ข้อมูลศิษย์เก่า (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Timestampชื่อนามสกุลรุ่นวุฒิการศึกษาที่จบสาขาปีที่เข้าศึกษาสถานที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mailID Lineที่อยู่ปัจจุบัน
รางวัลที่ได้รับ,จากหน่วยงาน,ปีที่ได้รับ (กรอกได้หลายบรรทัด)
2
4/2/2016 11:27:47วสันจันทร์มั่น27 ร่วมโพธิ์ทองปริญญาตรีการประถมศึกษา2539
กองกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร
089-1474713
paopao092@hotmail.com
paopao092
กองกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร
3
4/7/2016 12:32:41ศุภศิริบุญประเวศ34ปริญญาโทการสอนภาษาไทย2550ม.สวนดุสิต890405585
supasiri_boo@gmail.com
supasiri_boo
1289/12 ซ.จรัญสนิทวงศ์65 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
รางวัลชมเชย จากการประกวดบทความวิจัยระดับชาติ ปี2558 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4
4/7/2016 12:38:11พิมพ์ชนกหงษาวดี
รุ่นที่ 41 คมดอกเข็ม
ปริญญาตรีภาษาไทย2553
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
5
4/7/2016 12:41:05ประสิทธิ์ จึงสุขสมสวัสดิ์คมดอกเข็ม (EDU 41)ปริญญาตรีสังคมศึกษา2553
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
800499964
porprasit1991@gmail.com
porprasit
552 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
6
4/7/2016 12:47:55
ว่าที่้ร้อยตรีศิวนนท์
เส็งศรี
รุ่นที่ 41 คมดอกเข็ม
ปริญญาตรีสังคมศึกษา2553
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
095-5388597
kruiwanon090@gmail.com
-
38 ม.7 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
-
7
4/7/2016 12:48:16นางสาวเนตรศรางอำนวยนาถพงศ์40ปริญญาตรีภาษาไทย2552
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
816163278
Natesarang@gmail.com
156/7 ม.10 ต.นครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม
8
4/7/2016 13:15:37นายอภิเชษฐ์บุญศรีคมดอกเข็มปริญญาตรีภาษาไทย2553
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒ์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
873673078apchboon@gmail.com
5 หมู่ 5 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
9
4/7/2016 13:34:24นางสาวอมรรัตน์มุสิกะโรจน์ทรายสร้างแก้วปริญญาตรีภาษาไทย2549
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
095-9198964
nuisilpakorn@hotmail.com
175/1ม.8 ต.พรหมโลก อ. พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
10
4/7/2016 14:20:40นายสุธาวีกลิ่นอุบล39 ช่อมาลัยปริญญาตรีการสอนภาษาไทยการสอนภาษาไทย
โรงเรียนราชินีบูรณะ
843940995
sootawee@hotmail.com
tone029
โรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โล่รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๘
11
4/7/2016 14:28:45นายกฤษณะ ลำทะแย
EDU37 ทรายสร้างแก้ว
ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย2549
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร แผนกมัธยมศึกษา
087-922-5160por2626@hotmail.comKrupor2626
11 ห้อง 25 มาลัยแมนซอย 1 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
-เป็นวิทยากรอบรม รายวิชา GATเชื่อมโยงภาษาไทย วิชาสามัญและ O-NET
วิชาภาษาไทย ม.6 ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ในเขตภาคกลางและภูมิภาคตะวันตก
ปี ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เช่น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, ราชินีบูรณะ, สิรินธรราชวิทยาลัย,
ยอแซปอุปถัมภ์ นครปฐม, สองพี่น้องวิทยา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี, ถาวรานุกูล, ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม, พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี, รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี, วิเศษไชยชาญ อ่างทอง, สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบฯ, บ้านลาดวิทยา ท่ายางวิทยา เพชรบุรี, มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กทม เป็นต้น
12
4/7/2016 14:41:18วราวรรณจันชัง39ปริญญาตรีภาษาไทย2551โรงเรียนสงวนหญิง929967252
warswan1702@icloud.com
13
4/7/2016 15:38:16อังศุมาลีอินวงค์คมดอกเข็มปริญญาตรีภาษาไทย2553
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ
873433944
anny011234@gmail.com
annysaboo0112
97/1 หมู่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
14
4/7/2016 15:47:04นิกรสังขศิริ39 ช่อมาลัยปริญญาตรีภาษาไทย2551
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
876680911nikorn.bpi@gmail.comBraveknights
119/19 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
- ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารไทย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาวิชาทหารนานาชาติ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์/National Cadet Corps, Singapore/2553
- นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ (2 สมัย)/คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร/2554, 2556
- เยาวชนดีเด่น/สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/2555
- นักศึกษากิจกรรมดีเด่น (พระจันทร์เพชร รุ่น 1)/มหาวิทยาลัยศิลปากร/2556
15
4/7/2016 16:07:50ปณีตจิตต์นุกุลศิริ40 น้ำผึ้งป่าปริญญาตรีภาษาไทย 2552
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
089-8926834
paneet04@hotmail.com
njl2002
79 ซ.เจริญราษฎร์ 2 แยก 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 10120
16
4/7/2016 17:57:32มนัลยาจินะแปง39ปริญญาตรีภาษาไทย2551
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
852663067
imananyaya@gmail.com
Khunmewww
234 หมู่ 9 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
ครูผู้สอนดีเด่น วิชาภาษาไทย ของโรงเรียนวาวีวิทยาคม เขตโรงเรียน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ปี2558
17
4/7/2016 18:53:04น้ำทิพย์ชัยวงศ์ช่อมาลัยปริญญาตรีภาษาไทย2550
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
084-7358992
18
4/7/2016 22:17:41ธนิกุลสถิตอยู่คู่ไทย39 (ช่อมาลัย)ปริญญาตรีการสอนภาษาไทย2551
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
839942606mt013@hotmail.compoohcoke
437/110-111 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
19
4/8/2016 17:07:10นางสาวแสงระวีทองพันธ์40ปริญญาตรีภาษาไทย2552
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
811917619
s.thongphan@hotmail.com
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 80 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปี 2559
20
4/9/2016 13:17:01นางสาวณัฐพรสายกฤษณะน้ำผึ้งป่า 40ปริญญาตรีภาษาไทย2552โรงเรียนสถาพรวิทยา860820403
nrdarkdevil@hotmail.com
Nrdarkdevil
46 หมู่1 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
21
4/20/2016 14:26:23นายศุภฤกษ์ตันติวริยากร40ปริญญาตรีภาษาไทย2552
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
858287743supalerk@sattha.ac.thpeattanti
24/145 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000
22
4/20/2016 14:47:32นางสาวสุจิตราพึ่งฮั้ว38ปริญญาตรีการสอนภาษาไทย2555
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัด กาญจนบุรี
865998503
suchittra028@gmail.com
Suchittra028
23
4/20/2016 18:57:38ณิชาภัทรภู่ไหม 39 (ช่อมาลัย)ปริญญาตรีการสอนภาษาไทย2551
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
098-2625038kb.jk@msn.com
27/1 หมู่ 6 ซอยกระดีเดียว 1 ตำบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
24
4/20/2016 21:47:52ธนาภาสงค์สมบัติ36 พรมหญ้าแพรกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
890661765
pimpim_18@hotmail.com
pim_thanapa
126 ถนนวงศ์ยฤทธิ์ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
25
4/20/2016 22:21:43นางสาวกณิกนันต์ ภูผา36 พรมหญ้าแพรกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
086-1711541
rabbit-nun@hotmail.com
158/5 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
26
4/20/2016 22:30:36นางสาวจตุพรวิริยานุภาพ36ปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
899181178
yo_yo_jung@windowslive.com
1/1ม.1ต.บ้านใหม่อ.สามพรานจ.นครปฐม73110
27
4/20/2016 23:14:44นางสาวมุจลินท์กลิ่นหวล36 พรมหญ้าแพรกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย
082-2956660
meanie_meanz@hotmail.com
meanie_meanz
38/1 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
28
4/20/2016 23:53:43นางสาวรุ่งทิวาหม่อโป๊ะกู่36 พรหมหญ้าแพรกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
086 1583310
98 ม.5 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
29
4/20/2016 23:55:07นายทศพรทรรศนีย์นุช36 พรมหญ้าแพรกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
โรงเรียนวัดศาลาแดงสำนักงานเขตบางแค กทม
922655137ืnazca119@gmail.cometernal119
120/75 หมู่9 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
30
4/21/2016 1:08:51สุภัคทองมาก36 พรมหญ้าแพรกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
084-7801507
sandeeaaa@hotmail.com
300 หมู่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
รางวัลครูผู้สอยดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 ปี 2557
31
4/21/2016 7:40:27ทัศนีย์หม้อทอง36 พรมหญ้าแพรกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
871508619nu-a-di@outlook.com
32
4/21/2016 9:38:22นางสาวนัฒริยาปิ่นทอง40 น้ำผึ้งป่าปริญญาตรีภาษาไทย2552
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
087-5420645nuttu.su@gmail.comnutto014
395 ม.6 หมู่บ้านชมพูนิเวศน์ ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
-
33
4/21/2016 9:41:06นายวรพลศิริชื่นวิจิตร
รุ่นที่ 40 น้ำผึ้งป่า
ปริญญาตรีสังคมศึกษา2552โรงเรียนราชินีบน835536436
Worapon095note@gmail.com
Pranot210590
34
4/21/2016 10:44:28สุปรียาตันติวีรคุณ37 ทรายสร้างเเก้วปริญญาตรีการประถมศึกษา2549
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา)
863598879Supreeped@gmail.comSupreeped
319 ซ.กรุงธนบุรี 4 ถ.กรุงธนบุรี เเขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600
35
4/21/2016 10:47:43ร.ต.หญิง กนกวรรรณ คงเทพ
ทรายสร้างแก้ว edu'37
ปริญญาตรีการศึกษาตลอดชีวิต2548กองทัพอากาศ862707384
Kanokwan.kongtape@gmail.com
Ammy_story
95/133 คอนโดลุมพินีทาวน์ ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
36
4/21/2016 11:13:45นางสาวแพมุกดาบุษรารัตน์39ปริญญาตรีภาษาไทย2551
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓
089-8797684
yingpair_23@hotmail.com
pairmukda
305 หมู่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
37
4/21/2016 18:17:35สุธาศิณีตี่ด้วง36 พรมหญ้าแพรกปริญญาตรีภาษาไทย2548
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
085-2666032
Krunumaiii2142@gmail.com
numaiiivaranon
25/736 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
38
4/21/2016 18:44:29นางสาวอรรฆภาอ่อนน้อม36 พรมหญ้าแพรกปริญญาตรีภาษาไทย2548โรงเรียนวัดราชโอรส850989587aj.akkapa@gmail.comakkaploy
175 ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ครูผู้มีผลงานดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปี 2557
ครูผู้มีผลงานดีเด่น จากโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2556-2558
ครูผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จากโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2556-2558
39
4/21/2016 19:15:07นางสาวแก้วใจพึ่งจะแย้ม36 พรมหญ้าแพรกปริญญาตรีการสอนภาษาไทย2548
โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
874148586kj_bi@hotmail.comkrukaeozaa
141ม.2ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
40
4/21/2016 19:23:03นางสาวโชติรสเผ่าพงษ์ศา36 พรมหญ้าแพรกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
082-1655492
Panda_cho@hotmail.com
yui-adi116
ุ63/4หมู่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
ปีการศึกษา 2553 ผู้ฝึกซ้อมการประกวดเล่านิทานประกอบสื่อ เหรียญทอง ระดับภาคกลางเเละภาคตะวันตก ครั้งที่ 60 จังหวัดอยุธยา
ปีการศึกษา 2557 รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมการประกวดหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านระดับปฐมวัย จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
ปีการศึกษา 2558 รางวัลเหรียญเงิน การเเข่งขัน ฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
41
4/21/2016 21:15:07วรพรรณกระต่ายทอง1ปริญญาเอก
หลักสูตรและการสอน(การสอนสังคมศึกษา)
2553
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
882691081
beau_wor@hotmail.com
203 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
42
4/22/2016 4:04:20นุชจรีย์หุ่นเจริญผลึกศิลาปริญญาตรีสังคมศึกษา2550
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
086-8029752
Sleepless2531@gmail.com
74/11 หมู่5 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
43
4/22/2016 15:17:19นายพิสุทธิ์เฮมสกุล38ปริญญาตรีการสอนสังคมศึกษา2550
โรงเรียนศรียานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
081-1594717
Lookrps2532@gmail.com
i_like_boy
55/6 ถ.แผ่นดินทอง 2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
รางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
44
4/22/2016 15:17:19นายพิสุทธิ์เฮมสกุล38ปริญญาตรีการสอนสังคมศึกษา2550
โรงเรียนศรียานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
081-1594717
Lookrps2532@gmail.com
i_like_boy
55/6 ถ.แผ่นดินทอง 2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
รางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
45
4/22/2016 22:34:23ณัฐชยาวันดีพรมหญ้าแพรกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
madame_nat@hotmail.com
New York, United States
46
4/23/2016 9:57:50พันธุ์ทิพย์ดีประเสริฐดำรงรุ่นผลึกศิลาปริญญาตรีสังคมศึกษา2550โรงเรียนราชินี943501727
rainbow_415@hotmail.co.th
rainboww415
156/2 ถนนท่าดินแดง เขตคลองสาน กทม.10600
47
4/26/2016 10:24:44นางสาวเพ็ญสงวนรักษ์พรมหญ้าแพรก EDU36ปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู
982544911
phen_009@hotmaol.com
phenny2612
47/3 ม. 15 ต.เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี
48
5/6/2016 19:27:15นภัสนันท์ทวิพลอังศุชวาลพรมหญ้าแพรกปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย2548
ka_pook_rok@hotmail.com
kapookkook
75-15 35th Avenue Apt D10 Jackson Heights NY 11372
49
6/3/2016 15:17:22จรุงจิตจำปานิล40ปริญญาตรีภาษาไทย2552
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
959571786
llllfireflystory_toonzallll@hotmail.com
fireflystoryt
37/3 ม. 4 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
50
5/13/2018 8:01:58นางสาวโสภิตามูลเทพ36 พรหมหญ้าเเพรกปริญญาตรีภาษาไทย2548โรงเรียนวัดราชคฤห์896889429
mesopitaribbin@hotmail.com
ribbinsopita
520 โรงเรียนวัดราชคฤห์ บางยี่เรือ ธนบุร กทม.10600
รางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อหนังสือประกอบการสอนจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 2560
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu