NJS Felleskassen - Regnskap 2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
kr
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABNOPQRUVWXYZ
1
Resultatregnskap 2018
01.01 -30.03
30.03 .31.12
2
Pr 31.12 2017 i dkkr.2013201420152016201720172018201920202021
3
Inntekter
4
Kontingenter 18 015 6 750 5 175 5 175 17 103 24716,99249106915
5
Abonnementsinntekter - - - - -
6
Deltakeravgifter - 4 200 - - -
7
Sponsorinntekter - - - - -
8
Diverse inntekter - 750 - - -
9
Sum inntekter 18 015 11 700 5 175 5 175 17 103 24 716,99 249106915
10
11
Kostnader
12
Sekretariat / Administrasjon 2 959 236 - 2 222 2 416 2371,06
13
Sekr. honorar - - - - -
14
Adm 2 959 236 - 2 222 2 416
15
Allmøter / Nordisk styrmøte 9 814 44 603 2 041 - - 20304,38
16
Årsmøter / Allmøter - 43 432 - - -
17
Styremøte 9 814 1 171 2 041 - -
18
Seksjonene - - - - -
19
A - - - - -
20
B - - - - -
21
C - - - - -
22
E - - - - -
23
K - - - - -
24
T - - - - -
25
Reiser / Transport 1 753 - - - -
26
Reiser 1 753 - - - -
27
Transport - - - - -
28
Andre arrangementer/Nordic Rail
11 968 - - - -
29
Gaver 3 090 - - -
30
Diverse utgifter - 11 173 - - -
31
Sum driftskostnader 26 494 59 102 2 041 2 222 2 416 2 371 20304,38
32
33
Finansposter
34
Renteinntekter og agio 3 649 2 164 1 421 550 -
35
Rentekostnad og disagio - - - - -
36
Bankgebyrer 299 200 50 - 50 200,00150
37
Netto finanskostnader -3 350 -1 964 -1 371 -550 50 200,00 150
38
39
Resultat -5 129 -45 439 4 505 3 503 14 637 22 145,93 4455,62
40
41
42
Balanse 2018
43
2013201420152016201720172018
44
Eiendeler
45
Omløpsmidler
46
Bank Felleskassen i Norge 151 533 99 605 101 868 100 196 -
50
Bank Felleskassen i Danmark
125 666 92805,09114951,02
51
Utestående 8 894 3 415 5 175 10 350 -
52
Svensk seksjon - - - - -
53
Dansk seksjon 3 415 3 415 - - -
54
Finsk seksjon 3 600 - - - -
55
Norsk seksjon 1 879 - 5 175 10 350 -
56
Sum omløpsmidler 160 428 103 020 107 043 110 546 - 92805,09114951,02
57
58
Anleggsmidler
59
60
Sum eiendeler 160 428 103 020 107 043 110 546 - 114951,02
61
62
Egenkapital og gjeld
63
Egenkapital
64
Pr. 1. Janaur 153 588 148 459 103 020 107 526 111 029 92805,09114951,02
65
Årets resultat -5 129 -45 439 4 505 3 503 14 637 22 145,93 4455,62
66
Sum egenkapital 148 459 103 020 107 526 111 029 125 666 114 951,02 119406,64
67
68
Langsiktig gjeld - - - - -
69
70
Kortsiktig gjeld 11 968 - -483 -483 -
71
72
Sum egenkapital og gjeld 160 428 103 020 107 043 110 546 125 665,82 114 951,02 119406,64
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Loading...