ทะเบียนคุมการใช้งบฯ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนคุมการใช้งบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560
2
งานงบประมาณและโครงการ กลุ่มบริหารนโยบายและแผน โรงเรียนขุขันธ์
3
เลขที่โครงการ/กิจกรรมกลุ่มงานผู้รับผิดชอบงบประมาณรวมใช้แล้วใช้ครั้งนี้คงเหลือ
4
อุดหนุน
รายได้
อื่นๆ
5
1
อบรมผู้กำกับลูกเสือ**ยกเลิก
กิจกรรม
อ.ทิพย์วรรณ
6
2
แข่งขันทักษะวิชาการ
วิชาการ
อ.สุวัฒน์
685,000685,000115,000570,000
7
3
จัดซื้อวัสดุในการแข่งขันทักษะวิชาการ
วิชาการ
ภาษาไทย
5,0005,0002,5002,500
8
5
จัดซื้อวัสดุงานสารบรรณ
ธุรการ
อ.จุฑารัตน์
50,00050,000100,0006,50093,500
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu