ABCDEFGHIJKLMNO
1
IV ZJAZD - ONLINE (10-12.12.2021)
2
Godziny1 ROKPodyplomowe2 ROKPodyplomowe3 ROKPodyplomowe
3
piątek, 10 grudniaLZLTLPLRLZLTLPLRPEDLZLTLP
4
16:20-17:50Język grecki I
dr Piotr Zaremba
Egzegeza Starego Testamentu
prezb. mgr Grzegorz Boboryk
Dogmatyka II
prezb. dr Tomasz Józefowicz
5
17:55-19:25(Studenci ChAT) Podstawy psychologii dla nauczycieli
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Podstawy psychologii dla nauczycieli
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Egzegeza Nowego Testamentu
dr Piotr Zaremba
Podstawy psychologii dla nauczycieli
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Dogmatyka II
prezb. dr Tomasz Józefowicz
6
19:30-21:00(Studenci ChAT) Podstawy psychologii dla nauczycieli
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Podstawy psychologii dla nauczycieli
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Język grecki II
dr Piotr Zaremba
Podstawy psychologii dla nauczycieli
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Seminarium dyplomowe
prezb. mgr Grzegorz Boboryk
7
sobota, 11 grudniaLZLTLPLRTBiPLZLTLPLRPED, KATLZLTLPEiF
8
8:00-9:30Historia kościoła
dr Sławomir Witkowski
Duszpasterstwo ogólne
prezb. dr Piotr Nowak
Duszpasterstwo ogólne
prezb. dr Piotr Nowak
Wprowadzenie do Pisma
dk. mgr Jonasz Oświeciński
Teologia Starego Testamentu
dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Elementy historii filozofii
dr Przemysław Chmielecki
9
9:45-11:15Zarządzanie kompetencjami i talentami
Aneta Montano MBA
Język hebrajski
dk. mgr Jonasz Oświeciński

Programy przeciwdziałania uzależnieniom

mgr Anna Kułakowska
Wprowadzenie do etyki ogólnej / Teorie etyczne
dr Andrzej Migda
Etyka teologiczna
prezb. dr Tomasz Józefowicz
Zarządzanie kompetencjami i talentami
Aneta Montano MBA
Misja i zakładanie zborów
prezb. mgr Michał Siczek
Programy przeciwdziałania uzależnieniom

mgr Anna Kułakowska
Wprowadzenie do etyki ogólnej / Teorie etyczne
dr Andrzej Migda
Wprowadzenie do etyki ogólnej / Teorie etyczne
dr Andrzej Migda
Etyka teologiczna
prezb. dr Tomasz Józefowicz
Wprowadzenie do etyki ogólnej / Teorie etyczne
dr Andrzej Migda
10
11:30-13:00Zarządzanie kompetencjami i talentami
Aneta Montano MBA
Myśl protestancka
dr Paweł Matwiejczuk
Psychologia rozwoju człowieka
mgr Anna Boboryk
Psychologia rozwoju człowieka
mgr Anna Boboryk
Etyka teologiczna
prezb. dr Tomasz Józefowicz
Zarządzanie kompetencjami i talentami
Aneta Montano MBA
Misja i zakładanie zborów
prezb. mgr Michał Siczek
Praca z uczniem z SPE
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS (studenci ChAT
)
Praca z uczniem z SPE
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Praca z uczniem z SPE
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Etyka teologiczna
prezb. dr Tomasz Józefowicz
Elementy religioznawstwa
dr Andrzej Migda
11
13:00-14:10
12
14:10-15:40Historia kościoła
dr Sławomir Witkowski
Język grecki
dk. dr Leszek Jańczuk
Historia filozofii
dr hab. Jan Mironczuk, prof. WSTS
Doktryna chrześcijańska
prezb. dr Tomasz Józefowicz
Teologia Starego Testamentu
dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Metodyka nauczania etyki
mgr Katarzyna Fandrejewska
13
15:45-17:15Wstęp do teologii protestanckiej
prezb. dr Tomasz Józefowicz
Wstęp do teologii protestanckiej
prezb. dr Tomasz Józefowicz
Podstawy pegagogiki religii
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Podstawy pedagogiki religii
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Wstęp do negocjacji i budowania relacji z otoczeniem
Aneta Montano MBA
Pentekostalizm w Ameryce Łacińskiej
dk. dr Leszek Jańczuk
Diagnostyka i terapia problemów rodzinnych
lek. med. Grzegorz Baczewski
Etyka zawodowa nauczyciela
mgr Maja Stepanow
14
17:35-19:05Technologia informacyjna
mgr inż. Piotr Górnicki
Hermeneutyka
prezb. mgr Grzegorz Boboryk
Hermeneutyka
prezb. mgr Grzegorz Boboryk
Podstawy pedagogiki religii (OST)
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Teologia Starego Testamentu
dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT

Współczesne problemy etyczne
mgr Katarzyna Fandrejewska
15
19:15-20:15Etyka filozoficzna EGZAMIN
prezb. mgr Jan Troc
Etyka filozoficzna EGZAMIN
prezb. mgr Jan Troc
16
niedziela, 12 grudniaLZLTLPLRTBiPLZLTLPLRPED, KATLZLTLPEiF
17
7:30-9:00Historia filozofii
dr hab. Jan Mironczuk, prof. WSTS
Prawo pracy
mgr Izabela Matwiejczuk
Apologetyka
dr Sławomir Witkowski
Specyfika pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie
mgr Anna Kułakowska
Socjologia moralności
mgr Jadwiga Żarnowska
Wprowadzenie do Pisma
dk. mgr Jonasz Oświeciński
Wstęp do negocjacji i budowania relacji z otoczeniem
Aneta Montano MBA
Pentekostalizm w Ameryce Łacińskiej
dk. dr Leszek Jańczuk
Specyfika pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie
mgr Anna Kułakowska
Socjologia moralności
mgr Jadwiga Żarnowska
18
9:10-10:40Historia filozofii
dr hab. Jan Mironczuk, prof. WSTS
Język hebrajski
dk. mgr Jonasz Oświeciński
Prawo pracy
mgr Izabela Matwiejczuk
Apologetyka
dr Sławomir Witkowski
Specyfika pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie
mgr Anna Kułakowska
Socjologia moralności
mgr Jadwiga Żarnowska
ODWOŁANE
Podstawy pedagogiki religii
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Wstęp do negocjacji i budowania relacji z otoczeniem
Aneta Montano MBA
Pentekostalizm w Ameryce Łacińskiej (OST)
dk. dr Leszek Jańczuk
Specyfika pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie
mgr Anna Kułakowska
Wprowadzenie do filozofii
dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT
19
10:50-12:20Wstęp do Nowego Testamentu
dk. dr Leszek Jańczuk
Wstęp do Nowego Testamentu
dk. dr Leszek Jańczuk
Język angielski (preintermediate)
Oksana Vashchyshyna

Język angielski (intermediate)
mgr Pavlo Vashchyshyn
Katechetyka (Tylko studenci ChAT)
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Katechetyka
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Katechetyka (Tylko studenci ChAT)
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Wstęp do negocjacji i budowania relacji z otoczeniem
Aneta Montano MBA
20
12:20-13:30
21
13:30-15:00Język angielski (preintermediate)
Oksana Vashchyshyna

Język angielski (intermediate)
mgr Pavlo Vashchyshyn
Homiletyka
prezb. dr Piotr Nowak
ODWOŁANE
Podstawy pegagogiki religii
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
ODWOŁANE
Podstawy pedagogiki religii
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Homiletyka
prezb. dr Piotr Nowek
Wprowadzenie do bioetyki
dr Konrad Zdanowski
22
15:10-16:40ODWOŁANE
Metodologia pracy naukowej
dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS
Homiletyka
prezb. dr Piotr Nowak
Język grecki II
dr Piotr Zaremba
Homiletyka
prezb. dr Piotr Nowek
23
LZLTLPLRTBiPLZLTLPLRPED, KATLZLTLPEiF
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70