รายชื่องานวิจัย งบ2560 ส่งให้กองคลังทราบสรุป231259.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางสรุปการเบิกจ่าย งบประมาณ 2560
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจำนวนโครงการงบประมาณร้อยละหมายเหตุ
3
แผนผลแผนผล
4
ผลผลิต
5
โครงการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน
15 4 3,362,700 353,100 10.50
6
โครงการวิจัย การวิจัยประยุกต์
43 10 10,065,700 1,434,650 14.25
7
โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนา
5 2 2,860,000 480,000 16.78
8
สรุปผลการดำเนินงานรวมทุกโครงการ 63 16 16,288,400 2,267,750 13.92
9
10
11
12
13
14
15
16
ผลการดำเนินการทั้งหมด
17
18
*****ตารางสรุปการเบิกจ่าย งบประมาณ 2560 เฉพาะโครงการวิจัยที่ดำเนินการอยู่ ไม่รวมยอดเงินโครงการที่ยกเลิก
19
จำนวนโครงการ
ผลการดำเนินการเบิกจ่าย
ร้อยละหมายเหตุ
20
ยอดเงินรวมของโครงการวิจัยทำดำเนินการอยู่
แผนผลผล
21
โครงการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน
22
โครงการวิจัย การวิจัยประยุกต์
23
โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนา
24
สรุปผลการดำเนินงานเฉพาะโครงการที่กำลังดำเนินการ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu