ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
2
KritērijsLatviskiVērtējumsmax un min lai ieskaitītuVērtējums
3
Vispārējā paklausībaTiesnesis pārliecinās, ka saimnieks spēj kontrolēt suni: atbrīvot to no pavadas, atsaukt atpakaļ pēc komandas, kā arī suns neizrāda agresivitāti pret apkārt esošajie. Minēto faktu pārkāpums visa eksāmena laikā var atcelt ieskaitītu vērtējumu!ieskaitīts/neieskaitītsieskaitīts/neieskaitīts
4
5
Diska kontrole
6
Diska ņemšana no rokasSunim priekšā tiek izstiepts disks ar aicinājumu to paņemt no rokas. Tiek veikti 3 piedāvājumi1 punkts par katru paņemto diskumax 3 /min13
7
Diska ņemšana no rokas stiepienāTiek atkārtota pirmā darbība, bet roku attālinot no suņa. Tiek veikti 3 piedāvājumi1 punkts par katru paņemto diskumax 3 /min13
8
Diska pacelšanaDisks tiek nosviests 2x uz leju un 2x uz augšu vērsts. Tiek pārbaudīta suņa spēja pacelt disku. Pārbaude notiek uz zālāja.0,5 punkts par katru pacelto disku 10 sekunžu laikāmax 2 /min12
9
10
Rolli (9-18m)Tiek veikti 6 metieni
11
Diska kontrole nesotTiek vērota suņa spēja noturēt disku mutē to nesot0 patstāvīga spēlēšanās, diska nenešana
1 par katru atnesto disku vai 1 par 2 atnestiem diskiem, bet ar kļūdām
max 3 /min13
12
Diska nomešana3 no mēģinājumiem saimnieks prasa lai suns to nosviež tam tuvumā0 patstāvīga spēlēšanās, diska nedošana
1 par katru atdoto disku vai 1 par 2 atdotiem diskiem, bet ar kļūdām
max 3 /min13
13
Diska atdošana rokās3 no mēģinājumiem saimnieks prasa lai disks tiktu atdots rokās0 patstāvīga spēlēšanās, diska nedošana
1 par katru atdoto disku vai 1 par 2 atdotiem diskiem, bet ar kļūdām
max 3 /min13
14
Kopējais Diska atdošanas vērtējumsTiek novērota suņa spēja atdot disku pēc saimnieka norādījumiem0 patstāvīga spēlēšanās, diska nedošana
1 par katru atnesto disku vai 1 par 2 atnestiem diskiem, bet ar kļūdām
max 3 /min13
15
16
Skrējiens pakaļ diskamTiek novērtēta suņa ieinteresētība skriet pakaļ diskam0 par neskriešanu, 1 par iešanu, lēnu skrējienu; 2 par skrējienu; 3 par azartisku skriešanumax 3 /min13
17
Skrējiens atpakaļTiek novērtēta suņa ieinteresētība nest disku atpakaļ0 par neskriešanu, 1 par iešanu, lēnu skrējienu; 2 par skrējienu; 3 par azartisku skriešanumax 3 /min13
18
19
Metieni līdz 9-18-27mTiek veikti 6 metieni
20
LecieniTiek vērtēta suņa spēja lekt pēc diska0 - nav lecienu
1 - nelieli lecieni
2- uz priekšu vērsti lecieni
3-4 - suns pilnībā kontrolē lecienu
max 4 /min14
21
PiezemēšanāsTiek izvērtēta suņa spēja pareizi piezemēties
Ja suns nelec vispār, punkti netiek piešķirti, bet sadaļa tiek ieskaitīta
0-1 sunim nav piezemēšanās koordinācijas
2-3 piezemēšanās beidzas ar kritieniem
4- uz priekšu vērsta piezemēšanās
5-6 - suns pilnībā kontrolē drošu piezemēšanos
max 6 /min 46
22
Kustības uzsākšanaTiek vērtēta suņa sapratne, kad jāuzsāk skrējiens pēc diska0- suns ir apjucis un neuzsāk kustību
1 - suns knapi paspēj pēc diska
2 - laba koordinācija starp komandu
3 - priekšzīmīgs sniegums
max 3 /min13
23
24
Tālmetieni (vismaz 18m+)Tiek veikti 4-6 metieni
25
Izskriešana pa priekšu diskamTiek vērtēta suņa sēja uzsākt skrējienu pirms disks ir izmests0-suns neskrien vai nepaspēj pēc diska
1 - spēj izskriet pirms disks tiek izmests
2 - laba koordinācija starp komandu
3 - priekšzīmīgs sniegums
max 3 /min13
26
Diska izsekošanaTiek novērtētas suņa spējas izprast diska lidojumu0 - suns pazaudē kontaku ar diskiem
1 - daži diski tiek nozaudēti
2- spēj pozicionēties labākai disku noķeršanai
3 - priekšžimīgs sniegums
max 3 /min13
27
28
Papildus Sadaļa
29
Darbs ar diviem diskiem u.c. uzdevumi
30
Spēja darboties ar vairākiem diskiemTiek izvērtēta suņa spēja darboties ar vismaz 2 diskiem. Saimnieks veic metienus dažādos virzienos, prasot sunim disku gan atdot rokās, gan nomest pie zemes tā tuvumā pirms nākamā metiena0-1 - suns ķer tikai vienu disku
2-3 - suns ķer džreiz abus, bet ar pārtraukumiem
4-5 suns izproet spēli ar 2 diskiem, bet ar kļūdām
6 - priekšzīmīgs priekšnesums
max 6 /min 46
31
Virziena maiņaDiski tiem mesti viens no otra atšķirīgi 45 vai 90 grādu leņķos0- suns apjūk un neskrien
1 - suns skrien pēc dažiem diskiem
2- suns noķer vairumu disku
3 - suns pilnībā izprot virziena maiņu
max 3/min 13
32
Vairāki diski uz laukumaTiek vērtēta spēja nest tikai izmesto disku0- suns apjūk un neskrien
1 - suns skrien pēc dažiem diskiem
2- suns strādā ar nelielu kavēšanos
3 - suns pilnībā izprot uzdevumu
max 4/min 14
33
LaukumsSuni netraucē konusi, lentas u.c. lietas
Kā arī marķējums uz zāles
0 - suns nestrādā
1 - suns strādā ar piesardzību
2 - suns strādā bez aizķeres
max 2/min 12
34
60
35
Visi piegājieni tiek filmēti
36
Nokārtots eksēmens, suns ir gatavs frisbija sacensībām un drošām nodarbībām mājās60%+ (punkti no pamatsadaļas); Minimums = 36
37
Nokārtots eksāmens un suns ir sasniedzis profesionālu frisbija apguves līmeni85%+ (punkti no kopējā);
Minimums =
51
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100