Lääkäri Antti Heikkilän kirjoitusten asiavirheitä
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
Huom! Jos teksti on liian suurta, pienennä näppäinyhdistelmällä 'CTRL ja -'. ||| Tekijät: Vladimir Heiskanen [etunimi.sukunimi@helsinki.fi] sekä pari avustajaa ||| Lisätietoa löytyy Valtsun terveysblogin artikkelista 'Antti Heikkilä ja loputtomat asiavirheet'.
2
PääkategoriaPäiväysArtikkeliVirheellinen lausunto (suora lainaus)KorjausLinkit(2)(3)(4)(5)Muut huomiotLisähuomioiden linkit
3
Gluteeni13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Huhtikuussa 2017 The BMJ julkaisi artikkelin, joka kertoi pitkäaikaisen gluteenin käytön lisäävän huomattavasti sydäntaudin riskiä. Tämä uutinen horjuttaa statiinien asemaa ja on esimakua tulevasta.Kyseisessä tutkimuksessa runsas gluteenin saanti yhdistyi vähäisempään sydäninfarktin riskiin, täysin päinvastoin kuin Heikkilä väittää.

(Tämä käänteinen korrelaatio kuitenkin menetti tilastollisen merkitsevyytensä vakiointien jälkeen.)

(Heikkilän virhe saattaa johtua siitä, että tutkimuksen taulukossa 4 esitetään oleelliset riskikertoimet, mutta taulukon ensimmäiset rivit eivät olekaan näitä riskikertoimia vaan kuvaavat gluteenin saantia tutkimuksen eri kvintiileissä. Kun siirrytään suurempaan kvintiiliin, gluteenin saanti nousee kolminkertaiseksi, minkä Heikkilä on mahdollisesti saattanut tulkita sydänkohtausriskin suurenemisena kolminkertaiseksi.)
1
4
RasvatKohun yhteydessä julkisuuteen nousi Itä-Suomen yliopiston tekemä ja European Journal of Clinical Nutrition -lehdessä julkaistu tutkimus, jossa vanhaa potilasmateriaalia tutkimalla todettiin, ettei CRP-arvo ollut noussut rypsiöljyä käyttäneillä potilailla. Tämä viittasi siihen, ettei linolihappo aiheuttaisi tulehdusta.

Todellisuudessa pelkkä CRP ei mittaa matala-asteista tulehdusta, joten laitos on käyttänyt väärää mittatikkua. Se on kuin mittaisi vedenkiehumispistettä suorakulmamitalla. Tulehdusta arvioidaan erityisherkällä hsCRP:lla (High-sensitivity CRP).
Toisin kuin Heikkilä väittää, kyseisessä tutkimuksessa käytettiin hsCRP:tä. Siinä ei myöskään mitattu rypsiöljyn saantia, vaan potilaiden veren rasvahappotasoja (mm. linolihappo).1
5
RasvatPalmitiinihappo on tyydytetty eli “kova” rasva, josta Suomen terveysviranomaiset varoittelevat, sillä maassa vallitsee uskomus, jonka mukaan pehmeät rasvat ovat terveellisiä (...) Vuonna 2018 on jo julkaistu kaksi tutkimusta palmitiinihapon ja diabeteksen välisestä yhteydestä. Molemmat osoittavat, että palmitiinihappo estää tulehdusta ja lisää insuliiniherkkyyttä.Heikkilän kirjan lähdeluettelossa oli kyseisen kappaleen kohdalla mainittu kaksi vuonna 2018 julkaistua tutkimusta, jotka liittyvät jollain tavalla palmitiinihappoon.

Ensimmäinen näistä korostaa palmitiinihapon haitallisuutta eikä suinkaan sen terveellisyyttä. Toinen taas käsittelee palmitiinihappo-hydroksysteariinihappojen vaikutuksia, jotka ovat kuitenkin eri asia kuin palmitiinihappo.
12
6
SyöpäClinical Oncology -lehdessä vuonna 2004 julkaistun artikkelin mukaan Yhdysvalloissa vain 2,1 prosenttia potilaista selvisi sytostaateilla viiden vuoden seurannassa. Vastaava luku Australiassa oli 2,3 prosenttia.Kyseisen tutkimusartikkelin mukaan sytotoksisen kemoterapian osuus ihmisten selviytymisessä syövästä on vain noin 2.1% (USA) tai 2.3% (Australia). Tämä luku ei ole lainkaan sama asia kuin ihmisten selviytyminen syövästä, joka on kyseisen artikkelin mukaan Australiassa yli 60 prosenttia.

Heikkilä siis kuvailee lääkkeellisesti hoidettujen syöpäpotilaiden selviämistä 30-kertaisesti alakanttiin ja täten johdattaa lukijoitaan syöpälääkevastaisuuteen.
1
7
HiilihydraatitKehomme ei ole rakentunut käsittelemään sitä suunnatonta määrää glukoosia, mistä nykyruoka muodostuu. Ihmiselimistö on tottunut huomattavasti pienempään sokerilastiin. Elimistö kestää hetkelliset kuormitukset, mutta jos kuormitus jatkuu, ongelmia alkaa syntyä ja solujen vastustuksesta (resistenssi) tulee pysyvä olotilaHeikkilän väittämä on siis käytännössä se, että ihmiset eivät ole ennen nykyaikaa altistuneet nykyiselle määrälle hiilihydraattia, minkä vuoksi nykyään ilmenee insuliiniresistenssiä.

Väittämältä katoaa pohja, kun huomioidaan että useissa maissa lihavuuden ja metabolisen oireyhtymän yleistyminen yhdistyy hiilihydraattien kulutuksen vähenemiseen ja rasvan kulutuksen nousuun, päinvastoin kuin Heikkilä väittää.

Esimerkiksi Kiinassa hiilihydraattien saanti oli vielä 1960-luvun alussa noin 80% kun taas nykyisin lihavuus- ja diabetesepidemian aikana se alle 50%. Myös Suomessa hiilihydraattien osuus kaloreista näyttää laskeneen hieman 1900-luvun aikana, vaikka diabetes on yleistynyt. Täten esimerkiksi Suomessa ja Kiinassa hiilihydraattien määrän lisääntyminen itsessään on heikko selitys lihavuuden tai insuliiniresistenssin yleistymiselle.
1234
8
Hiilihydraatit13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Italialainen epidemiologi Alessandro Menotti ryhmineen analysoi [Ancel] Keysin aineiston [seitsemän maan tutkimuksesta] uudestaan 20 vuotta myöhemmin, 1990-luvulla. Myös Menottin mukaan sydäntaudin todelliset syyt olivat sokeri ja puhdistetut hiilihydraatit.Tämä on väittämä, joka esitettiin tunnetusti The Guardian -lehden jutussa "The Sugar Conspiracy". Väittämä oli kuitenkin virheellinen, ja jopa itse Menotti on irtisanoutunut kyseisen lehtijutun toteamuksesta todeten seuraavasti: "En koskaan sanonut että sokeri korreloi sydäntautiin enemmän kuin muut ruokaryhmät". Täten on selvää, että myös Heikkilä laittaa sanoja Menottin suuhun.

Kyseistä väittämää on käsitelty asiantuntijoiden toimesta. Menotti teki kyllä alkuperäisestä aineistosta vakioimattomia lisäanalyysejä ruokaryhmittäin. Näissä sokeri yhdistyi sydäntautiin (r = 0.6), mutta toisaalta sokeriakin vahvempi korrelaatio oli esimerkiksi voilla (r = 0.887) ja lihalla (r = 0.645).
123
9
SydäntautiThe Lancet -lehdessä arvioitiin vuonna 2011 sydänkohtauksia aiheuttavia riskitekijöitä. Listasta ei löydy kolesterolia mutta kylläkin stressi, viha, negatiiviset tunteet, liikenteen saasteet, kokaiini tupakointi, diabetes ja niin edelleen. Ihmisiä hämätään riskitekijöillä. Jos nämä ovat keskeisiä sydänkohtausten aiheuttajia, mihin ryhmään kolesteroli sitten kuuluu?Kyseinen artikkeli ei käsittele riskitekijöitä vaan laukaisevia tekijöitä (triggers). Koska kolesterolitasot ovat riskitekijä eivätkä laukaiseva tekijä, niitä ei mainita kyseisessä tutkimuksessa.1
10
SydäntautiJos kuvitellaan kaikkien suositusten olevan totta, miksi sitten vuonna 2009 American Heart Journalissa julkaistun 136 905 potilasta käsittävän tutkimuksen mukaan sairaalaan tuoduista sydänkohtauspotilaista 75 prosentilla oli normaali tai normaalia alempi kolesterolitaso? Näistä potilaista 21 prosentilla oli kolesterolilääkitys. Tietysti tämä herättää paljon kysymyksiä koko kolesteroliteorian mielekkyydestä (...) Tämän tutkimuksen perusteella ilmiselvästi kolesterolilla ja sen alentamisella ei ole mitään tekemistä sydänkuolemien kanssa.Kyseinen tutkimus on poikkileikkaus eikä siten kykene tuomaan selvää tietoa syy-seuraussuhteista. Tässä aineistossa on kuitenkin vahva syy epäillä käänteistä kausaliteettia (reverse causality).

Käytännössä monet näistä iäkkäistä ihmisistä ovat ennen infarktin saamista saaneet lääkärin ohjeistuksen hoitaa sydäntaudin riskitekijöitä. Esimerkiksi 21% potilaista käytti kolesterolilääkkeitä, minkä lisäksi oletettavasti moni käytti myös lääkkeettömiä keinoja kolesterolin alennukseen. Tämä ei kuitenkaan lyhyellä aikavälillä ehdi suojata sydäninfarktilta, sillä esimerkiksi kolesterolinalennuksen suurin hyöty tulee vasta vuosikausien käytön jälkeen.
1
11
Sydäntauti13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Food & Nutrition Research -lehdessä julkaistiin vuonna 2016 tutkimus ruuan ja sydäntautien välisestä yhteydestä. Tätä tutkimusta, jos mitään, voi pitää puolueettomana. Tutkimus käsitti 42 Euroopan maata, joten se sisälsi hyvin kirjavan määrän erilaista elämää, ruokakulttuureja ja tapoja (...) Maissa, joissa oli korkeammat kolesteroliarvot, oli vähemmän sydänperäisiä kuolemia ja sydänsairauksien riskitekijät olivat myös matalia. Tutkimus osoitti, että mitä enemmän ruokavalioon kuuluu puhdistettuja hiilihydraatteja, sitä enemmän esiintyy sydänkuolemia. Tämä tutkimus kertoo aivan toista kuin meille on kerrottu aiemmin siitä, että rasva olisi vaarallista ja hiilihydraatit terveellisiä.Kyseessä oli ekologinen tutkimus, jonka arvo ravitsemustieteessä on erittäin heikko johtuen liian monista sekoittavista tekijöistä (confounding factors).

Tässä samassa tutkimuksessa havaittiin Heikkilän logiikalla muun muassa sekin, että "naiset jotka tupakoivat eniten, kuolivat vähiten sydäntautiin". Tämä ei kerro tupakoinnin terveellisyydestä, vaan kyseisen aineiston umpisurkeasta soveltuvuudesta kausaaliselle tulkinnalle.
1
12
InsuliiniYudkinin havainnosta innostuneina ryhmä suomalaisia aloitti 1970-luvulla tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää insuliinin merkitys sydäntaudin synnyssä. Tutkimus tehtiin Helsingin poliisien parissa, ja se kesti yli 22 vuotta. Tulos oli tyrmäävä: tutkittavista heillä, joilla oli korkea insuliinitaso, sydänkohtauksia oli yhdeksän kertaa enemmän kuin heillä, joilla oli matala insuliinitaso.

Edes suurella rahalla ja manipuloiduilla tutkimuksilla ei ole koskaan kyetty osoittamaan samaa kolesterolin suhteen. Matalan ja korkean kolesterolin erot ovat tutkimuksissa olleet alle 30 prosenttia ja tämäkin on esitetty suhteellisena lukuna.
Virhe 1: Heikkilä vetää tämän yhdeksänkertaisen eron hatusta, sillä tutkimusaineistossa ei puhuta missään kohdassa yhdeksänkertaisesta erosta.

Siinä koehenkilöiden joukossa, jossa insuliinitasot olivat matalimmat, sydänkohtauksia kärsi seurannan aikana noin 10%, eli kymmenkertaisesti verrattuna Heikkilän antamaan lukemaan. Siinä joukossa, jossa insuliinitasot olivat korkeimmat, sydänkohtauksia kärsi noin 25%, mikä myös poikkesi Heikkilän antamasta lukemasta. Näiden joukkojen välillä sydänkohtauksen riskissä oli noin 2.5-kertainen ero. Tämä on moninkertaisesti pienempi kuin Heikkilän toteama 9-kertainen ero.

Virhe 2: Heikkilän mukaan matalan ja korkean kolesterolin välinen ero sydänkohtausten riskissä on ollut alle 30%. Kolesterolitasoja ei ole ideaalisesti arvioitu matala-korkea-akselilla vaan yksi tärkeimpiä mittareita on ollut HDL:n ja kokonaiskolesterolin suhde. Esimerkiksi Quebecin sydäntautitutkimuksessa havaittiin että niillä, joilla tämä suhde oli korkein, oli 4.1-kertainen (410%) riski sydänkohtaukseen, verrattuna niihin joilla tämä suhde oli matalin. Tämä ero on yli kymmenkertaisesti eri suuruinen kuin Heikkilä väittää. Jos katsoo pelkkää LDL-kolesterolia, silloin esimerkiksi arvolla yli 4 mmol/L riski on 70% suurempi kuin arvolla alle 2.5 mmol/L.
123
13
KahviVuonna 2007 ilmestyi mielenkiintoinen artikkeli kahvista The American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä. Tutkimuksessa seurattiin ikääntyviä yli 65-vuotiaita ihmisiä lähes yhdeksän vuoden ajan. Niiden, jotka joivat kofeiinipitoista kahvia neljä tai usemman kupin päivässä, sydänkuolleisuus laski yli puoleen, eli hurjat 53 % Tämä on absoluuttinen luku, mihin mikään lääke ei ole koskaan ylettynyt.Kyseessä ei ole absoluuttinen vaan suhteellinen riskin vähenemä. Tämä on sinänsä pieni virhe, mutta Heikkilä usein korostaa erikseen, kuinka tärkeää on erottaa absoluuttinen ja suhteellinen riskin alenema.1
14
Lihansyönti13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Eri ruoka-aineiden imeytyvän proreiinien määrä vaihtelee. Esimerkkinä liha, josta painoa kohden imeytyvää proteiinia on noin 30 %. Jotta saisi tuon 70 proteiinia pelkästään lihasta, kerrotaan tuo luku kolmalla, joka osoittaa lihan määrän. Tässä tapauksessa se on 210 g.Liha sisältää painoa kohden imeytyvää proteiinia yleensä 17-23 prosenttia, ei 30 prosenttia. Lisäksi Heikkilän laskukaava jossa kerrotaan luku kolmella, perustuu oletukseen että lihan proteiinipitoisuus olisi 33.33%.

Näiden virheolettamien vuoksi Heikkilä luulee 210 gramman lihamäärän sisältävän 70 g proteiinia, vaikka todellisuudessa se sisältää arviolta 36-48 grammaa proteiinia. Täten Heikkilän ohjeistus johtaa käytännössä proteiinin huomattavan vähäiseen saantiin.
1234
15
RasvatMaksimaalisesti 4 % ALA:sta voi muuttua Omega-3:ksi ihmisen elimistössä.Heikkilän väittämä on ristiriidassa jo sen kanssa, että ALA itsessään on omega-3-rasvahappo. Sen muuntosuhde pitkäketjuiseksi omega-3:ksi on kohtuullisen matala, mutta väittämä maksimaalisesta neljän prosentin muuntosuhteesta on hyvin epäuskottava, sillä aikuisilla naisilla on arvioitu jopa keskimääräistä 21 prosentin muuntosuhdetta EPA:ksi ja 9 prosentin muuntosuhdetta DHA:ksi. Täten maksimaalinen lukema voi olla jopa moninkertaisesti suurempi kuin Heikkilä väittää, eikä asia ole ainakaan täysin suoraviivainen.1
16
VäestötYhdessä sukupolvessa kaikki muuttui, jonka jälkeen Okinawalla oli Japanin synkin kuolleisuustilasto, mitä se on edelleen.Okinawalaisten elinajanodote vuonna 2005 oli noin 81,9 vuotta ja vuonna 2013 ilmeisesti 83,2 vuotta. Tämä on korkeampi kuin suomalaisten elinajanodote ja samaa suuruusluokkaa kuin japanilaisten keskimääräinen elinajanodote.12345
17
RasvatBMC Genomics -lehdessä vuonna 2010 julkaistu espanjalainen tutkimus selvitti oliiviöljyn laadun vaikutusta geeneihin. Kyse oli potilaista, joilla oli metabolinen syndrooma. Ensimmäinen ryhmä siirtyi Välimeren ruokavalioon ja extra virgin -oliiviöljyn käyttöön, toinen ryhmä noudatti samaa ruokavaliota mutta käytti prosessoitua oliiviöljyä. Kolmen kuukauden seurannan jälkeen todettiin, että Välimeren ruokavalio laski tulehdusarvoja mutta olennainen muutos geenitasolla tapahtui extra virgin -oliiviöljyä käyttäneiden parissa. Heidän kohdallaan geenit, jotka olivat yhteydessä sydäntautiin ja tulehdukseen, sulkeutuivat.Tämä on asiavirhe, jonka Heikkilä on toistanut useita kertoja tuotannossaan. Tutkimuksessa ei tarkasteltu mitään kolmen kuukauden aikaista reaktiota öljyyn vaan yksittäisen aterian jälkeistä muutosta valkosolujen geenien luennassa. Geenien sulkeutuminen on sinänsä epäkorrekti ilmaisutapa geenien ekspression vähenemiselle. Välimeren ruokavalion noudattaminen ei ollut osa kyseistä tutkimusta.1
18
D-vitamiini13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)D-vitamiinia on lisätty rasvattomaan maitoon. Ongelma on siinä, että kyseinen vitamiini on D2-tyyppiä ja ylipäänsä D-vitamiini tarvitsee rasvaa imeytyäkseen, eli toimenpide rasvattoman maidon kohdalla on hyödytön.Toisin kuin Heikkilä virheellisesti väittää, Valio ja Arla lisäävät maitoon D3-vitamiinia eivätkä D2-vitamiinia. D-vitamiinin imeytymistä on havaittu myös täysin rasvattomalla aterialla. Suomalaiset syövät toisaalta yli 30% kaloreistaan rasvana, joten tavalliset ateriat sisältävät myös rasvaa.12
19
RavintolisätLisäravinnekappaleessa kerrottiin C-vitamiinin vähentävän tutkimuksen mukaan sydänkohtauksia 25 prosenttia. Artikkeli JAMA-lehdessä vuodelta 2002 kertoo, että statiinien vastaava teho on 0,4 prosenttia. Jos lukuja vertaa keskenään, herää ajatus, onko mitään mieltä käyttää näitä tehottomia lääkkeitä, joihin liittyy huomattavia sivuvaikutuksia, koska C-vitamiini teho on noin merkittäväHeikkilä ei tarjoa kirjansa lähdeviitteissä viitteitä näille väittämilleen. C-vitamiini on toistuvasti yhdistynyt epidemiologisissa tutkimuksissa alentuneeseen sydäntaudin riskiin, mutta tätä yhteyttä ei kyetty vahvistamaan satunnaistetuissa tutkimuksissa. Täten korrelaatio saattaa perustua sekoittaviin tekijöihin eikä välttämättä liity syy-yhteyteen.

Mitä tulee Heikkilän väittämiin statiineista, hän ei tarjoa sille viitettä. Useiden meta-analyysien mukaan statiinien teho on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin Heikkilä väittää.
1234
20
InsuliiniEdellä mainittu [Francesco Facchinin] tutkimus osoittaa selvästi, että perussyy sairauksiin on insuliiniresistenssi, siis terveydentila, josta virallinen puoli ei juuri puhu (...) Joko virallinen puoli ei tiedä tätä, tai sitten asian tunnustaminen romuttaisi lääkkeisiin perustuvan nykyjärjestelmän, sillä insuliiniresistenssiin ei ole olemassa lääkettä.Esimerkiksi metformiinin ja GLP-1:n reseptoriagonistien on havaittu vaikuttavan suotuisasti insuliiniherkkyyteen (insuliiniresistenssiä vähentäen). Täten insuliiniresistenssiin on lääkkeitä, toisin kuin Heikkilä väittää.

Tutkimuskirjallisuudessa kyllä kuvataan insuliiniresistenssin yhteyksiä sairauksiin. Hän on kuitenkin siinä määrin oikeassa, että esimerkiksi suurin osa maallikoista näkee insuliinin lähinnä verensokeria säätelevänä hormonina, eikä suurin osa ihmisistä ymmärrä esimerkiksi insuliiniresistenssin/hyperinsulinemian kudostason haittavaikutuksia.
12
21
Sydäntauti13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Tanskalainen tutkijaryhmä julkaisi The BMJ -lehdessä vuonna 2015 oman analyysinsä siitä, pidentävätkö statiinit elämää. He analysoivat yhteensä yksitoista lääketehtaiden julkaisemaa tutkimusta statiinien tehosta (...) Lääkkeet pidensivät elämää ensimmäisessä ryhmässä keskimäärin 3,2 päivää ja toisessa 4,1 päivää verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet lääkkeitä.Virhe 1: Lehti ei ollut arvostettu BMJ vaan paljon vähäpätöisempi BMJ Open, jonka vaikuttavuuskerroin eli impact factor on noin 10-kertaisesti pienempi.

Virhe 2: Kyseinen tutkimus oli laadultaan erittäin huonolaatuinen. Kolesterolitutkija Pauli Ohukainen huomauttaa artikkelissaan seuraavasti:

"Menetelmän kehittäjät huomauttavat, että menetelmän oikeaoppinen käyttö edellyttää kaikkien potilaiden tarkkojen, yksilöllisten tietojen (ikä, sukupuoli jne) tietojen huomioimista ja se rajoittuu vain tutkimuksen kestoon. Oikeassa elämässä hoidot yleensä jatkuvat paljon pidempään.

BMJ Open sallii sivuillaan tutkimusten (sekä sen vertaisarvion) avoimen tarkastelun ja tanskalaistutkimuksen kohdalla nähdään miten useat kommentaattorit ovat huomauttaneet käytetyn menetelmän puutteista. He korostavat, että tulokset eivät todennäköisesti pidä paikkaansa ja muissa tutkimuksissa statiinihoidon on todettu pidentävän elinikää useita vuosia. Myös tutkijat itse tiedostavat, että kyse on varsin karkeasta menetelmästä johon sisältyy paljon rajoitteita. He ovat itse juuri tästä syystä varsin varovaisia sanavalinnoissaan ja päätyvätkin toteamaan, että heidän mielestään tämän tutkimuksen perusteella ei tulisi muuttaa hoitokäytäntöjä."
1
22
RavintoaineetThe American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä vuonna 2010 julkaistun tutkimuksen mukaan K2-vitamiini vähensi kymmenen vuoden seuranta-aikana syöpäkuolemia 28 prosentilla.Kyseinen tutkimus oli etenevä väestötutkimus, joka ei suoraan kerro syy-seuraussuhteesta. Täten K2-vitamiinin ei voi sanoa vähentäneen syöpäkuolemia, vaikka se kylläkin tilastollisesti yhdistyi vakiointien jälkeen alentuneeseen syöpäkuolemien riskiin. Suurintaan voidaan sanoa että "vähensi riskiä".

Tulevaisuuden tutkimukset voivat joko vahvistaa tai kumota hypoteesin, jonka mukaan itse K2-vitamiinin vaikutukset ovat tämän korrelaation taustalla keskeisessä roolissa.
1
23
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)The BMJ:ssa vuonna 2012 julkaistu tutkimus toteaa, että 30 %:lla maaliin saapuvista maratonareista on kohonnut seerumin troponiiniarvo.Lääketieteen huippulehti BMJ:n vuoden 2012 arkistoista ei löytynyt kyseistä artikkelia, eikä sitä ole myöskään listattu Heikkilän kirjan lähdeluettelossa.

Kuitenkin troponiinitasojen nousu on tavallista maratonjuoksussa, ja eräässä meta-analyysissa sen yleisyydeksi todettiin 51%. Täten väittämä on oikea, mutta kovatasoiseen BMJ-lehteen vetoaminen ei liene perusteltua.
1
24
TiedeTodellinen pommi oli kreikkalaistaustaisen Stanfordin yliopiston professorin John P.A. Ioannidisin vuonna 2005 julkaisema artikkeli “Why Most Published Research Findings Are False? (suom. “Miksi suurin osa tutkimustuloksista on väärin?”). Ioannidis tutkii ja arvioi lääketieteellisiä tutkimuksia. Hänen artikkelinsa on yksi eniten siteerattu tutkimus, joka kertoo sen olevan hyvin arvostettu. Ioannidis analysoi arikkelissaan 60 000 lääketieteellistä tutkimusta ja totesi, että vain 7 % niistä täytti tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Kun asiaa arvioitiin uudelleen kymmenisen vuotta Ioannidisin julkaisun jälkeen, todettiin sen hetken tilanteen olevan vielä huonompi (...) Kolesterolilääkkeiden tutkimukset ovat klassinen esimerkki valetutkimuksesta.Kyseisessä Ioannidisin artikkelissa "Why Most Published Research Finds Are False?" ei analysoida tutkimuksia, eikä siellä ole mitään mainintaa näistä luvuista (60000 tai 7%).1
25
RasvatKeys vieraili Suomessa, jonka jälkeen syntyi idea tutkimukseen, joka kulkee seitsemän maan tutkimuksen nimellä. Keys sai huomattavia summia tutkimukseensa ruokateollisuudelta (...) Tutkimuksessa esitettiin seitsemän maata, niiden eläinrasvojen kulutus ja sydänkuolleisuus. Maat olivat Hollanti, Suomi, Yhdysvallat, Italia, Kreikka, Jugoslavia ja Japani. Näiden maiden välille saatiin suora yhteys rasvojen kulutuksen ja sydäntaudin suhteen. Vähiten sydäntautia oli Japanissa, missä myös eläinrasvoja käytettiin vähiten. Huipulla oli Suomi, jossa oli eniten sydänkuolemia ja suurin rasvankulutus suhteessa muihin maihin.

Keys ei valinnut tutkimuksen maita sattumanvaraisesti vaan valikoiden niin, että tietoisesti valitsi mukaan vain ne maat, jotka sopivat teoriaan sydäntautien ja rasvjoen välisestä yhteydestä. Alun perin tutkimuksessa olikin mukana 22 maata. Pois jäivät esimerkiksi Sveitsi ja Ranska, joissa rasvan kulutus oli Suomea suurempi, mutta sydänkuolleisuus neljä kertaa vähäisempi.
Seven Countries Study -tutkimuksessa ei ollut alun perin 22 maata. Heikkilällä menee jälleen kerran kyseinen tutkimus sekaisin Ancel Keysin vuonna 1953 julkaiseman tutkimusartikkelin kanssa, jossa Keys valitsi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) tilastoista 6 maata demonstroimaan ravintorasvan ja sydäntaudin ilmaantuvuuden yhteyttä maiden välillä. Heikkilä toistaa saman virheen kuin joukko muita ravitsemuspuolen vaihtoehtokirjoittajia.

(FAO:n tilastoissa olisi ollut saatavilla 22 maan tiedot. Tämän vuoksi vuonna 1957 Yerushalmy&Hilleboe kritisoivat julkaisussaan Keysiä. Kuitenkin myös he toistivat omissa analyyseissaan Keysin havainnot ravintorasvasta ja sydäntaudista myös tällä 22 maan aineistolla.)
12345
26
Sokeri13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Virallinen suositus fruktoosista on 25 grammaa päivässä, mikä kliinisen kokemuksen mukaan on aivan liikaa. Enintään 15 grammaa on oikeampi luku. Käytännössä tämä tarkoittaa joko yhtä kotimaista omenaa tai 2-3 dl marjoja.Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa (2014) neuvotaan jättämään lisätty sokeri alle 10E%:iin. Koska valkosokerista puolet on fruktoosia, Heikkilän 25 gramman arvio grammamäärästä on oikeaa suuruusluokkaa.

Ravitsemussuositus koskee kuitenkin ainoastaan lisättyä sokeria, eikä suosituksissa kehoteta vähentämään hedelmien tai marjojen saantia. Tässä on siis kyseessä Heikkilän oma virheellinen tulkinta ravitsemussuosituksista.
1
27
SokeriVirallinen suositus fruktoosista on 25 grammaa päivässä, mikä kliinisen kokemuksen mukaan on aivan liikaa. Enintään 15 grammaa on oikeampi luku. Käytännössä tämä tarkoittaa joko yhtä kotimaista omenaa tai 2-3 dl marjoja.Finelin mukaan kotimaisessa, kuorimattomassa omenassa on 3,8 grammaa fruktoosia / 100 grammaa ja 2,4 grammaa / 100 grammaa sakkaroosia, jolloin 15 grammaa fruktoosia tulee täyteen 300 grammalla omenaa, mikä vastaa enemmänkin 1–4:ää suomalaista, kaupassa myytävää omenaa tai vielä useampaa oman pihapuun omenaa.

Myöskään 2–3 desistä marjoja ei saa 15 grammaa fruktoosia, eikä suomalaisissa marjoissa ole kaikissa samaa määrää fruktoosia. Mustikoita pitäisi syödä 4½ dl, puolukoita noin 6 dl, mansikoita noin 7 dl ja vadelmia peräti litra, jotta saisi 15 grammaa fruktoosia.
Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
28
RasvatOliiviöljyn oleiinihapon on myös todettu lieventävän masennusoireita.Oliiviöljyä tai oleiinihappoa ei ole toistaiseksi tutkittu ihmisillä masennukseen.
29
Rasvat“Markkinoilla tarjotaan virheellisesti alfalinolihappoa Omega-3-rasvana, joka tässä yhteydessä vain haitaksi [raskausajan masennukseen].Heikkilä kirjoittaa jälleen kerran alfalinoleenihapon (ALA) nimen väärin, ja lisäksi esittää rajun väittämän, josta ei ole olemassa tutkimustietoa. Ei ole erityistä syytä olettaa, että lyhytketjuinen omega3-rasva (ALA) aiheuttaisi masennusta. Väestötutkimuksissa ALA yhdistyy pikemminkin parempaan terveyteen.1
30
LiikuntaScandinavian Journal of Clinical And Laboratory Investigation -lehdessä vuonna 2002 julkaistuissa suomalaisessa tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että maaliin tullessa kilpajuoksijoilla oli samanlainen veriarvojen profiili kuin juuri infarktin saaneilla. Suuri rasitus nostaa veren LDL-tasoja ja myös triglyseridit nousevat.Heikkilä on oikeassa, että raskaassa rasituksessa veressä on samoja markkereita kuin sydäninfarktissa (muun muassa CK-MB). Sen sijaan LDL-tasot ovat yleensä hieman tavallista matalammat maratonin jälkeen. Myös sydäninfarktin jälkeen LDL-tasot näyttävät keskimäärin laskevan hieman.123
31
Sydäntauti13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)On suorastaan järkyttävää, että virallinen systeemi mittaa vain LDL:n, eikä piittaa muista arvoista. Joku on jossakin määrännyt, että vain LDL:n mittaaminen riittää. Tämä muutos tapahtui hiljattain, ikään kuin haluttaisiin estää tieto insuliiniresistenssistä. Ennen mitattiin kaikki rasva-arvot rutiininomaisesti.Heikkilän väite ei pidä ollenkaan paikkaansa. Todellisuudessa lääkäri tilaa yleensä lipidimittauksen, jossa on aina mukana kokonaiskolesteroli, HDL ja triglyseridit. LDL-kolesterolia ei puolestaan mitata, vaan sen määrä arvioidaan matemaattisesti näistä muista mitatuista arvoista.

(Asiantuntijana käytetty lääketieteen professori Juhani Knuutia, joka tekee kliinistä lääkärin työtä sekä tutkimusta sepelvaltimotautiin liittyen)
32
ViljatTutkimus, joka käsittää 60 vuoden ajanjakson, osoitti selvästi, että lisääntynyt viljojen käyttö lisäsi neurologisia sairauksia, erilaisia psykiatrisia ongelmia ja ennen kaikkea skitsofreniaa.Heikkilän kirjassa ei ole viitettä tällaiseen tutkimukseen. Tällainen 60-vuotinen, hyvin vakioitu ja kausaliteetin osoittava tutkimus olisi varmasti laajemmassa tiedossa ja esimerkiksi mainittaisiin alan kirjallisuudessa, mikäli sellainen olisi olemassa.

Oletettavasti Heikkilä on lukenut vaihtoehtokirjoittaja Joseph Mercolan kirjoitusta, jossa todetaan, että "research spanning 60 years shows gluten grain consumption leads to higher prevalence of both neurological and psychiatric problems, and schizophrenia in particular". Heikkilän väittämä on lähes kuin suora käännös kyseisestä pätkästä.

Mercola ei kuitenkaan viittaa yllä mainitussa lainauksessa yksittäiseen tutkimukseen vaan toteaa, että aihetta koskien on julkaistu tutkimuksia ensimmäisen kerran jo 60 vuotta sitten.
1
33
FysiologiaMetioniinimolekyyliin kuuluu rikkiatomi ja se on välttämätön aminohappo, mikä tarkoittaa, ettei ihmisen elimistö kykene valmistamaan metioniinia ilman rikkilisää, jonka lähde on oikea ravinto.Ihmisen elimistö ei kykene valmistamaan metioniinia lainkaan. Rikkilisällä ei ole tämän suhteen merkitystä.
34
Rasvat13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Oleokantaali on oliiviöljyn yksi tehoaineista, joka tehoaa hyvin matala-asteiseen tulehdukseen. Riittävä määrä oleokantaalia auttaa tulehduskipulääkettä paremmin kipuun.Oleokantaalia ei ole tutkittu kipuun, mutta sen in vitro -vaikutus syklo-oksygenaasiin on parempi kuin ibuprofeenilla123
35
SydäntautiLDL-kolesterolin voi jakaa kahteen ryhmään. Ryhmä A on isorakkulainen muoto ja ryhmä B on pienirakkulainen. A ei ole haitallinen mutta B voi muodostaa ongelman, jos B hapettuu ja muuttuu oxLDL muodoksi (...) Statiinit laskevat toki LDL-kolesterolia, mutta lääke laskee pääasiassa A-muotoaLDL-hiukkasten koko voi vaihdella jonkin verran. Ei kuitenkaan ole selkeää näyttöä siitä, että koolla olisi mitään merkitystä terveyden kannalta. Hiukkasten määrä on paljon tärkeämpi tekijä. Puheet "isorakkulaisen" LDL-kolesterolin verisuonia suojaavasta vaikutuksesta taikka statiinien vaikutuksesta vain siihen, ovat täysin perusteettomia.

Statiinien käyttö on yhdistynyt joissakin tutkimuksissa LDL:n keskimääräisen partikkelikoon lievään nousuun, ja toisissa tutkimuksissa vaikutus on neutraali. Täten yleensä statiinit todennäköisesti vähentävät suunnilleen samassa sekä "A-muotoa" että "B-muotoa".
1234
36
RasvatEläinrasvat suojaavat rasvamaksalta. Naudan rasva on tässä mielessä tehokkain maksan suoja. Maitorasvojen CLA suojaa myös maksaa.Heikkilä viittaa tässä rottatutkimuksiin, eikä mainitse että näitä havaintoja ei ole toistettu ihmisillä. Naudan tali on suojannut rottia alkoholin aiheuttamalta maksasairaudelta. Kliinisissä ihmistutkimuksissa on saatu asiasta juuri päinvastaisia havaintoja, joiden mukaan tyydyttynyt rasva olisi maksan terveydelle haitallisempaa kuin tyydyttymätön rasva.1234
37
SydäntautiPohjois-Karjala-projektin aikaan 1970-luvulla väestön keskimääräinen kolesterolitaso oli koko maassa noin 7,5 nmol/l.Pohjois-Karjala -tutkimuksen raportin mukaan vuonna 1972 kolesterolitaso oli luokkaa 6.8 nmol/l, eli jossain määrin vähemmän kuin Heikkilä esittää. Aineisto on Itä-Suomesta, mutta vuoden 1958 tutkimuksen perusteella erot Itä- ja Länsi-Suomen välillä eivät ole suuria.123
38
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Cell Metabolism -lehdessä vuonna 2017 julkaistu tutkimus osoitti, että intensiivinen intervalliharjoittelu eli HIIT ja ketodieetti yhdessä parantavat mitokondrioiden toimintaa ja lisäävät mitokondrioiden määrääTutkimuksessa tutkittiin ainoastaan HIIT-treeniä, ei ketodieettiä.1Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe.
39
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Toisaalta virallisissa terveyssuosituksissa ei ole otettu mitään kantaa siihen, miten ja kuinka paljon pitäisi liikkuaLiikuntasuosituksia tekevän UKK-instituutin mukaan 18–64-vuotiaiden tulisi harjoittaa kestävyyskuntoa viikoittain 2 h 30 min reippaalla tai 1 h 15 min rasittavalla tasolla. Lisäksi aikuisten tulisi harjoittaa lihaskuntoa ja liikehallintaa vähintään 2 kertaa viikossa. UKK-instituutti on Suomessa virallisesti hyväksytty asiantuntijataho, jonka erityisosaaminen liittyy liikunnan terveysvaikutuksiin.1Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
40
Hiilihydraatit13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Hiilihydraattien laadulla ei ole merkitystä, vaan imeytyvän hiilihydraatin määrä ratkaisee, kuinka paljon insuliinia erittyy. Elimistön kannalta kaikki hiilihydraatti on sama asia.Susanne Holtin ja kumppanien eri ruokien insuliini-indeksiä määrittävässä klassikkotutkimuksessa (1997) todettiin, että esimerkiksi valkoinen pasta tuottaa 65% vähemmän insuliinineritystä kuin valkoinen leipä (insuliinivasteen AUC 12 882 vs 4456 pmol*min/L), vaikka niiden makroravintoaineiden koostumus on lähes identtinen.

Tämänlaisten havaintojen valossa on selvää, että erilaiset hiilihydraattien lähteet voivat johtaa hyvinkin erilaisiin vasteisiin veren insuliinitasoissa.
1
41
Insuliini13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Insuliiniresistenssi ei häviä virallisilla ruokavalio- ja lääkeohjeilla vaan se pahenee niiden vuoksi.Lääkkeistä muun muassa metformiini ja liraglutidi lievittävät eivätkä suinkaan pahenna insuliiniresistenssiä.

Käypä hoito -suositusten suosittelema Välimeren ruokavalio näyttää myös lukuisten satunnaistettujen tutkimusten valossa parantavan sokerinsietoa. Myös Itämeren ruokavalio saattaa hieman lievittää insuliiniherkkyyttä, mikäli se yhdistyy laihtumiseen.
12345
42
Sydäntauti13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Monet lääkkeet, kuten statiinit, lisäävät insuliiniresistenssiä. Tämä on asia, josta ollaan nykyisin vaitonaisia. Tuo sydänlääkkeeksi tarkoitettu lääke kasvattaa sydäntaudin riskiä lisäämällä insuliiniresistenssiä, joka ajan kanssa johtaa sydäntautiin.Statiinit alentavat sydäntaudin riskiä. Tämä on vahvistettu useissa hyvätasoisia RCT-tutkimuksia kokoavissa systemaattisissa katsauksissa ja meta-analyyseissa.123
43
Sydäntauti13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Ensinnäkin miehet Pohjois-Karjalassa [PK-projektin aikana] eivät olleet ylipainoisia, vaikka ylipainoa nykyisin pidetään syynä kaikkiin sairauksiin. Siitä huolimatta Pohjois-Karjalan miehillä oli paljon sydäntautia.
PK-projektin alkaessa työikäisten miesten painoindeksi oli keskimäärin 26, mikä luetaan ylipainoksi. Ylipainon määritelmänä pidetään 25:n ylittävää painoindeksiä.12
44
D-vitamiini13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)D3-vitamiini on tämän hetken suurin uhka lääketeollisuudelle. Se on äärimmäisen tärkeä osa monissa elimistön tapahtumissa. D-vitamiinin saanti vähentää riskiä sairastua eturauhasen, rintarauhasen ja imukudoksen syöpiin, diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin.

D-vitamiinitutkijat suosittelevat etenkin syöpäpotilaille 200 nmol/l tasoa
D-vitamiinin ja syövän väliset käänteiset korrelaatiot herättivät joitakin vuosia sitten optimismia D-vitamiinin suhteen, mutta viime vuosien erittäin mittavat mendelistisesti satunnaistetut tutkimukset ja RCT-tutkimukset ovat täysin epäonnistuneet osoittamaan D-vitamiinin hyödyllisyyden syövän hoidossa. Täten kuulostaa erittäin epäuskottavalta, että nykyisin D-vitamiinia suositeltaisiin syövän hoitoon merkittävissä määrin.

Heikkilä ei tarjoa rajulle väittämälleen D-vitamiinitutkijoiden syöpäpotilassuosituksesta minkäänlaista lähdettä. Kyseinen taso (200 nmol/L) ylittää useimmat aikaisemmat asiantuntija-arviot D-vitamiinin optimaalisesta tasosta.

D-vitamiini on epäonnistunut myös vaikuttamaan sydän- ja verisuonisairauksien markkereihin tai sydäntapahtumiin hyvätasoisissa tutkimuksissa, joissa on hoidettu selvästi matalia D-vitamiinitasoja ja interventiona on käytetty kohtuullisen suurta D3-vitamiiniannosta.
12345
45
Ravintolisät13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)NAC:in on myös havaittu parantavan diabeetikkojen sydämen toimintaa.N-asetyylikysteiini on monen indikaation kohdalla lupaava ravintolisä. Tälle kyseiselle väittämälle Heikkilä ei kuitenkaan tarjoa lähdettä kirjansa kirjallisuusluettelossa, eikä laaja kirjallisuushaku (Google Scholar) tuottanut aiheeseen sopivia tuloksia. Täten tällaista tutkimusta ei todennäköisesti ole olemassa.
46
Ravintolisät13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Tutkimusten mukaan NAC nopeutti sydänpotilaiden toipumista ja lyhensi heidän sairaalassaoloaikaansa.Koska Heikkilä ei tarjoa kirjansa kirjallisuusluettelossa lähdeviitettä tälle väittämälleen, suoritettiin kirjallisuushaku Google Scholar -palvelua käyttäen. Sepelvaltimon ohitusleikkauspotilailla (RCT) N-asetyylikysteiinin käyttö ei vaikuttanut lainkaan näiden sydänpotilaiden sairaalassaoloaikaan (5.4 vs 5.3 päivää). Tutkimuskirjallisuus on siis ristiriidassa Heikkilän väittämän kanssa.1
47
Ravintolisät13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)[N-asetyylikysteiinin] on todettu olevan auttavan aivovammoissaKoska Heikkilä ei tarjoa kirjansa kirjallisuusluettelossa lähdeviitettä tälle väittämälleen, suoritettiin kirjallisuushaku Google Scholar -palvelua käyttäen. Osoittautuu, että aiheesta ei ole ainoatakaan ihmistutkimusta. Eläinkokeissa NAC on kuitenkin osoittautunut hyödylliseksi aivovamman hoidossa, mutta nämä havainnot eivät ole suoraan yleistettävissä ihmisiin.
48
Insuliini13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Vuonna 2012 gynekologi John C. Marshall kirjoitti Fertility & Sterility -lehdessä, että kaikkien PCOS-potilaiden sairauden todellinen syy eli insuliiniresistenssi pitäisi ensisijaisesti hoitaa.Kyseisessä artikkelissa Marshall itse toteaa, että 65-70 prosentilla PCOS-potilaista on insuliiniresistenssiä (ei suinkaan kaikilla), ja että "insuliiniresistenssin aste vaihtelee huomattavasti PCOS:sta kärsivillä naisella eikä ole välttämättä kliinisesti merkitsevää lievemmissä fenotyypeissä".

Marshall ehdottaa insuliiniresistenssiin aggressiivisempaa hoitoa PCOS:in hoidossa, mutta ei kuitenkaan totea, että insuliiniresistenssi olisi kaikkien PCOS-potilaiden sairauden todellinen syy. Heikkilä siis laittaa sanoja Marshallin suuhun.
1
49
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Suomalainen tutkimus osoittaa, että HIIT-tyyppinen liikunta ehkäisee syöpää miehillä. Yksi keskeisimpiä vaikutusmekanismeja on se, että HIIT-harjoittelu nostaa maksimaalista hapenottokykyä (VO2max) tehokkaasti ja nopeasti.Heikkilän kirjan kirjallisuusluettelossa ei tarjota lähdettä tälle väittämälle. Itse tehdyssä kirjallisuushaussa (Google Scholar, PubMed) ei löytynyt yhtään suomalaistutkimusta HIIT-liikunnasta ja syövästä, mutta löytyi yksi tutkimusartikkeli, joka yhdisti korkeamman VO2max-arvon pienempään keuhkosyöpäkuolleisuuteen. Tämä yhteys ei kuitenkaan ollut kausaalinen eikä se osoita mitenkään, että HIIT-harjoittelu ehkäisisi syöpää miehillä. 1
50
Rasvat13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä vuonna 2006 julkaistusta tutkimuksesta käy ilmi, että kalarasvat tehoavat veren rasva-arvoihin paljon paremmin kuin kolesterolilääkkeenä käytetty atorvastatiini.Heikkilän kirjan kirjallisuusluettelossa ei listata kyseistä tutkimusta. Kyseisessä tutkimuksessa kalaöljy alensi LDL-kolesterolia 5%, kun taas atorvastatiini alensi sitä 53%. Atorvastatiinin vaikutus oli siis tältä osin kymmenkertainen verrattuna kalaöljyyn.

Kalaöljyä annettiin 4 grammaa päivässä ja atorvastatiinia 40 milligrammaa päivässä. Tulos on linjassa aikaisempien havaintojen kanssa.
12
51
Syöpä13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)The Prostate -lehdessä vuonna 2008 julkaistu tutkimus ehdottaa hiilihydraattien rajoittamista ja insuliiniresistenssin huomioimista eturauhasyövän yhteydessä. Tutkijoiden mukaan hiilihydraattien rajoittaminen vaikuttaa suotuisasti myös tähän syöpään.Kyseisen tutkimuksen kirjoittajat eivät kirjoita, että hiilihydraattien rajoittaminen vaikuttaa suotuisasti eturauhassyöpään. He kuvailevat hiiritutkimuksen, jossa täysin hiilihydraatiton ruokavalio vaikutti suotuisasti syövän hiirimalliin ja spekuloivat että nämä hyödyt voisi olla mahdollista toistaa myös ihmisillä. Heikkilä siis vääristelee artikkelin kirjoittajien sanoja.1
52
Sydäntauti13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)[Verisuoniplakin] sisältöä on tutkittu. Plakissa on enemmän linolihappoa kuin kolesterolia. Vaikka tämä selvisi jo vuosia sitten, asia unohdettiin.Verisuoniplakin kemiallista koostumusta on tutkittu kattavasti jo 1980- ja 1990-lukujen aikana. Näiden tutkimusten havainnot eivät anna tukea Heikkilän väittämälle.

Suurin osa verisuoniplakin lipideistä on kolesterolia ja kolesteroliestereitä. Lisäksi joukossa on fosfolipidejä ja triglyseridejä. Näistä kolme viimeksi mainittua sisältävät rasvahappoja. Kaiken kaikkiaan verisuoniplakkien kuivamassan lipidiosuudesta kolesterolin ja rasvahappojen osuus on samaa suuruusluokkaa, ja näistä rasvahapoista noin 30-50% on linolihappoa.

Useimmissa tilanteissa kolesterolin määrä (massana) on siis selvästi suurempi kuin linolihapon, mutta tietyissä plakkityypeissä kolesterolin ja linolihapon määrä saattaisi olla likipitäen samaa suuruusluokkaa. Ei ole kuitenkaan uskottava väite, että plakissa olisi enemmän linolihappoa kuin kolesterolia.

Heikkilän väärinkäsitys johtuu oletettavasti Feltonin ryhmän vuoden 1994 julkaisun väärintulkitsemista. Kyseisessä artikkelissa havaitaan vahva korrelaatio seerumin ja verisuoniplakin linolihapon välillä, mutta kyseisessä artikkelissa ei niinkään kuvailla verisuoniplakin koostumusta.
1234
53
Sydäntauti13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)LDL-kolesteroli ei ole sinänsä millään tavalla haitallinen.LDL-kolesteroli on todistettu sydäntaudin syytekijä. Vahvin näyttö asiasta tulee muun muassa mendelistisesti satunnaistetuista tutkimuksista, joissa käytännössä kaikki LDL-tasoa alentavat geenivariantit yhdistyvät myös alentuneeseen sydäntautiriskiin siinä suhteessa missä ne laskevat LDL-kolesterolin määrää.

Lisäksi statiineilla tehdyissä hyvätasoisissa RCT-tutkimuksissa saavutettu hyöty on riippuvainen saavutetusta LDL-kolesterolin tasosta, eikä viitettä vaikutusten selittymisestä muilla tekijöillä ole saatu. Niin sanotut kolesteroliskeptikot eivät ole kyenneet argumentoimaan tätä korkeatasoisinta näyttöä vastaan.
1234
54
Sydäntauti13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Oman kliinisen kokemukseni mukaan kolesterolilääkkeet aiheuttavat dementiaa. Virallinen järjestelmä hoitosuosituksineen on kuitenkin kieltänyt asian jyrkästi. Minun näkemykseni on, että yli jokaisen yli 60-vuotiaan tulisi lopettaa statiinit, jos haluaa pysyä tolkuissaan loppuelämänsä (...) Ei ole ihme, että Suomi johtaa maailman Alzheimer-tilastoja, sillä terveydenhoidon käytäntöön kuuluu pakkostatinoida koko kansa.Heikkilän väite on ironinen, sillä hänen kirjansa lähdeluettelossa hän itse viittaa kohorttitutkimukseen jossa statiinien käyttö yhdistyi 20% matalampaan dementian riskiin. Statiinien RCT-tutkimuksia koskevassa meta-analyysissa ei saatu viitettä kognition heikkenemisestä. Geneettisesti matalampi LDL-kolesteroli saattaisi mahdollisesti suojata mendelistisesti satunnaistetun tutkimuksen valossa dementialta.

Terveydenhuollon käytäntöön ei kuulu pakkostatinoida kansaa. Kuitenkin noin 40% 65 vuotta täyttäneistä käyttää statiineja.
1234
55
Syöpä13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Brittiläisen arvion mukaan lähes kolmannes potilaista kuolee sytostaattihoitoihin ensimmäisen kuukauden aikana.Heikkilän kirjan lähdeluettelosta löytyvässä syöpäpotilaiden ensimmäisen kuukauden aikana tapahtuvia kuolemia tarkastelevassa brittitutkimuksessa todetaan, että rintasyöpäpotilaista 1.3% ja paksusuolensyöpäpotilaista 6.6% kuolee kuukauden sisällä diagnoosista. Tutkimuksessa analysoidaan tilastollisesti aikaista kuolemaa ennakoivia tekijöitä, mutta syöpälääkkeistä siinä ei puhuta.1
56
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Toisen tutkimuksen mukaan mitokondrioiden stimulaatio heijastui myös ihoon. Iho nuorentui näytteiden perusteella jopa 30 vuotta kolmessa kuukaudessa. [Väittämä HIIT-liikunnan hyötyjä koskevassa kappaleessa.]Heikkilän kirjan lähdeluettelosta ei löydy tähän viittaavaa tutkimusta. Väittämä kuulostaa liian epätodelta, mutta sitä on mahdotonta osoittaa aukottomasti vääräksi, sillä näin epätarkasti kuvaillun tutkimuksen kirjallisuushaku vaatisi tunteja.
57
Syöpä13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)P53-geenin mutaatiota havaitaan useimmissa syöpätapauksissa, joten normaali säätelymekanismi ei toimi syöpäsolussa.P53-geenin mutaation yleisyys on 6-48% riippuen syöpätyypistä. Kyse ei siis ole useimmista syöpätapauksista (yli 50%).1
58
D-vitamiini13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)D-vitamiini lisää typpioksidia, joka on tärkeä verisuonten säätelijä.Tästä ei ole kirjassa viitettä eikä kirjallisuudessa ilmeisimmin näyttöä ihmisillä (lyhyen kirjallisuushaun perusteella). Heikkilä todennäköisimmin sekoittaa auringosta saadun UV-säteilyn aiheuttaman ihon typpioksidinmuodostuksen, ja ravintolisänä otetun D-vitamiinin vaikutukset.
59
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)HIIT-ryhmän nuorilla jäsenillä positiivisia geenimuutoksia tapahtui 274 geenissä, kevyesti treenanneiden ryhmässä muutoksia tapahtui 170 geenissä ja painojen kanssa treenanneiden ryhmässä muutosta tapahtui vain 74 geenissä.Tämä niin sanottu "positiivinen geenimuutos" tarkoitti geeniekspression lisääntymistä. Ei voida automaattisesti sanoa, mikä muutoksista itsessään on positiivinen ja mikä haitaksi.1
60
Syöpä13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Benny Kaipparettun johtama tutkijaryhmä Teksasissa julkaisi vuonna 2013 tutkimuksen (...) Ryhmä siirsi terveen solun mitokondrioita syöpäsolun sytoplasmaan, ja tämä muutti syöpäsolun normaaliksi soluksi.Kyseisessä tutkimuksessa terveiden epiteelisolujen (MCF10A) mitokondrioiden siirto osteosarkoomasoluihin (143B) vähensi näiden solujen syöpäpiirteitä merkittävästi, mutta ei tehnyt niistä normaaleja. Nämäkin solut hiiriin implantoituna johtivat syöpäkasvainten muodostumiseen.1
61
Sydäntauti13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Tällä hetkellä statiinien sivuvaikutuksista tiedetään paljon enemmän kuin ennen vuotta 2005. Niiden on todettu aiheuttavan sydämen vajaatoimintaa, diabetesta, insuliiniresistenssiä lihaskipua ja lihaskatoa, maksavauriota, dementiaa, munuaisvauriota, kaihia, kroonista väsymystä ja syöpää. Tämä kaikki siksi, että statiinit tuhoavat mitokondrioita.Heikkilän kirjan lähdeluettelossa ei ole viitteitä tämän väitteen tueksi. Vuonna 2018 julkaistussa katsauksessa (Mach ym.) käsitellään statiinien haittoja, eikä suurimpaan osaan Heikkilän mainitsemista sairauksista liittyen ole juuri minkäänlaista näyttöä. Lisäksi statiineihin tiedetään liittyvän nosebo-vaikutukseen liittyviä haittoja. Esimerkiksi statiinit yhdistetään heikkotasoisissa tutkimuksissa kognitiivisiin haittoihin, joita ei kuitenkaan havaita kaksoissokkotutkimuksissa.

Heikkilän väite mitokondrioiden tuhoamisesta on osin ristiriidassa Heikkilän kirjan lähdeluettelon tutkimuksen kanssa, jossa statiinilääkityiden potilaiden sydämessä havaittiin parantunut mitokondrioiden toiminta - tosin luustolihaksessa havainto oli päinvastainen (Eur Heart J 2012;33:1397-407).
12345
62
Insuliini13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Insuliiniresistenssi laukaisee eriasteisia syömishäiriöitä. Oireisiin kuuluu painonnousu, jota ei tosin tapahdu kaikilla.Heikkilän kirjan lähdeluettelossa ei ole viitteitä tälle väittämälle. Lihavuustutkijat näkevät lihavuuden aiheuttavan insuliiniresistenssiä, mutta päinvastaiselle havainnolle ei todennäköisimmin ole näyttöä. Kirjallisuushaku ei tuonut vahvistavia tuloksia insuliiniresistenssin ja syömishäiriöiden syy-yhteyden vahvistamiseksi. Väite on todennäköisesti siis Heikkilän henkilökohtainen ajatus, ei tieteelliseen näyttöön pohjautuva havainto.
63
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)[Heikkilän kirjan taulukko, s. 152, joka kuvailee energia-aineenvaihduntaa liikunnan intensiteetin funktiona.]

Lepo: Proteiini 1–5 %, hiilihydraatti 35 %, rasva 60 %
Hidas liikunta: Proteiini 5–8 %, hiilihydraatti 70 %, rasva 15 %
Reipas liikunta: Proteiini 2–5 %, hiilihydraatti 40 %, rasva 55 %
Maksimaalinen suoritus: Proteiini 2 %, hiilihydraatti 95 %, rasva 3 %
Taulukon virhe on se, että reipas liikunta ja hidas liikunta ovat menneet sekaisin. On kiistämätön fysiologinen fakta, että liikunnan intensiteetin noustessa hiilihydraattien käyttö energiaksi lisääntyy, joten hitaan ja reippaan liikunnan pitäisi olla toisinpäin.Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
64
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Ei ole myöskään olemassa erityistä laktaattikynnystäTämä on yksinkertaisesti väärin.

Aerobinen kynnys tarkoittaa sitä harjoitustehoa, jossa veren laktaattipitoisuus alkaa nousta lepotasosta, mutta laktaatin tuotto ja poisto ovat kuitenkin tasapainossa. Aerobista kynnystä voidaan kutsua myös ensimmäiseksi laktaattikynnykseksi.

Korkeinta mahdollista suoritustehoa, jossa laktaattia kyetään vielä puskuroimaan riittävän nopeasti, sanotaan anaerobiseksi kynnykseksi tai toiseksi laktaattikynnykseksi. Suoritustehon ollessa tämän kynnyksen yläpuolella veren laktaattipitoisuus nousee nousemistaan, sillä laktaattia ei enää kyetä poistamaan riittävällä nopeudella, koska laktaatin tuotto ja poisto ole enää tasapainossa. Ennen pitkää suoritus loppuukin totaaliseen väsymykseen tai reippailija hidastaa vähintään vauhtia.

Huippukestävyysurheilijat ovat käyttäneet näihin kahteen kynnykseen perustuvaa harjoittelua vuosikymmenien ajan, ja nykyisin monet innokkaat harrastelijatkin käyvät “kynnystesteissä” saadakseen selville syke- ja nopeus- tai tehorajat, joiden perusteella harjoittelu saadaan säädettyä erittäin yksilölliseksi.
1Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
65
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Pitkä yli tunnin jatkunut aerobinen harjoitus heikentää immuunijärjestelmää ja altistaa hengitystieinfektioilleAsia on melko kiistanalainen. Esimerkiksi uudehkon katsausartikkelin15 mukaan pitkän liikunnan akuutti, immuunipuolustusta heikentävä vaikutus on myytti.

Väite perustuu esimerkiksi suurella joukoihin tehtyihin tutkimuksiin, jossa maratonin osallistujat raportoivat itse sairastuneensa ylähengitystieinfektioihin kontrolleja useammin. Näitä havaintoja ei ole kuitenkaan todettu infektioiksi labrakokeilla, ja ihmisellä kova ja pitkäkestoinen liikuntasuoritus voi aiheuttaa hengitystieoireita, jotka ole välttämättä infektiosta peräisin. Lisäksi maratontapahtumiin on kokoontunut paljon ihmisiä, joten vaikka maratoonarit sairastuisivat useammin nuhiin, syy voi olla itse massatapahtumassa, jotka ovat tehokkaita levittämään pöpöjä.

Artikkelissa tutkijat kertovat muun muassa, että pitkäkestoinen liikunta voi jopa parantaa immuunipuolustusta akuutisti! Tämä johtuu siitä, että immuunipuolustussolut kulkeutuvat muun muassa keuhkoihin ja limakalvoille, ollen siten valmiina vastaanottamaan mahdollisia taudinaiheuttajia. Sama kulkeutuminen johtaa siihen, että harjoituksen jälkeen puolustussolujen määrän on havaittu laskevan verestä mitattuna.
1Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
66
Fysiologia13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)[Kortisoli] estää rasvan käyttöä energian lähteenäKortisoli on katabolinen eli kudoksia purkava hormoni, ja yksi sen monista vaikutusta on stimuloida hormoni-sensitiivistä lipaasia (HSL), joka on elimistön rasvavarastojen purun kannalta olennainen entsyymi. Kortisolin eritys siis edesauttaa rasvan käyttöä energianlähteenä.123Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
67
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Aerobinen harjoittelu nostaa myös kortisolitasoja, joka on sokerihormoni ja joka lisää osaltaan rasvan kertymistäWahlin ja kollegoiden tutkimuksessa9 yksi treeni oli 2 tuntia pitkä ”peruskuntolenkki”, joka tehtiin kuntopyörällä. Lenkin aikana keskisyke oli 138, joten kyseessä oli oikein mallikkaasti aerobisen harjoituksen kriteerit täyttävä urheilusuoritus. Itsekin olen kipitellyt juoksulenkkejä suurin piirtein tuolla sykkeellä. Miten kortisolitasoille kävi tutkimuksen 2 tunnin pyöräilyn aikana? (...)

Heti 2 tunnin aerobisen harjoituksen jälkeen kortisolitasot olivat jopa laskeneet treeniä edeltävästä ja jatkoivat edelleen laskuaan mittausten edetessä. Vaikka jokin tietyllä kovuudella tehty, riittävän pitkä aerobinen nostaisikin kortisolitasoja, ei asia ole kuitenkaan niin mustavalkoinen kuin Heikkilä väittää.
1Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
68
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Kuntosaliharjoittelua voi tehdä monella tavalla, mutta itse kannatan amerikkalaisen lääkärin Doug McGuffin kehittämää menetelmää High Intensity Training eli HITVähänkään puntteja kolistelleet tietävät kuitenkin saman tien, että McGuff ei ole kehittänyt HIT:tä, vaan se oli Arthur Jones, joka popularisoi HIT:n 1970-luvulla. Lähteissä siteerattu McGuffin Body by Science –kirja on vuodelta 2009.

Pikkasen pidemmälle lukiessa selviää, että McGuffin versiossa yhden kuntosaliliikkeessä tehtävän toiston kesto on noin 20–30 sekuntia, kun tyypillisesti se on sellaiset 2–6 sekuntia. Tämäntyyppisestä salitreenistä käytetään nimeä Super Slow Training (SST), ja sitä pidetään ilmeisesti yhtenä HIT:n muodoista. McGuff ei tosin ole kehittänyt SST:täkään, jonka Ken Hutchins popularisoi 1980-luvun lopulla.
12Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
69
Liikunta13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Kun kaikki lihassyyt aktivoituvat, tämä kasvattaa lihaksia tehokkaammin kuin mikään muu harjoitus.Tutkimusnäyttö ei kuitenkaan tue Heikkilän väitteitä hitaiden toistojen paremmuudesta. Schoenfeldin, Ogbornin ja Kriegerin meta-analyysi vuodelta 2015 toteaa, että kun yhden toiston kesto on 0,5–8 sekuntia, ei lihaskasvussa ole eroja. Edelleen saman meta-analyysin mukaan lihaskasvun näkökulmasta hitaat, yli 10 sekuntia kestävät toistot — joita siis Heikkilä suosittelee — ovat itse asiassa huonompia kuin tavanomaiset toistot. Se siitä superhitaasta salitreenistä.1Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
70
Tiede13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Syöpälääketutkimuksissa ei käytetä lumelääkettä vertailukohteena, eikä tutkimuksissa verrata uutta lääkettä vanhaan.Syöpälääketutkimuksissa käytetään nykyisinkin myös lumelääkettä (plaseboa), esimerkkinä esimerkiksi vuonna 2018 NEJM:issä julkaistu tutkimus eturauhassyövän hoidosta joko uudehkolla lääkkeellä tai lumelääkkeellä.1Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe, oma korjaus.
71
Diabetes13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Diabetes Care -lehdessä vuonna 2016 julkaistussa artikkelissa vaaditaan koko lääkehoidon uudelleen arviointiaKyseisessä artikkelissa ei pohdita, että nykyinen lääkehoito olisi tehotonta, eikä siinä myöskään vaadita koko diabeteksen lääkehoidon uudelleenarviointia.

Artikkeli liittyy vain ja ainoastaan uusien diabeteksen hoitoon suunniteltujen lääkkeiden turvallisuuden arviointiprosessiin, ei siis esimerkiksi kauan diabeteksen hoidossa käytettyyn metformiini-lääkeaineeseen.

Tutkijat käyvät läpi kaikki 5 tekohetkellä ilmestynyttä, uuden sukupolven diabeteslääkkeellä tehtyä tutkimusta. Kaikissa tutkimuksissa uudet lääkkeet täyttivät Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n turvallisuuskriteerit esimerkiksi sydänkuolemien osalta. Tämän perusteella tutkijat kyseenalaistavat sen, kannattaako FDA:n edellyttämiä tiukkoja, uusille diabeteslääkkeille markkinoille tulon jälkeen tehtyjä, turvallisuutta käsitteleviä tutkimuksia enää tehdä. Kyseisten turvallisuustutkimusten tekeminen on kuulemma kallista ja voi olla poissa muusta tutkimuksesta.
1Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
72
Tiede13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Vuonna 2005 Yhdysvalloissa astui voimaan laki, jonka tarkoituksena on estää tutkimusmateriaalin manipulaatio… Sen jälkeen statiinien tehoa ei ole voitu juuri osoittaaJUPITER-tutkimus julkaistiin marraskuussa 2008 ja siihen haettiin koehenkilöitä aina vuoden 2006 joulukuuhun saakka. Tämäkin tutkimus oli rekisteröity ClinicalTrials-palveluun. Miten statiinit toimivat plaseboon verrattuina henkilöillä, joilla ei ollut veren kohonnutta kolesterolia, mutta joilla oli koholla aikaisemminkin tässä kirjoituksessa mainittu herkkä hs-CRP?

Tutkimus piti lopettaa ennen aikojaan. Syy siihen oli, että rosuvastatiini oli erittäin toimivaa: se vähensi pääasiallisen tutkimuksen kohteena olleita muuttujia niin paljon, että olisi ollut erittäin epäeettistä evätä lumelääkettä saaneilta ilmeisen toimiva lääkitys ja jatkaa tutkimuksen tekemistä kaavaillun seuranta-ajan loppuun asti.
1Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
73
Terveydenhuolto & lääkemarkkinat13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)On arvioitu, että statiinikauppa kasvaa vuoteen 2020 mennessä yhteen biljoonaan.Biljoona on tuhat miljardia, joten Heikkilän väitteen mukaan 2 vuoden päästä maailmassa myydään statiineja 3 kertaa maailman 10 suurimman lääkeyhtiön liikevaihdon (338,98 mrd $) verran.

Koko maailman kaikkien lääkeyhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2016 1,1 biljoonaa dollaria. Tähän määrään siis kuuluu syöpälääkkeet, potenssilääkkeet, kipulääkkeet ja mitä kaikkea kamaa lääkeyhtiöt nyt ikinä kauppaavatkin. On epätodennäköistä, että statiinikauppa vie 90% maailman kaikkien lääkeyhtiöiden liikevaihdosta.

III.Markkinaraportteja tekevä Reportlinker on tehnyt raportin statiinimarkkinoista. Raportista tehdyn tiedotteen mukaan vuonna 2017 statiinimarkkinan kooksi arvioitiin 19,2 miljardia dollaria. Jotta statiineja myytäisiin tuhannella miljardilla kahden vuoden päästä, statiinikaupan arvon pitäisi suurin piirtein 52-kertaistua. Se ei tule toteutumaan, sillä saman tiedotteen mukaan statiinimarkkinan kasvu on vuosittain keskimäärin 4,7 % vuoteen 2022 asti.
123Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
74
Terveydenhuolto & lääkemarkkinat13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Yhdysvalloissa terveydenhoito vie 24 prosenttia kansatuotteesta. Käytännössä tämä tarkoittaa 10 000 dollaria (8700 euroa), jokaista asukasta kohden. Kertolaskulla selviää, mitä tämä Yhdysvaltojen malli maksasi Suomessa: yli 43 miljardiaOikea luku on se, että Yhdysvalloissa terveydenhuolto vie 18,2 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2018: luku on ollut haarukassa 17,3–18,2 % noin yhdeksän vuoden ajan, joten 24 prosenttia ei tule toteutumaan hetkeen.1Olli Haatajan (https://www.haataja.eu) löytämä asiavirhe sekä hänen tekemä korjaus.
75
Väestöt13.8.2018Lääkkeetön elämä (kirja)Kaikista taloudellisista satsauksista terveydenhoitoon huolimatta väestön elinikä on kääntynyt laskuun. Näin on käynyt Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja nyt myös SuomessaSuomen eliniänodote on ollut pitkään nousussa. Vuonna 2016 miesten elinajanodote väheni 0,1 vuodella ja oli 78,4 vuotta, mutta vuonna 2017 miesten elinajanodote nousi puolestaan 78,7 vuoteen. Tytöillä elinajanodote nousi 0,1 vuodella 84,2 vuoteen. Suunta ei täten ole edelleenkään laskeva.1
76
Hiilihydraatit4.8.2018FB-päivitysSarjassa uutisia, joista valtamedia ei kerro mitään. Lihaa morkataan, mutta peruna on todella epäterveellistä ruokaa (...) Liika peruna (tärkkelys) nostaa verenpainetta, vaikka olisi valmistettu millä tavalla tahansa (...) https://academic.oup.com/ajcn/article/106/1/162/4569823Heikkilä viittaa ranskanperunoita koskevaan tutkimukseen vuodelta 2017. Hän toteaa, ettei valtamedia kerro tästä mitään, mutta itse asiassa muun muassa Iltalehti ja MTV olivat kirjoittaneet kyseisestä tutkimuksesta jo yli vuoden ennen Heikkilää.

Heikkilä yrittää tehdä tutkimuksesta tulkintaa, että se koskisi kaikkea perunaa. Hänen viittaamassaan tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu muilla tavoin kuin paistamalla valmistettujen perunoiden välillä yhteyttä lisääntyneeseen kuolleisuuteen.

Heikkilä toteaa liian perunan nostavan verenpainetta, mutta aihetta koskeva tutkimusnäyttö on vielä vajavaista (ks. linkki 4).
1234
77
Viljat4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaOn myös näyttöä, että Gluteeni aiheuttaa rasvamaksaa.Heikkilän tähän väitteeseen antama tutkimusviite ei käsittele gluteenia, vaan rasvamaksan yleisyyttä keliakiapotilailla. Tämänlaiset tutkimusasetelmat eivät kerro syy-seuraussuhteista, eikä tästä tutkimuksesta voi vielä vetää Heikkilä tavoin johtopäätöksiä gluteenin osalta.1
78
Rasvat4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaOn pitkään tiedetty, että tyydytetty (kova) rasva ja erityisesti naudan rasva ehkäisee tehokkaasti rasvamaksan syntyä.Naudan tali on suojannut Heikkilän viitteenä antamassa tutkimuksessa rottia alkoholin aiheuttamalta maksasairaudelta. Tämä on kuitenkin jyrsijäkoe, jonka tuloksia ei ole syytä ulottaa ihmisiin. Kliinisissä ihmistutkimuksissa on saatu asiasta juuri päinvastaisia havaintoja, joiden mukaan tyydyttynyt rasva olisi maksan terveydelle haitallisempaa kuin tyydyttymätön rasva.1234
79
Rasvat4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaRypsi- ja rapsiöljy sisältävät alfalinolihappoa (ALA) jota ruokateollisuus pitää Omega-3-rasvana, mitä se käytännössä ei ole. ALA on Omega-3:n (DHA EPA) esiaste, jonka tulisi muuttua elimistössä noiksi rasvoiksi.Heikkilän mukaan alfalinoleenihappo (ALA) ei ole omega3-rasvahappo, mutta kemian näkökulmasta se on, sillä sen ensimmäinen kaksoissidos löytyy sen omega-pään (metyyliryhmä) kolmannen ja neljännen hiiliatomin välistä. Lisäksi alfalinoleenihapolla voi estää omega3-puutosoireet, tarvitsematta lisäksi pitkäketjuisempia omega3-rasvahappoja kuten DHA:ta tai EPA:a.

Alfalinoleenihapon suosio perustuu osin siihen, että se on yhdistetty etenevissä väestötutkimuksissa useita kertoja matalampaan kokonaiskuolleisuuteen, siitäkin huolimatta että se ei ole pitkäketjuinen rasvahappo kuten DHA tai EPA:
1
80
Rasvat4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaOmega-6:n ja Omega-3:n välinen suhde on myös tärkeä seikka ylipainon kehittymisessä.Heikkilän tälle väittämälle antama tutkimusviite ei liity millään tapaa omega6:3 -suhteeseen, eikä kyseisessä artikkelissa edes mainita sanaa "omega". Kyseessä on tutkimus, jossa tutkittiin CLA-rasvahapon vaikutusta esimurrosikäisten lasten kehonrasvan kertymiseen.

Alempana Heikkilän blogitekstissä löytyy linkki Artemis Simopouloksen katsaukseen, jossa spekuloidaan omega-6/omega-3 suhteen vaikutuksesta lihavuuteen, mutta ei kuitenkaan esitetä minkäänlaista vahvaa näyttöä asian puolesta vaan kuvaillaan lähinnä soluviljelmä- ja jyrsijätutkimusten tuloksia.
12
81
Rasvat4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaTiedetään, että linolihappo lihottaa erityisesti lapsia.Heikkilä tarjoaa tähän väitteeseensä viitteeksi tieteellisen katsausartikkelin, jossa esitetään linolihapon mahdollinen lihottavuus pelkkänä hypoteesinä, ja jonka johtopäätöksissäkin todetaan, että "väestötasolla linolihapon rooli lihavuuden kehityksessä on kiistanalaista".

Täten Heikkilän väittämä siitä, että linolihapon lihavuus muka "tiedettäisiin", ei saa hänen antamaltaan tutkimusviitteeltä tukea.
1
82
Rasvat4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaLiika linolihappo (Omega 6) aiheuttaa tulehdusta maksassa ja sitä kautta rasvamaksaa. Eläinperäinen Omega-3 estää rasvamaksaa. Tähän väittämään Heikkilä tarjoaa viitteeksi linkin yleislääkäri William Nevillen kirjoittamaan nettikommenttiin (BMJ-lehden sivuilla), jossa tämä tarjoaa omaa mielipidettään ravintorasvoista, tarjoten lähteeksi mm. toimittaja Nina Teicholzin asiavirheistään tunnetun terveyskirjan sekä aiheeseen liittyvän rottatutkimuksen. Kyseisessä nettikommentissa Neville myös väittää oliiviöljyn olevan todennäköisesti haitallista, vaikka tiedekirjallisuudesta löytyy ensisijaisesti myönteisiä tuloksia liittyen oliiviöljyyn.

Heikkilän väittämät liittyen omega-6:n haitallisuuteen ja omega-3:n terveellisyyteen pohjautuvat lähes poikkeuksetta aina eläinkokeisiin. Kuitenkaan edes eläinkokeissa nämä havainnot eivät ole selkeitä, sillä esimerkiksi eräässä hiiritutkimuksessa (Nutr Res 2015;35:449-459) näiden omegojen suhteen muuttaminen ei vaikuttanut rasvamaksan kehitykseen. Kliinisistä ihmistutkimuksista taas omega-6:n suhteen ei ole juurikaan näyttöä aiheesta, mutta omega-3:n osalta tulokset ovat lupaavia.
123
83
Viljat4.6.2018Totuus rasvamaksasta ja välimeren ruokavaliostaKokojyväleipä on myös yksi hype, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa. Asiaa on vihdoin ja viimein tutkittu. Kyse on todella hyvin tehdystä tutkimuksesta, jossa viljojen elimistövaikutuksia on selvitetty monella eri tasolla. Kokojyvästä valmistetun leivän elimistövaikutukset eivät eroa millään tavalla puhdistetusta viljasta valmistetusta. Virallisen tahon väite kokojyväviljojen terveysvaikutuksista on vale.Heikkilä käyttää viitteenä vuonna 2015 julkaistua hyvin toteutettua joskin vain kuuden viikon kestoista tutkimusta. Näin lyhyellä tutkimusjaksolla ei vielä saada riittävää tietoa yksittäisen ruokavaliokomponentin muuttamisesta johtuvista terveysvaikutuksista. Aiheesta on lisäksi julkaistu jopa vuoden 2015 jälkeen useita vastaavanlaisia tutkimuksia, joissa on välillä onnistuttu havaitsemaan hyötyä täysjyvästä. Täten on selvää, että täysjyvän vaikutusten arviointiin tarvitaan vielä lisää näyttöä, eikä elimistövaikutuksia voi tässä vaiheessa sanoa olemattomiksi verrattuna puhdistettuun viljaan.

Tämän lisäksi Heikkilä käyttää termiä "kokojyvä" tarkoittaessaan täysjyvää - tämä on yleinen termivirhe viljoista puhuttaessa.

Mainittakoon myös, että Heikkilän mainitsema tutkimus on elintarviketeollisuuden (Cereal Partners Worldwide) sponsoroima, ja täten julkaistu negatiivinen tulos sotii vastaan sitä Heikkilän suosimaa narratiivia, että julkaistut tutkimustulokset olisivat aina rahoittajan eduksi.
123
84
Rasvat14.5.2018Facebook-kommenttiNuo samat [Seymour Daytonin ryhmän] sydäntutkimu[k]set on analysoitu uudestaan ja ne lisäävät sydänkohtauksia.Heikkilällä menee tutkimukset sekaisin. Christopher Ramsdenin tutkimusryhmä on tehnyt uudet analyysit Sydney Diet-Heart -tutkimuksesta sekä Minnesota Coronary Experiment (MCE) -tutkimuksesta, mutta ei Seymour Daytonin ryhmän toteuttamasta Los Angeles Veterans Administration -tutkimuksesta, josta Heikkilän fb-sivun kommenteissa keskustellaan.
85
Sokeri9.1.2018Facebook-kommentti[Mikael Fogelholm] suosittelee 75 g sokeria vuorokaudessa, kun WHO:n suositus on max. 25 g/vrkHeikkilä on itse keksinyt tämän täysin perusteettoman väittämän, että WHO:n suositus olisi enimmillään 25 grammaa päivässä. Hän on myös toistanut tätä virhekäsitystään monessa yhteydessä.

WHO:n suositus lisätylle sokerille on alle 10% päivittäisistä kaloreista. Ehdollinen, heikkoon näyttöön perustuva lisäsuositus on alle 5% päivittäisistä kaloreista.
1
86
D-vitamiini6.10.2017Sotesta, pakkorokotuksista ja maidostaKnuuti kertoo, että maidon D-vitamiini on lisättyä (...) Hän ei täsmennä, onko se D3- tai D2-vitamiinia. Siitä ei ole mainintaa maitopurkin kyljessä, mutta se on ulkomaisten lähteiden mukaan D2-vitamiinia. Sitähän saa sienistä, mutta D3-vitamiini on eläinperäistä ja huomattavasti D 2:ta tehokkaampi.Valion sivuilla on kerrottu maitotuotteisiin lisätystä D-vitamiinista seuraavasti: "Lisätty D-vitamiini on muodoltaan D3-vitamiinia"
87
Maito6.10.2017Sotesta, pakkorokotuksista ja maidostaMaitojauheesta ei tarvitse mainita mitään, vaikka se sisältää hapettunutta kolesterolia, joka vuorostaan aiheuttaa verisuonivaurioita.Maitoon ei lisätä maitojauhetta, minkä takia Heikkilän pohdinta on sinänsä epäoleellinen. Hän kuitenkin väittää että rasvattomassa maitojauheessa olisi kolesterolia. Kolesteroli on rasvaliukoinen yhdiste, jota esiintyy luonnostaan maidossa vähäisesti. Kun maidon rasva poistetaan, tällöin katoaa myös suurin osa rasvaliukoisesta kolesterolista. Tällöin myös rasvattomasta maidosta tehtävä jauhe on vähäkolesterolista.
88
Maito6.10.2017Sotesta, pakkorokotuksista ja maidostaKnuuti ei usko rasvattoman maidon värjäykseen. Väitteitä hän pitää huuhaana. Hän ei tiedeä, että rasvatonta maitoa on värjätty pitkään maitojauheella. Valion sivuilla on hyvin tietoa maitoon liittyvästä lainsäädännöstä: "Maitoihin ei siis saa lisätä esim. vettä, eikä niitä saa 'laimentaa' millään tavalla. Myös lisäaineiden lisääminen on lailla kielletty. Lainsäädännön mukaan maitoja ei saa värjätä millään tavalla valkoisen värin saavuttamiseksi. Vaikka maito on valkoista, on siitä suurin osa vettä."

Tieto löytyy myös FINLEX-palvelusta (1756/1995, Liite II). Maidon värjääminen on lain mukaan kielletty.
1
89
Henkilöt6.10.2017Sotesta, pakkorokotuksista ja maidosta[Juhani] Knuuti ei ole kliinikko.Heikkilän mukaan professori, erikoislääkäri Juhani Knuuti ei tee kliinistä työtä. Toisaalta lääkärikeskus Mehiläinen tarjoaa hänen vastaanottoaikojaan. Knuuti on myös vastannut tähän väittämään bloginsa kommenttiosiossa:

"Oikaisen tässä kuitenkin lukijoilleni muutaman Heikkilän virheväitteen minusta (joita on siis jo lukuisia):
1) Olen peruskoulutukseltani lääkäri ja valmistunut vuonna 1985
2) Olen tehnyt kliinistä potilastyötä päätoimisesti sen jälkeen n 10 vuotta
3) Tämän jälkeen olen myös jatkuvasti tehnyt potilastyötä. Potilastyöni liittyy sydäntutkimusten tekeminen ihan oikeilla ja sairailla potilailla.
4) Suurimman osan ajastani vievät kuitenkin tutkimustyö ja osin hallinnollinen työ, kuten kaikilla professoreilla.

Tämä siis vain selvennykseksi. Itse asiassa niille asioille, mitä blogissani kirjoitan, ei todellisuudessa ole mitään merkitystä sillä, kuinka paljon teen potilastyötä ja teenkö sitä ylipäätään lainkaan. Blogissani käsittelen asioita tutkitun tiedon perusteella, en sen mukaan miltä minusta tuntuu."
90
Insuliini4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräSuomessa aloitettiin 1970-luvulla tutkimus, joka koski Helsingin poliiseja. Tutkimuksessa selvitettiin, miten insuliini lisää sydänkohtauksia. Tutkimus kesti 23 vuotta. Tulos oli hämmästyttävä. Korkea insuliinitaso lisäsi yhdeksänkertaisesti sydänkohtauksia verrattuna niihin, joilla oli matala insuliinitaso! Matalan insuliinitason tutkittavilla oli sydänkohtauksia 1/100 tutkittavaa kohden. Korkean insuliinitason omaavilla tulos oli 9/100.Heikkilän mainitsema tutkimus sisälsi 22 vuoden, ei 23 vuoden, seurannan. Siinä ei tehty Heikkilän mainitsemia havaintoja.

Siinä koehenkilöiden joukossa, jossa insuliinitasot olivat matalimmat, sydänkohtauksia kärsi seurannan aikana noin 10%, eli kymmenkertaisesti verrattuna Heikkilän antamaan lukemaan. Siinä joukossa, jossa insuliinitasot olivat korkeimmat, sydänkohtauksia kärsi noin 25%, mikä myös poikkesi Heikkilän antamasta lukemasta. Näiden joukkojen välillä sydänkohtauksen riskissä oli noin 2.5-kertainen ero. Tämä on moninkertaisesti pienempi kuin Heikkilän toteama 9-kertainen ero.

Lisäksi Heikkilä tekee virheen puhuessaan kausaliteetista ("insuliinitaso lisäsi sydänkohtauksia"), sillä kyse oli korrelaatiosta, jossa insuliini saattaa olla myös viaton sivullinen.
1
91
Sydäntauti4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräOn pitkään tiedetty, että insuliini vaurioittaa verisuonten endoteeliä. Kolesterolilla tuossa verisuonen vaurioitumisessa ei ole mitään osuutta. Kolesteroli on vain yksi monista, vaurioituneen verisuonen paikka-aineista, millä elimistö korjaa syntyneitä vaurioita. Kolesteroli ei aiheuta itse sairautta.LDL-hiukkaset kulkeutuvat endoteelin läpi aktiivisen kuljetuksen kautta (1). Jos LDL-kolesteroli olisi paikka-aine, sen piikittäminen koe-eläimiin pitäisi tehdä niiden valtimoista terveempiä. Näin ei käy, vaan tuloksena on valtimotauti (2). LDL tunkeutuu siis valtimon seinämään ihan itsestään ilman insuliiniakin. Jos Heikkilän väite insuliinin vaurioittavasta vaikutuksesta pitäisi paikkansa, insuliinin pistäminen koe-eläimiin pitäisi aiheuttaa valtimotautia. Näin ei kuitenkaan ole (3).123
92
Sokeri4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräYudkin tutki sokerin haittoja 1960-1970 lukujen vaihteessa. Hän kykeni osoittamaan, että sokeri oli todellinen syy sydäninfarkteihin.Yudkinin dataa on kuvailtu myös heikkolaatuiseksi (mm. Kevin Klatt), ja tämä oli minunkin päätelmäni, kun luin aikoinaan hänen kirjansa. Yudkin turvautui muun muassa lyhytaikaisiin tutkimuksiin sokerin megasuurilla annoksilla, ja erilaisiin epidemiologisiin tutkimuksiin, joissa oli runsaasti sekoittavia tekijöitä.12
93
Fysiologia4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräMahtaako Knuuti edes tietää, että sydänlihaksen keskeisin energianlähde on tyydytetty rasva.Sydänlihaksen rasvahappoaineenvaihduntaa koskevassa erittäin laajassa kirjallisuuskatsauksessa (Physiol Rev 2010;90:207-58) todetaan, että rasvojen hapettamisessa suurin osa rasvahapoista "eivät ole tyydyttyneitä, vaan sen sijaan kerta- tai monityydyttymättömiä". Rasvahappojen hapettamisnopeudessa ei ilmeisesti ole myöskään merkittäviä eroja.

Heikkilän väittämä sydänlihaksen energianlähteestä näyttää siis olevan perustelematon ja virheellinen.
1
94
Proteiini4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräTodellisuudessa tarvitsemme hyvin vähän proteiineja, jotta solumme uudistuvat. Proteiininen tarpeen voi karkeasti määritellä kaavasta pituus - 110 = proteiinien määrä grammoina. Tämä on vanha kaava. Kertomalla tuon luvun 0.8:lla tai jopa 0.5:lla, saa oikeamman luvun proteiinien tarpeesta. Tulos on puhdasta proteiinia. Kun tuloksen kertoo kolmella, niin se on karkeasti arvioiden se, mitä tuo tarkoittaa esimerkiksi lihana, kalana tai akanana. Jos tulos on 50 g, se tarkoittaa 150 g jotain noista ruoka-aineista. Mutta myös monissa muissa ruoka-aineissa on proteiinia, joten lihan määrä on käytännössä aika vähäistä.Heikkilän laskelman mukaan esimerkiksi 170cm pituinen mies tarvitsisi "vanhan kaavan" mukaan proteiinia 60 grammaa, mutta hänen oikeamman kaavan mukaansa jopa 30 grammaa voisi riittää. Tämän voisi Heikkilän mukaan saada "karkeasti arvioiden" syömällä kolminkertaisen grammamäärän lihaa, eli siis 90 grammaa lihaa.

Koska Heikkilä arvioi lihan proteiinipitoisuuden väärin ja todellisuudessa esimerkiksi jauheliha sisältää vain 20% grammaa proteiinia (ei 33%), tällä 90 gramman lihamäärällä saisi ainoastaan 18 grammaa proteiinia, mikä alittaa rajusti ihmisen todellisen proteiinin tarpeen. Tutkimusnäytön mukaan esimerkiksi ikääntyvillä väestöällä jopa 0.8g/kg saattaa johtaa lihasmassan menetykseen, ja Heikkilä opastaa huomattavasti tätäkin matalampaan proteiinin saantiin.

Toisaalta proteiinia saa myös pieninä pitoisuuksina muista ruoka-aineista, joten proteiinin puutoksen voi kuitenkin välttää vähäiselläkin lihan saannilla, mikäli ruokavaliossa on esimerkiksi paljon palkokasveja ja täysjyväviljaa. Näitä Heikkilä ei toisaalta erityisesti suosittele, johtuen niiden hiilihydraattipitoisuudesta.
12
95
Diabetes4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin vääräTyypin 2 diabeetikkoja on sekä laihoja kuin lihavia. Paino ei korreloi itse sairautta.Paino korreloi hyvin vahvasti tyypin 2 diabeteksen riskiin. Esimerkiksi naisilla painoindeksi (BMI) 30 yhdistyy naisilla noin 30-kertaiseen diabetesriskiin verrattuna niihin naisiin, joiden painoindeksi on alle 22. Myös komplikaatiot ovat yleisempiä silloin kun paino on korkeampi.12
96
Diabetes4.6.2017Virallinen käsitys diabeteksesta ja sen hoidosta on täysin väärä13 tutkimuksen analyysin mukaan lääkehoito lisää 19 % kaikkinaista kuolemaa ja lisää 43 % sydänkuolemia.Todellisuudessa nämä lukemat olivat 4% ja 11%, eivätkä ne olleet tilastollisesti merkitseviä, joten käytännössä kyseessä oli nollatulos. Heikkilän esittämät luvut ovat 99 prosentin luottamusvälin yläraja, eikä varsinainen tulos, mikä antaa lisäsyyn epäillä Heikkilän kykyä ymmärtää lukemiaan tutkimuksia lainkaan.

Toisin kuin Heikkilä antaa ymmärtää, meta-analyysissa ei verrattu lääkehoitoa lääkkeettömään hoitoon, vaan siinä tarkasteltiin "intensiivistä verensokerin alennusta", joka ei tämän tutkimustiedon valossa näyttänyt olevan tavanomaista hoitoa tehokkaampaa. Yksi mahdollinen selitys oli se, että hypoglykemian mahdolliset haitat näyttävät kumoavan matalan glukoosin hyödyt.
1
97
Syöpä15.2.2017Facebook-päivitysNyt se on tutkittu. Pekoni estää suolistosyöpää, joten tässä liha-asiassa on meille valehdeltu raskaasti kuten monessa muussakin https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2527479/Heikkilä viittaa tutkimukseen todeten, että "nyt" se on tutkittu. Kyseessä on kuitenkin jo 19 vuotta vanha tutkimus. Hän jättää myös mainitsematta, että kyseessä on rottakoe, eli näytön aste on erittäin heikko.1
98
Tiede2.2.2017Helsingin Sanomat = Fake NewsTutkimus on tehty useiden ryhmien toimesta useissa eri maissa eri tutkijoiden ja eri tutkimuskulttuurein. Siihen nähden tutkittujen ihmisen määrä on vähäinen 12 000. Juuri tämä hajautettu tapa antaa huomattavan mahdollisuuden manipuloida tutkimusaineistoa ja poistaa niitä tapauksia ryhmästä mitkä eivät sovi haluttuun tulokseen.Monikeskustutkimuksia pidetään lääketieteessä nimenomaan erityisen hyvänä tutkimusnäyttönä, koska aineisto on yleensä suuri ja tutkimuksen yleistettävyyttä voidaan tarkastella vertailemalla yksittäisten keskusten havaitsemia tuloksia.1
99
Sydäntauti2.2.2017Helsingin Sanomat = Fake NewsSitten tulokset: 5 vuoden seurannassa pilleriä saaneista kuoli 3.6 % ja lumeryhmässä 5 %.Heikkilän mainitseman HOPE-3 tutkimuksen raportin kokotekstistä ilmenee, että kokonaiskuolleisuuslukemat ovat eri kuin Heikkilän raportoimat lukemat: pilleriä saaneissa 5.3% ja lumeryhmässä 5.6%.

Heikkilä sen sijaan raportoi ilmeisesti ensisijaiset päätetapahtumat (sydänkuolema + ei-tappava sydäninfarkti + ei-tappava aivohalvaus), jotka ovat tietysti hieman eri asia kuin kuolleisuus.

Näidenkin lukemat ovat kokotekstissä hieman eri suuruiset kuin Heikkilän kirjoituksessa, mutta ilmeisesti näitä Heikkilän käyttämiä lukemia on raportoitu myös virallisissa lähteissä kuten ACC:in sivuilla.
1
100
Sokeri12.1.2017Facebook-päivitysWHO:n ylin suositus sokerista on 25g vrk:ssaHeikkilä on itse keksinyt tämän täysin perusteettoman väittämän, että WHO:n ylin suositus olisi 25 grammaa päivässä.

WHO:n suositus lisätylle sokerille on alle 10% päivittäisistä kaloreista. Ehdollinen, heikkoon näyttöön perustuva lisäsuositus on alle 5% päivittäisistä kaloreista.
1
Loading...
Main menu