stundu_saraksts_1_4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Mācību priekšmetu stundu saraksts 1.-4.kl. 2017./2018.m.g.
2
Stundu laiki
1.a - Dace Čuhnova
3112
1.b -Gunta Salmiņa
3113
1.c -Gunta Brice
3111
1.d - Vineta Mickēviča
3304
1.e - Inga Lazdekalne
3110
1.g - Ramona Starceva
3114
2.a - Anita Leite
2301
2.b - Inese Nolmane
2302
2.c- Dace Saulīte
3201
2.d - Sintija Liepiņa
3202
2.e - Gunda Latiša
2306
3.a - Laima Graumane
2305
3.b -Dace Leja
3306
3.c - Ilze Gūtmane
3305
3.d - Svetlana Pavāre
3301
3.e -Inta Žube
2308
3.g -Aija Voitkāne
3200
4.a - Iveta Erneste
3205
4.b Lidija Leidume
2303
4.c - Ingrīda Broka
3302
4.d - Drosma Siliņa
3204
4.e - Sarmīte Tipaine
3203
3
Pirmdiena8.40 - 9.201Mūzika Čipāne Latviešu valodaSports MihailovaDabaszinībasLatviešu valodaLatviešu valodaSports PaškovičsMatemātikaLatviešu valodaLatviešu valodaKlases stunda
Angļu valoda Siliņa 2102
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Zommere 3306
DabaszinībasLatviešu valoda
Angļu valoda Krastiņa 2206
Latviešu valoda
Datorika Neimane 1104/
Žube 1306
LiteratūraMatemātika
Angļu valoda Gulbe 2205/
Brodzinska 2202
Latviešu valoda
4
9.30 - 10.10
2Latviešu valodaMūzika ČipāneSociālās zinībasDabaszinībasMatemātikaLatviešu valodaLatviešu valoda
Datorika Nolmane 1306/
Salmiņa 1207
MatemātikaLatviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valodaSports MihailovaDabaszinības
Angļu valoda Zommere 3301
Matemātika
Angļu valoda Krastiņa 2206
Latviešu valodaLatviešu valoda
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Gulbe 2205
MatemātikaDatorika Neimane 1104
5
10.20 - 11.00
3Latviešu valodaSports MihailovaMūzika ČipāneLatviešu valodaDabaszinībasSociālās zinības Latviešu valoda
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Krastiņa 2206
Datorika Nolmane 1306/
Salmiņa 1207
MatemātikaMatemātikaLatviešu valodaLatviešu valoda
Angļu valoda Zommere 3305
Datorika Neimane 1104DabaszinībasMatemātikaLatviešu valodaMatemātikaSports Paškovičs/Heidingers
Latviešu valodaSports Paškovičs/Heidingers
6
11.00 - 11.30
7
11.30 - 12.10
4MatemātikaMatemātikaLatviešu valodaMūzika ČipāneDabaszinībasAngļu valoda Zommere 3205/ Siliņa 3204
Mājturība un tehnoloģijas
Sociālās zinībasMatemātikaVizuālā mākslaMatemātikaDabaszinībasVizuālā mākslaMatemātika
Datorika Neimane 1104/
Meire 1207
Sports GoldmaneMatemātika
8
11.10 - 11.50
Mājturība un tehnoloģijasLatviešu valodaSociālās zinībasSports Mihailova
Angļu valoda Rimicāne1104/
Gulbe 2205
9
12.20 - 13.00
5Vizuālā mākslaVizuālā mākslaMatmātikaSports MihailovaMūzika ČipāneMatemātikaLatviešu valodaMājturība un tehnoloģijasMājturība un tehnoloģijasMatemātikaMājturība un tehnoloģijasVizuālā mākslaMājturība un tehnoloģijasMatemātikaVizuālā māksla
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Gulbe 2205
Datorika Neimane 1104/
Meire 1207
DabaszinībasDabaszinībasLiteratūra
10
13.10 - 13.50
6Sports Goldmane/HeidingersSports Goldmane/HeidingersDabaszinībasDabaszinībasMūzika Čipāne
11
Otrdiena8.40 - 9.201Sports ŽuravļovaDatorika Salmiņa 1207DabaszinībasLatviešu valodaMatemātikaMūzika RozentāleKristīgā m./ĒtikaKristīgā m./ĒtikaKristīgā m./ĒtikaKristīgā m./ĒtikaKristīgā m./ĒtikaMatemātikaDabaszinībasDatorika Neimane 1104
Angļu valoda Zommere 3301
Latviešu valoda
Angļu valoda Krastiņa 2206
MatemātikaMatemātikaLatviešu valoda
Angļu valoda Gulbe 2205/
Brodzinska 2202
Angļu valoda De Souza 2203
12
9.30 - 10.10
2Kristīgā m./ĒtikaLatviešu valodaDabaszinībasKristīgā m./ĒtikaLatviešu valodaKristīgā m./ĒtikaMatemātikaSports PaškovičsMūzika RozentāleLatviešu valodaLatviešu valoda
Datorika Nolmane 1306
DabaszinībasMatemātikaMatemātikaLatviešu valodaMatemātikaMatemātikaLatviešu valodaLatviešu valoda
Datorika Neimane 1104/
Meire 1207
Matemātika
13
10.20 - 11.00
3Datorika Neimane 1104DabaszinībasMatemātikaMatemātikaAngļu valoda Zommere 3110Latviešu valodaMatemātikaMatemātikaSports PaškovičsMūzika RozentāleMatemātikaDabaszinībasSociālās zinībasSociālās zinībasSociālās zinībasSociālās zinībasSociālās zinībasLatviešu valodaLatviešu valodaMatemātikaLatviešu valodaSociālās zinības
14
11.00 - 11.30
15
11.30 - 12.10
4Latviešu valodaDabaszinībasLatviešu valoda
Mājturība un tehnoloģijas
Latviešu valodaMājturība un tehnoloģijasLatviešu valodaSports PaškovičsMūzika RozentāleLatviešu valodaLatviešu valodaVizuālā mākslaLatviešu valodaLatviešu valodaVizuālā mākslaLatviešu valodaVizuālā māksla
16
11.10 - 11.50
MatemātikaLatviešu valodaMatemātikaDabaszinībasVizuālā māksla
17
12.20 - 13.00
5MatemātikaKristīgā m./ĒtikaKristīgā m./ĒtikaKristīgā m./ĒtikaLatviešu valodaVizuālā mākslaMatemātikaMatemātikaSports PaškovičsMūzika RozentāleLatviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valodaVizuālā mākslaLatviešu valoda
Mājturība un tehnoloģijas Erneste/
Puriņš
Vizuālā mākslaVizuālā mākslaMatemātikaVizuālā māksla
18
13.10 - 13.50
6
19
Trešdiena8.40 - 9.201
20
9.30 - 10.10
2DabaszinībasLatviešu valoda
Angļu valoda Rimicāne 3117
Latviešu valodaSports MihailovaLatviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valodaDatorika Žube 1306Sports PaškovičsLatviešu valodaMatemātikaSports ŽuravļovaMūzika Rozentāle
Angļu valoda Krastiņa 2206
Latviešu valodaLatviešu valodaDabaszinībasMūzika Goiževska 1406Matemātika
Mājturība un tehnoloģijas Tipaine/
Rimšs 1110
21
10.20 - 11.00
3Dabaszinības
Angļu valoda Rimicāne 3117
Latviešu valodaLatviešu valodaSociālās zinībasSports MihailovaMatemātikaMūzika Goiževska 1406Latviešu valodaSports PaškovičsMatemātikaLatviešu valoda
Datorika Neimane 1104/
Nolmane 1207
Mūzika RozentāleSports ŽuravļovaLatviešu valoda
Angļu valoda Krastiņa 2206
Sociālās zinībasDabaszinībasLatviešu valoda
Angļu valoda Gulbe 2205/
Brodzinska 2202
Angļu valoda DeSouza 2203
22
11.00 - 11.30
23
11.30 - 12.10
4
Mājturība un tehnoloģijas
Sports MihailovaMājturība un tehnoloģijasMatemātikaMatemātika
Datorika Salmiņa 1207/
Žube 1306
Sports PaškovičsLatviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valodaSports ŽuravļovaLatviešu valodaDabaszinībasLiteratūraMūzika Goiževska 1406Matemātika
24
11.10 - 11.50
DabaszinībasMatemātikaMūzika Rozentāle
Angļu valoda Siliņa 2102
Mājturība un tehnoloģijas Leidume/
Puriņš 1206
25
12.20 - 13.00
5
Mājturība un tehnoloģijas
MatemātikaSociālās zinībasLatviešu valodaDabaszinībasMūzika Goiževska 1406Sports PaškovičsMatemātikaMatemātikaLatviešu valodaMatemātikaSports MihailovaMatemātikaVizuālā mākslaMūzika RozentāleSports ŽuravļovaDabaszinības
Angļu valoda Rimicāne1104/
Gulbe 2205
MatemātikaLatviešu valodaLatviešu valoda
26
13.10 - 13.50
6Vizuālā mākslaSociālās zinībasSociālās zinībasSports MihailovaLatviešu valodaKlases stundaVizuālā mākslaMājturība un tehnoloģijasMūzika RozentāleMūzika Goiževska 1406MatemātikaSociālās zinībasSociālās zinībasLatviešu valoda
27
14.05 - 14.45
7Mūzika Rozentāle
28
Ceturtdiena8.40 - 9.201Latviešu valodaMatemātikaSports Mihailova
Angļu valoda Zommere 3304
Mūzika ČipāneLatviešu valodaLatviešu valodaMatemātikaDabaszinībasLatviešu valodaMatemātikaLatviešu valodaLatviešu valodaMūzika Rozentāle 1408DabaszinībasLatviešu valoda
Datorika Neimane 1104
Latviešu valodaLatviešu valodaSports Paškovičs/HeidingersLatviešu valodaSports Paškovičs/Heidingers
29
9.30 - 10.10
2
Angļu valoda Rimicāne 3117
Latviešu valodaMūzika ČipāneSports MihailovaMatemātika
Datorika Neimane 1104
Sports PaškovičsLatviešu valodaDabaszinībasLatviešu valodaMūzika Rozentāle 1408Latviešu valodaLatviešu valoda
Angļu valoda Zommere 3305
DabaszinībasLatviešu valodaLatviešu valodaMatemātikaMatemātikaMatemātikaLiteratūraAngļu valoda De Souza 2203
30
10.20 - 11.00
3MatemātikaSociālās zinībasDatorika Neimane 1104Mūzika ČipāneSports MihailovaMatemātikaDabaszinībasLatviešu valodaMatemātikaMatemātikaLatviešu valoda
Mājturība un tehnoloģijas
Vizuālā mākslaLatviešu valodaMūzika Rozentāle 1408MatemātikaDabaszinībasMatemātikaLatviešu valoda
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Gulbe 2205
MatemātikaLatviešu valoda
31
11.00 - 11.30
32
11.30 - 12.10
4Sociālās zinībasMūzika ČipāneMatemātikaDatorika Neimane 1104Vizuālā mākslaDabaszinībasAngļu valoda Zommere 3201/Siliņa 3204MatemātikaVizuālā mākslaLatviešu valodaLatviešu valodaMūzika Rozentāle 1406Dabaszinības
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Gulbe 2205
Latviešu valodaSports GoldmaneLatviešu valoda
33
11.10 - 11.50
Sports MihailovaMājturība un tehnoloģijasLatviešu valodaVizuālā mākslaSociālās zinības
34
12.20 - 13.00
5Mūzika Čipāne Klases stundaLatviešu valodaMatemātikaLatviešu valodaVizuālā mākslaMatemātikaLatviešu valodaVizuālā mākslaVizuālā mākslaVizuālā māksla
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Zommere 3306
MatemātikaMatemātikaMatemātikaMūzika Rozentāle 1406LiteratūraLatviešu valoda
Mājturība un tehnoloģijas Siliņa/
Puriņš
Matemātika
35
13.10 - 13.50
6
36
Piektdiena8.40 - 9.201Latviešu valodaLatviešu valodaMatemātikaLatviešu valodaLatviešu valodaMūzika RozentāleSociālās zinībasDabaszinībasLatviešu valoda
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Zommere 3202
Datorika Neimane 1104/
Žube 1207
Angļu valoda Siliņa 2102
MatemātikaLatviešu valodaSports Žuravļova
Angļu valoda Krastiņa 2206
MatemātikaSports Goldmane/HeidingersSports Goldmane/Heidingers
Mājturība un tehnoloģijas Broka/
Rimšs 1110
Mūzika Goiževska 1406Mūzika Čipāne
37
9.30 - 10.10
2Latviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valoda
Datorika Neimane 1104
Angļu valoda Zommere
2207
Latviešu valodaDabaszinībasMatemātikaMūzika Rozentāle
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Krastiņa 2206
MatemātikaMatemātikaMatemātikaLatviešu valodaSports ŽuravļovaMatemātikaVizuālā mākslaMatemātikaLatviešu valodaLatviešu valodaDabaszinības
38
10.20 - 11.00
3MatemātikaMatemātikaLatviešu valodaMatemātikaKlases stundaKlases stundaLatviešu valodaMatemātikaMūzika RozentāleDabaszinībasLatviešu valodaSociālās zinības
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Zommere 3306
Sports ŽuravļovaMatemātikaLatviešu valoda
Mājturība un tehnoloģijas
Mūzika Goiževska 1406Latviešu valodaMatemātikaMatemātikaDabaszinības
39
11.00 - 11.30
40
11.30 - 12.10
4Sports ŽuravļovaMājturība un tehnoloģijasVizuālā mākslaVizuālā māksla
Mājturība un tehnoloģijas
Klases stundaVizuālā mākslaDabaszinībasKlases stunda
Angļu valoda Zommere 3305
Klases stunda
Datorika Nolmane 1306
Klases stundaVizuālā mākslaKlases stundaVizuālā mākslaMatemātika
41
11.10 - 11.50
MatemātikaMūzika Goiževska 1406DabaszinībasMūzika RozentāleAngļu valoda Rimicāne1104/
Gulbe 2205
42
12.20 - 13.00
5Klases stundaVizuālā mākslaMatemātikaMūzika Goiževska 1406Klases stundaKlases stundaKlases stundaDabaszinībasKlases stundaMūzika RozentāleMājturība un tehnoloģija
Angļu valoda Zommere 3301
Klases stundaSports ŽuravļovaKlases stundaKlases stunda
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Gulbe 2205
Vizuālā mākslaLatviešu valoda
43
13.10 - 13.50
6
Angļu valoda Rimicāne 3117/
Gulbe 2205
Mūzika RozentāleMūzika Goiževska 1406Klases stundaKlases stunda
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu