Karibyen Trinn 3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Karibyen prisliste Hus D og E
2
Raude felt er selde, gule er reservert!
3
husvære med farge har p-plass i p-kjellar verdi 200.000,-
4
NB! Huset er sett frå inngangssida når det gjeld a, b, c, osv. A er alltid øverst til venstre!kommentar
5
HUS sett frå inngangssida
venstremidtenhøgre
6
D2 3. etasje a,b,ckr 2 800 000,00kr 2 500 000,00kr 2 800 000,00
Ekstra felleskostnad pga service heis og sprinkling: ca 200 i mnd totalt ca 800,-
7
D2 2. etasje d,e,fkr 2 500 000,00kr 2 400 000,00kr 2 500 000,00
Ekstra felleskostnad pga service heis og sprinkling: ca 200 i mnd totalt ca 800,-
8
D2 1. etasje g,h,ikr 2 400 000,00kr 2 300 000,00kr 2 400 000,00
Ekstra felleskostnad pga service heis og sprinkling: ca 200 i mnd totalt ca 800,-
9
10
a oppe til venstre
b oppe til høgrec nede til venstre
d nede til høgre
11
D1kr 2 400 000,00kr 2 400 000,00kr 2 400 000,00
kr 2 300 000,00
parkering utendørs
12
E1kr 2 800 000,00kr 2 800 000,00kr 2 800 000,00
kr 2 800 000,00
inkl p-plass i kjellar
13
E2kr 2 800 000,00kr 2 800 000,00kr 2 800 000,00
kr 2 800 000,00
inkl p-plass i kjellar
14
15
venstremidtenhøgre
16
E3 2. etasje a,b,ckr 2 800 000,00kr 2 800 000,00kr 2 800 000,00inkl p-plass i kjellar
17
E3 1. etasje d,e,fkr 2 800 000,00kr 2 800 000,00kr 2 800 000,00inkl p-plass i kjellar
18
19
P-plass i kjellar er verdsatt til 200.000,- prislista viser pris inkl p-plass
20
Vederlaget/kjøpesum indeksreguleres fra oktober 2017 og frem til overtagelse, etter SSB sin byggeindeks «einebustad i tre».
21
Alle husværa har festeavgift på 5.000,- til 6.000,- i året. Endeleg sum er ikkje ferdigforhandla med Voss Eigedom
22
Felleskostnad er i dag 600,- pr mnd. Dette inkl forsikring, brøyting og vedlikehaldsfond
23
Ekstra felleskost for hus D2 på ca 200,- i mnd pga service på heis og sprinkling
24
Ingen dokumentavgift pga festetomt.
25
Husene er levert med eit strøk maling. Påreknast å male huset første året
26
Desse prisane over er med klausular på buplikt og vidaresalg, ikkje utleige.
27
28
29
Planlagt innflytting er
30
D2
fyrste kvartal 2019
31
D1
fyrste kvartal 2019
32
E1
andre kvartal 2019
33
E2
fjerde kvartal 2019
34
E3
fjerde kvartal 2019
35
36
37
38
Prisar utan klausular
39
40
HUS sett frå inngangssida
venstremidtenhøgre
41
D2 3. etasje a,b,ckr 3 360 000,00kr 3 000 000,00kr 3 360 000,00
42
D2 2. etasje d,e,fkr 3 000 000,00kr 2 880 000,00kr 3 000 000,00
43
D2 1. etasje g,h,ikr 2 880 000,00kr 2 760 000,00kr 2 880 000,00
44
45
a oppe til venstre
b oppe til høgrec nede til venstre
d nede til høgre
46
D1kr 2 880 000,00kr 2 880 000,00kr 2 880 000,00
kr 2 760 000,00
47
E1kr 3 360 000,00kr 3 360 000,00kr 3 360 000,00
kr 3 360 000,00
48
E2kr 3 360 000,00kr 3 360 000,00kr 3 360 000,00
kr 3 360 000,00
49
50
venstremidtenhøgre
51
E3 2. etasje a,b,ckr 3 360 000,00kr 3 360 000,00kr 3 360 000,00
52
E3 1. etasje d,e,fkr 3 360 000,00kr 3 360 000,00kr 3 360 000,00
53
54
Klausular:
55
•Kjøpar lyt vere fyrstegongskjøpar på bustadmarknaden i Voss kommune.
56
•Kjøpekontrakt kan ikkje seljast/gjevast vidare utan godkjenning av Tvildemo 3 AS. Tvildemo 3 AS har rett men ikkje plikt til å ta kontrakten tilbake.
57
•- Dersom bolig selges innen tre år etter overtagelse skal Tvildemo3 AS ha andel av overskuddet som følger:
58
•Salg fra år 0 til og med år 1 etter overtagelse:
59
•Hele mellomværende fra kjøpesum til ny salgssum tilfaller Tvildemo3 AS
60
•Salg fra år 1 til og med år 2 etter overtagelse:
61
•2/3 av mellomværende fra kjøpesum til ny salgssum tilfaller Tvildemo3 AS
62
•Salg fra år 2 til og med år 3 etter overtagelse:
63
•1/3 av mellomværende fra kjøpesum til ny salgssum tilfaller Tvildemo3 AS
64
•Boligen kan ikke fremleies før tre år er gått fra overtagelse.
65
•Det gis ikke unntak fra ovennevnte punkt om salg og framleie.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100