Dotazník k Týždňu slovenských knižníc 2017 - Vyhodnotenie (odpovede)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Časová pečiatkaNázov a sídlo knižnice
Koľko podujatí zrealizovala Vaša knižnica počas TSK?
Koľko účastníkov sa zúčastnilo na zrealizovaných podujatiach?
Koľko ľudí ste pristihli pri čítaní?
Umožnila Vaša knižnica pristihnutým pri čítaní bezplatnú čitateľskú registráciu?
2
6.3.2017 9:54:45
Obecná knižnica Trnovec
Trnovec č. 66, 908 51
00Nie
3
6.3.2017 11:20:31
Obecná knižnica
Unín č.234
000Nie
4
6.3.2017 13:39:31
Obecná knižnica, Školská 284, 90843 Čáry
00Nie
5
14.3.2017 14:06:12
Obecná knižnica,
908 44 Letničie190
000Nie
6
16.3.2017 12:51:10
Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, Bratislava
132Nie
7
20.3.2017 8:02:20
Univerzitná knižnica UCM v Trnave
627522Áno
8
20.3.2017 8:10:23
Krajská Knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen
1862723Nie
9
20.3.2017 8:23:59
Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra č. 1258
1750430Áno
10
20.3.2017 8:36:43
Obecná knižnica Veľké Ripňany
2333Áno
11
20.3.2017 8:37:17
Ľubovnianska knižnica
Letná 6
064 01 Stará Ľubovňa
19509Nie
12
20.3.2017 9:50:49
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
94100Nie
13
20.3.2017 10:03:16
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Akademická knižnica
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6
136Nie
14
20.3.2017 10:12:14
Univerzitná knižnica ŽU v Žiline, Ul. vysokoškolákov 24, 011 84 Žilina
81320231Áno
15
20.3.2017 10:55:22
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
M.R. Štefánika 875
093 01 Vranov nad Topľou
161357Nie
16
20.3.2017 11:07:35
Obec Plášťovce - Obecná knižnica
125nieNie
17
20.3.2017 11:21:55
Mestská knižnica
Kollárova 21
908 51 Holíč
3560Nie
18
20.3.2017 11:28:19
Obecná knižnica v Zázrivej
9195Nie
19
20.3.2017 11:45:00
Miestna knižnica v Pukanci
242Áno
20
20.3.2017 11:52:42
Obecná knižnica Kozárovce
Kozárovce
34220Nie
21
20.3.2017 12:36:20
Obecná knižnica Bátovce
115Nie
22
20.3.2017 12:40:04
Obecná knižnica Ondrejovce
000Nie
23
20.3.2017 12:52:39
Mestská knižnica vo Vrábľoch
sídl. Lúky 1317/3
952 01 Vráble
11194Nie
24
20.3.2017 13:00:44
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Holubyho 5
902 01 Pezinok
1649342Nie
25
20.3.2017 13:01:13
Mestská knižnica Michala Chrásteka
SNP 119
965 01 Žiar nad Hronom
5115Nie
26
20.3.2017 13:02:38
Obecná knižnica 935 25 Nová Dedina 125
486Nie
27
20.3.2017 13:51:47
Záhorská knižnica Senica
12+ 2 výstavy985xÁno
28
20.3.2017 14:00:59
Gemersko-malohontské múzeum - knižnica, Námestie M. Tompu č. 5, 979 01 Rimavská Sobota

Poznámka: registrácia čitateľa v našej knižnici je stále bezplatná
1710Áno
29
20.3.2017 14:04:52
Turčianska knižnica v Martine
Divadelná č. 4619/5
036 01 Martin
4710020Nie
30
20.3.2017 14:08:47Obecná knižnica Čajkov000Nie
31
20.3.2017 14:29:56Obec Smrdáky 000Nie
32
20.3.2017 14:46:17
Knižnica Mateja Hrebendu
Hlavné námestie 8
979 01 Rimavská Sobota
278010Nie
33
20.3.2017 14:47:59
Mestské stredisko kultúry a športu - knižnica
Nám. a.Hlinku 1
953 01 Zlaté Moravce
122890Áno
34
20.3.2017 14:55:52
Obecná knižnica Kúty
Bratislavská 328
908 01 Kúty
4149Nie
35
20.3.2017 18:39:59
Obecná knižnica Veľký Kýr, Námestie sv. Jána
2360Nie
36
21.3.2017 8:36:22
Zemplínska knižnica G. Zvonického,
Štefánikova 20, Michalovce
144310Nie
37
21.3.2017 9:11:37
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Fraňa Mojtu 18
950 51 Nitra
70223540Áno
38
21.3.2017 9:18:41
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
6440Áno
39
21.3.2017 9:26:39
Tekovská knižnica v Leviciach
3212990Áno
40
21.3.2017 11:01:29
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Jilemnického ul. 48
974 04, Banská Bystrica
598845Áno
41
21.3.2017 11:24:29
Mestská knižnica Želiezovce
SNP 2
93701 Želiezovce
685Nie
42
21.3.2017 11:24:31
Obecná knižnica Čata

Čata, Školská 1
260Nie
43
21.3.2017 11:28:04
Obecná knižnica Pohronský Ruskov

Pohronský Ruskov, Kostolná 1
120Nie
44
21.3.2017 11:31:18
Univerzitná knižnica TnUAD v Trenčíne
Horný Šianec 9
Trenčín
911 01
91110Nie
45
21.3.2017 11:39:34
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene
6400Áno
46
21.3.2017 13:16:05
Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady
Obchodná č. 21, 946 51 Nesvady
57521Nie
47
21.3.2017 14:14:01
Považská Knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
2038298Áno
48
21.3.2017 14:24:12
Obecná knižnica Prašice, 1. mája 142, 956 22 Prašice
5860Nie
49
21.3.2017 14:43:11
Obecná knižnica
Štefánikova 25/A
90028 Ivanka pri Dunaji
6145Nie
50
22.3.2017 8:00:25
Mestská knižnica Ľ. Štúra
5. apríla 795/18
957 01 Bánovce nad Bebravou
3128Nie
51
22.3.2017 8:59:32
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
knižnica
Akademická 4
949 01 Nitra
2227-Nie
52
22.3.2017 9:01:04
Slovenská národná knižnica, Martin
1215230Nie
53
22.3.2017 10:26:51
Mesto Myjava - mestská knižnica
Námestie M. R: Štefánika 4
907 14 Myjava
71540Nie
54
22.3.2017 10:59:24
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
Nám. A. H. Škultétyho 5
990 01 Veľký Krtíš
1226118Nie
55
22.3.2017 11:26:01
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
37103953Áno
56
22.3.2017 11:51:34
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
Trnava
31259Áno
57
22.3.2017 11:54:20
Mesto Brezno, Mestská knižnica Brezno, 97701 Brezno, Rázusova 2
6145Nie
58
22.3.2017 14:12:31
Tribečská knižnica v Topoľčanoch
15393Nie
59
22.3.2017 14:42:35
Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská 19
921 01 Piešťany
9826Nie
60
22.3.2017 15:39:40
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova 1
918 20 Trnava
36103314Áno
61
22.3.2017 22:21:58
Obecná knižnica Sobotište
374Nie
62
23.3.2017 9:22:24
Mestská knižnica Hlohovec
354Áno
63
23.3.2017 9:23:13
Obecná knižnica Košolná
2370Nie
64
23.3.2017 9:24:11Obecná knižnica Nižná117Áno
65
23.3.2017 9:25:10
Obecná knižnica Šelpice
1027Nie
66
23.3.2017 9:28:33
Mestská knižnica Stropkov
Hlavná 3
09101 Stropkov
41216Áno
67
23.3.2017 9:38:56
Galantská knižnica Galanta
11316Nie
68
23.3.2017 9:40:28
Obecná knižnica Abrahám
435Nie
69
23.3.2017 9:41:09Obecná knižnica Pata254Nie
70
23.3.2017 9:41:52Mestská knižnica Sereď1617932Nie
71
23.3.2017 9:42:28
Mestská knižnica Sládkovičovo
7166Nie
72
23.3.2017 9:43:00
Obecná knižnica Šoporňa
6165Nie
73
23.3.2017 9:43:34Obecná knižnica Trstice683Nie
74
23.3.2017 9:44:08
Obecná knižnica Veľké Úľany
11138Nie
75
23.3.2017 10:30:02
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
6500Nie
76
23.3.2017 10:43:45
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Ul. Eötvösa 35 , 945 33 Komárno
71980Nie
77
23.3.2017 10:45:57
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 56
031 80 Liptovský Mikuláš
18486Nie
78
23.3.2017 12:17:46
Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Levočská 1
080 01 Prešov
5310678Áno
79
23.3.2017 13:36:54
Obecná knižnica Hrubá Borša
1125Áno
80
23.3.2017 13:49:25
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Hviezdoslavova 3
1244840Áno
81
23.3.2017 14:21:19
Obecná knižnica Ostrov okres Piešťany
6460Nie
82
23.3.2017 14:22:46
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
114860Áno
83
23.3.2017 14:23:41MsK Veľký Meder142100Áno
84
23.3.2017 14:24:17
Obecná knižnica Topoľníky
1270Áno
85
23.3.2017 14:24:54
Obecná knižnica Trhová Hradská
4920Nie
86
23.3.2017 14:25:39
Obecná knižnica Horná Potôň
1270Áno
87
23.3.2017 14:26:13Obecná knižnica Holice2390Áno
88
23.3.2017 14:27:01
Verejná obecná knižnica Dolný Štál
3170Áno
89
23.3.2017 14:27:09
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9
040 01 Košice
465Nie
90
23.3.2017 14:28:07
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho Šamorín
155190Áno
91
24.3.2017 11:14:16
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
ul. Lipová č. 3
048 01 Rožňava
205685Áno
92
24.3.2017 12:15:18
Obecná knižnica Dunajská Lužná
Námestie sv. Martina 3
90042 Dunajská Lužná
240Nie
93
24.3.2017 12:33:12
Obecná knižnica Vinosady, Školská 49, 902 01
238Áno
94
24.3.2017 12:40:32
Obecná knižnica Studienka
000Nie
95
24.3.2017 13:07:04
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

www.oravskakniznica.sk
366407Áno
96
24.3.2017 15:01:26
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
97558 Banská Bystrica
10248-Nie
97
24.3.2017 15:06:30
Staromestská knižnica
Blumentálska 10/a
814 41 Bratislava
24563125Áno
98
24.3.2017 15:15:49
Mestská knižnica Ruda Morica, Hlavná 90/A, 900 31 Stupava
92200Nie
99
24.3.2017 16:22:03
Obecná knižnica Častá
Na Vŕšku 430
900 89 Častá
235Nie
100
24.3.2017 16:35:35
Miestna ľudová knižnica Zohor
Obchodná 7
90051 Zohor
6101Nie
Loading...