ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Nr.Izglītības iestādes
2
1Aizkraukles novada vidusskola
3
2Aizupes pamatskola
4
3Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"
5
4Amatas pamatskola
6
5Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
7
6Babītes vidusskola
8
7Balvu Valsts ģimnāzija
9
8Bauskas novada Iecavas PII Dartija
10
9Cēsu 1. pamatskola
11
10Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
12
11Daugavpils 26 PII Zīļuks
13
12Daugmales pamatskola
14
13Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
15
14Ēdoles pamatskola
16
15Eiropas Tālmācību vidusskola
17
16Irlavas pamatskola
18
17Jelgavas 4.vidusskola
19
18Jelgavas Pārlielupes pamatskola
20
19Jelgavas tehnikums
21
20Jersikas pamatskola
22
21Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Taurenītis"
23
22JVPPII “Zīļuks”
24
23Kalnciema vidusskola
25
24Kandavas pilsētas PII “Zīļuks”
26
25Laurenču sākumskola
27
26Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde Kāpēcītis
28
27Liepas pamatskola
29
28Limbažu vidusskola
30
29Līvu pirmsskolas izglītības iestāde
31
30Mārupes PII "Zeltrīti"
32
31Nīkrāces pamatskola
33
32Ogresgala pamatskola
34
33Olaines PII "Magonīte"
35
34Ozolnieku vidusskola
36
35PII "Varavīksnes"
37
36PII VĀRPIŅA
38
37Pļaviņu vidusskola
39
38PPII Mācos mācīties
40
39Priekuļu vidusskola
41
40Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA
42
41Rāmuļu pamatskola
43
42Rīgas 258.pirmsskolas izglītības iestāde
44
43Rīgas 34. vidusskola
45
44Rīgas Centra humanitārā vidusskola
46
45Rīgas Imantas vidusskola
47
46Rīgas ostvalda vidusskola
48
47Rīgas Rīnūžu vidusskola
49
48Ropažu nov. PII"Annele"
50
49Ropažu vidusskola
51
50Salacgrīvas vidusskola
52
51Salaspils PII Atvasīte
53
52Saldus vidusskola
54
53Siguldas 1.pamatskola
55
54Stacijas pamatskola
56
55Stalbes pamatskola
57
56Straupes pamatskola
58
57Šķibes pamatskola
59
58Tukuma 3. pamatskola
60
59Ulbrokas vidusskola
61
60Vaiņodes vidusskola
62
61Valmieras 2. vidusskolas
63
62Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola
64
63Valmieras PII "Vālodzīte"
65
64Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde "Krācītes"
66
65Valmieras sākumskola
67
66Valmieras Viestura vidusskola
68
67Vecumnieku vidusskola
69
68Ventpsils Pārventas pamatskola
70
69Ventspils 1.pamatskola
71
70Ventspils 2.pamatskola
72
71Ventspils 4. Vidusskola
73
72Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
74
73Vilces pamatskola
75
74Zantes pamatskola
76
75Ziemeļvidzemes pamatskola
77
76Valmieras tehnikums
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100