132.อนุบาลเมืองเสลภูมิ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBW
1
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
2
ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี (แบบบันทึกผล 1/1)ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี (แบบบันทึกผล 1/1)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (แบบบันทึกผล 3)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (แบบบันทึกผล 3)ผลการประเมินชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)ผลการประเมินชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสรี (แบบบันทึกผล 5)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษา (แบบบันทึกผล 7)
3
ภาวะการเจริญเติบโตสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี
ด้านอารมณ์ - จิตใจ
ด้านสังคมด้านสังคมด้านอารมณ์ - จิตใจ
ด้านอารมณ์ - จิตใจ
ด้านสังคมด้านสติปัญญา
ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสติปัญญาด้านสติปัญญาด้านร่างกายด้านอารมณ์ - จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญาด้านอารมณ์ - จิตใจด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
ด้านร่างกาย
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสังคมด้านสติปัญญา
4
ผิวหนังล้างมือก่อน
ล้างมือหลังจาก
แปรงฟัน
รับประทานอาหาร
ใช้น้ำ ใช้สิ่งของ
รับประทานราดน้ำ
ปู/เก็บที่นอน
ทิ้งขยะ
ทำความสะอาด
ดูแล
ใช้วาจาสุภาพ
แสดงความเคารพ
แสดงอาการขอบคุณ
ยืนตรงรอคอย
ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส
แสดงความรู้สึกและอารมณ์
ชื่นชมและแสดงออก
ชื่นชมและแสดงออก
เคลื่อนไหวอย่างมีจินตนาการ
มีความมั่นใจในตนเอง
สนทนาโต้ตอบ
ฟังแล้วนำมาพูด
เปิดและทำท่าอ่าน
ร่วมกิจกรรมด้วย
ถามคำถามตัดกระดาษเขียนรูป
แสดงความพึงพอใจ
แสดงความพึงพอใจ
มุ่งมั่นทำงาน
ชื่นชมและ
ทำงานร่วมกัน
สร้างผลงานศิลปะ
เล่าเรื่องจากผลงาน
เขียนชื่อจัดเก็บ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เล่นร่วมกัน
ตัดสินใจและ
กระโดดขาเดียว
กระโดดเท้าคู่
รับลูกบอลโยนลูกบอล
วิ่งซิกแซก
เดินต่อเท้าถอยหลัง
เล่นถูกวิธีและปลอดภัย
เล่นร่วมกับผู้อื่น
ชื่นชมและแสดงออก
ปฏิบัติ
บอกหรือชี้
จำแนกสิ่งของ
บอกเหตุผล
เปรียบเทียบ
5
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด / เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขนาดของโรงเรียน
สังกัด / ประเภท
ชื่อ - สกุลเพศอายุ
น้ำหนัก (กก.)
ส่วนสูง (ซม.)
ผมและศีรษะ
หูและใบหู
มือและเล็บมือ
เท้าและเล็บเท้า
ปาก ลิ้น และฟัน
จมูกตาและใบหน้าเสื้อผ้า
รับประทานอาหาร
ใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม
หลังรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์
เครื่องใช้อาหารหลังใช้ด้วยตนเองถูกที่
ห้องเรียน/บริเวณ
รักษาต้นไม้
เหมาะสมกับวัย
เมื่อพบผู้ใหญ่
เมื่อรับของ
เมื่อได้ยินเสียง
ตามลำดับอารมณ์ดี
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ทางดนตรีในการ
เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
และสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออก
/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้
หนังสือพร้อม
ความสนใจ ตั้งแต่
/แสดงความคิดเห็น
ตามแนวเส้นได้
สามเหลี่ยม
เมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในผลงานให้สำเร็จแสดงออกเป็นกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์
ศิลปะที่สร้างขึ้น
ของตนเอง
ของเล่นของใช้
แบ่งปันเป็นกลุ่มแก้ปัญหา
ไปข้างหน้า
ข้ามสิ่งกีดขวาง
ที่กระดอน
ไปที่เป้าหมาย
อ้อมสิ่งกีดขวาง
ตามแนวเส้น
อย่างปลอดภัย
ในการออกกำลังกาย
ตามข้อตกลง
ความสัมพันธ์ของ
ตามสี ขนาด
ในการจำแนก
จำนวน
6
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ
อย่างประหยัด
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
ห้องน้ำ/ห้องส้วม
ที่ทำกิจกรรม
จากผู้ใหญ่
เพลงชาติก่อน-หลังเคลื่อนไหว
ทั้งเล่าเรื่องไปด้วย
ต้นจนจบอย่างมีความสุข
เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
มีมุมชัดเจน
สำเร็จของผู้อื่น
ขณะทำงานศิลปะ
ตามจินตนาการได้
ตามแบบเข้าที่
ของเล่นของใช้
ด้วยตนเอง
ไปข้างหน้า
จากพื้น
ตำแหน่งสิ่งของ
รูปทรงสิ่งของ
ขนาด น้ำหนัก
7
1
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายเกียรติภูมิ   สุทธิประภา
160921.5115.433333333311111111111111123333333333333333333333333333333311333333
8
2
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายกนกพล   สารปัญญา
160734.5125.533333333311111111111111133333333333333333333333333333333311332323
9
3
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายภัทรพงษ์   พิมพิรัตน์
160734.5125.433333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333323
10
4
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายชาญชนะชัย   บุญธิแสง
160620.5119.533333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
11
5
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายณัฐภณ   จันทร์ศิริ
160526.5127.633333333311111111111111133333333233333333333333333333333311333333
12
6
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายแทนคุณ   ก้อนคำ
160518.5114.433333333311111111111111123333333333333333333333333333333311332323
13
7
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายธนากร   ธัญญกรรม
160524.5122.233333333311111111111111133333333333332333333333333233333311333333
14
8
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายณัฐวุฒิ   พรหมวงศ์สกุล
160524.5124.333333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
15
9
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายปัณณดนย์   คงจันทร์
160326.5120.333333333311111111111111133333233223322333333323333233333311333333
16
10
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายธันวา   แก้วสะอาด
160320.5114.233333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
17
11
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายศักดิ์ดา   แพนลา
160318.5110.233333333311111111111111123333333333333333333333333333333311333333
18
12
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายณัฐวุฒิ   สุดเสน่ห์
160319.5119.533333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
19
13
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายณัฐกานต์   คชมิตร
151117.5110.633333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
20
14
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายธำรงกุล   ศรีเนตร
160118.5112.333333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333322
21
15
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายรัชชานนท์   อุส่าห์ดี
160618.5113.233333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
22
16
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด้กหญิงกรกมล   กอเสนาะรส
261022.5119.833333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
23
17
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงสศิกานต์   พันธมา
261034.5129.233333333311111111111111133333333322323333333333333333333311333333
24
18
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงอรัญญา   มาศวรรณา
261034.5125.633333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
25
19
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงณัฐภัทร   ขัติยนนท์
260725.5114.333333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
26
20
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงณัฐชวัล   เสมานูล
260723.5125.333333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
27
21
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงกนกวรรณ   สีคราม
260623.5119.633333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
28
22
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงจิรัสย์   คชมิตร
260517.5115.333333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
29
23
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงพรนภา   ศรีวะโสภา
260517.5117.433333333311111111111111123333333333333333333333333233333311333322
30
24
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงณัฐณิชา   กรมบัวภา
260520.5124.533333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
31
25
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงสุพิชญา   แสงเดช
260422.5119.633333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
32
26
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด้กหญิงปนัดดา   มีรอด
260220.5121.133333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
33
27
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงภานรินทร์   ปู่ห้วยพระ
260123.5123.433333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
34
28
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงพันธิตรา   ตั้งภาคภูมิ
260118.5122.433333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
35
29
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิิงกรรณิกา   ศรีสงวน
251116.5108.333333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
36
30
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงชุติมาศ   ทิพย์ประเสริฐ
251124.5122.333333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
37
31
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงอัญชฎาภร   แสนวัง
251017.5114.233333333311111111111111133333333332333333333333333333333311332222
38
32
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายณัฏฐกร   อัยแก้ว
160618.5108.633333333311111111111111133333332332333333333333333333223311333323
39
33
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายธัวชชัย   นาเมืองรักษ์
160516.5107.533333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333323
40
34
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายอนุเดช   วรรณดร
160819.5108.333333333311111111111111133333333333333333333333333233333311333333
41
35
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายยุทธพิชัย   เหล่าโกทา
160417.5104.433333333311111111111111123333333333333333333333333333333311332233
42
36
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายธีรภัทร   เพลียวงษ์
160217.5108.733333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
43
37
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายทวีวัฒน์   ไกรยะสินธิ์
160222.5114.533333333311111111111111133333333332333333333333333333333311333323
44
38
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายธีระพงษ์   เพ็งแจ่ม
160016.5100.633333333311111111111111123333333333333333333333333233333311332333
45
39
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายรัฐภูมิ   หรพูล
151017.5105.633333333311111111111111133333332222333333333333333233333311332223
46
40
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายกิตติกุล   พงษ์ประเสริฐ
160524.5111.433333333311111111111111133322222232323333333323333233333311332222
47
41
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายวุฒิชัย   ใจลังกา
151025.5112.733333333311111111111111123333333323333233333332333333333311332222
48
42
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ตะตินุช
160622.5115.833333333311111111111111123333222222323233333322333233333311332222
49
43
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายติณณ์   ชุมหฤทัย
160725.5120.933333333311111111111111133333332332333333333333333333333311333323
50
44
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายพิชญะ   วะชุม
160620.5110.533333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
51
45
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายฤทธิไกร   แก้วประสาน
160619.5107.433333333311111111111111133333333222333333333333333333333311332322
52
46
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายจารุวิทย์   วริลุน
160417.5111.533333333311111111111111123333333333333333333333333333333311333333
53
47
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายธราเทพ   มืดคุ้ม
160617.5105.533333333311111111111111123333332222333333333333333333333311332222
54
48
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กชายภูเมศ   เพียรธัญกร
160725.5121.533333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
55
49
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงพรเพ็ญ   พุทธิฤทธิ์
260917.5108.933333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
56
50
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงณิชาพร   แสงอินตา
260722.5115.633333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333323
57
51
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงสโรชา   หามะฤทธิ์
260420.5102.833333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
58
52
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงอรอุมา   สาระภี
261117.5110.133333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
59
53
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงชาลิสา   เพ็งผลา
260917.5102.633333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
60
54
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงธนพร   หงษ์คำ
260916.5110.633333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
61
55
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงณัฐนิชา   รุ่งสว่าง
260923.5111.833333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
62
56
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงโยษิตา   อาจศัตรู
260719.5116.433333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
63
57
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงอังศุมาลิน   อัญญโพธิ์
260417.5105.83333333331111111111111113333333333333333333333333333333331333333
64
58
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงธันย์ชนก   โชคไชย
260217.5105.533333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
65
59
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงนวรัตน์   ลาวัลย์
260023.5114.233333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
66
60
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงอินธิรา   อัญญโพธิ์
251119.5111.633333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
67
61
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงพรนภัส   บุตะมะ
251023.5112.533333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333222
68
62
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
48334
เด็กหญิงภัคจิรา   บูระพล
260017.5110.733333333311111111111111133333333333333333333333333333333311333333
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu