Laporan Perkara Diterima dan Diputus
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
2
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS IA
3
BULAN JUNI TAHUN 2018
4
LIPA8
5
No UrutJENIS PERKARABANYAKNYA PERKARAPUTUS BULAN INIJumlah lajur 6,7,8,9,10,11Sisa Akhir Bulan (512)BandingKasasiP.KKeterangan
6
Sisa Bulan LaluMasukJumlahDicabutDikabulkanDitolakTidak DiterimaDigugurkanDicoret dari Register
7
8
9
1234567891011121314151617
10
A. PERKAWINAN
11
1Izin Poligami--------------
12
2Pencegahan Perkawinan--------------
13
3Penolakan Perkawinan oleh PPN--------------
14
4Pembatalan Perkawinan--------------
15
5Kelalaian atas kewajiban suami/isteri1121-----11---
16
6Cerai Talak3854329---11231---
17
7Cerai Gugat12932161436-11143118---
18
8Harta Bersama1-1-------1---
19
9Penguasaan anak/Hadhanah-22-------2---
20
10Nafkah Anak oleh Ibu--------------
21
11Hakhak Bekas Isteri--------------
22
12Pengesahan Anak--------------
23
13Pencabutan Kekuasaan Orang Tua--------------
24
14Perwalian314-----113---
25
15Pencabutan Kekuasaan Wali--------------
26
16Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali--------------
27
17Ganti Rugi Terhadap Wali--------------
28
18Asal Usul Anak-11-------1---
29
19Penolakan Kawin Campuran--------------
30
20Itsbat nikah
31
Gugat Itsbat Nikah516-2----24---
32
Itsbat nikah12517-5-1--611---
33
21Izin Kawin--------------
34
22Dispensasi Kawin314-3----31---
35
23Wali Adhol1-1-------1---
36
24Pengangkatan Anak--------------
37
B. EKONOMI SYARI'AH--------------
38
C. KEWARISAN2-2-------2---
39
D. WASIAT1-1-------1---
40
E. HIBAH1-1-------1---
41
F. WAKAF--------------
42
G. ZAKAT/INFAK SHADAQAH--------------
43
H. PENETAPAN AHLI WARIS1642026----812---
44
I. DERDEN VERZET--------------
45
J. Lainlain (Perubahan Nama)--------------
46
J U M L A H213532669610213761900000
47
VERZET2-2-------2---
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Juni 2018
Mei 2018
April 2018
Maret 2018
Februari 2018
Januari 2018
2017
Februari 2017
Maret 2017
April 2017
Mei 2017
Juni 2017
 
 
Main menu