คะแนนเก็บ เทอม 2/2561 ไชยาวิทยา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
คะแนน วิชา ว31217 วิทยาการคำนวณคะแนน วิชา ว31217 วิทยาการคำนวณ
2
เลขที่
เลข ปจต.
เพศชื่อ - สกุล101055205555552010044
เลข ปจต.
เพศชื่อ - สกุล302030201004
3
117877นาย
กัญญาวีย์
สุมาวงศ์
005050117877นาย
กัญญาวีย์
สุมาวงศ์
500050
4
216371นาย
คิมหันต์
โสตรยิ้ม
106551845558
1.5
216371นาย
คิมหันต์
โสตรยิ้ม
261814058
1.5
5
316336นาย
ธีรโชติ
ชะลารักษ์
1065514544531316336นาย
ธีรโชติ
ชะลารักษ์
2614130531
6
416301นาย
พีรพัฒน์
อินทร์เนื่อง
106551545555
1.5
416301นาย
พีรพัฒน์
อินทร์เนื่อง
261514055
1.5
7
516341นาย
ภาณุวิชญ์
ลิเหล็ก
1065514533511516341นาย
ภาณุวิชญ์
ลิเหล็ก
2614110511
8
616381นาย
ภูวิณัฐ
คงเจือ106509344410616381นาย
ภูวิณัฐ
คงเจือ219110410
9
716382นาย
ไรวินท์
นิ่มคร100555033310716382นาย
ไรวินท์
นิ่มคร20560310
10
816303
นางสาว
กนกวรรณ
ชัยวิสิทธิ์
106305033300816303
นางสาว
กนกวรรณ
ชัยวิสิทธิ์
19560300
11
917878
นางสาว
กันตินันต์
เสาร์ทอง
965512033430917878
นางสาว
กันตินันต์
เสาร์ทอง
251260430
12
1016387
นางสาว
กาญจนา
ประเสริฐสังข์
9235134554601016387
นางสาว
กาญจนา
ประเสริฐสังข์
1913140460
13
1116344
นางสาว
เกวลิน
ดำขลิ้ง
104551153445111116344
นางสาว
เกวลิน
ดำขลิ้ง
2515110511
14
1216350
นางสาว
จิราวรรณ
รักษาศักดิ์
9055124554501216350
นางสาว
จิราวรรณ
รักษาศักดิ์
1912140450
15
1316351
นางสาว
ชญาดาศรีกรด106551834455
1.5
1316351
นางสาว
ชญาดาศรีกรด261811055
1.5
16
1416307
นางสาว
ชนากานต์
ราชสงค์
1010551245556
1.5
1416307
นางสาว
ชนากานต์
ราชสงค์
301214056
1.5
17
1516309
นางสาว
ฐิติพร
เข็มทอง
1010551254455
1.5
1516309
นางสาว
ฐิติพร
เข็มทอง
301213055
1.5
18
1616316
นางสาว
ธิดา
นาคประเสริฐ
1010551254455
1.5
1616316
นางสาว
ธิดา
นาคประเสริฐ
301213055
1.5
19
1717879
นางสาว
ธีมาพร
ฮั่นเฉียง
905075333201717879
นางสาว
ธีมาพร
ฮั่นเฉียง
147110320
20
1816318
นางสาว
นภัสวรรณ
อักษรสม
10655124555211816318
นางสาว
นภัสวรรณ
อักษรสม
2612140521
21
1916319
นางสาว
นภาพรสุขพร9055120333701916319
นางสาว
นภาพรสุขพร191260370
22
2016321
นางสาว
นิชกานต์
การเพียร
1005575444002016321
นางสาว
นิชกานต์
การเพียร
207130400
23
2116322
นางสาว
บุษรารัตน์
อินทร์เนื่อง
101055204556422116322
นางสาว
บุษรารัตน์
อินทร์เนื่อง
3020140642
24
2216355
นางสาว
ปริยาภัทร
เครือฉิม
10655123444902216355
นางสาว
ปริยาภัทร
เครือฉิม
2612110490
25
2317880
นางสาว
ปิ่นอุมา
บุญชูวงค์
10645125334802317880
นางสาว
ปิ่นอุมา
บุญชูวงค์
2512110480
26
2417881
นางสาว
ปิยะฉัตร
ปล้องนิราศ
10635175445412417881
นางสาว
ปิยะฉัตร
ปล้องนิราศ
2417130541
27
2516323
นางสาว
พรอัจจิมา
วงศ์วิรภาพ
7945185335412516323
นางสาว
พรอัจจิมา
วงศ์วิรภาพ
2518110541
28
2617882
นางสาว
พีรยา
ช่วยพยัคฆ์
10635125334702617882
นางสาว
พีรยา
ช่วยพยัคฆ์
2412110470
29
2716325
นางสาว
ภรัณยาฟักทอง10855184556022716325
นางสาว
ภรัณยาฟักทอง2818140602
30
2816358
นางสาว
ภัทริกาญจน์
นาครอด10750125334502816358
นางสาว
ภัทริกาญจน์
นาครอด2212110450
31
2916327
นางสาว
ภานุมาศ
คงมา9455120334102916327
นางสาว
ภานุมาศ
คงมา231260410
32
3016397
นางสาว
ภิญญาพัชญ์
หิรัญกาญจน์
9955123445113016397
นางสาว
ภิญญาพัชญ์
หิรัญกาญจน์
2812110511
33
3116328
นางสาว
มาริต้า
นันตสิน
9655124555113116328
นางสาว
มาริต้า
นันตสิน
2512140511
34
3216400
นางสาว
วนิดา
ขอมุ่งกลาง
9655124555113216400
นางสาว
วนิดา
ขอมุ่งกลาง
2512140511
35
3316401
นางสาว
วราภรณ์
สังข์ไข
9655124555113316401
นางสาว
วราภรณ์
สังข์ไข
2512140511
36
3416329
นางสาว
ศิริมา
ทวีชื่น
10855124555413416329
นางสาว
ศิริมา
ทวีชื่น
2812140541
37
3516363
นางสาว
สิรภัทร
หวังกลาง
10655125334903516363
นางสาว
สิรภัทร
หวังกลาง
2612110490
38
3616404
นางสาว
สุจิราวังบุญ10855120444803616404
นางสาว
สุจิราวังบุญ281280480
39
3716330
นางสาว
สุภาวดี
ยุติธรรม
10635110334103716330
นางสาว
สุภาวดี
ยุติธรรม
241160410
40
3816365
นางสาว
โสภาเพ็ญ
อ้นทุ่งยั้ง
10655133445013816365
นางสาว
โสภาเพ็ญ
อ้นทุ่งยั้ง
2613110501
41
3916331
นางสาว
อชีรณา
คล้ายทอง
9635120334103916331
นางสาว
อชีรณา
คล้ายทอง
231260410
42
4016366
นางสาว
อรจิรา
จันทร์ประสงค์
9755123444904016366
นางสาว
อรจิรา
จันทร์ประสงค์
2612110490
43
43.532.521.510มส1889
44
0000261220004040
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu