Verzameldocument stellingen.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
noStellingSPDENKCDAPartij v/d DierenPiratenpartijSenioren Partij UtrechtStudent & StarterGroenLinksChristenUniePvdAD66VVD
2
1Het initiatievenfonds wordt de komende vier jaar verruimd in middelen en soorten van activiteiten en laagdrempelig benaderbaarJaJaja JAJa??JaJa JajaJaNeutraal
3
2De bijstand blijft zonder verplichte tegenprestatie.JaJaneeJAJajaJajaJA eensjaJaNee
4
3De gemeente start met een proef voor het basisinkomenNeeJaneeJAJajaJajaNee neeNeutraalNee
5
4De Gemeente erkent vrijwilligerswerk door het beschikbaar stellen van een maximale belastingvrije vergoeding ad € 1.500,00 per vrijwilliger per jaarNeeJaneeNEENee??JajaNee jaNeutraalNee
6
5Bij herinrichting van openbare speelplaatsen worden bewoners vooraf direct betrokken.JaJajaJA JajaJajaJajaJaJa
7
6De gemeente draagt er zorg voor dat communicatie naast digitaal ook op papier beschikbaar is en blijftJaJajaNEEJajaNeejaJajaJaJa
8
7De gemeente maakt afspraken met dewoningbouwcorporaties over het aantal te bouwen sociale huurwoningen in de drie delen van Noordwest en geeft bewoners daarbij invloed.JaJaja/neeJA JajaJajaJajaJaJa
9
8Woningcorporaties verkopen geen sociale huurwoningen meer.NeeJaneeJAJa??NeejaNee jaNeeNee
10
9Het per 1.1. 2016 ingezette beleid inzake splitsen en omzetten van woningen wordt actief voortgezet, ook in de komende omgevingsswetJaJajaJAJajaNeejaJajaJaNee
11
10Aanvragen voor splitsen en omzetten worden niet alleen digitaal maar tevens in de omgeving van het pand huis aan huis kenbaar gemaakt middels een wijkbericht.JaNeejaJAJajaNeeneeJajaNeutraalNee
12
11De gemeente gaat actief illegale splitsingen en omzettingen opsporen.JaNeejaJAJajaNeejaJajaNeutraalJa
13
12Tijdelijke ontheffingen voor splitsen en omzetten worden na afloop van de termijn ook daadwerkelijk ingetrokken.JaNeeJaJAJajaJajaJajaNeutraalNee
14
13Stedenbouwkundige plannen (bij herstructurering en nieuwbouw) sluiten qua beeld, hoogte en dichtheid aan op de bestaande structuur in de buurt. Daarbij is werkelijke inspraak essentieel.JaJaJaJAJajaNeejaJajaJaJa
15
14Daar waar een tekort aan beschikbaar (recreatie)groen bestaat worden geen bouwplannen ontwikkeld uitsluitend bestaand uit gebouwen. Ook op schaars beschikbaar groen wordt niet gebouwd.JaJaJaJAJajaNeejaJajaNeutraalJa
16
15Groen en Sportparken verdienen een hoger budget op de investeringsagenda.JaJaJaJAJa??JajaJajaJaJa
17
16De vervolgplannen voor het Noordsepark (‘Maak van het Noordsepark een kwaliteitspark’) worden uitgevoerd.NeeJaja/neeJAJajaJajaJajaNeutraalNeutraal
18
17De initiatiefnemers van het Daalsepark verdienen het om hun droom (en dat van de buurt) waar te maken.NeeJaNeeJAJajaNeejaJajaNeutraalNeutraal
19
18De Oudenoord wordt weer een echte bomenlaan met een groene middenberm, bredere stoepen en veilige oversteken.JaJaJaJAJajaJajaJajaNeutraalNeutraal
20
19De Kaatstraat krijgt de beloofde dubbele bomenrij in 2018JaJaJaJAJajaJajaJajaNeutraalNee
21
20Er wordt actief gehandhaafd door politie/handhaving op door rood rijden van auto's en fietsers. Tevens handhaving op mensen die met lachgas achter het stuur zittenJaJajaJAJajaNeejaJajaJaJa
22
21De collectieve sluitingstijden op de Amsterdamsestraatweg blijven bestaanJaNeejaJAJajaNeejaJajaNeeJa
23
22Er wordt ingezet op beter aanbod van winkels op de Amsterdamsestraatweg dat aansluit bij de behoefte van de bewoners in Noordwest.JaJajaJAJajaJajaJajaNeutraalJa
24
23De knijp, bij de Monicabrug, wordt een definitieve knip. Met de noodzakelijke begeleidende maatregelen op de Oudenoord, de Kaatstraat en de Votulastroute wordt vòòr de zomer 2018 begonnen. Daartoe horen ook de kruisingen met de Kaatstraat en de David van Mollemstraat.NeeNeeMisschienJANee??JaNeejaNeeNee
25
24De hele as van Berlage gaat naar 30km in de komende college periode.JaNeeNeeJAJajaJajaJajaJaNee
26
25De aanleg van de Westelijke Stadsboulevard (WSB) begint bij de St. Josephlaan en is klaar uiterlijk in 2019Ja, maar ook nee.Nee
JaJAneutraal??JajaJajaJaJa
27
26Na realisering van de westelijk stadsboulevard zal de toename van sluipverkeer op de doorgaande wegen in  Ondiep en Zuilen niet toenemen, t.o.v. van voor de aanleg van de westelijke stadsboulevard. Neen.v.t.NeeJAneutraal??JajajaNeeJa, zal niet toenemen
28
27De Laan van Chatroise wordt hetzelfde ingericht als de Royaards van de Hamkade.NeeJaJaJAJajaJaneeJajaJaJa
29
28De groei van Utrecht kan alleen ingebed zijn met behoud en versterking van sociale samenhang, mensen in de bestaande wijken moeten zich blijven herkennen in hun buurt.Jan.v.t.ja JAjajaNeejaJajaNeutraalJa
30
29Speelplaats de Kameleon wordt Speeltuin de KameleonNeeJanee JAnvtjaJaneeJajaNeeNeutraal
31
30Pijlsweerd heeft een buurthuis nodig aansluitend op de speelplaats De KameleonNeeJanee JAJajaJajaJajaNeutraalNeutraal
32
31Bij overlast, voor bewoners op de Amsterdamsestraatweg en op die van de eventuele nieuwbouw op sportpark Elinkwijk, veroorzaakt door de beoogde milieuzonering binnen het bestemmingsplan Lage Weide, grijpt het gemeentebestuur onmiddellijk in.Nee en jaJaNeeJAJajaJajaJajaNeutraalJa
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu