t1.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAMLỊCH TRỰC TUẦN CÁC KHOA
2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAMTừ 01/01/2018 đến 7/7/2018
3
Thứ/NgàyL. ĐạoN.T.HợpN.TMN.Thận-NTN.T.HóaNSCCNg.T.HóaNg.TN-LNNg.TK-CSNg.CTSảnLâyMătRHMTMHĐYPHCNUBHSTTCCGMCĐHAH.họcH.sinhV.sinhKSNKDượcTCKTVT TBYTDDHCQT
4
Thứ 2
(01/01)
Hạnh
Hương
Long
Nghĩa
Xết (BS)
Xết (BS)
Thắng
Thành (BS)
HùngNhã
Khiêm
MaiĐức
Cường
Anh
Cảnh
Vi
Ánh (c)
Khoa (BS)
Truyền
Thuý
VânTiết
Hiền
KiềuHoà
Trinh
Khanh
Việt
Thuỷ
Hoàng
5
Lâm
Diễm
An
Lý (HL)
Thành (BS)
Tùng (BS)
Huệ
Thoại
Trinh
Hương
Tâm
Trang
Diệp
Lâm (c)
Nguyên (BS)
Thành
SáuLiêmMinh
Phúc
Hiếu
Duyên
Xuyên
Ninh
6
ThiaDiên
Sương
Mận
Tùng (BS)
ChâuÁnh
Thăng
Minh
Nhung
Hiền (c)
Thuý
Hương
Chánh
HiềnPhúc
7
TiênLuỹTuấtBích
Loan (HL)
Tuyết
Thịnh
Ánh
Trâm
Dung (c)
Phượng
Trinh
Xuân
Anh
8
Na
Chung
Phượng
Trang
Hạnh
Tuyết
Thuận
Phương (c)
HậuHoà
Cường
9
LyHoaNgaThuỷ
Luỹ (c)
Thuý (HL)
TuấnVân
10
Trang
Thân
Thu (c)
Nhất
Phương
Dung
11
Lệ
Nga (c)
LanMy
12
Nguyệt
Ngân
13
Trung
14
Phương
15
Thứ 3 (02/01)
Khoa (BS)
NgaChi
Khoa (BS)
Trang (BS)
Toàn
Quý (BS)
NamMaiVyCửTiên
HIếu
Thảo
Hiệp
Giang (c)
Thành (BS)
DiễmTínThânTuấn
Trang
ThọLợiBảoSenVinhTịnhHải
16
Trang
Nghĩa
Thanh
Chiến (HL)
Quý (BS)
Việt (BS)
Dương
LộcMaiMỹTrinh
Luyến
Ngân (c)
Thiện (BS)
Thịnh
Hoa
HùngHiệpTâm
Hạnh
Nghiệp
Luận
Được
17
Lựu
Huyên
Phương
Phụng
Việt (BS)
Phượng
Nga
Thuận
Lành
Phấn
Sương (c)
Nguyệt
Liễu
VânBTuấn
18
Ni
Tương
Nga
Vương
Kim (HL)
LợiThuỷÁnh
Tuyết (c)
Oanh (HL)
Thành
Bôi
Thương
Thuởng
19
Hậu
Cẩm
Hiệu
Huyến
TrìnhThảoThảo
Lĩnh (c)
Diệu
Hương
Tuyên
20
Liễu
Cường
BìnhTâm
Nguyệt (c)
Trinh
Trường
Vi
21
LệBông
Thắng
Vân (c)
Thương
Linh
Trang
22
Mai
Hoanh (c)
TrúcTự
Nga
23
TrinhHải
24
Linh
Duyên
25
26
Thứ 4 (03/01)
Vinh
ÂnBìnhTin
Nhật (BS)
Nhật (BS)
Trường
Nam (BS)
Hùng
Hùng
Anh
Ân
Vinh
Thảo
Cường
Lại
Trang
Dung
Thảo (c)
Sáu (BS)
Tịnh
Thuý
Khánh
Trình
Phượng
LựcLĩnhTấnĐôn
Thuỷ
Thành
27
Trang
Phương
An
Phượng
ViLoanCẩn
Quang
Uyên
Lanh
Nguyệt
Phượng
Hương
Vi (c)Linh
Thành
SáuThọTraiTrà
Niệm
ViệtNinh
28
Nương
DiênThuý
Lý (HL)
Nam (BS)
Loan (HL)
VânThuỷ
Nương
Dung
Na (c)
Nga
Hương
Ánh
Diễm
TrúcPhúc
29
Lâm
VinhVânHoaTrinhVânTuyết
Thịnh
Nguyệt
Thái
Thanh (c)
HuệTrinh
Xuân
Thành
Anh
30
ATiênThức
Tuyến
ÁnhHoa
Phi (c)
Loan (HL)
Hoà
Cường
31
Nhân
HiềnNinhNgaLệ
Tiên (c)
Hoa (BS)
TuấnVân
32
Nga
Phương (c)
Nghĩa
Phương
Dung
33
Vĩ (c)LanMy
34
Nguyệt
Ngân
35
Hồng
36
Phương
37
Thứ 5 (04/01)
Lâm
Sang
Thảo
Chiến
Trang (BS)
Trang (BS)
Thắng
Tùng (BS)
AnNhã
Quỳnh
Mai
Tuấn
ĐứcTiên
Nguyện
Mẫn
Sau
Ánh (c)
Khoa (BS)
Truyền
Tín
Quang
Thuý
Thảo
LinhHoà
Thảo
Luận
Tịnh
Hoàng
38
Lựu
Tương
Sương
Chiến (HL)
Tùng (BS)
ChâuHuệ
Thoại
Ngọc
Sang
Tâm
Trang
Diệp
Lâm (c)
Nguyên (BS)
Thịnh
Hoa
Bình
Nghĩa
Đô
Phúc
Hiền
Châu
Được
39
ThiaLan
Phương
Mận
Trung
Kim (HL)
Ánh
Thăng
Minh
Nhung
Hiền (c)
Thuý
Nguyệt
Liễu
NinhTấnHiềnTuấn
40
Tiên
Thịnh
Cường
HậuBíchHạnhLợi
Tuyết
Ánh
Trâm
Dung (c)
Phượng
Thành
Trung
Hậu
Thuởng
41
NaAnh
Phượng
BôngThuỷ
Thuận
Phương (c)
Hậu
Hương
Tuyên
42
Sang
Hoa
Trang
Thân
Luỹ (c)
Thuý (HL)
Trường
Vi
43
PhúTâm
Thu (c)
NhấtLinh
Trang
44
Mai
Nga (c)
Tự
Nga
45
TrinhHải
46
Linh
Duyên
47
48
Thứ 6 (5/01)
Phong
Vân
Nghĩa
Thuỳ
Thịnh (BS)
Thịnh (BS)
Toàn
Quý (BS)
Nam
Sách
VânCử
Cường
Anh
Hiệp
Hiệp
Giang (c)
Thành (BS)
Diễm
Xuân
VânTiếtTự
Trinh
Lợi
Trinh
Trang
Việt
Thuỷ
Thái
49
Chiến
Diễm
An
Lý (HL)
Quý (BS)
Việt (BS)
Dương
LộcMaiMỹTrinh
Luyến
Ngân (c)
Thiện (BS)
Thịnh
Cường
LiêmMinhViệt
Hạnh
Hiếu
Toản
Ninh
50
Trang
Diên
Thanh
Phụng
Việt (BS)
Phượng
Nga
Thịnh
Chiến
Phấn
Sương (c)
Nguyệt
Trinh
Chánh
BPhúc
51
Lâm
Chung
Nga
Vương
Loan (HL)
Tuyết
Thuận
Lành
Vân (c)
Oanh (HL)
Trinh
Linh
Anh
52
Ni
Thương
Hiệu
Huyến
TrìnhThuỷÁnhThảo
Tuyết (c)
Diệu
Phương
Liễu
53
Hậu
Cẩm
Trang
Thảo
Lĩnh (c)
TrinhLanBôi
54
LyNga
Thắng
Nguyệt (c)
Thương
Hương
Vi
55
Lệ
Thảo (c)
TrúcThuý
Trang
56
Sáu
Nga
57
Hương
Hải
58
59
Thứ 7 (6/01)
Dũng
Bình
Nghĩa
Xết (BS)
Xết (BS)
Trường
Nam (BS)
Hùng
Hùng
Khiêm
Vy
Thảo
Tiên
HIếu
Việt
Dung
Thảo (c)
Sáu (BS)
TịnhTínThânTuấn
Phước
Phượng
LựcBảo
Hạnh
Luận
TịnhHải
60
Trang
Huyên
Thuý
Phượng
ViLoanCẩn
Quang
Trinh
Minh
Mai
Phượng
Hương
Vi (c)Linh
Thành
Dung
HùngHiệp
Phương
Cảnh
Trà
Nghiệp
Tuấn
Khánh
Được
61
Lựu
Tương
Phương
Chiến (HL)
Nam (BS)
Kim (HL)
VânThuỷ
Nguyệt
Dung
Na (c)
NgaMyVânTrúcTuấn
62
A
Cẩm
VânHoaTrinhVânLợi
Tuyến
ÁnhThái
Thanh (c)
HuệHoà
Hoa
Thương
Thuởng
63
Nhân
Liễu
Cường
ThứcTâmHoa
Phi (c)
Loan (HL)
Tuấn
Ngân
64
LệNinhBôngMai
Tiên (c)
Hoa (BS)
Thành
Hồng
65
Nga
Phương (c)
Nghĩa
Tuyên
66
Vĩ (c)
Trường
Phương
67
Linh
Duyên
68
TựVân
69
70
Chủ nhật (7/01)
Thảo
Hương
Thảo
Chi
Ngọc (BS)
Trang (BS)
Thắng
Thành (BS)
AnNhãMai
Lanh
Tuấn
Đức
Cường
Lại
Đôn
Sau
Ánh (c)
Khoa (BS)
Truyền
Hương
Khánh
Thảo
Liêm
HoàLĩnhKimViệt
Thuỷ
Thành
71
Lâm
Phương
An
Lý (HL)
Thành (BS)
Tùng (BS)
Huệ
Thoại
Anh
Mai
Nguyệt
Trang
Diệp
Lâm (c)
Nguyên (BS)
Thịnh
Xuân
ThọTrai
Hồng
Thọ
Phúc
Niệm
Xuân
Xuyên
Ninh
72
ThiaDiên
Sương
Mận
Tùng (BS)
ChâuÁnh
Thăng
Hương
Nhung
Na (c)
Thuý
Nguyệt
Cường
Ánh
Diễm
HiềnPhúc
73
TiênVinhHiệuHậuBích
Loan (HL)
Tuyết
Thịnh
Ánh
Trâm
Dung (c)
Phượng
Trinh
Trinh
Thành
Anh
74
NaTiênNgaHạnh
Tuyết
Thuận
Phương (c)
Hậu
Phương
Linh
75
Hiền
Phượng
Trang
Thuỷ
Luỹ (c)
Thuý (HL)
Lan
Liễu
76
PhúThân
Thu (c)
Nhất
Nguyệt
Trung
77
Lệ
Nga (c)
Hương
Vi
78
Trang
79
Thuý
Nga
80
SáuHải
81
82
GIÁM ĐỐC
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu