ABCDEFG
1
Mandatenlijst 2021-2022
2
Vlaamse Vereniging van Studenten
3
Deze mandatenlijst heeft meerdere tabbladen. Klik onderaan om naar een ander tabblad te navigeren.
4
5
ALGEMENE INFORMATIE
7
Dit is de officiële mandatenlijst van VVS.
8
9
Wil je je kandidaat stellen voor een mandaat? Download hier het applicatieformulier! Heb je nog vragen? Stuur een mailtje: info@vvs.ac
10
11
Wil je deze lijst delen binnen jouw studentenraad? Dat kan via deze link: https://bit.ly/mandatenlijst2021-2022
12
13
In het eerste tabblad vind je wat algemene informatie.
14
In het tweede tabblad vind je een overzicht van alle externe mandaten.
15
In het derde tabblad vind je een overzicht van alle interne mandaten.
16
In het vierde tabblad vind je een overzicht van de kalender van alle externe mandaten.
17
18
Klik hier voor de agenda 2021-2022. Hierop zie je alle geplande vergaderingen van deze mandaten
19
20
Klik hier voor de vaakgestelde vragen over mandaten
21
22
Hieronder staat meer informatie over het aantal openstaande en ingevulde mandaten voor dit academiejaar.
23
49Aantal openstaande mandaten
24
34Aantal ingevulde mandaten
25
26
Welke prioriteiten hebben de mandaten die hieronder staan? Je kan dat nagaan via de kleurcode.
27
5Allerhoogste prioriteit
28
9Hoogste prioriteit
29
28Middelgrote prioriteit
30
7Lage prioriteit
31
22Geen prioriteit - Mandaat is ingevuld
32
33
INFORMATIE over externe partners
34
Kabinet Onderwijs en vormingHet departement Onderwijs en Vorming is verantwoordelijk voor het maken, opvolgen en bijsturen van het onderwijsbeleid in Vlaanderen. Het kabinet vraagt altijd input aan de strategische adviesraden voor het beleidsdomein onderwijs bij het opstellen van decreetsontwerpen.


Contactpersonen

Els Titeca (kabinetmedewerker raadgever onderwijs): els.titeca@vlaanderen.be
Manu Dierickx (juridisch expert onderwijs)
35
VLORDe Vlaams Onderwijsraad (VLOR) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming. Zo beoordeelt zij de beleidsplannen van de overheid en doet zelf voorstellen over het Vlaamse onderwijsbeleid. De Vlaamse minister van Onderwijs is verplicht het advies van de VLOR in te winnen voor alle voorontwerpen van decreet over onderwijs. De VLOR is representatief samengesteld, iedereen die op één of andere manier bij onderwijs betrokken is, heeft vertegenwoordigers in de VLOR. Voor het hoger onderwijs is o.a. de Raad Hoger Onderwijs van de VLOR zeer belangrijk. De Vlaamse Vereniging van Studenten is decretaal bepaald als de organisatie die studenten kan afvaardigen naar de VLOR.

Contactpersonen

Mia Doutrelungne (administarteur-generaal): mia.douterlungne@vlor.be
Tine Degrande (beleidsmedewerker hoger onderwijs): tine.degrande@vlor.be
Filip De Bruyne (Medewerker ICT): filip.debruyne@vlor.be
36
VLIRDe Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) is het overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten dat door henzelf wordt gefinancierd. Het werd in 1976 bij decreet opgericht als instelling van openbaar nut. Als koepelorganisatie staat de VLIR in voor het organiseren, begeleiden en opvolgen van interuniversitair gedragen standpunten over een brede waaier van thema’s gerelateerd aan het hoger onderwijs. De VLIR organiseert binnen deze thema’s ter voorbereiding van adviezen, standpuntbepalingen en andere specifieke onderwerpen werkgroepen waarin de universiteiten vertegenwoordigd zijn. Ook de studenten zijn via VVS vaak vertegenwoordigd in deze werkgroepen.

Contactpersonen

Koen Verlaeckt (secretaris-generaal): koen.verlaeckt@vlir.be
Isabelle Melis (beleidsmedewerker onderwijs): isabelle.melis@vlir.be
Marjoleine (Jo) Breda (beleidsmedewerker sociaal): jo.breda@vlir.be
37
VLHORADe Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) is het overlegorgaan van de Vlaamse hogescholen dat door henzelf wordt gefinancierd. Het werd in 1998 bij decreet erkend als instelling van openbaar nut. De VLHORA adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten inzake het hogeschoolonderwijs, het projectmatige wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Daarnaast organiseert en stimuleert de VLHORA ook het overleg tussen hogescholen. Ook de VLHORA organiseert vanuit deze taken verschillende werkgroepen ter voorbereiding van adviezen, standpuntbepalingen en andere specifieke onderwerpen. Via VVS worden hier vaak studenten voor uitgenodigd en in vertegenwoordigd.

Contactpersonen

Eric Vermeylen (secretaris-generaal): eric.vermeylen@vlaamsehogescholenraad.be
Myriam Slock (administratief Coördinator): myriam.slock@vlaamsehogescholenraad.be
Annelies Claes (beleidsmedewerker onderwijs): annelies.claes@vlaamsehogescholenraad.be
38
ESUDe European Students' Union is de Europese Studentenraad. In totaal vertegenwoordigt het bijna 20 miljoen studenten uit Europa door middel van de 45 lidorganisaties die actief zijn in 39 landen. De 45 lidorganisaties staan open voor alle studenten van dat land, zonder onderscheid van politieke voorkeur, religie, ethniciteit, culturele afkomst, seksuele geaardheid of onderscheid van klasse. Het doel van ESU is om studentenbelangen te vertegenwoordigen in het onderwijs en op sociaal, economisch en cultureel gebied op het Europees niveau. Dat gebeurt heel specifiek ten aanzien van de Europese Unie, de Bologna Folluw Up groep, de Raad van Europa en UNESCO.
39
NVAODe Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs.

Contactpersonen

Mike Slangen (Beleidsmedewerker – communicatieverantwoordelijke - relatiebeheerder voor VVS): m.slangen@nvao.org
40
SIHOHet Steunpunt Inclusief Hoger onderwijs (SIHO) ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen. Hun kerntaak bestaat uit het begeleiden en ondersteunen van de Vlaamse hogescholen en universiteiten en hun personeel bij de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Vanuit de intermediaire rol van het SIHO is de overheid betrokken bij elke actie.

Contactpersonen
41
Agentschap ondernemenHet Agentschap Innoveren en Ondernemen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Het is één van de agentschappen van de overheid. In het regeerakkoord werd het studentenondernemerstatuut genoemd en de overheid wil hier dan ook op Vlaams niveau werk van maken. Daarnaast wordt hier ook op federaal niveau aan gewerkt. VVS heeft echter geen permanente betrekkingen met dit agentschap.
42
VJRDe Vlaamse Jeugdraad (VJR) is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Ze zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

Contactpagina
43
JAJonge Academie (JA) is een vereniging van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op beleid, maatschappij, onderzoek en kunst. Zij formuleert standpunten en opinies, organiseert evenementen over relevante thema’s en zoekt expliciet de weg naar overheden en publiek om waar mogelijk bij te dragen tot verbetering van pijnpunten en het aanpakken van uitdagingen. De wetenschappelijke leden zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling.

Webpagina
44
45
ADRESSEN van externe parterns
46
VLORZenithgebouw
Koning Albert II-laan 37, 1000 Brussel
47
VLIRRavensteingalerij 27, bus 6, 1000 Brussel
48
VLHORARavensteingalerij 27, bus 3, 1000 Brussel
49
ESUNijverheidsstraat 10, 1000 Brussel
50
NVAOParkstraat 83, 2514 JG Den Haag
51
SIHOCampus Hoogpoort, Hoogpoort 15, 9000 Gent
52
Agentschap ondernemenEllipsgebouw (2B111), 1000 Brussel
53
VJRLeopoldstraat 25, 1000 Brussel
54
Trein Tram BusFerrarisgebouw lokaal 6 P42
Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
55
JASecretariaat KVAB
Hertogstraat 1, 1000 Brussel
56
57
UITLEG OVER MANDATEN
58
Beste studentenvertegenwoordiger,
59
Vragen over mandaten en meer? In de tekst hieronder wordt alles zo eenvoudig mogelijk uitgelegd!
60
Je weet het misschien nog niet maar je rechten als student worden op Vlaams niveau vertegenwoordigd door de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Misschien ben je al lid van een studentenraad in je eigen hogeschool of universiteit? Wij vormen de koepelvereniging voor alle studentenraden van de Vlaamse universiteiten en hogescholen. We verenigen de standpunten van elke studentenraad en verdedigen één Vlaams standpunt bij bv. de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Deze organisaties houden rekening met de studentenstem, dus ook met die van jou!
61
62
Externe mandaten
63
Om die stem te kunnen verdedigen hebben we studentenvertegenwoordigers nodig die dit verenigd de stem van de student willen verdedigen. De vergaderingen waar we vanuit VVS studenten naartoe sturen, noemen we "externe mandaten". In deze Google Sheet heb je een aantal externe mandaten waarvan het belangrijk is dat er steeds een student aanwezig is.
64
Waarom zou je dit doen?
65
● Je engagement en ervaring staan mooi op een CV.

● Je leert nieuwe vaardigheden: vergaderen, lobbyen en standpunten formuleren.

● Je bouwt een interessant netwerk op binnen instellingen, universiteiten, hogescholen en andere partners.

● Je bewijst de Vlaamse studenten een dienst en kan genieten van een geweldige voldoening wanneer je je punt binnenhaalt op een vergadering. Je inspanningen worden natuurlijk ook erg gewaardeerd door VVS.

● Je krijgt ook een onkostenvergoeding voor al je vervoerskosten en je wordt ook inhoudelijk ondersteund door de betrokken stafmedewerker!
66
Wie zoeken we?
67
VVS zoekt studenten die met volle goesting de studenten willen vertegenwoordigen. Concreet zijn een aantal eigenschappen handig als mandataris:

● Je bent geïnteresseerd in één of meerdere thema's die studenten aanbelangen op vlak van onderwijs, sociaal, internationaal of diversiteit.

● Je bent mondig genoeg om het VVS-standpunt op een vergadering te vertolken.

● Je kan je vastbijten in een dossier en je bent bereid je wat in te werken in de thematiek van het mandaat dat je opneemt.
68
Moet je dit alleen doen?
69
Neen, heel zeker niet niet!

Voor de voorbereiding van je mandaat word je inhoudelijk en administratief bijgestaan door de beleidsmedewerkers van VVS. Zij zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding van de dossiers en voor het sturen van de uitnodigingen van de verschillende vergaderingen.
70
Eerste stap?
71
Je vindt meer gedetailleerde informatie op onze website (www.vvs.ac) bij "word mandataris". In deze Google Spreadsheet kan je ook even kijken welke mandaten je het meest interesseren! Als je interesse en tijd hebt om een mandaat op te nemen, kan je jouw kandidatuur doorsturen via het applicatieformulier dat helemaal bovenaan te vinden is. Je kan natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar info@vvs.ac of bellen naar 02/893.24.84.
72
En daarna?
73
Eens je je kandidatuur naar ons hebt doorgestuurd, wordt die bekrachtigd op een bureau van VVS. Wanneer het eerstvolgende bureau juist plaats vindt, kan je vinden via de kalender. Meer informatie over locatie en tijdstip: mail ons! We vragen je om op dit bureau aanwezig te zijn zodat we een zicht hebben op wie je juist bent. Als je écht niet aanwezig kan zijn, kan je ook altijd een korte videoboodschap naar ons doorsturen. Daarin vermeld je kort wie je bent en waarom je graag dit mandaat zou uitoefenen.
74
Uitoefenen van het mandaat
75
Eens je als mandataris bent verkozen helpen wij je op alle mogelijke manieren verder. We zorgen ervoor dat de vergaderingen waar je een mandaat uitoefent, voorbereid worden en we geven je ook steeds achtergrondinformatie mee. Heb je toch het gevoel dat je niet alles weet, kan je ons steeds een bericht sturen!
76
77
UITLEG OVER RAPPORTEURS
78
Beste studentenvertegenwoordiger,
79
Vragen over rapporteurs? In de tekst hieronder wordt alles zo eenvoudig mogelijk uitgelegd!
80
Bij VVS kiezen we ervoor om studentenvertegenwoordigers die nét iets meer willen doen de verantwoordelijkheid te geven over specifieke dossiers en werkgroepen. Deze studenten noemen we rapporteurs. De rapporteurs worden verkozen door het bureau en zijn verantwoordelijk voor het schrijven/actualiseren van een standpunt en/of dossier rond een specifiek onderwerp of voor het nadenken over zo’n specifiek onderwerp. Op deze one-pager kan je meer informatie terugvinden over wat er van je verwacht wordt en ook heel concreet welke stappen je onderneemt in een Plan of Action.
81
82
Wat zijn de taken van een rapporteur?
83
● Een rapporteur is verantwoordelijk voor het schrijven/actualiseren van een standpunt en/of het maken van een dossier rond een specifiek onderwerp.

● Je kan ervoor kiezen om dit standpunt of dossier samen met andere studentenvertegenwoordigers uit te werken. Deze uitwerking van jouw dossier of standpunt vindt voornamelijk plaats binnen een werkgroep.

● Als rapporteur word je verder ook sterk ondersteund door de beleidsmedewerkers van VVS.
84
Moet je dit alleen doen?
85
Neen, heel zeker niet niet!

● Je wordt doorheen het hele proces bijgestaan door de beleidsmedewerkers van VVS. Je stuurt dan in samenspraak met hen een uitnodiging voor de werkgroep uit. Deze uitnodiging wordt naar iedere actieve student binnen VVS verstuurd en peilt naar een datum om de werkgroep te laten plaatsvinden.

● Je kan ervoor kiezen om een werkgroep op te richten. Binnen de werkgroep denk je met meerdere studentenvertegenwoordigers uit gans Vlaanderen na over dat specifiek thema.
86
Eerste stap?
87
In de lijst op het eerste tabblad vind je alle rapporteurschappen terug! Als je interesse en tijd hebt om een rapporteur te worden, kan je je kandidatuur doorsturen of ook altijd een mailtje sturen naar info@vvs.ac! Ook met al je vragen mag je mailen of bellen naar 02/893.24.85
88
En daarna?
89
Eens je je kandidatuur naar ons hebt doorgestuurd, wordt die bekrachtigd op een bureau van VVS. Wanneer het eerstvolgende bureau juist plaats vindt, zie je op het tweede tabblad. Meer informatie over locatie en tijdstip: mail ons! We vragen je om op dit bureau aanwezig te zijn zodat we een zicht hebben op wie je juist bent. Als je écht niet aanwezig kan zijn, kan je ook altijd een korte videoboodschap naar ons doorsturen. Daarin vermeld je kort wie je bent en waarom je graag dit mandaat zou uitoefenen.
90
Uitoefenen van het rapporteurschap
91
Eens je als rapporteur bent verkozen helpen wij je op alle mogelijke manieren verder. We zorgen ervoor dat de vergaderingen waar je een mandaat uitoefent, voorbereid worden en we geven je ook steeds achtergrondinformatie mee. Heb je toch het gevoel dat je niet alles weet, kan je ons steeds een bericht sturen!
92
93
UITLEG OVER BESTUURDERS
94
Binnenkort meer!