ตารางการใช้ห้อง 2/2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 /2561
2
DAY/TimeRoom12345678910
3
08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.00
4
MON
สุพรรณิการ์
7325223 ศิลปะในการประกอบอาหาร อ.เพิร์ล7322311 การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว ดร.แนน,อ.เพิร์ล
5
คอมพ์การออกบัตรโดยสาร ททล.591 อ.ปาล์ม
6
แคแสดการคิดวิเคราะห์ ททบ.61 Dr.Jeffreyจิตวิทยาและศิลปะการบริการ ททบ.61 อ.ก๊อต
7
ผกากรอง7325411 ความท้าทายร่วมสมัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม อ.เปิ้ล
8
อัญชัน
9
TUE
สุพรรณิการ์
การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว ททล.591 ดร.อรไทภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ททล.601 อ.ปัด
10
คอมพ์
11
แคแสดการออกบัตรโดยสาร ททบ.601 อ.ปาล์มภาษาจีนระดับต้น อ.กฤตพร ททบ.611
12
อัญชัน
13
WED
สุพรรณิการ์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ททบ.59 Dr.Jeffreyสัมมนาการจัดการธุรกิจ ททล591 ดร.อรไท
14
คอมพ์
15
แคแสดอันดามันและโลกาภิวัฒน์ ททบ.61 อ.จารุณี , อ.สกลการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ททบ.59 Dr.Jeffrey, ดร.แนน,อ.เพิร์ล,อ.ก๊อต,อ.เปิ้ล
16
อัญชัน
17
THU
สุพรรณิการ์
การปฏิบัติการและการจัดการงานแม่บ้าน ททบ.61 อ.ก๊อตจรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมาย ททบ.59 ดร.แนน, อ.ธีรภัทร
18
คอมพ์
19
แคแสดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจ ททบ.61 ดร.แนน
20
อัญชันมัคคุเทศก์ รศ.ดร.นิศศา , อ.ทวีพงศ์
21
FRI
สุพรรณิการ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ททบ61 Dr.Jeffreyองค์การและการจัดการ อ.เพิร์ล ททบ.
22
คอมพ์
23
แคแสดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี ททบ.601 อ.เปิ้ล, อ.ภัควิภูภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ททบ.601 Dr.Jeffrey
24
อัญชัน
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu