Yleiskaavan ponnet
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Kaikki ponnet löytyvät KH:n listalta
2
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Keha_2017-10-23_Khs_37_El
3
PuoluePonsiPonnen pointtivastauksen tiivistelmä
Onko ok?
kommentteja
4
rkpValtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi kaupunkibulevardien suunnittelusta ja rakentamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassaBulevardit pitäisi rakentaa vähiten ongelmia aiheuttavat ensinKaupunkibulevardien rakentamistavassa ja ja -järjestyksessä otetaan kaikki mahdolliset näkökulmat huomioonok
5
sdpValtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi kaupunkibulevardien suunnittelusta Helsingin uudessa yleiskaavassaBulevardit pitäisi suunnitella niin, että ruuhkaa pyritään pikemminkin vähentämään kuin lisäämään.Bulevardien suunnittelussa ruuhkautumista pyritään välttämäänok
6
kokValtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Lauttasaaren rantojen jättämisestä luonnollisiksi Helsingin uudessa yleiskaavassaLauttasaaren rannoille pitää rakentaa mahdollisimman vähänPääosalle lauttasaaren luonnontilaisista rannoista ei suunnitella yleiskaavassa rakentamista.ok
7
vihrValtuutettu Elina Moision toivomusponsi Lauttasaaren kulttuuriympäristöstä ja täydennysrakentamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassaLauttasaaren kulttuuriympäristöjä ja luontoa tulee kunnioittaa, aivan erityisesti lemisaaren osaltaLauttasaaren kulttuuriympäristöllä on maakuntakaavan tuoma suoja, ja luontoalueistakin moni on eri tavoin arvokkaaksi kirjattuok?
8
kokValtuutettu Ulla-Maija Urhon toivomusponsi Lauttasaaren Kotkavuoren alueen kokonaistarkastelusta Helsingin uudessa yleiskaavassaKotkavuoren alueelle on syytä tehdä kokonaistarkasteluKotkavuoren alueelle ollaan tekemässä kokonaistarkasteluok
9
vihrValtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi Pirkkolan urheilupuistossa sijaitsevan pysäköintialueen siirtämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassaPirkkolan urheilupuiston pohjoinen parkkis pitäsi siirtää toisaalle ja muuttaa alue osaksi keskuspuistoakaikki pysäköinti on välttämätöntä ja minkään muuttaminen vaikeaa tai ikävääei okVähän vakavammin voisi miettiä tapoja päästä eroon parkkiksesta + ajotiestä keskellä puistoa
10
vihrValtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Keskuspuiston luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista Helsingin uudessa yleiskaavassaKeskuspuiston luontoa täytyy suojata erityisestiKeskuspuiston luontoa täytyy suojata erityisestiok?Jos keskuspuiston luontovaikutuksiin halutaan puuttua, tämä on oikea kohta
11
vihrValtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Maunulan uurnalehdon kehittämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassaUurnalehto voisi olla metsäisempi, ja aitoja poistaa että eläimet saavat kulkeaUurnalehto kuuluu suerakunnalle, eikä kaupunki halua hyppiä kirkon tontilleok
12
kokValtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi uuden leirintäaluepaikan käytettävyydestä ja matkailupalveluista Helsingin uudessa yleiskaavassaLeirintäaluetta ei saa siirtää ennen kun selvitetään uuden paikan soveltuvuus leirintäalueeksi.mahdolliste uusien paikkojen soveltuvuus selvitetään ennen kun päätetään mahdollisesta leirintäalueen siirrosta.ok
13
kokValtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi yritys- ja matkailuvaikutusten tekemisestä koskien Rastilan leirintäalueen siirtoa Helsingin uudessa yleiskaavassaLeirintäalueen siirrosta pitää tehdä yritys- ja matkailuvaikutusten arviointitarvittavat arvioinnit tehdään ennen päätöksiä leirintäalueen siirrostaok
14
vihrValtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Malmin kentän ympäristön virkistys- ja luontoalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassaSelvitetään mahdollisuus säilyttää kentän ympäristön luontoaKaavarungossa on selvitetty asiaa, lisääkin selvitetään. Hiihtoreitti säilyy?Tarkistetaan merkittävimpien kohteiden tilanne ja onko syytä tehdä jotain niiden suhteen.
15
vihrValtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Pornaistenniemen rakentamisen vaikutuksesta Natura-alueen suoja-alueeseen Helsingin uudessa yleiskaavassaRakennetaan mahdollisimman vähän Pornaistenniemeen, jotta viheryhteys Viikkiin säilyy vahvananatura ja luonnonsuojelualue velvoittavat rakentamaan myös niiden vieressä niin, etteivät arvot vaarannuok
16
vasValtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi Veräjämäen ja Pirunkallion metsäalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassaVeräjämäen ja Pirunkallion tärkeimpiin osiin ei tulisi rakentaaEi olla rakentamassa. Mahdollinen rakentaminen tulisi maaherrantien varteenok?
17
vihrValtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Melkin alueen taajamarakentamisen pidättäytymisestä Helsingin uudessa yleiskaavassamelkkiä ei pitäisi rakentaa vaan kehittää virkistyskäyttöäMelkkiä ei olla rakentamassa näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Saari on valtion, eikä virkistyskäyttöäkään oikein voi kehittää ilman valtion myötävaikutusta
18
vihrValtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Pro Tuomarinkylä -liikkeen suunnitelmasta Helsingin uudessa yleiskaavassaAsemakaavoituksessa tulisi selvittää myös mahdollisuus käyttää pro Tuomarinkylän vaihtoehtosuunnitelmaaTullaan selvittämään, ja yhteistyötä halutaan tehdäok
19
vihrValtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Helsingin kallioluonnon säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassaLuonnonkallioit tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttääLuonnonkallioit tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttääok?
20
kokValtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi luonnontilaisten ranta-alueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassaLuonnontilaiset rannat tulisi säilyttääLuonnontilaisia rantoja säilytettään mahdollisuuksien mukaan. Siellä, missä virkistyskäyttö kasvaa paljon, tarvitaan rakennettuja polkuja ymok?
21
sdpValtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi asukkaiden ja ulkoilijoiden toiveiden huomioimisesta Helsingin uudessa yleiskaavassaAsukkaiden ja ulkoilijoiden toiveet pitäisi huomioidakaikkien toiveet pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaanok
22
kokValtuutettu Ulla-Maija Urhon toivomusponsi kouluista ja päiväkodeista isosti tiivistettävissä kaupunginosissa Helsingin uudessa yleiskaavassaKouluille ja päiväkodeille pitää varata tilaaTullaan varaamaan.ok
23
psValtuutettu Nina Hurun toivomusponsi Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassahelsinkiin pitäisi perustaa kansallinen kaupunkipuistoPerustamisselvitys on jo käynnissäok
24
psValtuutettu Nina Hurun toivomusponsi vanhusten palveluasuntotarpeen selvittämisestä kaavoituksessa Helsingin uudessa yleiskaavassaVanhuksille tarvitaan palveluasuntojakaikille yleiskaavan asumisene varatuille aueille voi rakentaa myös palveluasuntojaok
25
vihrValtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Helsingin houkuttelevuuden edistämisestä matkailukohteena Helsingin uudessa yleiskaavassahelsingin houkuttelevuutta matkailukohteena pitää edistää, erityisesti saaristoa hyöldyntäenmatkailua ja saaristoa on sittemmin nostettu esiin strategiassaok?
26
kokValtuutettu Ulla-Maija Urhon toivomusponsi rakennustehokkuuden nostamisesta rakennetuilla alueilla ja sen jälkeen luonnontilaisilla alueilla Helsingin uudessa yleiskaavassaEnsin pitäisi rakentaa jo rakennetuille alueilleTäydennysrakennetaan niin paljon kuin voidaan, mutta se on aika vaikeaa. Siksi tarvitaan myös uusia alueita.ok
27
vihrValtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi asemakaavoituksen aloittamisesta kaupunkirakennetta tiivistämällä Helsingin uudessa yleiskaavassaEnsin pitäisi rakentaa jo rakennetuille alueilleTäydennysrakennetaan niin paljon kuin voidaan, mutta se on aika vaikeaa. Siksi tarvitaan myös uusia alueita.ok
28
psValtuutettu Mika Raatikaisen toivomusponsi Vartiosaaren itäosien kallioiden säilyttämisestä luonnontilaisina Vartiosaaren osayleiskaavassaVartsikan itäpään kallioille ei saisi rakentaaVartsikan itäpään kallioille ei suunnitella rakentamista?Vastaus itse kysymykseen on ok, mutta oikeastaan koko saarta voisi kehittää virkistysalueena
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu