מעקב הזמת תוכן דיגיטלי מחוז מרכז 25.6.2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
סמל מוסדשם המוסדרשות מחוזסוג מוסד
(רגיל, מיוחד)
דגם הפעלה
(בסיסי, מתקדם)
מגזר
(יהודי, ערבי, דרוזי, בדואי)
שלב חינוך
(יסודי, חט"ב)
סוג פיקוח
(מ"מ, ממ"ד, חרדי)
תקציבהזמנותיתרת תקציבסטטוס הזמנות
(מאושרת, טיוטה)
2
415984(ממ' המר(גני אביב בלודמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
3
413344אביביםראשון לציוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
4
418426אבן ח'ולדוןכפר קאסםמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
5
418236אבן חלדוןטייבהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
6
418137אבן רושדקלנסווהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
7
418152אבן רושדטייבהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
8
418392אבן רשדכפר קאסםמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
9
418418אג'יאלג'לג'וליהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
10
417071אהוד מנורגן יבנהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
11
440990אולפנאת זבולוןראש העיןמרכזרגילבסיסייהודיחט"ב וחט"עממ"ד7500075000
12
444620אולפנה לבנותנשי "אמית"מרכזרגילבסיסייהודיחט"ב וחט"עממ"ד7500075000
13
410852אוסישקיןכפר סבאמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
14
414854אופירה נבוןכפר סבאמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ1100010900100טיוטה
15
413633אופקיםראשון לציוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
16
470054אורט ע"ש מקס שייןאורט ישראלמרכזרגילבסיסייהודיחט"ב וחט"עמ"מ7500075000
17
414409אורניתאורניתמרכזרגילמתקדםיהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
18
410258אזורי בן שמןחבל מודיעיןמרכזרגילמתקדםיהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
19
412106אחוהרמלהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
20
418053איבן סינא א'טייבהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
21
418368איבן סינא ב'טייבהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
22
416008אילן רמוןגן יבנהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ750007500טיוטה
23
413070איתמרראשון לציוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
24
418251אל בוחאריטייבהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
25
418038אל ג'וארישרמלהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ1100034007600טיוטה
26
418111אל גזאליכפר קאסםמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
27
418087אל גזאליטירהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
28
418061אל גזאליטייבהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ750075000טיוטה
29
418095אל זהראטירהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
30
418079אל זהראטייבהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
31
418269אל זהראלודמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ11000110000מאושרת
32
418129אל מנארלודמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
33
417048אל נג'אחטירהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
34
418186אל עומריהכפר קאסםמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
35
418160אל עומריהטירהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
36
418228אל ראשידיהלודמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
37
418350אלאמלרמלהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
38
418459אלזהראאקלנסווהמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ1100010870.83984129.1601563מאושרת
39
418327אלחכמהטייבהמרכזרגילמתקדםערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
40
328187אלנבראסזמרמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
41
417170אלראזילודמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ1100034007600טיוטה
42
416651ארגמןנס ציונהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ1100010800200טיוטה
43
425900ארזיםראשון לציוןמרכזמיוחדבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
44
413161אשכוללודמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
45
413401אשכולותראשון לציוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
46
411876באריראשון לציוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
47
410779ביאליקיבנהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ1100010897.5102.5מאושרת
48
417105בית אב"יאבן יהודהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
49
411835בית אורברנרמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
50
444679בית חינוך אמית רנניםנשי "אמית"מרכזרגילבסיסייהודיחט"ב וחט"עממ"ד7500075000
51
410373בן גוריוןגן יבנהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ750046502850טיוטה
52
413682בן גוריוןיבנהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ1100017080-6080טיוטה
53
413880בן גוריוןרמלהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
54
412858בן צבירמלהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
55
417238בראשיתברנרמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
56
444935ברנקו וייס מקיף ע"ש רביןמכון ברנקו וייסמרכזרגילבסיסייהודיחט"ב וחט"עמ"מ7500075000
57
411553גדרות -עשרתגדרותמרכזרגילמתקדםיהודייסודי בלבדמ"מ1100010800200טיוטה
58
414029גולדה מאירכפר סבאמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
59
475053גולדה מאירהוד השרוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
60
410878גורדוןכפר סבאמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
61
415364גני אביבלודמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ1100015010850טיוטה
62
416040גני יערלודמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ11000110000מאושרת
63
415893דמוקרטיכפר סבאמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
64
416289דמוקרטי הוד השרוןהוד השרוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
65
414078דקלרעננהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ1100052755725טיוטה
66
442236דרכא ע"ש אילן ואסף רמוןתנועה להתחדשות החינוך קרן רש"ימרכזרגילבסיסייהודיחט"ב וחט"עמ"מ11000011000טיוטה
67
440198דרכא ע"ש מנחם בגיןתנועה להתחדשות החינוך קרן רש"ימרכזרגילבסיסייהודיחט"ב וחט"עמ"מ11000100001000טיוטה
68
411272הדרנס ציונהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ1100026258375טיוטה
69
413914הדררעננהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ11000110000מאושרת
70
442806הדריםבאר יעקבמרכזרגילבסיסייהודיחט"ב וחט"עמ"מ7500075000
71
413831הדריםראשון לציוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
72
416495הדריםרחובותמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ1100015010850טיוטה
73
413674היובלרעננהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
74
415299היובליהוד מונסוןמרכזרגילמתקדםיהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
75
416586הירוק ע"ש יצחק רביןיבנהמרכזרגילמתקדםיהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
76
410795המ"ד אביר יעקביבנהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדממ"ד7500075000
77
415257המגןהוד השרוןמרכזרגילבסיסייהודיגן ויסודימ"מ7500075000
78
414938הממלכתי אבן חןשוהםמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
79
410027הממלכתי בכראבן יהודהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
80
413096הממלכתי צוקיםשוהםמרכזרגילמתקדםיהודיגן ויסודימ"מ7500075000
81
415265הממלכתי רביןשוהםמרכזרגילבסיסייהודיגן ויסודימ"מ7500075000
82
412825המעפיליםלודמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
83
415489הראללודמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ750007500טיוטה
84
416669הרצוגרחובותמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
85
410605הרצליהוד מונסוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
86
412023ויצמןרחובותמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ1100093001700טיוטה
87
411892ויתקיןראשון לציוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
88
413906זיו בו ציוןרעננהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
89
411900חביבראשון לציוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
90
418343חדש אל זהראכפר קאסםמרכזרגילבסיסיערבייסודי בלבדמ"מ7500075000
91
413526חדשני בגיןרחובותמרכזרגילבסיסייהודיגן ויסודימ"מ7500075000
92
415273חדשני בן גוריוןמזכרת בתיהמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
93
414151חופיתראשון לציוןמרכזרגילבסיסייהודייסודי בלבדמ"מ7500075000
94
448217חט"ב א' אבן סינאקלנסווהמרכזרגילבסיסיערביחט"ב בלבדמ"מ7500075000
95
448118חט"ב א' טירהטירהמרכזרגילבסיסיערביחט"ב בלבדמ"מ1100030010700טיוטה
96
448167חט"ב אבן סינאכפר קאסםמרכזרגילבסיסיערביחט"ב וחט"עמ"מ7500075000
97
448126חט"ב אל אחווהטייבהמרכזרגילמתקדםערביחט"ב בלבדמ"מ7500075000
98
448134חט"ב אל נג'אחטייבהמרכזרגילמתקדםערביחט"ב בלבדמ"מ7500075000
99
444208חט"ב אלוןכפר סבאמרכזרגילבסיסייהודיחט"ב בלבדמ"מ7500075000
100
444133חט"ב אלוןרעננהמרכזרגילבסיסייהודיחט"ב בלבדמ"מ7500075000
Loading...
 
 
 
גיליון1
 
 
Main menu