ข้อมูลโรงเรียนดีตำบลภาคใต้ผ่านประเมิน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคใต้ที่ผ่านการประเมิน
2
รวม
3
ที่
สังกัดจังหวัดเขตกลุ่มจังหวัดรหัสร.ร.ชื่อร.ร.ตำบลระดับ690วดป.ที่ผ่านประธาน
4
1สพป.กระบี่7บ้านพรุดินนาพรุดินนาขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
5
2สพป.กระบี่71081010032ชุมชนบ้านทุ่งเขาครามขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
6
3สพป.กระบี่71081010040อนุบาลคลองท่อมคลองท่อมใต้ขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
7
4สพป.กระบี่71081010087ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนืออ่าวลึกเหนือขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
8
5สพป.กระบี่71081010122บ้านทุ่งปรือพรุเตียว
ประถมศึกษา
1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
9
6สพป.กระบี่71081010140บ้านร่าปูเกาะกลางประถมศึกษา1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
10
7สพป.กระบี่71081010175วิทยาประชาคมเขาเขนขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
11
8สพป.กระบี่71081010187บ้านย่านอุดมลำทับ
ขยายโอกาส
1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
12
9สพป.กระบี่71081010208บ้านควนต่อคลองเขม้าขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
13
10สพป.กระบี่7108101009ชุมชนบ้านเขากลมหนองทะเลประถมศึกษา1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
14
11สพป.กระบี่71081010049บ้านทรายขาวทรายขาวขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
15
12สพป.กระบี่71081010103บ้านกลางมิตรภาพที่ 44บ้านกลางขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
16
13สพป.กระบี่71081010127บ้านถ้ำโกบหน้าเขาประถมศึกษา1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
17
14สพป.กระบี่71081010147บ้านเขาฝากคลองยางประถมศึกษา1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
18
15สพป.กระบี่71081010176บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศปลายพระยาขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
19
16สพป.กระบี่71081010191บ้านหนองจูดดินอุดมขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
20
17สพป.กระบี่71081010204วัดโคกยางโคกยางขยายโอกาส1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
21
18สพป.กระบี่71081010057บ้านคลองไครคลองพนประถมศึกษา1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
22
19สพป.กระบี่71081010155บ้านคลองหินคลองหินมัธยมศึกษา1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
23
20สพป.กระบี่71081010161บ้านพระแอะศาลาด่าน1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
24
21สพป.กระบี่71081010183บ้านบางหอยเขาต่อ1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
25
22สพป.กระบี่71081010193บ้านดินแดงดินแดง1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
26
23สพป.กระบี่71081010211บ้านคลองหมากคลองขนาน1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
27
24สพป.กระบี่7
1081010149
วัดเกาะลันตา
เกาะลันตาใหญ่1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
28
25สพป.กระบี่7
1081010125
บ้านควนม่วง
เขาดิน1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
29
26สพป.กระบี่7
1081010064
บ้านพรุเตย
เพหลา1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
30
27สพป.กระบี่7
1081010007
วัดโพธิ์เรียง
กระบี่น้อย1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
31
28สพป.กระบี่7
1081010046
บ้านทุ่งเสม็ด
ห้วยน้ำขาว1
32
29สพป.กระบี่7
1081010019
บ้านแหลมโพธิ์
ไสไทย1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
33
30สพป.กระบี่7
1081010196
บ้านเกาะปู
เกาะศรีบอยา1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
34
31สพป.กระบี่7
1081010188
บ้านสะพานพน
ทุ่งไทรทอง1
นายไพโรจน์ ส่งทอง
35
32สพป.ชุมพร16บ้านเนินทองสลุย12553
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
36
33สพป.ชุมพร161086110030วัดน้อมถวายวังใหม่12553
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
37
34สพป.ชุมพร161086110089ชุมชนประชานิคมท่าแซะ12554
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
38
35สพป.ชุมพร161086110128บ้านวังช้างชุมโค12554
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
39
36สพป.ชุมพร161086110001บ้านปากน้ำปากน้ำ12555
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
40
37สพป.ชุมพร161086110135อนุบาลปะทิวบางสน12554
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
41
38สพป.ชุมพร161086110283บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีรับร่อ12555
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
42
39สพป.ชุมพร161086110067บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนาวิสัยเหนือ118มิย.2556
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
43
40สพป.ชุมพร161086110108บ้านร้านตัดผมสองพี่น้อง18กค.2556
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
44
41สพป.ชุมพร161086110138ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ทะเลทรัพย์111กค.2556
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
45
42สพป.ชุมพร16
1086110070
ประชานิคม 4
หงษ์เจริญ116 กค. 56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
46
43สพป.ชุมพร16
1086110074
ประชานิคม 2
คุริง18 กค.2556
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
47
44สพป.ชุมพร16
1086110025
เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
วังไผ่115 กค.56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
48
45สพป.ชุมพร16
1086110021
วัดหาดทรายแก้ว
ตากแดด110 กค.56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
49
46สพป.ชุมพร16
1086110023
บ้านท่ามะปริง
บ้านนา118 มิย 56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
50
47สพป.ชุมพร16
1086110042
ชุมชนวัดหาดพันไกร
หาดพันไกร115 กค.56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
51
48สพป.ชุมพร16
1086110112
บ้านปากคลอง
ปากคลอง19 กค 56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
52
49สพป.ชุมพร16
1086110035
ชุมชนบ้านนาชะอัง
นาชะอัง117 มิย 56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
53
50สพป.ชุมพร16
1086110061
ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
ถ้ำสิงห์112 กค 56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
54
51สพป.ชุมพร16
1086110084
บ้านแก่งเพกา
ทรัพย์อนันต์116 กค. 56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
55
52สพป.ชุมพร16
1086110099
บ้านหินแก้ว
หินแก้ว117 กค 56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
56
53สพป.ชุมพร16
1086110120
วัดดอนยางดอนยาง19 กค 56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
57
54สพป.ชุมพร16
1086110118
บ้านทรายแก้ว
เขาไชยราช117 มิย 56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
58
55สพป.ชุมพร16
1086110081
บ้านหาดหงส์
ท่าข้าม117 กค 56
นางสาวพนอ ทิพพิมลรัตน์
59
56สพป.ชุมพร261086110219บ้านไทยพัฒนานาสัก120 กพ.56
นายนรินทร์ ชัยดิษฐ์อดุลย์
60
57สพป.ชุมพร261086110153บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงพระรักษ์17-มี.ค.-56นายเกรียงศักดิ์ อิสริยานนท์
61
58สพป.ชุมพร261086110166บ้านดอนแคสวนแตง18-มี.ค.-56พระอภิชาต อภินนโท
62
59สพป.ชุมพร261086110186บ้านห้วยชันทุ่งระยะ16-มี.ค.-56นายเกรียงศักดิ์ อิสริยานนท์
63
60สพป.ชุมพร261086110241ชุมชนวัดหาดสำราญหาดยาย18-มี.ค.-56นายเกรียงศักดิ์ อิสริยานนท์
64
61สพป.ชุมพร261086110275วัดชลธีพฤกษารามปากตะโก15-มี.ค.-56นายเกรียงศักดิ์ อิสริยานนท์
65
62สพป.ชุมพร261086110151บ้านปากทรงปากทรง12555
66
63สพป.ชุมพร261086110210บ้านเขาล้านครน111-มี.ค.-56นายนรินทร์ ชัยดิษฐ์อดุลย์
67
64สพป.ชุมพร261086110262วัดราษฎร์บำรุงบางมะพร้าว128-ก.พ.-56นายวิทยา สิงคิวิบูลย์
68
65สพป.ชุมพร261086110269ชุมชนวัดท่าสุธารามตะโก15-มี.ค.-56พระอภิชาต อภินนโท
69
66สพป.ชุมพร261086110154บ้านปังหวานปังหวาน12-ก.ค.-56นายวิทยา สิงคิวิบูลย์
70
67สพป.ชุมพร261086110176บ้านทับใหม่ทุ่งคาวัด13-ก.ค.-56นายเกรียงศักดิ์ อิสริยานนท์
71
68สพป.ชุมพร261086110200บ้านหนองปลาท่าหิน12556พระอภิชาต อภินนโท
72
69สพป.ชุมพร261086110248บ้านในเหมืองนาขา12556พระสงฆ์จากธุดงคสถาน
73
70สพป.ชุมพร261086110273ราชประชานุเคราะห์ 3ทุ่งตะไคร126-มิ.ย.-56นายสุชาติ อินทวิเศษ
74
71สพป.ชุมพร26
1086110224
วัดประสาทนิกร
ขันเงิน13-ก.ย.-57นายสมชาย อรุณโรจน์
75
72สพป.ชุมพร26
1086110179
วัดธัญญาราม
นาโพธิ์14-ส.ค.-58
76
73สพป.ชุมพร26
1086110236
บ้านบางหยี
บางน้ำจืด13-ก.ย.-58นายสมชาย อรุณโรจน์
77
74สพป.ชุมพร2
อนุบาลพะโต๊ะ
พะโต๊ะ1
3 สิงหาคม 2559
นายวิรัตน์ สกุณา
78
75สพป.ชุมพร2
บ้านเขาค่าย
เขาค่าย1
3 สิงหาคม 2559
นายวิรัตน์ สกุณา
79
76สพป.ชุมพร2
บ้านห้วยกลาง
เขาทะลุ1
3 สิงหาคม 2559
นายวิรัตน์ สกุณา
80
77สพป.ชุมพร2
สามัคคีวัฒนา
ละแม1
4 สิงหาคม 2559
นายวิรัตน์ สกุณา
81
78สพป.ชุมพร2
ชุมชนบ้านเขาหลาง
ทุ่งหลวง1
5 สิงหาคม 2559
นายวิรัตน์ สกุณา
82
79สพป.ชุมพร2วัดแหลมปอสวี1
5 สิงหาคม 2559
นายวิรัตน์ สกุณา
83
80สพป.ชุมพร2วัดแหลมปอสวี1
5 สิงหาคม 2559
นายวิรัตน์ สกุณา
84
81สพป.ตรัง171092140321วัดหนองสมานหาดสำราญ128 กพ.56
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
85
82สพป.ตรัง171092140042วัดไทรงามนาตาล่วง120 กพ.56
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
86
83สพป.ตรัง171092140158หาดทรายทองเกาะสุกร128 กพ.56
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
87
84สพป.ตรัง171092140238วัดหนองเป็ดนาชุมเห็ด126 กพ.56
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
88
85สพป.ตรัง171092140290วัดควนสีนวลนาข้าวเสีย119 กพ.56
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
89
86สพป.ตรัง171092140325บ้านบ้าหวีบ้าหวี127 กพ.56
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
90
87สพป.ตรัง171092140045วัดเชี่ยวชาญกิจหนองตรุด120 กพ.56
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
91
88สพป.ตรัง171092140156บ้านสามแยกท่าข้าม127 กพ.56
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
92
89สพป.ตรัง171092140222บ้านโคกทรายโพรงจรเข้126 กพ.56
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
93
90สพป.ตรัง171092140287บ้านควนสวรรค์นาหมื่นศรี119 กพ.56
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
94
91สพป.ตรัง171092140327บ้านตะเสะตะเสะ127มีค.57
นายระนิต ณ พัทลุง
95
92สพป.ตรัง171092140006วัดนานอนนาท่ามใต้11กค.56
นายระนิต ณ พัทลุง
96
93สพป.ตรัง171092140161วัดท่าพญาท่าพญา127มีค.57
นายระนิต ณ พัทลุง
97
94สพป.ตรัง171092140228บ้านทุ่งหนองแห้งในควน14 กค.56
นายระนิต ณ พัทลุง
98
95สพป.ตรัง171092140292วัดไทรทองโคกสะบ้า119 กค.56
นายระนิต ณ พัทลุง
99
96สพป.ตรัง17
1092140285
บ้านหนองไทร
นาโยงเหนือ119 กค.56
นายระนิต ณ พัทลุง
100
97สพป.ตรัง17
1092140174
บ้านลิพังลิพัง115 กค.56
นายระนิต ณ พัทลุง
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu