคใต้
82
75เบญจมราชูทิศ ราชบุรีภาคกลาง
83
76เบ็ญจะมะมหาราชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
84
77เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ภาคใต้
85
78ปทุมเทพวิทยาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
86
79ปทุมวิไลภาคกลาง
87
80ประโคนชัยพิทยาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88
81ประจวบวิทยาลัยภาคกลาง
89
82ประจักษ์ศิลปาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
90
83ปราจิณราษฎรอำรุงภาคตะวันออก
91
84ปราจีนกัลยาณีภาคตะวันออก
92
85ปากเกร็ดภาคกลาง
93
86ปากช่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
94
87ป่าพะยอมพิทยาคมวมว
95
88ปิยะมหาราชาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
96
89ผดุงนารีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
97
90ผดุงปัญญาภาคเหนือ
98
91ฝางชนูปถัมภ์ภาคเหนือ
99
92พนัสพิทยาคารภาคตะวันออก
100
93พรหมานุสรณ์ภาคกลาง
Loading...
 
 
 
เรียงตามชื่อโรงเรียน
เรียงตามภาค
 
 
Main menu