แบบรายงานสภาพการใช้งานDLIT.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานการใช้ระบบ DLIT เพื่อการเรียนการสอน
2
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3
กลุ่มสาระฯ.........................................................................
4
ได้ใช้จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
5
ในระดับชั้น
วิชา
6
ม.1
7
ม.2
8
ม.3
9
ม.4
10
ม.5
11
ม.6
12
13
ไม่ได้ใช้จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
14
เพราะ....................................................................................................................................................................................
15
..............................................................................................................................................................................................
16
.............................................................................................................................................................................................
17
ข้อมูลเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์ DLIT
18
จำนวนห้อง
ทีวี 50 นิ้ว(เครื่อง)
โน้ตบุ๊ค(เครื่อง)
ต้องการอุปกรณืเพิ่มเติม (ชุด)
19
20
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
21
..............................................................................................................................................................................................
22
.............................................................................................................................................................................................
23
24
ลงชื่อ
ผู้รายงาน
25
กลุ่มสาระฯ..................................................................................
26
......../........................./..........................
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu