049-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
S 30282
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-คณิต
จิตพิสัย
ห้อง 049
3
ครูที่ปรึกษา นายสนธยา ศักดิ์กาพย์
For1sumFor2
F2รวม
behavior
FinalTotalผลการเรียน
4
รหัสประจำตัวเลขที่คะแนนเต็ม1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
525141101910552010591
6
525272102410552010642
7
525303101510552010553
8
525374101510552010554
9
526025101710552010575
10
526296102010552010606
11
52667722105520427
12
526788101810552010588
13
527479102010552010609
14
52755101020105520106010
15
527571118105520104811
16
51323121023105520106312
17
52833131018105520105813
18
52841141021105520106114
19
52858151021105520106115
20
52915161018105520105816
21
5298417101511105520105517
22
5301218102003018
23
53023191019105520105919
24
53029201018105520105820
25
53046211021105520106121
26
53160221019105520105922
27
53186231015105520105523
28
5321624101514105520105524
29
532272520105520105025
30
53269261017105520105726
31
53271271023105520106327
32
53272281020105520106028
33
53281291017105520105729
34
53291301018105520105830
35
53292311027105520106731
36
53315321021105520106132
37
53316331015105520105533
38
53363341020105520106034
39
53372351015105520105535
40
53552361024105520106436
41
53711371015105520105537
42
52297381023105520106338
43
53792391023105520106339
44
45
46
47
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 1กุมภาพันธ์ 2561
48
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ชั้น 2
การส่งงานให้ส่งออนไลน์ผ่านอีเมล์
49
praphit.faa@triamudom.ac.th
F1 ต้องส่งงานบุคคลสำคัญ จึงจะมีคะแนน
F2 งานอัตลักษณ์อาเซียน กลุ่ม 2-3 คน
50
51
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-02-2561
52
ID Line
paek2551
53
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
54
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
55
56
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
57
58
ข้อละ 1 คะแนน
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu