Теми випускних робіт бакалаврів 2017-2018 (Проект)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Пропозиції тем ДП від викладачів кафедри КНІ (зеленим та жовтим кольором позначені узгоджені позиції)П.І.Б. керівника / консультанта*П.І.Б. студентаДО ПОЧАТКУ ПРАКТИКИ
2
Випускнику надається право уточнення теми дипломного проекту, запропонованої випусковою кафедрою, а також можливість запропонувати власну тему з обґрунтуванням доцільності її розробки.
3
1Система автоматизації роботи торгівельних представників "Мобільні продажі"123С-Бандурова І.С.Приймак С.О.
4
2
Засоби аналізу авторства тексту по частоті появи нових слів (на прикладі порівняння творів М. Шолохова та Ф. Крюкова)
122С-Бандурова І.С.Михайлюченко О.І.
5
3Підсистема автоматичного формування навантаження кафедри123С-Бандурова І.С.Бакітько Д.Е.
Кількість студентів, які можуть бути закріплені за 1 керівником у 2017-2018 н.р.
6
4Засоби і алгоритми створення тривимірних астрономічних об'єктів з використанням чисельного моделювання орбітальної динаміки123С-Бандурова І.С.Шаповалов О.О.П.І.Б. керівника ДПemailКількість студентів
7
5Інформаційна система аналізу алгоритмів штучного інтелекту122Рязанцев О.І.Кулаков Д.І.План Факт
на захист
8
Програмне та апаратне забезпечення системи регіонального екологічного моніторингу123Рязанцев О.І.Безкоровайний Р.В.
д.т.н.С-Бандурова І.С.
skarga_bandurova@ukr.net54
9
6Програмні засоби балансування навантаження в мобільній мережі123Рязанцев О.І.Рибас М.Ю.д.т.н.Рязанцев О.І.a_ryazantsev@snu.edu.ua68
10
7122Рязанцев О.І.Присіченко О.В.д.т.н. Кривуля Г.Ф.krivoulya@i.ua44
11
8Комплексна тема: Навчальна підсистема спеціалізованого комп'ютерного тренажеру123Рязанцев О.І.Золотарьов Н.А.д.т.н. Єлісєєв В.В.mark@imp.lg.ua 21
12
9Комплексна тема: Інформаційна система спеціалізованого комп'ютерного тренажеру123Рязанцев О.І.Хараішвілі Д.Н.к.т.н.Барбарук В.М.barbaruk_vn@i.ua45
13
10123Рязанцев О.І.Джебеджі Мустафак.т.н.Кардашук В.С.kardashuk@mail.ru65
14
11123Рязанцев О.І.Алмасарвех Вассімк.т.н. Ларгін В.А.mark@imp.lg.ua 45
15
12Програмно-технічні засоби управління в критичних ситуаціях на базі IoT123Кривуля Г.Ф.Анохін Д.В.
к.т.н.Недзельский Д.О.
nedzelsky946@gmail.com54
16
13Система для організації он-лайн конкурсів з живим голосуванням (на прикладі конкурсу студентської фотографії)122Кривуля Г.Ф.Кувшинов Є.Є.к.т.н.Сафонова С.О.safonovasa@ukr.net57
17
14Інтерактивна туристична карта "Фортеці України"122Кривуля Г.Ф.Новаченко В.В.к.т.н.Смолій В.В.dr.v.smoliy@gmail.com42
18
15Веб система електронної біржі праці123Кривуля Г.Ф.Відчинкін О.А.к.т.н.Шумова Л.О.shumova@ukr.net54
19
16Програмний комплекс для отримання цифрового електронного підпису123Кардашук В.С.Сандулов В.Ю.к.т.н.Щербакова М.Є.
m.shcherbakova432@gmail.com
56
20
17
Iмiтатор сигналiв положення електромагнiтного пристрою на базi мiкроконтролера ATMEL
123Кардашук В.С.Циганок Ю.С.к.т.н.Щербаков Є.В.gkvarc@gmail.com55
21
18Інформаційне табло на базі світлодіодного дісплею123Кардашук В.С.Хишев В.О.Барбарук Л.В.
barbaruk.angelina@gmail.com
55
22
19Розробка інформаційної системи для підтримки діяльності страхової компанії123Кардашук В.С.Верзілов О.В.Міщенко Ю.Г.mishchenko49@gmail.com54
23
20Он-лайн довідник електронної музики122Кардашук В.С.Левицький М.С.Лифар О.К.lekiv@ukr.net44
24
21Локальна обчислювальна мережа «Лотос»123
Недзельський Д.О.
Шматкова Л.Б.Нестеров М.В.
maksym.nesterov@gmail.com
43
25
22
Дослідження методів компенсації впливу команд переходів в ядрах сучасних процесорів
123
Недзельський Д.О.
Костиря Р.Г.Білобородова Т.О.beloborodova.t@gmail.com11
26
23Інформаційна система тестування веб додатків123
Недзельський Д.О.
Трубніков В.М.
27
24Інструментальні засоби оцінки і вибору засобів забезпечення надійності Web-сервісів123
Недзельський Д.О.
Покришка С.А.Разом:7977
28
25Система обліку робочого часу та оцінки ефективності праці робітників підприємства123
Недзельський Д.О.
Гетьман Т.С.
29
26Інформаційно-комунікаційна система автоматизації обліку перевезення вантажів123Сафонова С.О.Іконніков Д.Ю.
30
27Інформаційна система автоматизації контролю та обліку товарів підприємтсва123Сафонова С.О.Рябоконь Д.А.
31
28ІКС реєстрації та ведення територіальної громади123Сафонова С.О.Газіна Д.І.
32
29Програмне забезпечення проектно-конструкторського відділу123Сафонова С.О.Такова К.О.
33
30Інформаційно-комунікаційна система система навчального закладу123Сафонова С.О.Ганієва А.А.
34
31Інформаційна система розрахунку стажу роботи та нарахування пенсій122Сафонова С.О.Шипілов Г.О.
35
32Розробка Android додатку для статистичної обробки інформації123Сафонова С.О.Бережний В.М.
36
33
Розроблення сервісу для автоматизованої системи обліку та тарифікації наданих послуг
123Барбарук В.М.Газашвілі Д.В.
37
34Система відеоспостереження проектної установи122Барбарук В.М.Макаренко В.Р.
38
35Мобільний додаток реєстрації спортивних змагань123Барбарук В.М.Поддубко С.В.
39
36Інформаційна система підготовки та публікації наукових текстів123Барбарук В.М.Деркач А.М.
40
37Інформаційно-комунікаційна система спеціалізованого призначення123Барбарук В.М.Воробйов Д.Г.
41
42
38Додаток для ОС Android з використанням мов XML, Java123Щербаков Є.В.Федоряченко О.І.
43
39Підсистема моніторингу програм телевізійних каналів123Щербаков Є.В.Хоткін І.О.
44
40Ігровий додаток для ОС Android123Щербаков Є.В.Тітов Ю.М.
45
41Он-лайн словник для ОС Android122Щербаков Є.В.Розкін Д.Г.
46
42Розробка додатку з використанням технології Blockchain 123Щербаков Є.В.Банда Д.Х.
47
43Клієнтський додаток для мобільної платформи Android123Щербакова М.Є.Плотніков Є.Є.
48
44Система ідентифікації продуктів на базі Android для людей з вадами зору123Щербакова М.Є.Шехавцов П.П.
49
45Система он-лайн замовлення їжі123Щербакова М.Є.Михайлова А.А.
50
46
Використання методу аналізу ієрархій для прийняття рішень у iнфoрмaцiйно-комунікаційній системі туристичного агенства
122Щербакова М.Є.Лімешко О.О.
51
47Інформаційна система моніторингу та управління ризиками надзвичайних ситуацій123Щербакова М.Є.Ляшенко О.С.
52
48Тестове програмне забезпечення пульта перевірки комп’ютерних блоків123Щербакова М.Є.Рижков А.А.
53
49
Модель ІС управління закладами загальної середньої освіти на основі використання хмарних офісних ІКТ
123Шумова Л.О.Бородін В.А.
54
50Інформаційно-комп'ютерна система обліку продаж для продуктової оптової бази123Шумова Л.О.Букша К.С.
55
51ІКС для проведення моніторингів якості освіти в освітньому закладі123Шумова Л.О.Бусловський О.С.
56
52Комп'ютерні засоби інформаційної підтримки куратора академічної групи ВНЗ123Шумова Л.О.Мєнжулін В.Р.
57
53Програмний засіб сегментації растрових зображень123Смолій В.В.Могильова Д.С.
58
54Система ущільнення растрових зображень123Смолій В.В.Павінський Є.Ю.
59
55Система паркування RFID для ОС Android123Лифар О. К.Білов В.В.
60
56Система пошуку нерухомості на основі інтелектуального аналізу даних122Лифар О. К.Черкасов О.О.
61
57Програмний модуль прогнозування витоку небезпечних газів з обладнання122Лифар О.К.Кукочка О.О.
62
58ІКС розрахунку ризиків техногенної надзвичайної ситуації123Лифар О. К.Мостова А.І.
63
59
Програмне забезпечення для віддаленого контролю комп'ютерів спільного використання
123Барбарук Л.В.Мовшук Н.А.
64
60Он-лайн туристичний довідник музеїв України123Барбарук Л.В.Рудий І.В.
65
61Інформаційна система виявлення та розпізнавання тексту з відеопотоку123Барбарук Л.В.Грошкова О.О.
66
62
Система прогнозування забруднення повітря з використанням інтелектуального аналізу даних
122Барбарук Л.В.Моргунов Б.Ю.
67
63Модульна система розподіленого обміну інформації123Барбарук Л.В.Попов Я.В.
68
64Моделі логічних схем для діагностичних експериментів123Міщенко Ю.Г.Усик Р.Ю.
69
65Комплексна тема: Лабораторний стенд дисципліни ТДКС. Схемотехніка вузлів для тестопридатного проектування123Міщенко Ю.Г.Мирошниченко І.І.
70
66Комплексна тема: Лабораторний стенд дисципліни ТДКС. Схемотехніка вузлів для вбудованого самотестування123Міщенко Ю.Г.Руденко М.С.
71
67Програмно-апаратні засоби керування і захисту електродвигуна заглибного насосу123Міщенко Ю.Г.Квасов І.О.
72
68Додаток для організації публікацій новин на сайті та в соціальних мережах123Нестеров М.В.Осипчук В.Ю.
73
69Комплексна тема: Базові компоненти SMART шолому 123Нестеров М.В.Яковлев А.С.
74
70Система замовлення меню в сфері обслуговування з використанням RFC датчиків123Нестеров М.В.Стріщенко Т.В.
75
71
Система автоматизації передачі біомедичих даних, отриманих з носійного пристрою (wearable device)
122Білобородова Т.О.Носов О.А.
76
72Комплект програм серверу станційного обладнання АКРО-Б123д.т.н. Єлісєєв В.В.Федченко А.С.
77
73Блок формування дискретних сигналів БФДС-21123к.т.н. Ларгін В.А.Лавриненко О.А.
78
74Контролер мікропроцесорний на базі шини PSI Express123к.т.н. Ларгін В.А.Алимов Ю.Н.
79
75Локальна обчислювальна мережа банківської установи123к.т.н. Ларгін В.А.Любенецький Д.А.
80
76Інструментальні засоби відладки прикладних програм МСКУ-4 123к.т.н. Ларгін В.А.Коверга М.О.
81
77Інструментальні засоби формування комплектів та інсталляцій комплектів компонентів ПТК123к.т.н. Ларгін В.А.Фурса П.С.
82
83
84
Резервні теми
85
1Туристичний портал-агрегатор для мандрівників (роботи виконуються спільно з каф. Міжнародної економіки та туризму)С-Бандурова І.С.
86
2Спеціалізовані комп’ютерні засоби для збору та аналізу даних про якість води у річках та природніх водоймищахС-Бандурова І.С.
87
3Засоби контролю окремих станів здоров‘я з використанням технології інтернет речейС-Бандурова І.С.
88
4Розробка веб-сайту на базі технологій PHP-MySQLЩербаков Є.В.
89
5База даних рухомих об'єктів системи управління фермерським господарством123Смолій В.В.
90
6Iнфoрмaцiйна система автоматизації контролю та обліку товарів підприємства123Міщенко Ю.Г.
91
7Методи і програмні засоби аналізу даних в системі регіонального моніторингу поверхневих вод 122С-Бандурова І.С.
92
8Проект менеджера об'єднаного житлового товариства123Шумова Л.О.
93
9ІКС автоматизованого розрахунку навантаження викладачів ВНЗ123Нестеров М.В.
94
10
95
11
96
12
97
13
98
14
99
15
100
16
Loading...
 
 
 
2017-2018
2016-2017 Все преподаватели
2016-2017
2015-2016
2014-2015
 
 
Main menu