ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NameRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Total
2
Coventry Uni (1)(1 v 10)(8v.1)(13v.1)(1 v 3)(5 v 1)(1 v 9)
3
Sehajdeep0111115
4
Baamadam0011103
5
Kushit0100001
6
Tyna0000101
7
Kynoch Chess Club (2)(2 v 8)(2v.13)(10v.2)(7 v 2)(2 v 12)(2 v 14)
8
Oliver1100.5013.5
9
Waleed1100013
10
Stefan1101014
11
Josh1100013
12
Lichfield & Burton Chess Club (3)(3 v 6)(3v.9)(16v.3)(1 v 3)(11 v 3)(13 v 3)
13
Ben Nevett-Farman0110114
14
David Pickering001010.52.5
15
Ben Crowley0011013
16
Graeme Dayton0001113
17
May The Fork Be With You (4)(9 v 4)(4v.5)(15v.4)(6 v 4)(8 v 4)(10 v 4)
18
Jonathan Fowler1101104
19
Rhys Edwards1100114
20
Deema Khunda1000102
21
Phil Dean010000.51.5
22
Oxford Brookes (5)(14 v 5)(4v.5)(5v.11)(9 v 5)(16 v 5)
23
Kwan Ho Tam1010.5013.5
24
Nathan Bulabula101100.53.5
25
Marc Leong0.5100102.5
26
Default0.5 (d)0(d)0(d)0 (d)0(d)0(d)0
27
Reading University 'A' (6)(3 v 6)(6v.15)(6v.9)(6 v 4)(6 v 10)(6 v 7)
28
Maxim Dunn1010013
29
Forbes Welford-Ranson10.50.51014
30
Zach Salvini101013
31
Ethan Rowe011114
32
James Connors112
33
Reading University 'B' (7)(13 v 7)(7v.14)(7v.12)(7 v 2)(7 v 15)(6 v 7)
34
Tom Huxtable000.50.5001
35
Omar Balushi1101003
36
Adam Fennell010.50001.5
37
Daniel Miller1111004
38
Reading University 'C' (8)(2 v 8)(8v.1)(14v.8)(12 v 8)(8 v 4)(8 v 11)
39
Tom Mantell0000011
40
Kyri Weeks0110013
41
Will Eggleton0011013
42
Jignesh Natarajan0110114
43
Solihull Chess Club (9)(9 v 4)(3v.9)(15v.4)(9 v 5)(9 v 13)(1 v 9)
44
Mike Warden0000.5000.5
45
Mike Johnson010.50113.5
46
George Mitchell0101013
47
Wojciech Slupski1101115
48
Sons of Anarchy (Sharks) (10)(1 v 10)(10v.12)(10v.2)(10 v 15)(6 v 10)(10 v 4)
49
Ameet Ghasi IM1111116
50
James Moreby1110.5104.5
51
Ben Purton1110115
52
Greg Cannon101000.52.5
53
Stafford Chess Club (11)(15 v 11)(11v.16)(5v.11)(14 v 11)(11 v 3)(8 v 11)
54
P. Evans0001001
55
Steve Luff0001001
56
Thomas Chapman0011103
57
Jack Smith0011002
58
Staffordshire Juniors (12)(16 v 12)(10v.12)(7v.12)(12 v 8)(2 v 12)(15 v 12)
59
Dylan Cooper100.51103.5
60
Joe C.L1011104
61
Julian Kitchen100.50102.5
62
Travis Hackett1101104
63
Stratford-Upon-Avon School 'A' (13)(13 v 7)(2v.13)(13v.1)(13 v 16)(9 v 13)(13 v 3)
64
Sam Cotterill1001103
65
Elijah000000.50.5
66
Jack1011104
67
Tom0011002
68
Stratford-Upon-Avon School 'B' (14)(14 v 5)(7v.14)(14v.8)(14 v 11)(14 v 16)(2 v 14)
69
Nail0110002
70
Flav0000000
71
William0.5000000.5
72
Default0.5000000.5
73
Warwick University (15)(15 v 11)(6v.15)(15v.4)(10 v 15)(7 v 15)(15 v 12)
74
Sam Chow1110115
75
Oscar Pollock10.510.5115
76
Mikey Watson1111116
77
Daniel Ruiz1111116
78
Watlington Wanderers (16)(12 v 16)(11v.16)(16v.3)(13 v 16)(14 v 16)(16 v 5)
79
B. Woolf0100102
80
M. Lambert010110.53.5
81
D. Wills0100113
82
M. Turton0110114
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100