Lääkäri Antti Heikkilän kirjoitusten asiavirheitä
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
Huom! Jos teksti on liian suurta, pienennä näppäinyhdistelmällä 'CTRL ja -'. ||| Tekijät: Vladimir Heiskanen [etunimi.sukunimi@helsinki.fi] sekä pari avustajaa ||| PDF-versio löytyy Valtsun terveysblogin artikkelista 'Antti Heikkilä ja loputtomat asiavirheet'.
2
PäiväysArtikkeliVirheellinen lausunto (suora lainaus)KorjausLinkit(2)(3)(4)Muut huomiotLisähuomioiden linkit
3
4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaOn myös näyttöä, että Gluteeni aiheuttaa rasvamaksaa.Heikkilän tähän väitteeseen antama tutkimusviite ei käsittele gluteenia, vaan rasvamaksan yleisyyttä keliakiapotilailla. Tämänlaiset tutkimusasetelmat eivät kerro syy-seuraussuhteista, eikä tästä tutkimuksesta voi vielä vetää Heikkilä tavoin johtopäätöksiä gluteenin osalta.1
4
4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaOn pitkään tiedetty, että tyydytetty (kova) rasva ja erityisesti naudan rasva ehkäisee tehokkaasti rasvamaksan syntyä.Naudan tali on suojannut Heikkilän viitteenä antamassa tutkimuksessa rottia alkoholin aiheuttamalta maksasairaudelta. Tämä on kuitenkin jyrsijäkoe, jonka tuloksia ei ole syytä ulottaa ihmisiin. Kliinisissä ihmistutkimuksissa on saatu asiasta juuri päinvastaisia havaintoja, joiden mukaan tyydyttynyt rasva olisi maksan terveydelle haitallisempaa kuin tyydyttymätön rasva.123
5
4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaRypsi- ja rapsiöljy sisältävät alfalinolihappoa (ALA) jota ruokateollisuus pitää Omega-3-rasvana, mitä se käytännössä ei ole. ALA on Omega-3:n (DHA EPA) esiaste, jonka tulisi muuttua elimistössä noiksi rasvoiksi.Heikkilän mukaan alfalinoleenihappo (ALA) ei ole omega3-rasvahappo, mutta kemian näkökulmasta se on, sillä sen ensimmäinen kaksoissidos löytyy sen omega-pään (metyyliryhmä) kolmannen ja neljännen hiiliatomin välistä. Lisäksi alfalinoleenihapolla voi estää omega3-puutosoireet, tarvitsematta lisäksi pitkäketjuisempia omega3-rasvahappoja kuten DHA:ta tai EPA:a.

Alfalinoleenihapon suosio perustuu osin siihen, että se on yhdistetty etenevissä väestötutkimuksissa useita kertoja matalampaan kokonaiskuolleisuuteen, siitäkin huolimatta että se ei ole pitkäketjuinen rasvahappo kuten DHA tai EPA:
1
6
4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaOmega-6:n ja Omega-3:n välinen suhde on myös tärkeä seikka ylipainon kehittymisessä.Heikkilän tälle väittämälle antama tutkimusviite ei liity millään tapaa omega6:3 -suhteeseen, eikä kyseisessä artikkelissa edes mainita sanaa "omega". Kyseessä on tutkimus, jossa tutkittiin CLA-rasvahapon vaikutusta esimurrosikäisten lasten kehonrasvan kertymiseen.

Alempana Heikkilän blogitekstissä löytyy linkki Artemis Simopouloksen katsaukseen, jossa spekuloidaan omega-6/omega-3 suhteen vaikutuksesta lihavuuteen, mutta ei kuitenkaan esitetä minkäänlaista vahvaa näyttöä asian puolesta vaan kuvaillaan lähinnä soluviljelmä- ja jyrsijätutkimusten tuloksia.
12
7
4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaTiedetään, että linolihappo lihottaa erityisesti lapsia.Heikkilä tarjoaa tähän väitteeseensä viitteeksi tieteellisen katsausartikkelin, jossa esitetään linolihapon mahdollinen lihottavuus pelkkänä hypoteesinä, ja jonka johtopäätöksissäkin todetaan, että "väestötasolla linolihapon rooli lihavuuden kehityksessä on kiistanalaista".

Täten Heikkilän väittämä siitä, että linolihapon lihavuus muka "tiedettäisiin", ei saa hänen antamaltaan tutkimusviitteeltä tukea.
1
8
4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaLiika linolihappo (Omega 6) aiheuttaa tulehdusta maksassa ja sitä kautta rasvamaksaa. Eläinperäinen Omega-3 estää rasvamaksaa. Tähän väittämään Heikkilä tarjoaa viitteeksi linkin yleislääkäri William Nevillen kirjoittamaan nettikommenttiin (BMJ-lehden sivuilla), jossa tämä tarjoaa omaa mielipidettään ravintorasvoista, tarjoten lähteeksi mm. toimittaja Nina Teicholzin asiavirheistään tunnetun terveyskirjan sekä aiheeseen liittyvän rottatutkimuksen. Kyseisessä nettikommentissa Neville myös väittää oliiviöljyn olevan todennäköisesti haitallista, vaikka tiedekirjallisuudesta löytyy ensisijaisesti myönteisiä tuloksia liittyen oliiviöljyyn.

Heikkilän väittämät liittyen omega-6:n haitallisuuteen ja omega-3:n terveellisyyteen pohjautuvat lähes poikkeuksetta aina eläinkokeisiin. Kuitenkaan edes eläinkokeissa nämä havainnot eivät ole selkeitä, sillä esimerkiksi eräässä hiiritutkimuksessa (Nutr Res 2015;35:449-459) näiden omegojen suhteen muuttaminen ei vaikuttanut rasvamaksan kehitykseen. Kliinisistä ihmistutkimuksista taas omega-6:n suhteen ei ole juurikaan näyttöä aiheesta, mutta omega-3:n osalta tulokset ovat lupaavia.
123
9
4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaKokojyväleipä on myös yksi hype, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa. Asiaa on vihdoin ja viimein tutkittu. Kyse on todella hyvin tehdystä tutkimuksesta, jossa viljojen elimistövaikutuksia on selvitetty monella eri tasolla. Kokojyvästä valmistetun leivän elimistövaikutukset eivät eroa millään tavalla puhdistetusta viljasta valmistetusta. Virallisen tahon väite kokojyväviljojen terveysvaikutuksista on vale.Heikkilä käyttää viitteenä vuonna 2015 julkaistua hyvin toteutettua joskin vain kuuden viikon kestoista tutkimusta. Näin lyhyellä tutkimusjaksolla ei vielä saada riittävää tietoa yksittäisen ruokavaliokomponentin muuttamisesta johtuvista terveysvaikutuksista. Aiheesta on lisäksi julkaistu jopa vuoden 2015 jälkeen useita vastaavanlaisia tutkimuksia, joissa on välillä onnistuttu havaitsemaan hyötyä täysjyvästä. Täten on selvää, että täysjyvän vaikutusten arviointiin tarvitaan vielä lisää näyttöä, eikä elimistövaikutuksia voi tässä vaiheessa sanoa olemattomiksi verrattuna puhdistettuun viljaan.

Tämän lisäksi Heikkilä käyttää termiä "kokojyvä" tarkoittaessaan täysjyvää - tämä on yleinen termivirhe viljoista puhuttaessa.

Mainittakoon myös, että Heikkilän mainitsema tutkimus on elintarviketeollisuuden (Cereal Partners Worldwide) sponsoroima, ja täten julkaistu negatiivinen tulos sotii vastaan sitä Heikkilän suosimaa narratiivia, että julkaistut tutkimustulokset olisivat aina rahoittajan eduksi.
123
10
14.5.2018Facebook-kommenttiNuo samat [Seymour Daytonin ryhmän] sydäntutkimu[k]set on analysoitu uudestaan ja ne lisäävät sydänkohtauksia.Heikkilällä menee tutkimukset sekaisin. Christopher Ramsdenin tutkimusryhmä on tehnyt uudet analyysit Sydney Diet-Heart -tutkimuksesta sekä Minnesota Coronary Experiment (MCE) -tutkimuksesta, mutta ei Seymour Daytonin ryhmän toteuttamasta Los Angeles Veterans Administration -tutkimuksesta, josta Heikkilän fb-sivun kommenteissa keskustellaan.
11
9.1.2018Facebook-kommentti[Mikael Fogelholm] suosittelee 75 g sokeria vuorokaudessa, kun WHO:n suositus on max. 25 g/vrkHeikkilä on itse keksinyt tämän täysin perusteettoman väittämän, että WHO:n suositus olisi enimmillään 25 grammaa päivässä. Hän on myös toistanut tätä virhekäsitystään monessa yhteydessä.

WHO:n suositus lisätylle sokerille on alle 10% päivittäisistä kaloreista. Ehdollinen, heikkoon näyttöön perustuva lisäsuositus on alle 5% päivittäisistä kaloreista.
1
12
6.10.2017Sotesta, pakkorokotuksista ja maidostaKnuuti kertoo, että maidon D-vitamiini on lisättyä (...) Hän ei täsmennä, onko se D3- tai D2-vitamiinia. Siitä ei ole mainintaa maitopurkin kyljessä, mutta se on ulkomaisten lähteiden mukaan D2-vitamiinia. Sitähän saa sienistä, mutta D3-vitamiini on eläinperäistä ja huomattavasti D 2:ta tehokkaampi.Valion sivuilla on kerrottu maitotuotteisiin lisätystä D-vitamiinista seuraavasti: "Lisätty D-vitamiini on muodoltaan D3-vitamiinia"
13
6.10.2017Sotesta, pakkorokotuksista ja maidostaMaitojauheesta ei tarvitse mainita mitään, vaikka se sisältää hapettunutta kolesterolia, joka vuorostaan aiheuttaa verisuonivaurioita.Maitoon ei lisätä maitojauhetta, minkä takia Heikkilän pohdinta on sinänsä epäoleellinen. Hän kuitenkin väittää että rasvattomassa maitojauheessa olisi kolesterolia. Kolesteroli on rasvaliukoinen yhdiste, jota esiintyy luonnostaan maidossa vähäisesti. Kun maidon rasva poistetaan, tällöin katoaa myös suurin osa rasvaliukoisesta kolesterolista. Tällöin myös rasvattomasta maidosta tehtävä jauhe on vähäkolesterolista.
14
6.10.2017Sotesta, pakkorokotuksista ja maidostaKnuuti ei usko rasvattoman maidon värjäykseen. Väitteitä hän pitää huuhaana. Hän ei tiedeä, että rasvatonta maitoa on värjätty pitkään maitojauheella. Valion sivuilla on hyvin tietoa maitoon liittyvästä lainsäädännöstä: "Maitoihin ei siis saa lisätä esim. vettä, eikä niitä saa 'laimentaa' millään tavalla. Myös lisäaineiden lisääminen on lailla kielletty. Lainsäädännön mukaan maitoja ei saa värjätä millään tavalla valkoisen värin saavuttamiseksi. Vaikka maito on valkoista, on siitä suurin osa vettä."
15
6.10.2017Sotesta, pakkorokotuksista ja maidosta[Juhani] Knuuti ei ole kliinikko.Heikkilän mukaan professori, erikoislääkäri Juhani Knuuti ei tee kliinistä työtä. Toisaalta lääkärikeskus Mehiläinen tarjoaa hänen vastaanottoaikojaan. Knuuti on myös vastannut tähän väittämään bloginsa kommenttiosiossa:

"Oikaisen tässä kuitenkin lukijoilleni muutaman Heikkilän virheväitteen minusta (joita on siis jo lukuisia):
1) Olen peruskoulutukseltani lääkäri ja valmistunut vuonna 1985
2) Olen tehnyt kliinistä potiastyötä päätoimisesti sen jälkeen n 10 vuotta
3) Tämän jälkeen olen myös jatkuvasti tehnyt potilastyötä. Potilastyöni liittyy sydäntutkimusten tekeminen ihan oikeilla ja sairailla potilailla.
4) Suurumman osan ajastani vievät kuitenkin tutkimustyö ja osin hallinnollinen työ, kuten kaikilla professoreilla.

Tämä siis vain selvennykseksi. Itse asiassa niille asioille, mitä blogissani kirjoitan, ei todellisuudessa ole mitään merkitystä sillä, kuinka paljon teen potilastyötä ja teenkö sitä ylipäätään lainkaan. Blogissani käsittelen asioita tutkitun tiedon perusteella, en sen mukaan miltä minusta tuntuu."
16
4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräSuomessa aloitettiin 1970-luvulla tutkimus, joka koski Helsingin poliiseja. Tutkimuksessa selvitettiin, miten insuliini lisää sydänkohtauksia. Tutkimus kesti 23 vuotta. Tulos oli hämmästyttävä. Korkea insuliinitaso lisäsi yhdeksänkertaisesti sydänkohtauksia verrattuna niihin, joilla oli matala insuliinitaso! Matalan insuliinitason tutkittavilla oli sydänkohtauksia 1/100 tutkittavaa kohden. Korkean insuliinitason omaavilla tulos oli 9/100.Heikkilän mainitsema tutkimus sisälsi 22 vuoden, ei 23 vuoden, seurannan. Siinä ei tehty Heikkilän mainitsemia havaintoja.

Siinä koehenkilöiden joukossa, jossa insuliinitasot olivat matalimmat, sydänkohtauksia kärsi seurannan aikana noin 10%, eli kymmenkertaisesti verrattuna Heikkilän antamaan lukemaan. Siinä joukossa, jossa insuliinitasot olivat korkeimmat, sydänkohtauksia kärsi noin 25%, mikä myös poikkesi Heikkilän antamasta lukemasta. Näiden joukkojen välillä sydänkohtauksen riskissä oli noin 2.5-kertainen ero. Tämä on moninkertaisesti pienempi kuin Heikkilän toteama 9-kertainen ero.

Lisäksi Heikkilä tekee virheen puhuessaan kausaliteetista ("insuliinitaso lisäsi sydänkohtauksia"), sillä kyse oli korrelaatiosta, jossa insuliini saattaa olla myös viaton sivullinen.
1
17
4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräOn pitkään tiedetty, että insuliini vaurioittaa verisuonten endoteeliä. Kolesterolilla tuossa verisuonen vaurioitumisessa ei ole mitään osuutta. Kolesteroli on vain yksi monista, vaurioituneen verisuonen paikka-aineista, millä elimistö korjaa syntyneitä vaurioita. Kolesteroli ei aiheuta itse sairautta.LDL-hiukkaset kulkeutuvat endoteelin läpi aktiivisen kuljetuksen kautta (1). Jos LDL-kolesteroli olisi paikka-aine, sen piikittäminen koe-eläimiin pitäisi tehdä niiden valtimoista terveempiä. Näin ei käy, vaan tuloksena on valtimotauti (2). LDL tunkeutuu siis valtimon seinämään ihan itsestään ilman insuliiniakin. Jos Heikkilän väite insuliinin vaurioittavasta vaikutuksesta pitäisi paikkansa, insuliinin pistäminen koe-eläimiin pitäisi aiheuttaa valtimotautia. Näin ei kuitenkaan ole (3).123
18
4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräYudkin tutki sokerin haittoja 1960-1970 lukujen vaihteessa. Hän kykeni osoittamaan, että sokeri oli todellinen syy sydäninfarkteihin.Yudkinin dataa on kuvailtu myös heikkolaatuiseksi (mm. Kevin Klatt), ja tämä oli minunkin päätelmäni, kun luin aikoinaan hänen kirjansa. Yudkin turvautui muun muassa lyhytaikaisiin tutkimuksiin sokerin megasuurilla annoksilla, ja erilaisiin epidemiologisiin tutkimuksiin, joissa oli runsaasti sekoittavia tekijöitä.12
19
4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräMahtaako Knuuti edes tietää, että sydänlihaksen keskeisin energianlähde on tyydytetty rasva.Sydänlihaksen rasvahappoaineenvaihduntaa koskevassa erittäin laajassa kirjallisuuskatsauksessa (Physiol Rev 2010;90:207-58) todetaan, että rasvojen hapettamisessa suurin osa rasvahapoista "eivät ole tyydyttyneitä, vaan sen sijaan kerta- tai monityydyttymättömiä". Rasvahappojen hapettamisnopeudessa ei ilmeisesti ole myöskään merkittäviä eroja.

Heikkilän väittämä sydänlihaksen energianlähteestä näyttää siis olevan perustelematon ja virheellinen.
1
20
4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräTodellisuudessa tarvitsemme hyvin vähän proteiineja, jotta solumme uudistuvat. Proteiininen tarpeen voi karkeasti määritellä kaavasta pituus - 110 = proteiinien määrä grammoina. Tämä on vanha kaava. Kertomalla tuon luvun 0.8:lla tai jopa 0.5:lla, saa oikeamman luvun proteiinien tarpeesta. Tulos on puhdasta proteiinia. Kun tuloksen kertoo kolmella, niin se on karkeasti arvioiden se, mitä tuo tarkoittaa esimerkiksi lihana, kalana tai akanana. Jos tulos on 50 g, se tarkoittaa 150 g jotain noista ruoka-aineista. Mutta myös monissa muissa ruoka-aineissa on proteiinia, joten lihan määrä on käytännössä aika vähäistä.Heikkilän laskelman mukaan esimerkiksi 170cm pituinen mies tarvitsisi "vanhan kaavan" mukaan proteiinia 60 grammaa, mutta hänen oikeamman kaavan mukaansa jopa 30 grammaa voisi riittää. Tämän voisi Heikkilän mukaan saada "karkeasti arvioiden" syömällä kolminkertaisen grammamäärän lihaa, eli siis 90 grammaa lihaa.

Koska Heikkilä arvioi lihan proteiinipitoisuuden väärin ja todellisuudessa esimerkiksi jauheliha sisältää vain 20% grammaa proteiinia (ei 33%), tällä 90 gramman lihamäärällä saisi ainoastaan 18 grammaa proteiinia, mikä alittaa rajusti ihmisen todellisen proteiinin tarpeen. Tutkimusnäytön mukaan esimerkiksi ikääntyvillä väestöällä jopa 0.8g/kg saattaa johtaa lihasmassan menetykseen, ja Heikkilä opastaa huomattavasti tätäkin matalampaan proteiinin saantiin.

Toisaalta proteiinia saa myös pieninä pitoisuuksina muista ruoka-aineista, joten proteiinin puutoksen voi kuitenkin välttää vähäiselläkin lihan saannilla, mikäli ruokavaliossa on esimerkiksi paljon palkokasveja ja täysjyväviljaa. Näitä Heikkilä ei toisaalta erityisesti suosittele, johtuen niiden hiilihydraattipitoisuudesta.
12
21
4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräTyypin 2 diabeetikkoja on sekä laihoja kuin lihavia. Paino ei korreloi itse sairautta.Paino korreloi hyvin vahvasti typin 2 diabeteksen riskiin. Esimerkiksi naisilla painoindeksi (BMI) 30 yhdistyy naisilla noin 30-kertaiseen diabetesriskiin verrattuna niihin naisiin, joiden painoindeksi on alle 22.1
22
4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin väärä13 tutkimuksen analyysin mukaan lääkehoito lisää 19 % kaikkinaista kuolemaa ja lisää 43 % sydänkuolemia.Todellisuudessa nämä lukemat olivat 4% ja 11%, eivätkä ne olleet tilastollisesti merkitseviä, joten käytännössä kyseessä oli nollatulos. Heikkilän esittämät luvut ovat 99 prosentin luottamusvälin yläraja, eikä varsinainen tulos, mikä antaa lisäsyyn epäillä Heikkilän kykyä ymmärtää lukemiaan tutkimuksia lainkaan.

Toisin kuin Heikkilä antaa ymmärtää, meta-analyysissa ei verrattu lääkehoitoa lääkkeettömään hoitoon, vaan siinä tarkasteltiin "intensiivistä verensokerin alennusta", joka ei tämän tutkimustiedon valossa näyttänyt olevan tavanomaista hoitoa tehokkaampaa. Yksi mahdollinen selitys oli se, että hypoglykemian mahdolliset haitat näyttävät kumoavan matalan glukoosin hyödyt.
1
23
15.2.2017Facebook-päivitysNyt se on tutkittu. Pekoni estää suolistosyöpää, joten tässä liha-asiassa on meille valehdeltu raskaasti kuten monessa muussakin https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2527479/Heikkilä viittaa tutkimukseen todeten, että "nyt" se on tutkittu. Kyseessä on kuitenkin jo 19 vuotta vanha tutkimus. Hän jättää myös mainitsematta, että kyseessä on rottakoe, eli näytön aste on erittäin heikko.1
24
2.2.2017Helsingin Sanomat = Fake NewsTutkimus on tehty useiden ryhmien toimesta useissa eri maissa eri tutkijoiden ja eri tutkimuskulttuurein. Siihen nähden tutkittujen ihmisen määrä on vähäinen 12 000. Juuri tämä hajautettu tapa antaa huomattavan mahdollisuuden manipuloida tutkimusaineistoa ja poistaa niitä tapauksia ryhmästä mitkä eivät sovi haluttuun tulokseen.Monikeskustutkimuksia pidetään lääketieteessä nimenomaan erityisen hyvänä tutkimusnäyttönä, koska aineisto on yleensä suuri ja tutkimuksen yleistettävyyttä voidaan tarkastella vertailemalla yksittäisten keskusten havaitsemia tuloksia.1
25
2.2.2017Helsingin Sanomat = Fake NewsSitten tulokset: 5 vuoden seurannassa pilleriä saaneista kuoli 3.6 % ja lumeryhmässä 5 %.Heikkilän mainitseman HOPE-3 tutkimuksen raportin kokotekstistä ilmenee, että kokonaiskuolleisuuslukemat ovat eri kuin Heikkilän raportoimat lukemat: pilleriä saaneissa 5.3% ja lumeryhmässä 5.6%.

Heikkilä sen sijaan raportoi ilmeisesti ensisijaiset päätetapahtumat (sydänkuolema + ei-tappava sydäninfarkti + ei-tappava aivohalvaus), jotka ovat tietysti hieman eri asia kuin kuolleisuus.

Näidenkin lukemat ovat kokotekstissä hieman eri suuruiset kuin Heikkilän kirjoituksessa, mutta ilmeisesti näitä Heikkilän käyttämiä lukemia on raportoitu myös virallisissa lähteissä kuten ACC:in sivuilla.
1
26
12.1.2017Facebook-päivitysWHO:n ylin suositus sokerista on 25g vrk:ssaHeikkilä on itse keksinyt tämän täysin perusteettoman väittämän, että WHO:n ylin suositus olisi 25 grammaa päivässä.

WHO:n suositus lisätylle sokerille on alle 10% päivittäisistä kaloreista. Ehdollinen, heikkoon näyttöön perustuva lisäsuositus on alle 5% päivittäisistä kaloreista.
1
27
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestäRasvaton maito ei sisällä muuta kuin maitojauheella värjättyä vettä ja keinovitamiineja, jos niitäkään.Maito tehdään rasvattomaksi mekaanisesti separoinnilla. Maitojauhetta ei valmistusprosessissa käytetä. Mikäli halutaan tuottaa täysmaitoa, tähän rasvattomaan maitoon lisätään erikseen rasvaa (3.5%).

Valio (2016, sähköpostitiedonvaihto lukijan kanssa):

"Maitoon ei lisätä mitään ylimääräistä, ainoastaan D-vitamiinia. Lainsäädännön mukaan maidosta ei saa poistaa mitään muuta kuin maitorasvaa, eikä siihen saa lisätä mitään muuta kuin maitorasvaa, maitoproteiinia, kivennäisaineita (lisäkalsiumia) tai vitamiineja (D-vitamiinia). Lisäksi on sallittua hydrolysoida maidon laktoosi glukoosiksi ja galaktoosiksi (HYLA®-tuotteet).

Maitoihin ei siis lisätä missään tapauksessa maitojauhetta. Myös lisäaineiden lisääminen on lailla kielletty."
1
28
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestäKookos auttaa suuhygieniassa.Heikkilän antama tutkimusviite 'Effect of oil pulling on plaque induced gingivitis: A randomized, controlled, triple-blind study' ei käsittele kookosöljyä vaan seesamiöljyä.1
29
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestäSokeri on keskeinen syy sydäntautiinHeikkilän viittaamassa suhteellisen vanhassa artikkelissa (Circulation 2002;106:523-527) ei todeta asiaa lainkaan näin jyrkästi, vaan korostetaan että aiheesta ei ole lopullista selvyyttä.

Lausunnon päätelmäosiosta: "In the absence of definitive evidence, recommendations must rely on professional judgment. No data suggest that sugar intake per se is advantageous, and some data suggest it may be detrimental."
1
30
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestäBritannian sydänyhdistyksen professori Jeremy Pearsonin mukaan PUFA ei suojaa sydäntaudeilta.Heikkilän linkittämän BBC:n lehtijutun mukaan Pearson toteaa: '[T]ämä analyysi antaa viitettä siitä, että ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä, jotta runsaasti monityydyttymättömiä rasvoja [PUFA] ja vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävän ruokavalion voisi todeta vähentävän sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.'

Pearson ei siis suoraan totea, että PUFA ei suojaisi sydäntaudeilta, vaan hän tyytyy toteamaan, että tutkimusnäyttö aiheesta ei ole riittävää. Lisäksi Pearson sanoaa, että liika rasvojen syönti on haitaksi: 'Too much fat is bad for you'
1
31
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestäKookos parantaa aivojen aineenvaihduntaaHeikkilän antama tutkimusviite ei käsittele kookosta lainkaan, mutta siinä puhutaan ketoaineiden ja synteettisen AC-1202 -rasvavalmisteen puolesta. Kookosöljy voi tosin lisätä ketoaineiden määrää, joten sillä saattaa kuitenkin olla joitakin samanlaisia hyötyjä aivoille.1
32
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestäKookosrasvan sisältämä lauriinihappo tappaa taudinaiheuttajia, viruksia, bakteereita ja sieniä kuten candida hiivasientä. Lauriinihapolla on todettu olevan tehoa jopa HIV-virukseen.Näitä vaikutuksia on havaittu koeputkessa, ei ihmisessä.

Heikkilän antama viite käsittelee ainoastaan Candida-sukuisia hiivoja, ei muita mikrobeja.

Heikkilän viite kookosöljyn vaikutuksesta HIV-virukseen on erittäin heikkoa tutkimusnäyttöä, jossa tulos ei ollut mitenkään yksiselitteinen kookosöljyn tai monolauriinin eduksi.
12
33
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestäKetogeeninen eli erittäin vähähiilihydraattinen ruokavalio on ainoa toivo lapsille, joilla on vaikea-asteinen epilepsia. Ruokavaliolla nämä lapset voivat hyvin, eikä mitään haittoja ole todettu, vaikka he olisivat olleet ruokavaliolla vuosia.Ketogeeniseen ruokavalioon liittyen on raportoitu lukuisia haittavaikutuksia, joten Heikkilän väittämä ei ole tosi. Oheisessa linkissä (1) on koostettuna lukuisia tutkimusartikkeleita aiheesta.1
34
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestäKookos myös estää nälkää ja auttaa syömään vähemmänHeikkilän antama tutkimusviite käsittelee ketogeenista vähähiilihydraattista ruokavaliota, eikä siinä mainita kookosta ollenkaan. Lienee todennäköistä että ketogeeninen ruokavalio estää kohtuullisen hyvin nälkää, mutta tämä tutkimus ei anna mitään tietoa nimenomaan kookoksen vaikutuksesta.1
35
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestä12 viikon koe osoitti, että sama määrä kookosta vähensi oleellisesti sisäelinrasvaaTutkimuksessa ei mitattu sisäelinrasvan määrää, mutta muutos vyötärönympäryksessä kylläkin mitattiin.1
36
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestäTänä syksynä julkaistu eurooppalainen analyysi toteaa samaa. Tutkimus koski 42 eri valtiota. Tutkimus osittaa selvästi, ettei tyydytetty rasva aiheuta sydäntautia, mutta sen sijaan runsashiilihydraattinen ruokavalio aiheuttaa sydäntautia. Mitä enemmän hiilihydraatteja ja vähemmän tyydytettyä rasvaa, sitä enemmän sydänkuolemia.

(...) Eurooppalainen tutkimus on paljon rehellisempi kuin monet vastaavat Yhdysvalloissa tehdyt, joissa ruoka- ja lääketeollisuus hengittää tekijöiden niskaan.
Tämä tutkimus on käsitelty myös alempana. Kyseessä on ekologinen tutkimus, jolla ei voi todistaa kausaliteettia, vaikka Heikkilä pyrkiikin tulkitsemaan havaitut korrelaatiot kausaationa.1
37
23.12.2016Kookosrasvan terveellisyydestäSen sijaan on lisääntyvästi näyttöä, että monityydyttämättömät kasvirasvat (PUFA) aiheuttavat syöpää. Heikkilä tarjoaa tähän väitteeseensä viitteeksi tieteellistä katsausartikkelia, jonka nimi on 'Current evidence linking polyunsaturated Fatty acids with cancer risk and progression'.

Heikkilä luultavasti päätteli artikkelin jotenkin puhuvan monityydyttymättömiä rasvoja (PUFA) vastaan, mutta artikkelissa pikemminkin puhutaan niiden mahdollisen hyödyllisyyden puolesta.
1
38
27.11.2016Facebook-päivitysSyyskuussa 2016 julkaistu eurooppalainen ilman Unileverin yms tukea tehty tutkimus toteaa, että mitä enemmän tyydytettyä rasvaa sitä vähemmän sydänkohtauksia. Tutkimus koski 42 eri eurooppalaista valtiota Tutkijoiden mukaan rasvan osuutta sydänkuolemiin ei ole koskaan voitu osittaa toteen. Tutkijat totesivat myös sen, että todellinen syy sydänkuolemiin oli hiilihydraatit.

(Heikkilä kommentoi tutkimusta Food Nutr Res 2016;60:31694)
Kyseessä oli ekologinen tutkimus, jonka arvo ravitsemustieteessä on erittäin heikko.

Tässä samassa tutkimuksessa havaittiin Heikkilän logiikalla muun muassa sekin, että "naiset jotka tupakoivat eniten, kuolivat vähiten sydäntautiin". Tämä ei kerro tupakoinnin terveellisyydestä, vaan kyseisen aineiston umpisurkeasta soveltuvuudesta kausaaliselle tulkinnalle.
1
39
26.11.2016Facebook-päivitysTutkimus ei ole uusi vaan uudelleen suuren rahan avulla analysoitu vanha tutkimus, joka totesi ilmestyttyään aivan päinvastaista. Rasvat eivät ole vaaraksi.

(Heikkilä kommentoi tässä tuoretta julkaistua tutkimusta, BMJ 2016;355:i5796, josta Iltalehti uutisoi otsikolla 'Suurtutkimus vahvistaa: tumma leipä on hyväksi, paljon voita pahaksi')
Myös edellinen tulos NHS-aineistosta oli samansuuntainen, eli pitkäketjuiset tyydyttyneet rasvat yhdistyivät sydäntautiin. Heikkilän väittämällä "päinvastaisista" tuloksista ei liene mitään pohjaa.

Kyse ei ollut pelkästään tulosten uudelleenanalysoinnista, vaan myös pidennetyn seurannan julkaisusta.
123
40
19.9.2016Näin meitä vedätetään, osa 2Suvi Virtanen voisi kertoa kansalle, miksi 10 %, miksi ei 5 %, joka on WHO:n suositus.Heikkilä toistaa jälleen virheellistä väittämäänsä, jonka mukaan WHO:n suositus lisätyn sokerin kulutukselle olisi "alle 5%", vaikka todellisuudessa WHO:n ensisijainen suositus on "alle 10%".

[Huom. Myös mehujen ja hunajan sokeri luetaan tässä lisätyksi sokeriksi.]
41
19.9.2016Näin meitä vedätetään, osa 2Näin tämän käänteentekevän JAMA:ssa julkaistun tutkimuksen [...]

JAMA:n uutinen on todella vallankumouksellinen ja tarkoittaa, että kaikki se hype, millä ihmisiä on pakotettu syömään lääkkeitä, on ollut perusteellisesti väärin. Hoitosuositukset ovat samoin väärin ja perustuvat virheelliseen, manipuloituun tietoon.
Heikkilän mainitsema tutkimus oli ei ollut julkaistu JAMA-tiedelehdessä, vaan saman kustantamon JAMA Internal Medicine -lehdessä, joka ei ole aivan yhtä arvovaltainen julkaisu kuin JAMA.

JAMA-IM:n artikkeli ei kerro paljoa muuta kuin sen, että Harvardin yliopiston tutkijat julkaisivat vuonna 1967 Sugar Research Foundationin rahoittaman tiedekatsauksen mainitsematta katsauksen rahoittajaa. Artikkelissa todetaan, ettei teollisuuden yhteydestä katsauksen sisältöön ole olemassa suoraa näyttöä.

"There is no direct evidence that the sugar industry wrote or changed the NEJM review manuscript; the evidence that the industry shaped the review’s conclusions is circumstantial."

Vaikka rahoitus on voinut vaikuttaa Harvardin tutkijoihin johtopäätöksiin, on myös yhtä hyvin mahdollista, että kyseiset tutkijat yksinkertaisesti näkivät 1960-luvun tutkimusnäytön sokerin haitallisuudesta olleen liian heikkolaatuista, pohjautuen muun muassa epäluotettaviin ekologisiin tutkimuksiin ja tapaus-verrokkitutkimuksiin (ks. linkki 2).
12
42
19.9.2016Näin meitä vedätetään, osa 2Suvi Virtanen voisi myös selittää, miksi on paljon laihoja, joilla on tyypin 2 diabetes. Virtanen vähättelee sokerin haittoja, mutta hänen selityksensä, että sokeri lihottaa (...), mikä sitten johtaa diabetekseen, on perusteellisesti väärin ja se kertoo, ettei THL ymmärrä diabeteksesta mitään vaan toistaa tuota tämän hetken suurinta valetta diabeteksesta (...).

Kyse on insuliinin resistenssistä ja kaikki muu on sairauden oiretta, kuten korkea verensokeri, ylipaino (...)
Heikkilän mukaan ylipaino johtuisi insuliiniresistenssistä. Ei kuitenkaan liene olemassa minkäänlaista pätevää tutkimusnäyttöä, jonka mukaan insuliiniresistenssi aiheuttaisi lihavuutta.

Nälänsäätely tapahtuu keskushermostossa, erityisesti hypotalamuksen tumakkeissa. Siellä keskeisiä säätelymolekyylejä ovat mm. leptiini, alfaMSH, AgRP, ym...

Heikkilä ilmeisesti käyttää argumenttia "on laihoja, joilla on tyypin 2 diabetes" väittääkseen, ettei ylipaino itsessään aiheuta insuliiniresistenssiä. Painon kohoaminen yhdistyy kuitenkin suurentuneeseen diabetekseen riskiin jo normaalipainon sisällä, ja riski kohoaa valtavasti painoindeksin mennessä ylipainon puolelle. Mekanismien puolesta tätä yhteyttä perustellaan muun muassa veren vapaiden rasvahappojen (NEFA) suuremmalla määrällä rasvakudoksen kasvaessa - NEFA siis lisää insuliiniresistenssiä.
123
43
12.9.2016Kuinka meitä vedätetään, osa 1On hyvin paljon tutkimuksia, että naudan maidon ja lihan luonnollinen transrasva CLA tuottaa terveyttä ja muun muassa estää diabetesta [...] ja syöpääHeikkilä antaa diabetesväittämälleen viitteeksi tutkimuksen, jossa CLA ei parantanut vaan nimenomaan heikensi koehenkilöiden insuliiniherkkyyttä. Havainto on siis täysin päinvastainen kuin Heikkilä antaa olettaa.

Syöpää koskeva tutkimus taas tehtiin syöpäsoluilla koeputkessa, eli ei käytännössä kerro mitään CLA:n vaikutuksista syöpään.
12
44
12.9.2016Kuinka meitä vedätetään, osa 1Lähde on Harvardin professori Hun oppilastyöstä. Hu on Kiinasta ja innokas vegaaniHeikkilä kuvailee Harvardin professori Frank Hu:ta innokkaaksi vegaaniksi, mutta tästä veganismista ei näytä olevan Internetissä minkäänlaista näyttöä.
45
12.9.2016Kuinka meitä vedätetään, osa 1WHO:n suositusten mukaan sokeria ei tulisi käyttää enempää kuin 5 % kokonaisenergian määrästä.WHO:n suositus koskee ainoastaan lisättyä sokeria (sekä hedelmämehujen&hunajan sokeria), ei kaikkea sokeria yleisesti. Suositus on alle 10 % kokonaisenergiasta, ei alle 5 %.

(Sen sijaan ehdollinen lisäsuositus, joka perustuu WHO:n mukaan 'erittäin heikkoon näyttöön' vaikutuksesta hampaiden reikiintymiseen, on rajoittaa lisättyä sokeria alle viiteen energiaprosenttiin.)
1
46
12.9.2016Kuinka meitä vedätetään, osa 1Helsingin ja Kuopion laitoksista valmistuu ravitsemusterapeutteja, joilta itsenäinen ajattelu on kielletty. Helsingissä ei kouluteta ravitsemusterapeutteja. Ravitsemusterapeutteja ei kielletä ajattelemasta itsenäisesti.Törmäsin sattumalta Kuopion ravitsemustieteen opiskelijoihin ja he kyllä leikkimielisesti olivat samaa mieltä itsenäisestä ajattelusta. Ilmeisesti heidän tutkinnossaan ei 'tarpeeksi' korosteta itsenäistä ajattelua.
47
12.9.2016Kuinka meitä vedätetään, osa 1[S]amanaikaisesti tipahti kuin taivaasta seuraava meili, jossa todettiin C-vitamiinin estävän elinvaurioita diabeetikoilla, minkä Heinosen mukaan on turhaa.Mainitussa tutkimuksessa koehenkilöt kävivät läpi ainoastaan kolme varsinaista tutkimuspäivää ja ainoa tutkittu "elin" oli verisuonen seinämä. C-vitamiini annettiin suoneen eikä tavalliseen tapaan ravintolisänä. Koehenkilöillä oli tyypin 1 diabetes - aiemmissa C-vitamiinitutkimuksissa tämä hyötyvaikutus verisuonten seinämiin ei enää ulottunut yleisempään tyypin 2 diabetekseen.1234
48
19.5.2016Meille on valehdeltu vuosikymmeniäOlen kirjoitellut blogeja lähes kaksikymmentä vuotta.Heikkilän kotisivujen historiaa voi tarkastella https://archive.org/ -sivuston kautta. Sen mukaan Heikkilän ensimmäiset kirjoitukset ovat vuodelta 2007. Tämän mukana Heikkilä olisi siis blogannut vain 9 vuotta.

Tässä kirjoituksessaan Heikkilä myös kertoo lopettavansa blogaamisen. Todellisuudessa seuraava hänen kirjoitus julkaistiin jo 13.6.2016, eli Heikkilän väittämä bloggaamisen lopettamisesta oli myös virheellinen.
1
49
19.5.2016Meille on valehdeltu vuosikymmeniäBrittiprofessori John Yudkin osoitti kiistattomasti 1970-luvulla, että sokeri on useimpien sairauksien perussyy.Yudkinin dataa on kuvailtu myös heikkolaatuiseksi (mm. Kevin Klatt), ja tämä oli minunkin päätelmäni, kun luin aikoinaan hänen kirjansa. Yudkin turvautui muun muassa lyhytaikaisiin tutkimuksiin sokerin megasuurilla annoksilla, ja erilaisiin epidemiologisiin tutkimuksiin, joissa oli runsaasti sekoittavia tekijöitä.12
50
15.5.2016Vallankumous on ovellaIhmisillä ei ole mitään keinoa varastoida ylimääräistä proteiinia. Kaikki ylimääräinen proteiini prosessoidaan maksassa sokeriksi.Glukogeenisia aminohappoja voidaan muuttaa palorypälehapoksi tai sitruunahappokierron välituotteiksi. Täten niitä ei tarvitse muuttaa glukoosiksi ja vain pieni osa ylimääräisestä proteiinista päätyy sokeriksi (glukoosiksi).12
51
13.4.2016Syntymäpäivänäni 13.04.2016Suomen asiantuntijat pitävät 100 mcg:aa [D-vitamiinia] niin vaarallisena, että se johtaa myrkytykseen.Duodecim Terveyskirjaston D-vitamiiniartikkelissa (2013) todetaan: "Tämän hetken käsityksen mukaan 100 mikrog on aikuisten turvallisen päiväannoksen yläraja. Uusimpien tietojen perusteella tätäkin suurempi annos (125 mikrog) on turvallinen ja joskus tarpeen."

100mcg annosta ei siis pidetä lähteen mukaan myrkyllisenä, vaan turvallisen saannin ylärajana. Täten Heikkilä antaa harhaanjohtavan kuvan Suomen asiantuntijoiden näkemyksistä. Suomessa Christel Lamberg-Allardt on kyllä puhunut varovaisuudesta D-vitamiinin suhteen, mutta ei ole käsittääkseni nimennyt selvästi annosta, jolla haitat ilmenevät.
1
52
4.4.2016Lääkärit ja lisätienestitKoin erikoisen aivojen nyrjähdykseni luettuani seuraavan tutkimusuutisen. Siinä todetaan, että liika Omega-6-rasva eli pehmeä rasva aiheuttaa diabetesta! Vieläpä Itä-Suomen yliopisto, jossa toimii Ursula Schwab.

[Huom! (15.5.2016): Heikkilä on poistanut tämän virheellisen väittämän kirjoituksestaan, joten sitä ei ole enää löydettävissä. En tiedä, tiedottiko hän tästä artikkelin julkaisun jälkeen tehdystä muokkauksestaan lukijoille, jotka ovat lukeneet alkuperäisen, virheellisen kirjoituksen.]
Tutkimuksessa havaittiin käänteinen korrelaatio seerumin omega-6-rasvojen ja insuliiniresistenssin välillä, eli artikkelin sisältö on ristiriidassa Heikkilän väittämän kanssa.

Sainkin sähköpostivastauksen yhdeltä tämän tutkimusartikkelin kirjoittajalta:

"Aika erikoinen kommentti, kun tulos oli pääosaltaan juuri päinvastoin. Eli seerumin n-6-monityydyttymättömien rasvahappojen kokonaispitoisuus oli yhteydessä selvästi PIENEMPÄÄN tyypin 2 diabeteksen riskiin."

Lisäksi Heikkilän antama linkki ei ole tutkimusuutiseen vaan itse tutkimusartikkeliin. Lisäksi omega-6-rasva ja pehmeä rasva eivät ole synonyymejä. Esimerkiksi oliiviöljyn massasta noin 10% on omega-6-rasvahappoja.

Mainittakoon sekin, että tässä tutkimuksessa havaittiin kyllä korrelaatio seerumin GLA:n ja diabeteksen välillä. Heikkilä on diabeteskirjassaan (2008) kirjoittanut että GLA:lla on positiivinen vaikutus insuliiniherkkyyteen, ja että diabeetikon tulee välttää muita omega6-rasvoja, mutta GLA on poikkeus. Heikkilä tuntuu olevan tässä tilanteessa ristiriidassa myös omien väittämiensä kanssa.
1
53
4.4.2016Lääkärit ja lisätienestitTutkimuskin kertoo, että leipä (vehnää sisältävä) lisää keuhkosyöpäriskiä lähes 50 %, mutta siitähän ei tarvitse välittää kun uutisen julkaisi RT, jota Suomessa pidetään Venäjän päätrollaajana.Tutkimuksessa ei tarkasteltu vehnän tai leivän kulutusta, vaan ruoan glykeemistä indeksiä, joka kertoo ihmisten hiilihydraattilähteiden valinnasta. Niillä ihmisillä, joiden hiilihydraattien lähteet olivat kaikkein nopeiten imeytyvää sorttia (ylin viidennes), keuhkosyöpäriski oli kohonnut. Leipä saattaa olla osatekijä riskin taustalla, mutta sitä ei tässä tutkimuksessa selvitetty.

Heikkilän virhe johtunee siitä, että hän toistaa RT-sivuston uutista, jossa tutkimuksesta uutisoidaan hieman harhaanjohtavasti.
12
54
22.2.2016Terveydeonhoito Saksassa ja SuomessaHelsingin Sanomissa oli uutinen dementiasta. Suomessa kuolee dementiaan ja Alzheimerin tautiin 54/10 000 ihmistäOikea luku on 54 / 100 000. Heikkilä antaa kymmenkertaisesti liian suuren lukeman verrattuna hänen mainitsemaansa Helsingin Sanomien artikkeliin.12
55
Yhdysvaltojen vuoden 2015 tautitilastot totesivat samaa mitä monena vuotena peräkkäin eli ettei ole raportoitu yhtään kuolemantapausta, joka liittyisi lisäravinteisiin, vitamiineihin, mineraaleihin, aminohappoihin tai yrtteihin.Heikkilän mainitsema tilasto on vuodelta 2014, ei 2015. Tilasto käsittelee ainoastaan myrkytyksiä eli se ei ole tautitilasto. Suurin osa kuolemista on itsemurhia ja joukossa on myös erinäisiä huume- ja lääkemyrkytyksiä. Tämä myrkytystilasto ei kerro mitään lisäravinteiden pitkäaikaisvaikutuksista. Muissa aineistoissa on raportoitu paljonkin ravintolisiin liittyviä haittoja.12
56
Jopa Amerikassa homeopatia on hyvin suosittua viimeaikaisen tutkimuksen mukaan.Heikkilän esille nostaman kyselytutkimuksen mukaan 2.1% USA:n aikuisväestöstä oli käyttänyt homeopatiaa viimeisen vuoden aikana. Homeopatia ei siis ole "hyvin suosittua" Amerikassa.12
57
[Gardasil] Rokote aiheuttaa munasarjojen toimintahäiriötäSuomennettu lainaus Heikkilän itse käyttämästä viitteestä: "Rokotusten jälkeen ilmenevät haittavaikutukset eivät usein johdu rokotteesta, eikä viimeisen 9 vuoden aikana jolloin HPV4-rokotetta on käytetty, ole havaittu merkittävää nousua munasarjojen toiminnan ennenaikaisessa hiipumisessa." Rokotteen ei siis ole todettu aiheuttavan munasarjojen toimintahäiriötä, vaan kyseinen (huom! konservatiivinen) pediatriyhdistys nostaa parin tapaus-selostuksen ja rokotteiden haittavaikutusrekisterin perusteella esiin huolen tällaisesta äärimmäisen harvinaisesta mahdollisesta haitasta.1
58
26.11.2015Uutisia Saksanmaalta[Nikolaus] Marxin mukaan suuri ongelma on myös se, että statiinit aiheuttavat diabetesta. Riski on 32 %, kyseessä on siis joka kolmas lääkkeitä käyttävistä.Lehtijutun mukaan suhteellinen riski on 1.32. Tämä on tietysti eri asia kuin se, että absoluuttinen riski olisi 32%.1Alkuperäislähde on saksankielinen, joten toivoisin jonkun vielä tarkistavan oman tulkintani.
59
Sokeri on haitallista ja erityisesti ruuan piilosokeri, jota Suomen profeetta Fogelholm ei pidä haitallisena, mutta hänhän onkin Coca-Colan mies.[Katso alempi korjaus samanlaiseen väittämään Heikkilän kirjoituksen "Suomi on jäänyt junasta" (19.11.2015) kohdalla.]
60
Asiaa on analysoitu ja on todettu, ettei ole mitään näyttöä statiinien hyödyistä diabeetikoilla. Diabeetikkojen statinointi on todellista mutua, nykyaikaista uskomushoitoa, johon liittyy huomattava sivuvaikutusten riskiTässä viitataan ranskalaisen kolesterolidenialisti Michel de Lorgerilin kirjoittamaan kirjallisuuskatsaukseen. Siihen on valittu tarkoitushakuisesti sellaisia tutkimuksia, joissa hyötyä ei näy. Kyse on mm. erittäin korkean riskin potilaista (munuaisvaurio), joilla kolesterolin alentaminen ei välttämättä riitä parantamaan ennustetta. Amerikan Diabeteslääkäreiden yhdistys on omassa katsauksessaan ottanut huomioon tutkimusnäytön kokonaisuuden ja tullut siihen tulokseen että diabeetikoilla kolesterolin alentaminen (ensisijaisesti lääkkeettömästi muiden elämäntapamuutosten ohella) on äärimmäisen tärkeää.1
61
Kolesteroli on olennaisen tärkeä muistimolekyyliOn totta, että kolesteroli on aivojen (ja siten muistin) toiminnalle äärimmäisen tärkeää. Tässä asiayhteydessä täytyy kuitenkin tietää, että aivoilla ja keskushermostolla on kuitenkin lähes täysin itsenäinen kolesterolijärjestelmänsä eikä veressä kiertävä LDL ylitä veri-aivoestettä merkittävissä määrin, jos lainkaan. Veren kolesterolin alentamisen hyötyä ei siis voi kiistää sillä, että samalla menetettäisiin jotain aivoille tärkeää.1
62
19.11.2015Suomi on jäänyt junastaThe Telegraph julkaisi Leicesterin De Montfordin -yliopiston tutkimuksen kasviöljyistä, miten niissä syntyy syöpää aiheuttavia aineita ruuanlaiton yhteydessä[...]Reijo Laatikainen summaa aiheeseen liittyvää kokonaisnäyttöä todeten, että tämän ei-vertaisarvioidun tutkimuksen laatu on heikko osoittamaan öljyjen terveysvaikutuksia. Mainittakoon lisäksi, että tutkimuksessa lyhin altistusaika 180 asteen lämpötilalle oli 30 min, joten se ei päde moneenkaan ruoanvalmistustapaan.1
63
Fogelholm on Coca-Colan mies ja Schwab saa rahoitusta rypsiöljyteollisuudelta. Tässä on Mikael Fogelholmin oma vastaus kysymykseeni hänen sidonnaisuudesta Coca-Colaan:

"ISCOLE oli 12 maata käsittävä tutkimus lasten liikunnasta, ruokavaliosta ja unesta, lihavuudesta sekä ympäristön merkityksestä elintapojen selittäjänä. Coca-Cola rahoitti tutkimuksen antamalla rahat Pennington Biomedical Research Centerille Baton Rougeen (USA). Meidän tutkimussopimus tehtiin Penningtonin, ei CC:n kanssa. Mutta CC siis rahoittii tutkimuksen, ei kuitenkaan puuttunut lainkaan tutkimuskysymyksiin, menetelmiin, aineiston hankintaan, analysointiin tai raportointiin. En ole tavannut yhtäkään CC:n edustajaa.

(...)

Saamani yritysrahoitus ei kerta kaikkiaan muodosta mitään sidonnaisuuksia. Näitä syntyisi, jos a) yhdeltä (tai kahdelta) yritykseltä tulisi toistuvasti huomattavaa tutkimusrahoitusta, b) jos yritys maksaisi rahaa suoraan minulle (nyt menee laitokselle eli yliopistolle) tai c) jos hyötyisin yrityksen menekistä jollain tavoin. Mikään näistä ei toteudu. "

Ursula Schwabin vastaus:

"Tutkimusprojekteissani ei ole yritysrahaa lainkaan lukuunottamatta yhtä Tekes-rahoitteista projektia. Tämän rahoitusmuodon ehtoihin kuuluu tietty osuus yritysrahaa. Se käytetään hankkeen kuluihin. Henkilökohtaista hyötyä siitä rahasta ei ole.

Useammassa tutkimuksessa olemme saaneet lahjoituksina tuotteita tutkittaville komplianssin varmistamiseksi, esim. leipää, puurohiutaleita, oliiviöljyä, rypsiöljyä, auringonkukkaöljyä, margariinia, voi-kasviöljyseosta, marjasoseita, marjajauheita. Nämä on aina mainittu julkaisuissa."
64
...virallisen käsityksen mukaan, jos sellaista edes on, diabetes on kuin taivaasta tippunut vitsaus, jonka perussyy on kovat rasvatSuomessa ei pidetä 2-tyypin diabetesta taivaasta tippuneena vitsauksena eikä sen perussyynä pidetä kovia rasvoja. Jos "virallisen käsityksen" esimerkiksi otetaan Käypä hoito-suositus, se ilmoittaa diabetesriskin tärkeimmiksi tekijöiksi seuraavat: ylipaino (erityisesti keskivartalolihavuus), aikaisemmin todettu glukoosiaineenvaihdunnan häiriö, korkea ikä, raskausdiabetes, diabeteksen esiintyminen suvussa, vähäinen fyysinen aktiivisuus, kohonnut verenpaine, uniapnea, valtimosairaus1On vaikea sanoa, mitä kaikkea Heikkilän mainitsemaan lehtiartikkeliin sisältyy. Saksan lääkäriliitto ei kuitenkaan ole muodostanut mitenkään poikkeavaa käsitystä diabeteksesta. Itse asiassa Düsseldorfissa sijaitsevan diabetestutkimuskeskuksen tutkijat ovat laskeneet, että 55-74-vuotiaiden diabeetikoiden määrä saksassa kasvaa vuoden 2010 2,4 miljoonasta 3,9 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. He myös huomauttavat, että jos joka toinen riskiryhmäläinen ottaisi käyttöön SUOMALAISEN diabeteksen ehkäisyohjelman, uusia tapauksia voitaisiin ehkäistä 0,4 miljoonaa1
65
11.11.2015Sotesoppaa ja muutakinNäiden PCSK9-inhibiittoreiden (Repatha, Praludent) sanotaan laskevan LDL-kolesterolia tehokkaammin kuin statiinit. Ongelma on siinä, ettei ole kyetty esittämään, estävätkö ne sydänkohtauksia tai halvauksia. Lännessä ne ovat tullet markkinoille pelkästään siksi, että ne tehoavat LDL-kolesteroliin, mutta eivät muuhun.Heikkilän kirjoitusta edeltävänä kesänä oli julkaistu jo alustava meta-analyysi aiheesta, ja siinä oli havaittu sydäninfarktiriskin puolittuminen tätä hoitoa käyttävillä hyperkolesterolemiapotilailla. Asiaa siis oli tutkittu, vaikka Heikkilä ei tästä tiennytkään.1Ainoastaan Repatha on hyväksytty Yhdysvalloissa vaikean perinnöllisen kolesteroliaineenvaihdunnan häiriön hoitoon. Kliinistä hyötyä selvitetään parhaillaan lukuisissa tutkimuksissa, joista ensimmäisten tuloksia odotetaan vuonna 2017 tai jopa 2016 lopulla. Kyse ei siis missään tapauksessa ole siitä, ettei tehoa ole "kyetty esittämään" vaan siitä, että työ on vielä kesken.12
66
Tosiasiassa yhtään gluteenitonta viljaa ei ole olemassa.Antti Heikkilän pointti on mahdollisesti se, että EU-asetuksen mukaan "gluteenittoman" tuotteen määritelmä on "alle 20mg/kg" gluteenia. Täten osa "gluteenittomista" tuotteista sisältää kuitenkin hieman gluteenia. Joka tapauksessa, lainattu väittämä on epätosi. On olemassa täysin gluteenittomia viljoja, kuten esimerkiksi tattari tai kvinoa.1
67
19.10.2015Saksa, parempi SkandinaviaOlen koko ajan selvitellyt Saksan ravintoasioita. [...] Ruuan vaikutuksen huomaa katukuvassa. Ylipainoisia ihmisiä on harvassa.OECD-tilastojen perusteella Suomessa on lihavuutta noin 16% ja saksassa noin 15%. Heikkilä on tarkka, jos huomaa näin pienen eron.1Sain tästä kohdasta sellaisen palautteen, että tarkan puntarin mukaan Suomessa lihavuus olisi hieman suurempi kuin tämä 16%. OECD-lukema saattaa perustua siis ihmisten omaan raportointiin.
68
Kun Suomessa ravintosuosituksia perustellaan kansainvälisillä suosituksilla, voi kysyä mitkä maat kuuluvat tuohon suositusten taustapiirin. Yksikään keski- tai etelä-Euroopan maa ei ole sellaisessa mukana.Saksalaiset ravitsemussuositukset ovat käytännössä juuri samanlaiset kuin Suomessa. Niissä suositellaan vähärasvaista lihaa ja maitotuotteita. Saksalaiset menevät jopa suomalaisia pidemmälle ja jostain syystä luokittelevat perunan samaan joukkoon täysjyväviljatuotteiden kanssa, joita myös kehoitetaan syömään runsaasti.1
69
18.8.2015Professori Strandberg ei ymmärrä tutkimustaLDL-kolesterolista Strandberg joko jättää mainitsematta sen asian, että myös LDL:n voi jakaa osiin, A- ja B- fraktioon. A on isorakkulaista muotoa ja suojelee verisuonia[...] [ja tähän perustuva loppukappale]LDL-hiukkasten koko voi vaihdella jonkin verran. Ei kuitenkaan ole selkeää näyttöä siitä, että koolla olisi mitään merkitystä terveyden kannalta. Hiukkasten määrä on paljon tärkeämpi tekijä. Puheet "isorakkulaisen" LDL-kolesterolin verisuonia suojaavasta vaikutuksesta taikka statiinien vaikutuksesta vain siihen, ovat täysin perusteettomia. Niin ikään perusteettomia ovat laskentakaavat kokoprofiilin laskemiseksi.12
70
Tutkimus osoitti ainoastaan, ettei pelkkä insuliini selitä, miksi ihmiset ovat ylipainoisiaViitattu tutkimus on itse asiassa hyvinkin vahvaa todistusaineistoa "insuliinihypoteesia" vastaan. Heikkilän argumentointi nojaa kauttaaltaan tähän ajatukseen. Tässä hän myöntää ettei "pelkkä" insuliini selitä lihavuutta mutta jatkaa myöhemmissä kirjoituksissaan kuitenkin keskittymistä siihen.1
71
Rasvaton maito aiheuttaa aknea.Heikkilän viittaamassa aineistossa havaittiin korrelaatio, joka ei ollut erityisen suuri. Syy-seuraussuhteesta ei ole tietoa, ja vakiointeja ei tässä tutkimuksessa harrastettu. Täten on virheellistä sanoa että rasvaton maito aiheuttaisi mitään. Toki voi sanoa, että se "yhdistyy" aknen esiintyvyyteen tässä tutkimusaineistossa.1
72
Kun lihavuudesta on kysymys, ruotsalaisen tutkimuksen mukaan varhaislapsuudessa käytetty täysmaito estää lihavuutta myöhemmällä iällä.Tämä "myöhemmällä iällä" on tässä tutkimuksessa 3-vuotiaana. Yhteys oli suhteellisen heikko etenkin vakiointien jälkeen.
73
Maitorasvojen on todettu estävän sydäninfarktia sekä tyypin 2 diabetesta.Isoin virhe tässä on korrelaation sekoittaminen kausaatioon. Sydäninfarktia koskevassa tutkimuksessa ei tarkasteltu maitorasvoja vaan rasvahappomarkkereita kudoksissa. Kuten esimerkiksi Ursula Schwab on todennut, 15:0 rasvahappo saattaa (alustavien tulosten perusteella) kertoa joissain populaatioissa ennemmin kalarasvan kuin maitorasvan kulutuksesta.1
74
Kasvirasvat alentavat kolesterolia, mutta lisäävät sydänkuolemia selvästi. Eli "terveysrasvat" tappavat.Viitattu raportti ei käsittele kasvirasvoja vaan kasvisteroleja, joita löytyy myös mm. vihanneksista. Artikkelista ei löydy asianmukaista näyttöä, joka tukisi ehdotettua kausaliteettia. Myöhemmässä meta-analyysissä ei havaittu yhteyttä seerumin kasvisterolien ja sydäntautiriskin välillä.12
75
Nykyisin ajatellaan, että insuliini olisi lihomisen perussyy.Lihavuustutkijat eivät ainakaan ajattele näin juuri koskaan, joten siis ketkä näin ajattelevat nykyisin? Washingtonin yliopiston lihavuustutkimusryhmän Stephan Guyenet on kirjoittanut erityisen monta kertaa siitä, kuinka hänen alansa tutkijoista juuri kukaan ei näe insuliinia lihavuuden syytekijänä, ja siitä kuinka lukuisat tutkimukset vievät pohjan tällaiselta insuliinikeskeiseltä ajattelulta.Uudet tutkimukset osoittavat myös, että rasvan vähentäminen ruokavaliossa johtaa suurempaan kehon rasvavarastojen polttoon verrattuna hiilihydraattien vähentämiseen. Tämä on vahvaa todistusaineistoa sen puolesta, ettei insuliinia voida pitää lihomisen "perussyynä"1
76
1.7.2015Täyskäännös USA:n ravintosuosituksissaNyt kesäkuussa JAMA julkaisi artikkelin jossa todettiin statiinien lisäävän akuuttia muistinmenetystä 340 %!Ensinnäkin, kyseessä oli korrelaatio. Toiseksi, artikkelissa pohditaan että todennäköisesti havainto liittyi ns. detection biasista, jota tutkijat pitävät "vakavana ongelmana" tutkimuksen metodeissa.1
77
Sokeri on myös yksi dementian keskeisiä syitä. Dementiaa pidetään aivojen diabeteksena.Tutkimuskirjallisuudessa on puhetta Alzheimerin taudista "tyypin 3 diabeteksena", mutta sokerista ei juurikaan puhuta. Tämän idean keksijä ei ole aiheuttanut kyseistä ongelmaa eläimille sokerilla vaan runsasrasvaisella ruokavaliolla.1
78
Sokerista vielä sen verran, että 2008 tehdyn suomalaisen tutkijaryhmän havainto sokerin vaikutuksesta sydänkuolemiin oli todella vakuuttava.Tutkimuksessa ei tutkittu sokeria, vaan infuusiomenetelmillä aiheutetun pitkäaikaisen (2h) hypoglykemian vaikutusta sydämen toimintaan. Artikkelissa ei puhuta paljoakaan sydänkuolemista.1
79
Tässä tutkimuksessa potilaat olivat terveitä, mutta heidän insuliinitasonsa oli koholla.Insuliinitasot olivat täysin viitteissä. 1
80
14.6.2015Valion tuotteet terveysriskiTämän lisäksi karrageeni aiheuttaa vaurioita suolistossa, suoliston tulehduksia ja[...]Vaurioita käsittelevä tutkimus tehtiin soluviljelmällä. Suoliston tulehduksia käsittelevässä tutkimuksessa hiirien juomavedessä oli jopa 10% karrageenia, eli luonnoton määrä.
81
3.6.2015Todellista huuhaata[Heikkilä syyttää useaan otteeseen dosentti Markku Myllykangasta siitä, ettei tämä huomioi lääketeollisuuden käyttämiä harhaanjohtavia markkinointi- ja tutkimusmenetelmiä]Markku Myllykangas on erittäin kriittinen lääketeollisuutta kohtaan ja kirjoittanut aiheesta kirjankin: Pharmageddon (WSOY, 2010)
82
22.5.2015Uutispommi YhdysvalloistaToukokuun 14. päivänä julkaistussa tiedotteessa yhdistys painottaa [...] Uudet suositukset voidaan tiivistää neljään kohtaan:Yhdistyksen kommentti julkaistiin 8. päivänä, mutta uutisjuttu tuli 14. päivänä. Kyse ei ole suosituksista vaan yhdistyksen kritiikistä tulevien ravitsemussuositusten luonnosta kohtaan. 1
83
9.3.2015WHO = VHHCochrane-yhteisön analyysi toteaa, ettei suola aiheuta verenpainettaAnalyysissa todetaan, että havainnot ovat yhtenäisiä sen uskomuksen kanssa, että suolarajoitus on hyödyksi normaalista tai kohonneesta verenpaineesta kärsiville. Havaittua tehon puutetta selitettiin sillä, että suolarajoitus ei toteutunut tutkimuksissa kovin hyvin (väheni ilmeisesti vajaalla grammalla/päivä). Heikkilä mainitsee myös, että suolan rajoitus lisää LDL-kolesterolia mutta muissa kirjoituksissaan hän esittää, ettei siitä ole syytä olla huolissaan.
84
Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, ettei päivittäinen sokerimäärä ylittäisi 25 g. [...] Tuohon 25 g:n tavoitteeseen pääsee vain noudattamalla VHH-ruokavaliotaWHO:n varsinainen suositus sokerille on alle 10E% eli alle ~50 grammaa. Ehdollisessa suosituksessa saanti olisi taas alle 5% eli alle 25 grammaa, mutta tämä perustuu WHO:n mukaan erittäin heikkoon tutkimusnäyttöön, joka koskee ensisijaisesti hampaiden reikiintymistä sokerin vuoksi.

Tärkeää on myös huomata, että suosituksessa kehoitetaan rajoittamaan vain lisättyä sokeria, hedelmämehujen sokeria ja hunajaa. Suositus ei siis koske esimerkiksi leivän, perunan, hedelmien tai maidon sisältämiä hiilihydraatteja lainkaan. Heikkilä on asian suhteen siis aivan väärillä linjoilla.
1
85
...suolan rajoitus lisäsi verenpainetta sairastavien miesten kuolemaa 4.3-kertaisestiTutkimus ei pysty osoittamaan suoraa syy-seuraussuhdetta. Tutkijat itse esittävät useita selityksiä havainnolleen, kuten että ne jotka olivat kaikkein suurimmassa sydäntautiriskissä, söivät vähiten suolaa. 1
86
9.2.2015RemissioSokeri lisää sydäninfarktiriskiä huomattavasti.Tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan lisättyä sokeria. Lähinnä jättimäärät yhdistyivät huomattavasti kohonneeseen sydäntaudin riskiin.1
87
Toiset ovat herkempiä ja erittävät insuliinia enemmän kuin toiset. Siksi jotkut ovat lihavampia kuin toiset. Erityisesti lapset ovat herkkiä insuliinistimulaatiolle. Sokeri stimuloi insuliinia, ja siksi lihavuus on levinnyt kuolovalkean tavoin.Tämä on Heikkilän usein toistama ajatus, jota tutkimusnäyttö ei tue juuri lainkaan. Geenitasolla lähinnä leptiinisignalointia koskevat geenit vaikuttavat lihavuuteen. Joissakin tutkimuksissa on saatu jopa päinvastaisia tuloksia insuliinin suhteen: lihominen ollut vähäisempää insuliiniresistenteillä ja runsaammin insuliinia erittävillä.12
88
21.1.2015Tosi paha vedätys flunssan hoidossa[Kirjoituksessa on useita virheitä]Tämän kirjoituksen virheitä on tarkasteltu kattavasti Evoluution valossa -blogin kirjoituksessa "ANTTI HEIKKILÄ-SUOMI SANAKIRJA"1
89
13.1.2015Hesarin anatomiaEsimerkiksi maidon konjugoitunut linolihappo (CLA) laihduttaa, estää syöpää, sydäntautia ja diabetestaNäitä vaikutuksia on selvitetty laadukkaissa ihmistutkimuksissa, mutta näyttöä hyödyistä ei ole saatu. Eläinkokeissa on ilmeisesti saatu parempia tuloksia, mutta ne eivät päde ihmisiin.12
90
13.1.2015Hesarin anatomiaNyt on myös selvitetty, miten keinotekoinen transrasva kovettaa verisuonet. Heinonen ei lue näitä tutkimuksia, sillä hän on ihastunut vain E-koodeihin.Heikkilän mainitsema tutkimus tehtiin hiirillä, ja tutkimus jättää menetelmiensä vuoksi monta kysymystä avoimeksi. Syitä:
- Käytetty C57BL/6 -hiirikanta lihoaa ja kehittää erilaisia terveysongelmia helposti kaikenlaisilla runsasrasvaisilla ruokavalioilla
- Kontrolliryhmä oli hyvin vähärasvainen, vaikka parempi vertailukohta olisi ollut pelkkää cis-rasvaa saanut, muutoin samanlaista rasvadieettiä (45% kaloreista) syövä ryhmä
- Interventioryhmässä juomaveteen lisättiin sokeria

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella emme siis tiedä, olisiko transrasvojen vaikutus jotenkin erilainen kuin muunlaisen runsasrasvaisen ruokavalion.
12
91
29.12.2014Mennyt vuosi 2014On tiedetty pitkään, että D3-vitamiinin puute aiheuttaa dementiaa.Tässä Heikkilä viittaa tutkimukseen, jossa havaittiin korrelaatio matalien D-vitamiinitasojen ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemisen välillä. Korrelaatio ei kuitenkaan vielä osoita, että D-vitamiinin puutteella olisi kausaalinen suhde dementiaan. Aiheesta ei ole vielä tehty erityisen kattavia tutkimuksia.
92
20.11.2014Kuka tietää, mikä on paras ruokavalio? [Helsingin Sanomat 20.11.2014][RAVITSEMUSKESKUSTELUN toista äärilaitaa edustaa usein lääkäri Antti Heikkilä, suomalaisen vähähiilihydraattisen ruokavalion pioneeri. Niin tälläkin kertaa.

"Ensinnäkin asia on niin, että vaikka olisi 10 000 tutkimusta, niin jos yksi tutkimus osoittaa päinvastaista, silloin kaikki romuttuu", Heikkilä vastaa kysymykseen, mistä tavallinen tallaaja voi selvittää tieteellisen konsensuksen.]
Ravitsemus- ja lääketieteen tutkimuksissa saadaan jatkuvasti poikkeavia tuloksia. Näitä eroja voidaan selittää yleensä tutkimusmenetelmien eroilla. Joskus on kyse myös sattumasta, virheestä tai tutkimusvilpistä. Poikkeuksellisen tuloksen ei tarvitse romuttaa kaikkia aiempia havaintoja. Tilastollisen todennäköisyyden raja-arvo (p < 0.05) johtaa käytännössä siihen, että sattumatkin raportoidaan välillä positiivisina löydöksinä.1
93
27.10.2014Heikkilän keittokirja (kirja)Jauhamisen jälkeen jyvien B-vitamiini häviää viikossa tyystin.[Väittämä on toistaiseksi tarkistamatta.]
94
27.10.2014Heikkilän keittokirja (kirja)Kaupan leivän B-vitamiinit ovat keinotekoisia.[Väittämä on toistaiseksi tarkistamatta.]
95
27.10.2014Heikkilän keittokirja (kirja)Esimerkiksi saksalaistutkimuksen mukaan sydänystävällisiksi mainostetut Flora ja Becel voivat lisätä sydänkuolemia yli kaksinkertaisesti.
Kyseessä on korrelaatio, joka voi selittyä esimerkiksi sillä, että sydäntautiset syövät enemmän kasvisteroleja sisältäviä margariineja.
1
96
27.10.2014Heikkilän keittokirja (kirja)Eräässä espanjalaisessa tutkimuksessa verrattiin erilaatuisten oliiviöljyjen vaikutusta geeneihin. Yksi ryhmä söi aitoa perinteisesti valmistettua kylmäpuristettua oliiviöljyä ja toinen ryhmä sai teollisesti valmistettua öljyä. Kolmessa kuukaudessa ne perinteistä öljyä saaneiden geenit, jotka ovat yhteydessä tulehdukseen ja sydäntautiin, sulkeutuivat ja teollisesti valmistetun öljyn ryhmässä samat geenit avautuivat. Kun sitten öljyt vaihdettiin ryhmien välillä sama ilmiö toistui. Tämä ojs mikään on vakuuttava todiste ruuan laadun oleellisesta merkityksestä.Tämä sama virheellinen tarina toistuu myös Heikkilän samana vuonna julkaistussa diabeteskirjassa. Tutkimuksessa ei tarkasteltu mitään kolmen kuukauden aikaista reaktiota öljyyn vaan yksittäisen aterian jälkeistä muutosta valkosolujen geenien luennassa. Geenien sammuminen tai aukeaminen on väärä ilmaus.1
97
27.10.2014Heikkilän keittokirja (kirja)Inkivääri sisältää liudan ainesosia, kuten kapsaisiinia[...]Inkivääri ei (ilmeisesti) sisällä kapsaisiinia. Se sisältää kylläkin gingerolia, jolla on hieman samantyylinen molekyylirakenne kuin kapsaisiinilla.1
98
27.10.2014Heikkilän keittokirja (kirja)Kurkuma estää beta-amyloidin kertymistä Alzheimerin taudissa.Asiaa ei ole tutkittu kurkumalla vaan kurkumiinilla, jota on kurkumassa noin 3%.

Ihmistutkimuksissa 2-4 grammaa kurkumiinia (vastaa noin 100g kurkumajauhetta) ei edes nosta veren kurkumiinipitoisuutta tasolle, jolla olisi eläintutkimusten perusteella vaikutuksia Alzheimerin tautiin.
1
99
27.10.2014Heikkilän keittokirja (kirja)Erään tutkimuksen mukaan kurkuma oli tehokkaampi kuin ibuprofeeni hoidettaessa tulehduksellista nivelkipua.Aihetta on tutkittu (nivelrikkopotilailla), mutta ei kurkumalla vaan kurkumiinilla. Annos oli 1.5g päivässä, eli tämä vastaisi noin 45 grammaa kurkumajauhetta.

Kipu lieveni sekä ibuprofeeni- että kurkumiiniryhmässä yhtä paljon. Myöskään haittavaikutuksissa tai potilaiden tyytyväisyydessä ei ollut merkitsevää eroa.
1
100
27.10.2014Heikkilän keittokirja (kirja)Eläinkokeissa on todettu että kurkuma estää pallolaajennetun sydänverisuonen uudelleen tukkeutumista.Aiheesta löytyi ainakin jänistutkimus, jossa kohteena oli lonkkavaltimo eikä sydämen sepelvaltimo. Siinä ei tutkittu ravinnon kurkumaa vaan kurkumiinia, joka oli stentin päällysteenä eikä osa eläinten ruokavaliota.1
Loading...
 
 
 
Taulukko1
 
 
Main menu