ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
4
5
LỊCH HỌC
6
TUẦN ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN K21
NĂM HỌC 2021 - 2022
7
(Kèm theo Kế hoạch số:1248/KH-ĐHVH ngày 23 tháng 9 năm 2021)
8
9
ThứThời gianNội dung sinh hoạtĐịa điểmĐối tượngPhòng online
10
/NgàySV học tập
11
Thứ 2
27/09/2021
7h30Khai mạc Tuần SHCD sinh viên đầu khóaPhòng họcTất cả SVZoom
12
7h40Giới thiệu thông tin về Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hànchungkhóa 21http://vku.udn.vn/online/room3000
13
8h40* Cấp tài khoản VKU, hướng dẫn sử dụng(1300 sv)
14
* Giới thiệu các hệ thống thông tin của trường
15
* Sử dụng các hệ thống học trực tuyến: đào tạo, Elearning.
16
* Kỹ năng sử dụng hiệu quả thông tin
17
14h00Chia sẻ tầm quan trọng của kỹ năng mềm; Truyền cảm hứng trong học tập và rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viênPhòng học chungSV khoa KHMTZoom
18
http://vku.udn.vn/online/room3000
19
15h30SV Khoa KTMT&ĐT
và KTS&TMĐT
Zoom
20
http://vku.udn.vn/online/room3000
21
22
Thứ 3
28/09/2021
7h30* Giới thiệu chương trình công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa năm học 2021-2022;Phòng học chungTất cả SV khóa 21Zoom
23
* Giới thiệu các câu lạc bộ, đội nhóm của nhà Trường.http://vku.udn.vn/online/room3000
24
* Giới thiệu thông tin liên quan đến đời sống sinh viên; nội quy, quy chế sinh viên ở nội trú và các hoạt động VH-TT ở ký túc xá năm học 2021- 2022
25
14h00Tuyên truyền Luật an ninh mạng và quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng thông tin mạng và Tình hình an ninh trật tự trên bàn Thành phố Đà Nẵng
26
Thứ 4
29/09/2021
7h30* Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các ngành đào tạoPhòng học Khoa KHMTTất cả SV Khoa KHMTZoom
27
* Chia sẻ các kinh nghiệm và phương pháp học tập, rèn luyện hiệu quả do các bạn sinh viên khóa cũ chia sẽ cho các tân sinh viên khóa 21.http://vku.udn.vn/online/room3000
28
14h00Chia sẻ kết nối Doanh nghiệp với sinh viên của các Khoa
29
7h30* Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các ngành đào tạoPhòng học Khoa KTMT&ĐTTất cả SV Khoa KTMT&ĐT Zoom
30
* Chia sẻ các kinh nghiệm và phương pháp học tập, rèn luyện hiệu quả do các bạn sinh viên khóa cũ chia sẽ cho các tân sinh viên khóa 21.http://vku.udn.vn/online/room300
31
14h00Chia sẻ kết nối Doanh nghiệp với sinh viên của các Khoa
32
7h30* Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các ngành đào tạoPhòng học Khoa KTS&TMĐTSV khóa 21 Khoa KTS&TMĐT
(các lớp 21GBA, 21BA1, 21BA2, 21BA3)
Google Meet
33
* Chia sẻ các kinh nghiệm và phương pháp học tập, rèn luyện hiệu quả do các bạn sinh viên khóa cũ chia sẽ cho các tân sinh viên khóa 21.http://vku.udn.vn/online/room_kts
34
* Chia sẻ kết nối Doanh nghiệp với sinh viên của các Khoa
35
14h00* Giới thiệu thông tin chung về Khoa và các ngành đào tạoSV khóa 21 Khoa KTS&TMĐT
(các lớp 21EL, 21ET)
Google Meet
36
* Chia sẻ các kinh nghiệm và phương pháp học tập, rèn luyện hiệu quả do các bạn sinh viên khóa cũ chia sẽ cho các tân sinh viên khóa 21.http://vku.udn.vn/online/room_kts
37
* Chia sẻ kết nối Doanh nghiệp với sinh viên của các Khoa
38
Thứ 5
30/09/2021
7h30-17h30Thi tiếng anh đầu vàoTất cả SV khóa 21- Tiêu chuẩn: Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam (Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT)
39
- Kỹ năng: Nghe hiểu, đọc hiểu, đàm thoại và kỹ năng viết.
40
- Thang điểm: 159 điểm
41
- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính
42
(Cụ thể theo thông báo của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục)
43
Thứ 6
01/10/2021
8h00* Thông tin chung về Đào tạo và những vấn đề về học vụ;Phòng học chungTất cả SV
khóa 21
Zoom
44
* Thông tin liên quan công tác Khảo khí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.http://vku.udn.vn/online/room3000
45
10h00* Giới thiệu về công tác quản lý sinh viên của nhà Trường; Các thông tin liên quan chế độ chính sách, học bổng, thi đua khen thưởng, đánh giá rèn luyện, bảo hiểm y tế của sinh viên.
46
* Hướng dẫn thủ tục mở và phát hành thẻ sinh viên liên kết với ngân hàng Agribank
47
14h00* Giảng viên chủ nhiệm các lớp tổ chức gặp mặt sinh hoạt lớp và Bầu ban cán sự lớpPhòng học từng lớpSV từng lớpGoogle Meet
48
http://vku.udn.vn/online/21GIT
49
http://vku.udn.vn/online/21IT1
50
http://vku.udn.vn/online/21IT2
51
http://vku.udn.vn/online/21IT3
52
http://vku.udn.vn/online/21IT4
53
http://vku.udn.vn/online/21IT5
54
http://vku.udn.vn/online/21IT6
55
http://vku.udn.vn/online/21IT7
56
http://vku.udn.vn/online/21IT8
57
http://vku.udn.vn/online/21AD
58
http://vku.udn.vn/online/21DA
59
http://vku.udn.vn/online/21GBA
60
http://vku.udn.vn/online/21BA1
61
http://vku.udn.vn/online/21BA2
62
http://vku.udn.vn/online/21BA3
63
http://vku.udn.vn/online/21EL
64
http://vku.udn.vn/online/21ET
65
http://vku.udn.vn/online/21CE1
66
http://vku.udn.vn/online/21CE2
67
PHỤ TRÁCH PHÒNG CTSVHIỆU TRƯỞNG
68
(Đã ký)(Đã ký)
69
70
71
72
73
74
75
76
ThS. Trần Thị Kim OanhPGS.TS Huỳnh Công Pháp
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100