รายงานFCT ศรีสะเกษ รอบ2 ปี 2559 ( ตค.58-พค.59)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJK
1
สรุปผลการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 ( ตค.58-พค.59) รอบ2
2
สถานบริการสาธารณสุขผู้สูงอายุผู้พิการPalliative Careเด็ก0-5ปี
3
จำนวนผู้สูงอายุ
ติดเตียง(คน)ADL 0-4 คะแนน
จำนวนผู้สูงอายุ
ติดเตียงได้รับการเยี่ยม(คน)
จำนวนผู้พิการ
ที่ต้องได้รับการดูแล ADL 0-4คะแนน (คน)
จำนวนผู้พิการ
ที่ได้รับการเยี่ยม(คน)
จำนวน Palliative Care PPS 0-30% หรือ end of life (คน)จำนวน Palliative Careได้รับการเยี่ยม(คน)จำนวนเด็ก 0-5 ปี
DAIM/DSPM พบว่า ล่าช้า(คน)
จำนวนเด็ก 0-5 ปี
ได้รับการเยี่ยมส่งเสริมพัฒนาการ(คน)
4
5
6
ผู้รายงาน..............................................
7
ตำแหน่ง.............................................
8
วันที่รายงาน............................................
9
10
11
12
13
14
15
16
17
โทร......................................................
18
19
20
Loading...