ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4

Welke tekst moet gewijzigd?Tekst wijzigen in
Datum wijziging
5
In de routelijn van het Noaberpad wordt onderscheid gemaakt tussen verharde en onverharde delen. Dit onderscheid is echter niet opgenomen in de legenda achterin de gids. De verharde delen worden weergegeven door een ononderbroken rode lijn. De onverharde delen worden weergegeven door een rood-wit onderbroken lijn.
https://drive.google.com/file/d/1WOl-pH7FQVNlYXUNUsW04uAtHeOoGn56/view?usp=sharing
28-10-2021
6
b32|k6|r►7Tegenover de receptie.....t/m regel 12....en na 50m linksaf de Paviljoenweg op.Molenweg vervolgen. Einde Molenweg rechtsaf Wedderbergenweg. Op kruizing linksaf de paviljoenweg op.30-08-2020
7
b32|k6|r◄6en na 50m linksaf.....t/m regel 10 linksaf de weg op.Wedderbergenweg. Op splising met Molenweg linksaf. N368...30-08-2020
8
b35|k7|r►16Linksaf over vlonder, Westeresch rechtdoor breed graspad.Over vlonder linksaf, Westeresch, breed zand pad eerste pad rechts gaat over in asfalt weg09-07-2019
9
b35|k7|r◄3Asfaltweg gaat over in graspad. Rechtdoor Westeresch verlaten.Asfaltweg gaat over in zandpad, aan het eind linksaf, na een bocht naar links rechts af over een vlonder de Westeresch verlaten.09-07-2019
10
b38|k9|r►7-9Voor de brug rechtsaf....t/m regel 9....linksaf het klaphek door.Na 350m rechtsaf via overstapje tot aan de Ruiten Aa. Rechtsaf pad volgen. Achter Theeschenkerij linksaf via klaphek. Voor Ruiten Aa na klaphek rechtsaf, voor afrastering links langs bosrand.10-05-2022
11
b38|k9|r◄8-9Na klaphek rechtsaf....t/m regel 9.....linksaf. Renneborgweg.Bij afrastering rechts. Linksaf via klaphek, achter Theeschenkerij na klaphek rechtsaf. Pad volgen tot deze aansluit bij oever Ruiten Aa. Linksaf, via overstapje naar Renneborgweg. Linksaf.10-05-2022
12
b41|k10|r►11Na vierde brug voorbij huisje rechtsaf.Na vierde huisje voorbij huisje rechtsaf RB Mulderstraat17-07-2019
13
b41|k10|r►12straat rechtsaf klaphek door, graspadstraat. Na Hek, over graspad langs de afrastering.17-07-2019
14
b41|k10|r►14Einde linksaf inundatieweg.Einde rechtsaf inundatieweg.17-07-2019
15
b56|k16|r►2Betonpad volgen, .... t/m regel 5 ... lopen, graspad.Betonpad volgen. Na bocht naar links rechtdoor lopen graspad op, water aan de rechterhand.27-05-2020
16
b56|k16|r◄12water aan linkerhand...t/m regel 14... De verharde Roswinkelderweg. water aan linkerhand. Betonpad volgen naar rechts. De verharde Roswinkelderweg oversteken.27-05-2020
17
b60|k17a|r►8-10Voor 4-baansweg.....t/m..(na 50m bankje).Voor 4-baansweg rechtsaf. Autoweg oversteken. Eerste weg links boswachterij Emmen in. Smal pad volgen, dat later een bocht naar rechts maakt.12-09-2018
18
b60|k17a|r►10veeroosterklaphek12-09-2018
19
b60|k17a|r►11tweede veeroosterklaphek12-09-2018
20
b60|k17a|r►12derde veeroosterklaphek met veerooster12-09-2018
21
b60|k17a|r◄2veeroosterklaphek met veerooster12-09-2018
22
b60|k17a|r◄2veeroosterklaphek12-09-2018
23
b60|k17a|r◄3tweede veeroosterklaphek12-09-2018
24
b60|k17a|r◄4-6Voorbij bankje....t/m.. voetpad op.einde smalle pad rechtsaf, Autoweg oversteken en secundaire weg met de bocht naar rechts volgen. Linksaf voetpad op.12-09-2018
25
b62|k17bKaart vervangen. Zie de link hiernaasthttps://drive.google.com/open?id=1bjsXbK2bedozWJqyLlPLMBEqoFnKDGKa12-04-2018
26
b63|k17b|r►2Volgende splitsing.......Eerste pad rechtsaf.Pad vervolgen tot klinkerweg.18-10-2020
27
b63|k17b|r◄11-13Na 50 m bij keien .......Op splitsing rechtsaf. (17b)Deze klinkerweg naar beneden volgen. Na 280m rechtsaf. Sintelpad volgen. Op splitsing rechtsaf (17b)18-10-2020
28
b65|k18|r►13Linksaf langs W.A. kanaal en langs theeschenkerij.Linksaf langs W.A kanaal. 27-03-2022
29
b65|k18|r◄ 5Langs W.A kanaal en theeschenkerij.Langs W.A. kanaal.27-03-2022
30
b71|k21|r►7-19Linksaf graslaan bij bordje.....t/m regel 19 ....Kruising brede graslaan rechtsaf.Linksaf laan bij bordje Stilteplaats. Pad schuin naar links volgen naar bomenrij, rechtsaf. Einde rechtsaf naar monument Stilteplaats. Achtermonument linksaf. Op kruising rechtsaf, pad door het veld volgen.Greppel oversteken, veenpad verder volgen. Het bos in en na klaphek linksaf. Einde na twee klaphekjes brug oversteken, linksaf langs sloot. Voor het hek rechtsaf, brede strook tussen afsrasteringen. Na veerooster rechtsaf, na 50 m linksaf tussen twee watertjes door. Op splitsing bij paal 99 rechtsaf. Bij splitsing na klaphek linksaf. Kruising paal 09 brede laan rechtsaf.04-05-2022
31
b71|21\r◄ 3-15Graslaan. Na 120m........t/m regel 15....... verharde weg. ZuiderslootBrede laan. Bij kruising paal 09 linksaf, splitsing rechtsaf door klaphek. Bij splitsing paal 99 linksaf tussen twee watertjes door. Rechtsaf, na 50 m linksaf over veerooster.Bredestrook tussen afrasteringen volgen. Voor sloot linksaf en via 2 klaphekjes het hoogveen op. Door klaphekje het bos in. Veenpad blijven volgen. Greppel oversteken, pad volgen door het veld. Kruising linksaf tot monument Stilteplaats. Achter monument pad volgen. Bij 1e kruising rechtdoor, na 130 m linksaf door het veld. Daarna schuin rechts aanhouden tot verharde weg. Zuidersloot.04-05-2022
32
b75|k23|r►5-8Steeds rechtdoor.........harde weg.Na ongeveer 2 km de weg mee naar rechts volgen en dan na ongeveer 500 m de weg mee naar links volgen.26-10-2020
33
b75|k23|r◄2-4Deze weg wordt een.....verharde weg.Er volgt een bocht naar rechts en een bocht naar links.26-10-2020
34
b85|k26|r►12-14Na paal nr. 6 ..... Scheerhorner Diek kruisen.Bij kruising rechtsaf, Scheerhorner Diek. Bij kruising bij “Grafschaft Tinkerhof Nyenhuis” linksaf.06-04-2019
35
b85|k26|r◄2-3Scheerhorner Diek kruisen. Over erf van boerderij langs stalen hek. Op asfaltweg linksaf.Zandweg wordt asfaltweg. Einde weg rechtsaf, Scheerhorner Diek. Bij kruising linksaf, Osterwalderweg06-04-2019
36
b86|k27Café Getränkemarkt Stegink op de Hauptstrasse 4 in Esche is gesloten12-03-2018
37
b91|k29|r►1(28) Langs Rathaus(29) Langs Rathaus14-12-2018
38
b91|k29|r►20Bij de grote kei (29)Bij de grote kei (30)14-12-2018
39
b91|k29|r◄1Na de grens (29)Na de grens (30)14-12-2018
40
b91|k29|r◄19Langs Rathaus richting kerk (28)Langs Rathaus richting kerk (29)
14-12-2018
41
b107|k35|r►6-7 Na 200 meter...Na 250 meter...29-08-2018
42
b107|k35|r►7-10Eerste pad rechts,..... van paden rechtsaf.De regels 7 ( vanaf 'Eerste pad rechts') tot 10 (tot en met 'van paden rechtsaf') verwijderen.14-05-2020
43
b107|k35|r◄4-8Waar links bos begint......Na 25 m de verkeersweg N732Na ongeveer 200 m op deze zandweg, waar rechts bos begint, rechtsaf langs hek bospad in. Einde pad door hek en rechtsaf over parallelweg. Na 250 m de verkeersweg N73214-05-2020
44
b110|k37|r►6-11Op kruising....... (Horsterveldweg). Tijdelijke afsluiting i.v.m. natuurherstelwerkzaamhedenRechtdoor over fietspad. Einde fietspad rechtsaf Horsterveldweg23-09-2021
45
b110|k37|r◄6-12Waar fietspad....Spiksweg. Tijdelijke afsluiting i.v.m. natuurherstelwerkzaamhedenWaar fietspad naar links gaat (Glanerbeekweg) linksaf fietspad op gaan. Na het natuurreservaat Aamsveen eerste weg linksaf, Spiksweg.23-09-2021
46
b113|k38|r►6-7Op viersprong rechtdoor. Bij boerderij Erve 't Spik rechtsafPad volgen, bocht naar links en beek oversteken, doorlopen tot boerderij Erve ’t Spik. Daar rechtsaf.17-12-2018
47
b113|k38|r◄5-7Na 100 m linksaf naar .....Bij de kruising met brede zandwegNa 100 m linksaf naar boerderij Erve ’t Spik en direct daarna weer linksaf, smal bospad, beek oversteken. Bij de kruising met brede zandweg 17-12-2018
48
b115|k39|r► 1-3In een flauwe bocht..........het natuurreservaat ingaan.In een flauwe bocht naar rechts bij hekken linksaf, het natuurreservaat ingaan.19-01-2022
49
b117|k39|r◄ 24-26Einde pad bij rechtsaf. Na 750 meter.....bordje "Witte Veen".Einde pad rechtsaf. Na 750 meter met een bocht mee naar links en direct daarna rechtsaf.19-01-2022
50
b115|k39|r► 19-22 Kort erna bij een bank...   Op splitsing linksaf,wordt Beekweg..  Kort erna bij een bank linksaf. Bospad volgen, bij splitsing rechtsaf. Aan het eind linksaf, door het hek, linksaf zandweg volgen.Na ongeveer 400 m, intussen asfaltweg geworden, linksaf. Na ongeveer 160 m zandweg kruisen en rechtdoor tot asfaltweg. Daar linksaf.23-03-2022
51
b117|k39|r◄ 12-15Op splitsing rechtsaf naar kwekerij Aatree.........rechtsaf.Op splitsing linksaf en na 10 meter zandweg kruisen. Na ongeveer 160 m rechtsaf asfaltweg opgaan. Wordt zandpad. Na ongeveer 400 m rechtsaf door hek en gelijk rechtsaf een bospad in. Bij splitsing linksaf, op t-splitsing, bij een bank, rechtsaf.22-08-2018
52
b119|k40|r► 2-3Kort erna rechtsaf Oortjesweg.Bij bocht naar rechts rechtdoor gaan, zandweg met fietspad. Bij eenRegel 2: na Oortsjesweg: Weglaten: Bij een 18-12-2018
53
b119|k40|r► 13-16Omleidingsroute voor wandelaars met een hond. Vanaf: linksaf. Drukke verkeersweg (Buurserstraat) ....  tot aan: regel 16: pad op asfaltweg linksaf. Drukke verkeersweg (Buurserstraat) niet oversteken, maar rechtsaf 700 meter volgen. Eerste weg linksaf (Schansweg) tot brug. U bent weer op het Noaberpad. 22-08-2018
54
b119|k40|r◄ 1-5Omleidingsroute voor wandelaars met een hond. Vanaf: (41) Na de brug .... tot aan: Einde pad weg oversteken en Ronde Bultenweg ingaan.Na de brug weg rechtdoor volgen tot einde. Rechtsaf en na 700 meter linksaf, Ronde Bultenweg. U bent weer op het Noaberpad.22-08-2018
55
b121|k41|r► 19NB: Alternatief.....km 263 en 264.NB: Alternatief..... km 273,3 en 274,6.14-06-2018
56
b121|k41|r◄ 19NB: Alternatief.....km 263 en 264.NB: Alternatief..... km 273,3 en 274,6.14-06-2018
57
b134|k46|r► 9In Vreden is de kruising Bundesstrasse (B70 - Ringstrasse vernieuwd en de beveiligde voetgangersoversteek even verderop verwijderd. Print de aangepaste routebeschrijving en kaart en volg de aangepaste markering.https://drive.google.com/file/d/1o6wyTg1KFTxP0MIRNTGLUulZ_PjqnGmj/view?usp=sharing19-09-2019
58
b134|k46|r◄ 10In Vreden is de kruising Bundesstrasse (B70 - Ringstrasse vernieuwd en de beveiligde voetgangersoversteek even verderop verwijderd. Print de aangepaste routebeschrijving en kaart en volg de aangepaste markering.https://drive.google.com/file/d/1o6wyTg1KFTxP0MIRNTGLUulZ_PjqnGmj/view?usp=sharing19-09-2019
59
b135I46Ir► 3Busbahnhofparkeerplaats07-04-2023
60
b135|k46|r◄ 18Busbahnhofparkeerplaats07-04-2023
61
b139-143|k48-50|Hele tekst wijzigen bij kaart 48, kaart 49 en kaart 50. Zie de link hiernaasthttps://drive.google.com/file/d/1t95IotHnpYlUz5pfuu90aqN4Z-RHUpll/view?usp=sharing24-03-2018
62
b147|k52|De kwetsbare gronden in Natura 2000 gebied Bekendelle zijn in het voorjaar van 2021 afgesloten ter bescherming van de flora. Om die reden is de route langs het riviertje Boven Slinge aangepast.https://drive.google.com/file/d/1KlwKGf8bI6IHfHCTJQM3r7parB0GaQYF/view?usp=sharing27-03-2021
63
b147|k52|Bij hoog water is het niet mogelijk met droge voeten langs de Boven Slinge te lopen.
Volg de blauwe lijn bij hoog water. De omleiding is niet gemarkeerd.
https://drive.google.com/file/d/17kkric_M5oGyVWdJT0sSXjf7E_pEylUL/view?usp=sharing16-01-2023
64
b147|k52|Markeringen worden in Bekendelle frequent overgeschilderd. Wees alert. Zie de link hiernaasthttps://drive.google.com/file/d/1_t-H0f6nf9Pg8TCRV4uW9g_5kIdzTQNr/view?usp=sharing27-03-2021
65
b157Ik55IVanwege werkzaamheden langs de Bocholter Aa in Bocholt tussen het Textielmuseum en de Theodor-Heuss-Ring is ter plekke een omleidingsroute gemaakt. De omleiding duurt waarschijnlijk tot medio 2023. Zie de link hiernaast voor de omleidingsroute. https://drive.google.com/file/d/1_RKrR_qLJkMHbXkCKDX2W-Okrmh6khVZ/view?usp=sharing14-1-2023
66
b159|k56|Op pagina 159 staan een foto en een beschrijving van het oude stadhuis van Bocholt. Hoewel dit gebouw niet aan het Noaberpad ligt, is het de moeite van het bezichtigen waard. Voor de route ernaartoe zie de link hiernaast.https://drive.google.com/file/d/1agfx-ni3DvF9DxzMRvq-LOK-5wNWa7dr/view?usp=sharing28-1-2019
67
b165|k59|r► 16-17Voor sportkantine linksaf naar asfaltweg. (60)Bij sportkantine rechtsaf naar asfaltweg. (60)15-11-2018
68
b165|k59|r► 12De route bij Anholt is aangepast en loopt nu langs de Fürstliche Gruftkapelle. Zie de link hiernaast.https://drive.google.com/file/d/1UPtyzdLNgwv0OZKW-8a-6FBsvOq_Ou02/view?usp=sharing24-6-2020
69
b167|k60|r◄ 13De route bij Anholt is aangepast en loopt nu langs de Fürstliche Gruftkapelle. Zie de link hiernaast.https://drive.google.com/file/d/1UPtyzdLNgwv0OZKW-8a-6FBsvOq_Ou02/view?usp=sharing24-6-2020
70
b173|k61|r► 1Na de brug (59)Na de brug (61)15-11-2018
71
b173|k61|r► 14Marktstraat in (60)Marktstraat in (62)15-11-2018
72
b173|k61|r◄ 1Op Markt rechtsaf. (60)Op Markt rechtsaf (62)15-11-2018
73
b173|k61|r◄ 13Bij brug (59) linksaf de brug over.Bij brug (61) linksaf de brug over.15-11-2018
74
b181Ik65In het Bergherbos ligt de enige loopgravenstelling uit de Eerste Wereldoorlog in Nederland. Deze historisch unieke stelling ligt op 1,5 km van het Noaberpad. Voor de route ernaartoe zie de link hiernaast. https://drive.google.com/file/d/1dysP61io96-6v3lqoA81QgX2MFWST5yh/view?usp=sharing05-03-2020
75
b 181Ik65|r► 1-7De drukke Eltenseweg wordt gemeden en de Hulzenberg met uitkijktoren
wordt opgenomen in de route. Daarmee wordt de route op deze pagina
2,1 km langer.Voor de route zie de link hiernaast.
https://drive.google.com/file/d/1UuEd7F2Rhick_OB4SpSqe6m9XFkPJS73/view?usp=sharing05-03-2020
76
b 181Ik65r◄ 15-19De drukke Eltenseweg wordt gemeden en de Hulzenberg met uitkijktoren
wordt opgenomen in de route. Daarmee wordt de route op deze pagina
2,1 km langer.Voor de route zie de link hiernaast.
https://drive.google.com/file/d/1UuEd7F2Rhick_OB4SpSqe6m9XFkPJS73/view?usp=sharing05-03-2020
77
b 181Ik65Ir► 14In Hoch Elten is de route iets verlegd waardoor de route nu langs drie prachtige uitzichtpunten over de Rijnvallei loopt.https://drive.google.com/file/d/1LXdwBtn5ls7jrp57YuM338tPfNNj_I16/view?usp=sharing08-06-2022
78
b 181Ik65Ir◄ 3In Hoch Elten is de route iets verlegd waardoor de route nu langs drie prachtige uitzichtpunten over de Rijnvallei loopt.https://drive.google.com/file/d/1LXdwBtn5ls7jrp57YuM338tPfNNj_I16/view?usp=sharing08-06-2022
79
b183Ik66I► 3Bij boerderij Hof zum Walde linksaf asfaltweg (Marsweg) volgen. Veldpad eindigt op asfaltweg (Marsweg), linksaf.12-01-2023
80
b183Ik66IDe natuurinclusieve zuivelboerderij Hof zum Walde ligt op 500 m afstand van het Noaberpad. Er is een winkel en een terras. Een bezoek is zeker de moeite waard.https://drive.google.com/file/d/1MF04PmGKln81iWduUlgkaxpppGBpO1rc/view?usp=sharing12-01-2023
81
b183Ik66I◄ 8Bij toegang erf Hof zum Walde rechtsaf, veldweg volgen.Einde Marsweg rechtsaf, veldpad volgen.12-01-2023
82
b 185-189 I k67-69Vanwege grootschalig onderhoud aan de Emmericher Brücke en de dijkverzwaring langs de Oraniendeich vanaf de Emmericher Brücke richting Nijmegen is het gedeelte van het Noaberpad tussen Emmerich en Griethausen aangepast.https://drive.google.com/file/d/1wnqs31rfXbrF6T6ugvw7-X8otPiol4lu/view?usp=sharing28-02-2023
83
b191Ik70-73Het Noaberpad is verlengd tussen Kleve en Milsbeek. Het pad is daardoor 450 km lang geworden en loopt nu door het Reichswald naar Noord Limburg. Download de kaarten 70-73 hiernaast en geniet van de wandeling door het Reichswald.https://drive.google.com/file/d/1dnNBMjOOe1UE92m-qTik_RSKch4qcT60/view?usp=sharing19-09-2019
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100