ระบบสถิติการมาเรียนของนักเรียนแบบออนไลน ธค 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
ระบบรายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนออนไลน์
กรุณาอย่าเปลี่ยนวันที่เองนะครับ
2
วันที่
3เดือนธันวาคม
พ.ศ.2561
ให้คลิ๊กแท็บชีตด้านล่างครับ
3
โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
4
ที่ชั้น/ห้องจำนวนนักเรียน (คน)มาเรียนร้อยละครูประจำชั้นสรุปจำนวนนักเรียนรายชั้นชาย หญิง รายชั้น
5
ชายหญิง
ทั้งหมด
ป่วยลาขาดมาเรียนรวม
6
1อ.บ.2/110162600026100.00
นางสาวสุพรรณี แก้วกัลยา
7
2อ.บ.2/212162800028100.00
นายกฤตพร ใยแก้ว
รวม อบ.254223254
8
3อ.บ.3/112233500035100.00
นางลัดดาวัลย์ นาวิเศษ
9
4อ.บ.3/213213400034100.00
นางนันทยา ท้าวพา
10
5อ.บ.3/316183400034100.00
นายยุทธนา สอนสุภาพ
รวม อบ.31034162103
11
6ป.1/114132700027100.00
นางอารยา หาญเชิงชัย
12
7ป.1/21312250012496.00
นางสาววิริญญา พลทอง
น.ส.ดวงใจ สิมมาสุข
13
8ป.1/31312251002496.00
นางณัฐกมล แก้วทอง
นางบัวผัน วงเวียน
14
9ป.1/410132300023100.00
นางสาวมนัญญา อามาตย์มนตรี
นายพีร์เตชิน สินธุวาปี
รวม ป.11005050100
15
10ป.2/117153200032100.00
นายอุดมศักดิ์ วงษ์แก้ว
16
11ป.2/216132900029100.00
นางสาวผาณิต ใจเย็น
นางวิภาดา แก้วพิภพ
17
12ป.2/319133200032100.00นายสมาน หงษี
นางรัชนี มีเบ้า
18
13ป.2/417143100031100.00
นางสาวรัตนาพร ทองทุม
นายเฉลิมพล จันทรดี
รวม ป.21246955124
19
14ป.3/126204600046100.00
ครูณฤมล อินทรมนต์
20
15ป.3/229174600046100.00
นางสาวกาญจนา ภารบุญ
นายคณาวุฒิ กุตัน
21
16ป.3/324204400044100.00
นางสุริดา สิมพะราช
22
17ป.3/42322452004395.56
นายณัฐพล ไชยเดช
นายอักษร อุดมฤทธิ์
รวม ป.318110279181
23
18ป.4/11823410503687.80
นายอนุสิทธิ์ สุทธิสงค์
24
19ป.4/215264100041100.00
นายอเนก ระรื่นสุข
นางจิราภรณ์ ผิวดี
25
20ป.4/319224100041100.00
นางสุฎาภรณ์ โคตรเพชร
นายทินกร ออระดี
26
21ป.4/421214200042100.00
นายยุทธชัย คำมุกชิก
รวม ป.41657392165
27
22ป.5/124194300043100.00
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
ธนบดี
28
23ป.5/22019391003897.44นายบัญชา ไทยมา
29
24ป.5/325174200042100.00
นางสุมาลัย แสงเกตุ
นางวิยะดา ชินบุตร
30
25ป.5/41029391003897.44นางรัดดา พาน้อยรวม ป.51637984163
31
26ป.6/121153600036100.00นางสุพัตรา อดทน
นายยุทธนินทร์ โสภกิจ
32
27ป.6/222153700037100.00นางนุชรี แสนนา
นายอภิวัฒน์ ศรีสุวรรณ
33
28ป.6/32117381013694.74
นางสาวรัตนาวดี แสนยศ
นายมนตรี พลแพงขวา
34
29ป.6/410293900039100.00
นางสาวสุทธิดา ผาแดง
นายคมสันต์ แข็งแอ
รวม ป.61507476150
35
สรุป5105301040652102798.75รวมทั้งโรงเรียน8831040
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...