ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
MÁY XÚC
2
STTTên xe, máy thi côngBiển sốĐịnh mức tiêu hao nhiên liệuLái xeGhi chú
3
1Máy xúc PC120-6 (xích tốt)
Mua ngày: 27/10/2022
11,9 lít / giờLong An
4
2Máy xúc PC120-6 (xích thường)
Mua ngày: 27/10/2022
9,8 lít / giờNguyễn Văn Y.Nhi 0964.035.191Long An
5
3Máy xúc PC KOMATSU 350-6 Năm SX: 2008 Mua ngày: 12.09.202222XA-057422,58 lít/ giờTây Thiên
6
4Máy đào bánh lốp DX 140 W ACE Năm SX: 2013 Mua ngày10.202022LA - 041712,35 lít/ giờLương Mạnh Hùng
0986.132.230
Bắc Giang
7
5Máy đào bánh lốp DX 140 Năm SX: 2016 Mua ngày 23.2.202322LA-0467Chưa định mứcNguyễn Hữu Tâm
0366.963.271
Tuyên Quang
8
6Máy đào bánh lốp DOOSAN DX 140 Năm SX: 2015 Mua ngày: 31.08.202022LA - 038012 lít / giờLê Văn Vương
0367.080.981
Bắc Giang
9
7Máy đào bánh lốp KOMATSU PW140-7 Năm SX: 2009 Mua ngày: 31.08.202022LA - 038111-13 lít/giờNguyễn Điền Nguyên 0877.976.343Long An
10
8Máy xúc bánh xích DOOSAN DX 360 Năm SX: Mua ngày: 14.04.202222XA - 054433,88 lít / giờTrần Đại Giang 0963.029.092Bắc Giang
11
9Máy xúc bánh xích KOBECO SK210-8 Năm SX: Mua ngày: 03.10.202211,6 lít / giờPhùng Dự 0986.502.234Long An
12
10Máy xúc bánh xích KOMATSU PC200-8 Năm SX: Mua ngày: 01.10.202214,82 lít / giờTrần Văn Hồng 0968.014.525Long An
13
11Máy xúc bánh xích PC KOMATSU 200-8N1-1221 Năm SX: Mua ngày: 28.02.202222XA - 055414,82 lít/ giờTrần Văn Thành 0347.456.891Long An
14
12Máy xúc bánh xích PC KOMATSU 200-8N1 - 1255 Năm SX: Mua ngày: 05.03.202222XA - 057020 lít/giờXuân Văn Chiến 0989.038.799Tuyên Quang
15
13Máy xúc bánh xích PC KOMATSU 200-8N1 Năm SX: 2009 Mua ngày: 10.202022LA - 052317,64 lít/ giờĐỗ Cao Khương 0973.035.361Tây Thiên
16
14Máy xúc bánh xích PC KOMATSU 200-8N1 Năm SX: 2011 Mua ngày: 10.202022LA - 052421,17 lít/ giờNông Văn Triệu 0972.710.733Bắc Giang
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100