ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Budget för föreningen (namn).
3
År:
4
5
Intäkter:Kronor:
6
Medlemsavgifter
Fyll i era inkomster i de gröna fälten.
7
Bidrag från Folk You
Använd exemplen eller ta bort och lägg till egna.
8
Föreningsbidrag från kommunen
9
Ersättningar från Kulturens Bildningsverksamhet
10
Sålda biljetter
11
12
Summa inkomster:
Räkna ut den sammanlagda ut summan här.
13
14
Utgifter:Kronor:
15
Bankkostnader
16
Lokalhyra
17
Reseersättningar
18
Hemsida
19
Oförutsedda utgifter
Ha alltid med en post för oförutsedda utgifter. Vi rekommenderar detta att vara 5-10% av övriga utgifter.
20
21
Summa utgifter:
Räkna ut den sammanlagda ut summan här.
22
23
RESULTAT:0
Räkna ut det sammanlagda resultatet här.
24
Resultatet är summan av inkomster minus summan av utgifter.
25
Resultatet ska helst bli noll, eller lite plus.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100