Laporan Perkara Diterima dan Diputus
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
2
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS IA
3
BULAN FEBRUARI TAHUN 2019
4
LIPA8
5
No UrutJENIS PERKARABANYAKNYA PERKARAPUTUS BULAN INIJumlah lajur 6,7,8,9,10,11Sisa Akhir Bulan (512)BandingKasasiP.KKeterangan
6
Sisa Bulan LaluMasukJumlahDicabutDikabulkanDitolakTidak DiterimaDigugurkanDicoret dari Register
7
8
9
1234567891011121314151617
10
A. PERKAWINAN
11
1Izin Poligami--------------
12
2Pencegahan Perkawinan--------------
13
3Penolakan Perkawinan oleh PPN--------------
14
4Pembatalan Perkawinan1-1-------1---
15
5Kelalaian atas kewajiban suami/isteri--------------
16
6Cerai Talak532275325----28471--
17
7Cerai Gugat16880248459-226731751--
18
8Harta Bersama5-5--11--231--
19
9Penguasaan anak/Hadhanah2-2----1-11---
20
10Nafkah Anak oleh Ibu--------------
21
11Hakhak Bekas Isteri--------------
22
12Pengesahan Anak--------------
23
13Pencabutan Kekuasaan Orang Tua--------------
24
14Perwalian325-2----23---
25
15Pencabutan Kekuasaan Wali--------------
26
16Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali--------------
27
17Ganti Rugi Terhadap Wali--------------
28
18Asal Usul Anak1-1-1----1----
29
19Penolakan Kawin Campuran--------------
30
20Itsbat nikah
31
Gugat Itsbat Nikah336-1----15---
32
Itsbat nikah19928-711-21117---
33
21Izin Kawin--------------
34
22Dispensasi Kawin134-------4---
35
23Wali Adhol1-1-------1---
36
24Pengangkatan Anak-11-------1---
37
B. EKONOMI SYARI'AH--------------
38
C. KEWARISAN2-2-----111---
39
D. WASIAT1-1---1--1----
40
E. HIBAH1-1-------1---
41
F. WAKAF--------------
42
G. ZAKAT/INFAK SHADAQAH--------------
43
H. PENETAPAN AHLI WARIS921111----29---
44
I. DERDEN VERZET--------------
45
J. Lainlain (Perubahan Nama)--------------
46
J U M L A H27012239289625391232693--
47
VERZET1-1--1---1----
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu